Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

30.04.2009.

Nova zvijezda na BH fudbalskom nebu

Mladi 17-godišnji Mahir Hadžirešić potpisao je ugovor sa engelskim West Hamom i samo ga radna dozvola dijeli od debija u Premier ligi. Hadžirešić se fudbalom počeo baviti u Njemačkoj, odakle je još kao dijete izbjegao iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. Kasnije se sa roditeljima preselio u Kanadu, tačnije u Ottawu, gdje je prvi profesionalni ugovor potpisao sa ekipom Ottawa Fury. Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine svojom je igrom zadivio čelnike grada iz Južnog Londona, a njegov je talent otkrio veliki Gianfranco Zola.


Hadžiresića su opazili skauti West Hama, koji su ga potom odmah doveli u London, jer u njemu vide igrača za budućnost. Za razliku od nekih drugih igrača, rođenih u BiH, a koji su uzeli državljanstva drugih zemalja, za koje danas nastupaju, Hadžirešić dileme nema: Samo Bosna i Hercegovine.


Sada još jedino preostaje da nadležni u bh. Savezu, na čelu sa selektorom Miroslavom Blaževićem, procijene je li vrijeme da se Hadžirešić pridruži ostatku naših „zmajeva“.

30.04.2009.

RM-LH novi sponzor NK Čelik

Zenička kompanija RM-LH d.o.o. novi je generalni sponzor Nogometnog kluba Čelik. Ugovor o sponzorstvu do kraja ove godine danas su u trofejnom salonu stadiona Bilino polje potpisali Mirsad Čizmo, vlasnik preduzeća RM-LH i Amir Džidić, član Uprave zeničkog premijerligaša.

 

- Iznos sponzorskog ugovora je poslovna tajna, a jedino mogu kazati da je on finansijski povoljniji od ugovora koje smo imali sa dosadašnjim sponzorima. Učinit ćemo sve da i rezultati u narednom periodu budu što bolji, izjavio je Džidić.

 

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik i direktor NK Čelika, Muhamed Husremović i Zaim Mujezinović.

30.04.2009.

Gradski derbi obilježili incidenti

Derbi susret 18. kola Premijer rukometne lige za žene između Katarine i Zrinjskog  obilovao je incidentima. Utakmica je čak bila i prekinuta u 41. minuti kada su rukometašice Zrinjskog nezadovoljne suđenjem napustile parket. 

 

Gradski derbi pripao je rukometašicama Katarine (28:25), ali izgleda da je u susretu koji je trebao biti praznik rukometa bilo svega više od rukometa. Naime, u 41. minuti pri rezultatu 19:17 za Katarinu trener Zrinjskog Zvonko Papak nezadovoljan sudačkim odlukama povlači ekipu sa terena.Nezadovoljstvo u taboru "plemkinja" kulminiralo je zbog tendecioznog suđenja sudijskog para Jovanović – Pažin, a podatak da je Zrinjski imao 26 minuta isključenja govori u prilog ovim tvrdnjama. Prekid je trajao punih 10 minute, nakon čega su se strasti smirile te su se rukometašice Zrinjskog vratile na parket i odigrale susret do kraja. U izjavi za SportSport.ba službeni predstavnik Zrinjskog, Gordo Miličević, je naglasio:

 

- Cijelu sedmicu u medijima smo se oglašavali i izražavali nezadovoljstvo što su za derbi susret delegirani suci Jovanović – Pažin, koji već duže vrijeme u najmanju ruku imaju nešto protiv našeg kluba. Na kraju se ispostavilo da ovaj sudijski par nije dorastao tome da sudi derbi susret i ukoliko se nešto ne promjeni u vezi delegiranja sudija ozbiljno ćemo razmotriti i mogučnost da se više ne takmičimo u Premijer ligi. Ovo što su danas "gospoda u crnom" uradila našem klubu je u najmanju ruku lakrdija. Podatak da smo imali 26 minuta isključenja mislim da dovoljno govori o svemu. Na kraju utakmice su dotična gospoda dvoranu morala napustiti u pratnji policije. Sutra ćemo imati vanredno zasjedanje Upravnog odbora kluba gdje ćemo razmotriti šta i kako dalje.

 

Da ipak ne bi sve bilo crno pobrinule su se rukometašice iz obe ekipe i one su jedina svijetla tačka mostarskog derbija. U redovima Katarine večeras su najbolje bile Ljolje i Orlović sa po 6 golova, dok je "plemkinje" predvodila Mlakić sa 11 golova.

 

Premijer liga za rukometašice, 18. kolo:


Katarina – Zrinjski 28:25

30.04.2009.

U prednosti nad Grčkom

Izvršni odbor Svjetske rukometne federacije (IHF) na sjednici u Bazelu početkom aprila odredio je Bosnu i Hercegovinu i Grčku kao kandidate za organizaciju 18. svjetskog prvenstva za juniore 2011. godine. Tim povodom, u višednevnoj posjeti BiH nalazi se član Izvršnog odbora i predsjednik Komisije za dodjelu svjetskih prvenstava IHF-a Leon Kalin.

 

- Potpuno sam uvjeren da bi Svjetsko prvenstvo u vašoj zemlji bilo organizirano na vrhunski način. U razgovorima s predstavnicima gradskih, entitetskih i državnih struktura uvjerio sam se da ta želja postoji. Kao prijatelj ove zemlje, uradit ću sve da BiH bude domaćin SP-a. BiH je trenutno u prednosti nad Grcima jer bi njima to bio samo jedan skoro nebitan događaj, dok bi se u BiH učinila velika promocija - kazao je Kalin.


Predsjednik RSBiH Stanislav Mucić naglasio je da je uz sve rukometne radnike u našoj zemlji stala i službena vlast, što je svojevrsna garancija za kvalitetnu organizaciju takmičenja.


- Imamo usmenu potvrdu predstavnika svih političkih struktura, što će nam dati sigurnost. U BiH već dugo nije bilo ovako velikog sportskog događaja, nadam se da će on doprinijeti da se svi bolje razumijemo i bolje živimo - kazao je Mucić.


Konačna odluka o domaćinu SP-a bit će donesena na kongresu IHF-a 6. juna u Kairu. SP će se igrati od 14. do 28. avgusta 2011. godine, a nastupit će 24 reprezentacije. Ako BiH dobije organizaciju, utakmice bi bile igrane u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Doboju, Mostaru i Ljubuškom.

30.04.2009.

Studenti trijumfovali u Tuzli

Rezultati desetog kola 'Lige 8' muškog košarkaškog prvenstva BiH:


Široki Eronet - Hercegovac         92:68
Leotar - Borac Nektar                89:85
Igokea Partizan - Zrinjski HTM    79:78
Sloboda Dita - Bosna ASA BHT 81:86
 
Tabela:

1. Bosna ASA BHT       10 8 2 868:740 18
2. Široki Eronet             10 8 2 876:795 18
3. Igokea Partizan         10 8 2 795:719 18
4. Sloboda Dita             10 4 6 828:823 14
5. Borac Nektar             10 4 6 756:768 14
6. Zrinjski HTM              10 3 7 778:793 13 
7. Leotar                       10 3 7 692:759 13
8. Hercegovac               10 2 8 682:766 12 

Parovi 11. kola (2. i 3. maja): Igokea Partizan - Sloboda Dita, Zrinjski HTM - Leotar, Borac Nektar - Široki Eronet, Hercegovac - Bosna ASA BHT.

30.04.2009.

Nudžein Geca : Savičević me molio da ga ne udaram dok je bez lopte

Ri­jet­ki su spor­ta­ši iz Go­ra­žda ko­ji se mo­gu po­hva­li­ti us­pje­šnom ka­ri­je­rom kao što je to slu­čaj sa Nu­dže­inom Ge­com. Svo­je no­go­me­tne ko­ra­ke za­po­čeo je 70-tih u FK Ra­dni­čki gdje je za prvi tim de­bi­to­vao s ne­pu­nih 16 go­di­na. Tri go­di­ne po­sli­je odla­zi u FK Sa­ra­je­vo za ko­ji je uspi­je­šno nas­tu­pao sve do 1995.go­di­ne. Ra­do se sje­ća tih vre­me­na jer je bio dio ta­daš­nje ge­ne­ra­ci­je naj­bo­ljih ex - ju­go­slo­ven­skih no­go­me­ta­ša po­put Pi­ksi­ja, Pro­si­ne­čkog, Sa­vi­če­vi­ća, Ba­žda­re­vi­ća, Pan­če­va i dru­gih. Za Ge­cu je uvi­jek va­ži­lo pra­vi­lo da se po­red nje­ga ni­ko ni­je nai­grao. Odlu­ka­ma tre­ne­ra uvi­jek je imao na­jod­go­vor­ni­ji za­da­tak, a to je ču­va­nje na­jo­pa­sni­jih pro­ti­vni­čkih no­go­me­ta­ša.

 

- Naj­te­že mi bi­lo ču­va­ti De­ja­na Sa­vi­če­vi­ća ko­ji je stvar­no bio ma­đi­oni­čar s lop­tom. Imao je tu fin­tu ka­da ide pra­vo s lop­tom i ka­da mi­sliš da je imaš, sa­mo je u mo­men­tu ka­da ga na­pa­dneš di­gne špi­cem i pres­ka­če da­lje. Je­dnom pri­li­kom mi je re­kao «mo­mak igraj mu­ški i slo­bo­dno, ali ne­moj me sa­mo uda­ri­ti se­lja­čki bez lop­te» - pri­ča nam kroz smjeh Nu­dže­in Ge­ca.

 

Na­kon agre­si­je na BiH pos­ta­je i re­pre­zen­ta­ti­vac, a sa NK Bo­sna iz Vi­so­kog osvo­jio je sve što se u to vri­je­me u bh. no­go­me­tu mo­glo osvo­ji­ti. Ge­ci­na ka­ri­je­ra na­kon ra­ta i FK Sa­ra­je­vo nas­tav­lja se u Šved­skoj gdje je za šest mje­se­ci pro­mi­je­nio če­ti­ri eki­pe od pe­te do prve li­ge. Na­kon to­ga do­bi­ja po­ziv da se vra­ti u BiH, a na fu­dbal­ske te­re­ne izla­zi u dre­su vi­so­čke Bo­sne.

 

- Ne ra­ču­na­ju­ći go­di­ne pro­ve­de­ne pri­je ra­ta u FK Sa­ra­je­vo, vri­je­me u Bo­sni za­si­gur­no je je­dno od naj­lje­pših. Ima­li smo do­bru eki­pu i za če­ti­ri go­di­ne osvo­ji­li smo Kup, Sper­kup i prven­stvo - ka­že Ge­ca, ko­ji je fu­dbal­sku ka­ri­je­ru za­vršio u FK Že­lje­zni­čar gdje je ta­ko­djer sa Že­ljom osvo­jio i Kup i Su­per Kup te bio prvi u prven­stvu, a igrao je i u okvi­ru Ku­pa UEFA.

 

                                   Dres Ro­nal­da

 

Ono s čim se Ge­ca još mo­že po­hva­li­ti je da u svom po­sje­du ima i dres je­dnog od svjet­skih no­go­me­tnih le­gen­di, Bra­zil­ca Ro­nal­da.

 

- Na po­ziv Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća 1996. go­di­ne bio sam član re­pre­zen­ta­ci­je BiH u pri­ja­telj­skom me­ču pro­tiv Bra­zi­la. Ta­da sam sa Ro­nal­dom već na po­čet­ku su­sre­ta do­go­vo­rio za­mje­nu dre­so­va i na kra­ju me­ča to smo i oba­vi­li. Da­nas, nje­go­va vri­je­dnost je za me­ne ne­pro­cje­nji­va. Mo­ja na­mje­ra je da on os­ta­ne u mom i vla­sniš­tvu mog si­na. Ali, ko zna, obi­čno ova­kve stva­ri pos­ta­ju vri­je­dne s go­di­na­ma i mo­žda ne­kad ne­ko po­nu­di do­vo­ljno pri­ma­mlji­vu ci­je­nu, pa ga mo­žda i pro­da­mo - ka­že Ge­ca.

 

                                   Tre­nu­tno bez po­sla

 

Nu­dže­in Ge­ca ni­je an­ga­ži­ran ni­ti u je­dnom fu­dbal­skom klu­bu. Bi­lo je po­ku­ša­ja u Go­ra­ždu, ali ne­kih po­nu­da iz dru­gih gra­do­va ni­je ni bi­lo. I po­red to­ga ne pro­pu­šta da pra­ti fu­dbal­ska zbi­va­nja. Po­se­bno ga ra­du­je uspi­jeh bh.re­pre­zen­ta­ci­je.

 

- Ći­ro je je­dna ve­li­či­na. Pra­vi struč­njak ko­ji na­ra­vno u svom ti­mu ima mla­du ge­ne­ra­ci­ju sa par is­ku­snih igra­ča. Sve je to do­bro uve­zao i re­zul­tat je vi­dljiv - re­kao nam je Ge­ca.

30.04.2009.

Nakon što dignu sidro, neki se klubovi čak i ugase

Odmah po potpisivanju Dejtonskog sporazuma kojim je zaustavljen rat u našoj zemlji političari su se utrkivali za fotelje u sportskim kolektivima. Taj trend najizraženiji je bio u Tuzlansko - podrinjskom kantona koji je u „zlatna vremena“ imao čak šest nogometnih prvoligaša. U Zmaju od Bosne komandovao je Hazim Rančić, koji je u to vrijeme bio na čelu MUP-a TPK, a kasnije ga je naslijedio Hazim Vikalo, nekadašnji premijer TK. Odmah po povlačenju političara iz Zmaja od Bosne, došlo je do ponovnog gašenja kluba.

 

Zvornička Drina je zahvaljujući Samiru Muratoviću, Feridu Berbiću, Amiru Hamziću..., dospjela u elitni razred našeg nogometa. No, taj posao ne bi bio nimalo lak da iza leđa nije stajao Ferid Hodžić i politički vrh iz tadašnje Vlade TPK. Čim je opao interes političara za sport i zvornička Drina, momčad u izbjeglištvu, stavljena je u "fioku".

 

Političari su kolo vodili i u Srebreniku. Čelni ljudi Gradine bili su Halid Kovač i Mehmed Bajraktarević. No, nakon optužbi za malverzacije Kovač i Bajraktarević su se povukli, a Gradina iz godine u godinu padala u niži rang. Trenutno tavori u Drugoj ligi - skupina sjever.

 

U tuzlanskoj Slobodi od političara na čelu kluba bio je Mehmed Bajrić, dok trenutno s uspjehom klub predvode predsjednik Salih Šabović i sportski direktor Enes Mešanović, obojica iz SDA.

 

Na koncu pomenimo kako su "zlatnim vremenima" nogometa u tuzlanskom bazenu u Prvoj ligi igrali Lukavac i banovićka Budućnost. U tim klubovima su "vedrili i oblačili" Bajro Bačić i Huso Golać, persone iz vrha NS BiH. Danas čast nogometa iz Tuzlanskog kantona u Premijer ligi BiH brane Sloboda i gradačačka Zvijezda, dok su ostale momčadi prosječni ligaši u Prvoj ligi F BiH ili Drugoj ligi - skupina Sjever.

30.04.2009.

Velež deklasirao Široki Brijeg

Rezultati susreta 26. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

GRADAČAC: Zvijezda - Čelik                             2:2
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Zrinjski              1:0
POSUŠJE: Posušje - Orašje                             1:2
LAKTAŠI: Laktaši - Borac                                 0:2
MODRIČA: Modriča - Sarajevo                           2:0
MOSTAR: Velež - Široki Brijeg                          3:0
SARAJEVO: Željezničar - Leotar                        3:1
TUZLA: Sloboda - Travnik                                  2:0

Tabela:

1. Zrinjski          26 16 3 7 45:32   51
2. Slavija           26 13 6 7 30:23   45
3. Sloboda        26 13 5 8 28:22   44
4. Sarajevo        26 12 7 7 37:26   43
5. Borac           26 12 3 11 36:24 39
6. Čelik             26 11 5 10 28:28 38
7. Zvijezda        26  9 10 7 35:30 37
8. Široki Brijeg 26 11 3 12 39:33 36
9. Laktaši         26 10 6 10 38:32 36
10. Željezničar   26 11 3 13 25:29 36
11. Modriča       26  9 6 11 29:32 33
12. Leotar         26 10 3 13 27:39 33
13. Travnik        26  9 4 11 28:45 31
14. Velež          26  9 3 14 32:36 30
15. Orašje         26  7 7 12 27:36 28
16. Posušje      26  5 8 13 29:46 23

Parovi 27. kola (2. i 3. maja): Sloboda - Zvijezda, Travnik - Velež, Široki Brijeg - Modriča, Sarajevo - Laktaši, Borac - Željezničar, Leotar - Posušje, Orašje - Slavija, Zrinjski - Čelik.

29.04.2009.

Ćiro : Dušmani me žele otjerati iz reprezentacije

Na­vi­kao je na pri­znja­nja, len­te, odli­čja još iz biv­še drža­ve, pa kao švi­car­ski se­le­ktor. Naj­ve­će po­čas­ti do­ži­vio je dok je bio se­le­ktor Ira­na, ko­jeg ni­je odveo na SP, ali je is­pra­ćen kao he­roj. Kao hrvat­ski se­le­ktor oki­tio se bron­zom u Fran­cus­koj 1998. go­di­ne, a po­tom do­bio po "tu­ru". Hrva­ti ni­su mo­gli po­dni­je­ti da ih dva ci­klu­sa za­re­dom vo­di Mi­ro­slav Bla­že­vić, ko­ji je po­tom, na­kon kra­ćih kal­va­ri­ja po Osi­je­ku, Var­te­ksu, Haj­du­ku, Za­gre­bu, svra­tio "ku­ći"... Odne­da­vno je se­le­ktor na­še no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je. Še­fo­vi su mu biv­ši (izu­zev Sa­mi­ra Će­ma­lo­vi­ća) tre­će­ra­zre­dni igra­či. Na­kon što ih je izva­dio iz ži­vog mu­lja, sa­da se on ku­pa u bla­tu. Za­pe­lo je oko pa­ra! Ili ne­čeg dru­gog. Bla­že­vić go­vo­ri za naš list o spor­nim ugo­vo­ri­ma, o kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, pro­ziv­ka­ma, po­dva­la­ma...

 

- Učim sva­ki dan, sre­ćem ra­zne lju­de, bo­rim se sa ra­zno­ra­znim sis­te­mi­ma, uvi­jek me zas­ko­če ne­ka izne­na­đe­nja... Sve se da sa­vla­da­ti, i na­ci­onal­ni­zam i fa­ši­zam i ko­mu­ni­zam, ali je se­lja­ci­zam ne­po­bje­div - ka­že na po­čet­ku Ći­ro.

 

Gdje je sa­da za­pe­lo...?

 

- Ni­gdje ni­je za­pe­lo, a vi­dim do­le se pra­ši sve u še­sna­est.

 

Za­što je baš sa­da ugo­vor pos­tao spo­ran? I, ko­ji ugo­vor je spo­ran?

 

- Moj ugo­vor ni­je spo­ran, ali je is­ti­na da onaj ko­ji je Sa­vez po­tpi­sao ni­je naj­bo­lje rje­še­nje. Ne mo­že­mo vje­čno bi­ti ko­ku­zi. I kad gu­bi­mo ci­klu­se i ka­da po­bje­đu­je­mo, mi ho­će­mo mrvi­ce. Na­kon sjaj­nih iga­ra i mo­gu­ćnos­ti pla­sma­na u ba­raž, pa i na SP, že­lio sam osi­gu­ra­ti da Sa­vez ima atra­kti­vni­je ugo­vo­re, bo­lje rje­še­nje za bu­du­ćnost.

 

I, ko to ne že­li?

 

- Me­ne pi­taš. Oni do­le. Oni bez me­ne ras­prav­lja­ju. Oni ko­ji ni­su smje­li gla­vu po­mo­li­ti na uli­cu pri­je ne­go što sam do­šao.

 

Spo­mi­nje se va­ših de­set pos­to, pa i ucje­na?

 

- Pa, zar ti mo­žeš u to po­vje­ro­va­ti. Ja sam je­dnom no­gom bio u gro­bu, znam šta bo­le­snom čo­vi­je­ku zna­či zdrav­lje. Ku­nem ti se baš u zdrav­lje, da ni­kad i ni­kog ni­sam ucje­nji­vao. I ne­ću. Ni­je to moj stil. Ja sam že­lio da Sa­vez ima bo­lji ugo­vor.

 

Za­što bi bio pro­blem da i se­le­ktor do­bi­je ade­kva­tnu na­gra­du, pos­to­tak ili šta već, ako će već je­dnom odves­ti BiH na Svjet­sko prven­stvo?

 

- To mo­že bi­ti pro­blem sa­mo u gla­va­ma ne­kih lju­di. Ja ni­sam na­vi­kao na pro­sjek, na pro­sja­če­nje, ja ho­ću da uvi­jek bu­de­mo naj­bo­lji. Sme­ta li to ne­ko­me? Iz­gle­da da sme­ta.

 

Sva­ko ma­lo vre­me­na, ne­ki stres. Naj­pri­je op­tu­žbe Bla­ža Sli­ško­vi­ća, sa­da ugo­vor, do­kle ova­ko, za­što nam ovo tre­ba?

 

- Kao da me du­šma­ni že­le otje­ra­ti iz re­pre­zen­ta­ci­je. I sva­ko to­li­ko me uspi­ju ra­zva­li­ti. I ta­man kad po­mi­slim, a ku­nem ti se da i o to­me ra­zmiš­ljam, da di­gnem ru­ke od sve­ga, sje­tim sve svog pro­je­kta. Na­šeg pro­je­kta. Po­dni­jet ću sve op­tu­žbe, po­dva­le, ako je ve­ći in­te­res u pi­ta­nju. U ovom mo­men­tu me­ne za­ni­ma sa­mo us­pjeh re­pre­zen­ta­ci­je.

 

Do­bro, ka­ko će se za­vrši­ti ovo sa ugo­vo­rom?

 

- Ne­ću se ni­kad po­mi­ri­ti da Sa­vez ima do 2014. go­di­ne ugo­vor ko­ji ne sti­mu­li­ra mo­gu­ća izne­na­đe­nja. Že­lim bo­lji, ali ne za se­be, već za Sa­vez, za na­še klu­bo­ve, za bu­du­ćnost bh. no­go­me­ta.

 

Na­vo­dno su čel­ni­ci NSBiH spre­mni ko­ri­go­va­ti i Vaš ugo­vor, ali ne­ma­ju ni­šta na­pi­sme­no?

 

- Ni­sam to ja ni tra­žio. To je stvar Sa­ve­za i lju­di ko­ji su ra­di­li moj ugo­vor. Ja sam spe­ci­ja­lis­ta za te­ren, za igra­če, ta­kti­ku, ja sam na če­lu tog pro­je­kta i tu se sna­la­zim. Ne­mam ni­ka­kvog smi­sla za bi­znis i ugo­vo­re. To je ra­dio moj sin Mi­ro i naš pri­ja­telj Men­sud Be­čić Crni.

 

Da li je na­ru­še­na idi­la izme­đu vas i Mu­ni­ba Uša­no­vi­ća?

 

- Ne­ma tu idi­le, ima da sva­ko ra­di svoj po­sao. On je pre­fri­gan, ali zna svoj po­sao.

 

On je op­stao za­hva­lju­ju­ći va­šoj po­dršci. Da li ste i da­lje za nje­ga?

 

- Ni­sam ja ni za ko­ga, ja sam za us­pjeh re­pre­zen­ta­ci­je. Svjes­tan sam da će se mno­gi oko­ris­ti­ti, ali to je naj­ma­nji pro­blem, sa­mo da mi ode­mo u Afri­ku - izja­vio je za "San" Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

                                               O Osi­mu

 

Sko­ro da se ras­pla­kao od sre­će ka­da je sa­znao za po­hva­le ko­je je Ivi­ca Osim iz Vo­di­ca, a pu­tem "Sa­na", po­slao na nje­go­vu adre­su. Ni­je mu os­tao du­žan.

 

- Ko ne bi bio sre­tan ka­da ču­je ta­ko ne­što. Svi mi vo­li­mo re­ći da smo naj­bo­lji tre­ne­ri, ali ja ti ka­žem i stal­no po­nav­ljam da je Osim naj­ve­ći, naj­bo­lji tre­ner na ovim pros­to­ri­ma. I, sre­tan sam ka­da ču­jem da me po­drža­va Osim. Naj­va­žni­je da se opo­ra­vio, a ja ću sve uči­ni­ti da Osim bu­de dio na­še eki­pe na prven­stvu u Afri­ci - pri­že­ljku­je Bla­že­vić.

29.04.2009.

Tešić traži da Savez obuzda selektora

Ek­spre­sno je okon­ča­na re­do­vna skup­šti­na NSBiH. Ko zna za­što. Mo­gu­će da je, noć pri­je, na sje­dni­ci no­go­me­tne vla­de sve re­ži­ra­no, ta­ko da ne bu­de pre­vi­še dis­ku­ta­na­ta, ko­ji bi otva­ra­la vru­će te­me. Ta­ko je bi­lo pro­te­klih go­di­na i skup­šti­na. Ipak, da sve ne pro­đe glat­ko, po­bri­nuo se Slo­bo­dan Te­šić, du­go­go­diš­nji spor­tski ra­dnik, "bun­to­vnik", ko­ji je zbog svog sta­va čes­to bio na le­du. Ka­ko ni­je znao sa­vi­ja­ti ki­čmu, do­bar dio svog no­go­me­tno an­ga­žma­na pro­veo je u izo­la­ci­ji...

 

- Ne mo­že se­le­ktor vo­di­ti Sa­vez. Ni­je Ći­ro šef Iz­vršnom odbo­ru, va­ljda je obrnu­to, ka­ko u na­šem ta­ko i u svim Sa­ve­zi­ma na svi­je­tu. Ne mo­že se­le­ktor na svo­ju ru­ku do­go­va­ra­ti uta­kmi­cu sa Ri­je­kom, a odbi­ti Iran. Pa, zbog Ira­na je pao Me­ho Ko­dro, za­to što ni­je ispo­što­vao na­re­dbu Sa­ve­za, ko­ji se i iz­drža­va od uta­kmi­ca, ka­kve su re­ci­mo one sa Ira­nom i sli­čne. Ne­mam ni­šta pro­tiv Ći­re, po­zna­jem ga go­di­na­ma, ali je­dnos­ta­vno, on je tu da vo­di re­pre­zen­ta­ci­ju, a Pred­sje­dniš­tvo vo­di po­li­ti­ku Sa­ve­za - go­vo­rio je Te­šić.

 

I, ka­da se po­mi­sli­lo da će nje­gov go­vor iza­zva­ti ne­že­lje­ne rea­kci­je, de­le­gat iz FS RS je po­en­ti­rao.

 

- Ovo je i mo­ja re­pre­zen­ta­ci­ja. I ja ho­ću da na­vi­jam za BiH, ali ne mo­gu do­ći do ka­ra­ta, jer se ne­ko za­klju­ča. Ni­je ni Mir­ko Mi­lo­še­vić mo­gao do­bi­ti kar­te, ko­je sle­du­ju nas kao en­ti­tet­ski Sa­vez. Bit ću sre­tan ako na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja os­tva­ri pla­sman na SP - izja­vio je Te­šić.

 

Po­tom se za re­pli­ku ja­vio Mu­hi­din Di­no Raš­čić.

 

- Ču­jem ka­ko sa­da svi na­vi­ja­ju za BiH. Vje­ruj­te da sam sre­tan zbog to­ga, ali gdje ste bi­li go­spo­do ka­da je bi­lo naj­te­že, ka­da je na sta­di­onu bi­lo pe­de­set lju­di. Bi­lo je dos­ta pro­ble­ma, bit će ih još, ali ne za­bo­ra­vi­te go­spo­do da smo da­nas ov­dje mo­gli ima­ti ko­me­mo­ra­ti­vnu sje­dni­cu. Svi zna­mo da je ne­ki da­na za­pa­ljen auto­bus sa na­vi­ja­či­ma Slo­bo­de u za­pa­dnom Mos­ta­ru. To je ono što nas tre­ba sve za­bri­nu­ti, što tre­ba­mo is­ko­ri­je­ni­ti - ape­li­rao je Raš­čić na svo­je ko­le­ge.

 

Za­mor­ni­ji dio skup­šti­ne bio je ka­da je Mu­nib Uša­no­vić či­tao iz­vje­šta­je iz "pro­šlog vi­je­ka" od vre­me­na ka­da je do­šao (1998. go­di­ne) na po­zi­ci­ju ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra, go­vo­rio o svo­jim še­fo­vi­ma (Ju­su­fu Pu­ši­ni, po­koj­nom Mi­la­nu Je­li­ću...), o spor­nim ugo­vo­ri­ma, se­le­kto­ri­ma, ka­zna­ma iz UEFA i FI­FA, sud­skim spo­ro­vi­ma... Do­bio je na kra­ju plje­sak. Za­to što su ne­ki po­če­li spa­va­ti slu­ša­ju­ći du­go­traj­ni "ek­spo­ze"....

 

Na kra­ju je Su­lej­man Čo­la­ko­vić, aktu­el­ni pred­sje­dnik po­že­lio...

 

- Ći­ro Bla­že­vić i igra­či su naj­za­slu­žni­ji za us­pjeh. Ni­je ovo kraj, na­da­mo se za­ra­di u pred­sto­je­će dvi­je do­ma­će uta­kmi­ce, ali i ko­na­čnom tri­jum­fu; pla­sma­nu u ba­raž, po­tom i na Svjet­sko prven­stvo. Bla­že­vi­ću pri­pa­da­ju naj­ve­će za­slu­ge. Svi­ma na­ma će bi­ti la­kše ra­di­ti, jer već vra­ća­mo du­go­ve iz pro­šlos­ti. Ne­ma nam bu­du­ćnos­ti ako se vra­ća­mo u pro­šlost - pod­sje­tio je Čo­la­ko­vić i druš­tvo po­zvao na ko­ktel, bu­du­ći se sa obliž­njeg sto­la ši­rio mi­ris ro­šti­lja...

 

I Čo­la­ko­vić je za­slu­žio plje­sak, jer se svi­ma žu­ri­lo. Ne­ki za šved­ski sto, ne­ki po dne­vni­ce, a ve­ći­na da ispi­pa puls ko­le­ga­ma iz dru­gih kan­to­na i klu­bo­va o pred­sto­je­ćoj dra­ma­ti­čnoj za­vršni­ci Pre­mi­jer li­ge BiH. Na Skup­šti­ni NS BiH, da­kle, ni­šta no­vo!

 

                                   Be­van­da i Sa­li­hba­šić

 

Skup­šti­na je po­če­la mi­nu­tom šu­tnje za ne­da­vno pre­mi­nu­log Dra­ška Po­po­vi­ća, biv­šeg pred­sje­dni­ka FSJ, FS BiH, du­go­go­diš­njeg spor­tskog ra­dni­ka. Na­ža­lost, ve­ći­na od sa­daš­njih skup­šti­na­ra i ne zna ko­li­ka je spor­tska i ljud­ska ve­li­či­na bio Dra­ško Po­po­vić. Pri­je ne­go što će Čo­la­ko­vić "od­svi­ra­ti kraj", dao je na gla­sa­nje izbor Jo­si­pa Be­van­de i Su­ada Sa­li­hba­ši­ća za no­ve čla­no­ve Iz­vršnog odbo­ra. Oni su za­mi­je­ni­li Zla­ta­na Mi­ju Je­li­ća i Fi­kre­ta Muj­ki­ća. Be­van­da se u ime Je­li­ća za­hva­lio na po­dršci i na­ja­vio plo­dnu su­ra­dnju i za­ra­dio plje­sak.

 

                                   Otva­ra­ju se ko­ver­te

 

Čla­no­vi Kon­kur­sne kom­si­je NS BiH da­nas će otvo­ri­ti ko­ver­te sa kan­di­da­tu­ra­ma za po­zi­ci­ju ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra NS BiH.

 

Sa si­gur­noš­ću se mo­že re­ći da su po­nu­de po­sla­li Mu­nib Uša­no­vić aktu­el­ni se­kre­tar bh. ku­će fu­dba­la, Ismet Ov­či­na, Ris­to Tri­vun, te još tro­ji­ca kan­di­da­ta do či­jih ime­na ni­smo us­pje­li do­ći. Rok za izbor ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra je 15. maj, ali po­zna­ju­ći si­tu­aci­ju u na­šem no­go­me­tu, te­ško je oče­ki­va­ti da će bi­ti ispo­što­van rok ko­ji je UEFA pos­ta­vi­la.

29.04.2009.

Milićević porazom okončao nastup na SP

Najbolji bosanskohercegovački stonoteniser Srđan Milićević nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Svjetskog stonoteniskog prvenstva u Yokohami.

 

Nakon dvije pobjede u grupnoj fazi takmičenja, Milićević je u odlučujućem meču za plasman među 128 najboljih stonotenisera svijeta poražen od Čeha Jakuba Kleprlika sa 3:4 (11:2,11:7,10:12, 5:11, 8:11, 11:4, 6:11).


Ovim porazom bh. stonoteniser je okončao nastup na SP-u.

 

29.04.2009.

Ćiro: Nisam tražio deset posto novca od plasmana na SP

Selektor Miroslav Blažević pozvao nas je ranom zorom. U glasu mu je bilo ogorčenje u vezi s jučerašnjim tekstom u našem listu. Negira informaciju koju smo dobili od predsjednika Nogometnog saveza Sulejmana Čolakovića da je tražio 10 posto od prihoda ukoliko se reprezentacija plasira na Svjetsko prvenstvo.


- Nikakvih 10 posto nisam tražio, niti sam zahtijevao izmjene u ugovoru. Ugovor sam potpisao i ne želim ga mijenjati. Pa, kakav bih ja bio čovjek da želim mijenjati nešto već dogovoreno nakon što nas je krenulo. Š...k, eto kakav. Ne znam šta je kome trebalo ovo sve. Jako sam žalostan. Ni u snu nisam očekivao da će se tako nešto podastrijeti članovima Izvršnog odbora - u dahu nam je rekao Ćiro.


Šta se sve, ustvari, dešavalo proteklih dana, više nikome nije jasno. Međutim, Blažević ističe kako sada vidi da je pogriješio.


- Nisam se ni trebao miješati. Htio sam najbolje za Savez, da ih malo prodrmam, da vide kako s uspjehom na terenu dolazi i materijalna korist. Međutim, tu sam pogriješio jer, očigledno, nisam naišao na ljude koji razmišljaju tako. Kada sam prihvatio da budem selektor, želio sam samo napraviti uspjeh i obradovati navijače koji su me od početka prihvatili. Sada kada smo napravili nekoliko značajnih koraka, počela su podmetanja. Ne znam zaista kome ovo treba - pita se Ćiro.

29.04.2009.

Leotar na Grbavici

Danas su na programu sve utakmice 26. kola. U njemu se sastaju :

 

Zvijezda – Čelik

Slavija – Zrinjski

Posušje – Orašje

Željezničar – Leotar

Laktaši – Borac

Modriča – Sarajevo

Velež – Široki

Sloboda - Travnik

29.04.2009.

Ko će odgovarati za izgubljene milione?

Nekoliko mjeseci pojedini članovi IO žele raspravljati o spornom Ugovoru o TV pravima, ali potpisnici Ušanović i Dominković zataškavaju stvari. Naš list prvi dolazi do dokumenata koje su potpisali generalni sekretar Munib Ušanović i tadašnji predsjednik NS BiH Iljo Dominković. Prikazujemo Ugovor koji je NS BiH (Dominković i Ušanović) potpisao s agencijom SPORTFIVE iz Hamburga u iznosu od 1.500.000 eura, gdje je Savez izgubio cirka pet miliona KM (potvrdili eksperti iz FIFA-e). Zanimljivo je da se ovaj dokument skriva čak i od članova IO.


- U ugovoru se vidi da su Dominković i Ušanović potpisali ugovor na četiri godine. Vrijednost ugovora je mizernih 1.500.000 eura, a pare se dobijaju u ratama. Prva rata od 500.000 eura je dobijena nakon potpisivanja, a ostatak se dobija do 15. marta 2013., kada treba leći posljednja rata od 250.000 eura. Ekonomski eksperti iz FIFA-e i UEFA-e su jasno kazali kako je nivo nogometne reprezentacije BiH potpisivanje ugovora za minimalno četiri miliona eura - veli naš izvor blizak Savezu.


Članovi IO traže poseban sastanak o TV pravima, Ćiro je ljut zbog nedostatka novca, a kako "as" saznaje, na današnjoj Skupštini NS BiH moglo bi biti svega.


- Umjesto Zlatana Mije Jelića, koji ne želi više biti član IO, upast će također sportski direktor Širokog Brijega Josip Bevanda i to je samo  "lagana" zamjena. Srbi će na Skupštini bojkotovati Čeku, jer pojedinci tvrde da su Dominković i Ušanović uzeli lovu od potpisivanja TV prava, a da je Čolakovićeva i Čekina kompenzacija sportski kompleks u Zenici, gdje će oni hajrovati. Znam da su pojedini Srbi zvali Ćiru, kako oni žele generalnog sekretara i da će tako Savez izaći iz minusa, jer bi biranjem novog sekretara NS BiH dobio šest miliona KM. Ćiro je izgleda okrenuo leđa Ušanoviću, a to bi, po svemu sudeći, moglo značiti da će Savez uskoro dobiti novog generalnog sekretara - govori naš izvor.


                                   Dominković šuti


- Jedan od onih koji je najviše zakuhao situaciju je Iljo Dominković, čovjek koji samo radi po svome i šuti. Ćiro ga već opasno ima na zubu, ali je pitanje može li Dominkoviću iko išta, jer godinama zbog njega Savez gubi milione, ali i dalje ima samo jedan cilj: "uzeti što više" - tvdi naš izvor blizak Savezu.

28.04.2009.

Bremer nadigrao Mujezinovića

Italijanska La Forteza iz Bolonje pobjednik je finala Euročelendž kupa za košarkaše. Bolonjezi su u finalu savladali francuski Šole (77:75) i izborili Eurokup naredne sezone. U utakmici za treće mjesto ruski Trijumf savladao je kiparski AEL (94:82). Džej Ar Bremer (J. R.) je za pobjednički tim postigao 19 poena, dok je Haris Mujezinović imao 13 poena i šest skokova za AEL.


U derbiju 28. kola turske lige Fenerbahče Ulker deklasirao je Galatasaraj (89:62) uz odličnu igru Emira Preldžića (15 poena) i Damira Mršića (9). Karšijaka je u borbi za plej-of savladala na gostovanju Ojak Reno (94:93), a Mirza Ahmetbašić je za tri minute imao po skok i asistenciju.


U 27. kolu francuske lige Avr je savladao Dižon (88:75) Damira Krupalije (6 poena, 7 skokova). Olimpijakos je u prvom četvrtfinalnom duelu grčkog plej-ofa savladao Kolosos Saše Vasiljevića (8) sa 84:61. U 10. kolu slovenske Lige za prvaka Union Olimpija je bila bolja od Heliosa (62:55). Od naših igrača za "Zmajčeke" je nastupio samo Jasmin Hukić (7 poena, 6 skokova). Zlatorog je savladao Polzelu (101:57) uz devet poena Mostarca Ante Mašića.


Crvena zvezda je u derbiju 5. kola Super lige u Srbiji slavila protiv Hemofarma (81:76). Oliver Stević imao je šest, a Elmedin Kikanović jedan poen za Zvezdu. Edin Bavčić imao je osam poena i šest skokova za Keln, koji je i pored poraza u 33. kolu od Trijera (58:73) osigurao opstanak u njemačkoj ligi.


                                               Đedović 31 poen


Opuštanje Tau keramike, koja je osigurala prvo mjesto za plej-of, iskoristila je Fuenlabrada i slavila sa 103:90 u 32. kolu španske lige. Mirza Teletović imao je pet poena za Tau. Mursija Ivana Opačka (6) poražena je od Pamese (63:83). U drugoj španskoj ligi, Nedžad Sinanović imao je deset poena i osam skokova za Burgos protiv Melilje (77:87), dok je u trećoj Nihad Đedović blistao sa 31 poenom i deset skokova za Kornelu protiv Tarangone (75:74).

 

28.04.2009.

Blažević traži 10 posto prihoda od plasmana na SP

Iako selektora Miroslava Blaževića nije bilo na sjednici Izvršnog odbora NSBiH, koja je održana sinoć u hotelu "Terme" u Sarajevu, o njemu su članovi nogometne vlade najviše razgovarali mimo službenog dijela sjednice.


                                   Revidiran ugovor


Saznali smo da se u materijalima za sjednicu našao i prijedlog revidiranog ugovora između NSBiH i selektora Blaževića. Ćiro je tražio 10 posto prihoda koji bi Savez dobio u slučaju da se plasira na Svjetsko prvenstvo.


- Dao Bog da se nađemo u situaciji da mu isplatimo ta sredstva. Žao mi je što Blažević nije bio sa nama, jer smo o ovome trebali razgovarati, kao i o njegovom izvještaju sa utakmica protiv Belgije - rekao nam je predsjednik NSBiH Sulejman Čolaković.


O selektorovim zahtjevima će se raspravljati na nekoj od narednih sjednica. Izvršni odbor je usaglasio nacrt budžeta NSBiH za 2009. godinu u visini od oko 6,5 miliona KM i danas će on biti preporučen na usvajanje delegatima Skupštine, koja će početi u 11 sati u Kolegijum artistikumu.


                                   Odgovornost za budžet


- Imamo budžet u čijem su pravljenju učestvovali FIFA i UEFA i u koji smo ugradili njihove kriterije. Po prvi put možemo reći da ćemo vladiti novčanim tokom i imati osobe direktno odgovorne za raspolaganje budžetom.To će biti generalni sekretar i ko bude na toj funkciji nakon 15. maja od njega ću tražiti da u slučaju kršenja budžeta odmah preda radnu knjižicu - poručio je Čolaković.


Pošto u junu ističe ugovor sa "Legeom", koja je oficijelni sponzor i oprema reprezentacije BiH, zaduženi su Čolaković, selektor Blažević i novi generalni sekretar da prikupe ponude za izbor novog dobavljača opreme.


                                   O tv pravima u Tesliću


Napokon je zakazana i sjednica Izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati ugovor o tv pravima potpisan sa agencijom "Sportfive" za period od 2010. do 2014. godine. Sjednica će biti održana 8. maja u Tesliću u hotelu "Posavina" sa početkom u 11 sati.


                                   FSRS zakazuje utakmice


Kako nas je informisao generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Rodoljub Petković u toku su aktivnosti u vezi dogovoranja prijateljskih utakmica selekcije tog entiteta. RS će, najvjerovatnije, igrati protiv selekcije Istočne Srbije, te dva meča protiv selekcije italijanske provincije Veneto, a prihod od tih utakmica bi išao u korist nastradalih od zemljotresa u Akvili.

28.04.2009.

Liverpool i Manchester u borbi za Džeku?

Kako je krenulo, izgleda da će Edin Džeko biti jedno od imena kojima će se ovog ljeta na tržištu fudbalera najviše špekulirati jer je lista zainteresovanih sve veća. Prema internet blogu na stranici "Football Pools", na Džeku su proteklih sedmica oko bacili Liverpul i Mančester junajted koji su, prema navodima, spremni dati i do 13 miliona funti (oko 28 miliona KM).


Na ovoj stranici Džeko je detaljno opisan kao napadač koji obilježava ovu sezonu u Njemačkoj i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. godine zbog čega je još ranije privukao pažnju engleskih klubova poput Čelzija, Arsenala, Totenhema, Evertona, Blekburna, Portsmuta i Sandrlenda. Za Džeku se tvrdi da ima sve atribute koji ga mogu učiniti uspješnim fudbalerom u Engleskoj - visinu, kreativnost, brzinu, dribling i podjednako kvalitetnu igru s obje noge. Nazvan je trenutno najpoželjnijim napadačem na međunarodnoj sceni.


Na Old Trafordu Džeko bi zamijenio Karlosa Teveza (Carlos), koji vjerovatno neće ostati u Mančesteru, dok bi u Liverpulu bio nasljednik Rajana Babela (Ryan). Naš napadač opisan je kao fudbaler koji bi mogao imati istu ulogu u klubu kao Fernando Tores (Torres), ali za razliku od njega, može igrati i na nešto drugačijim pozicijama. Sve ove tvrdnje potkrijepljene su videosnimcima Džekinih golova.

28.04.2009.

Mešanović: Paljenje autobusa je klasični pokušaj ubistva

Poslije Banja Luke i poraza od Borca (4:0) nogometaši tuzlanske Slobode poraženi su i od Širokog Brijega na Pecari 4:1. Širokobriježani su tako nanijeli Slobodi najteži poraz u istoriji međusobnog igranja.

 

- Nismo mogli bolje bez osmorice standardnih. Nedostajao nam je golman Mujkić, potom Krasić, Prodanović, Jahić, Mešić, Tosunović, Jahić i Sarajlić. Dobro smo stajali u porvom dijelu, a onda smo u nastavku naivno primili pogodke. Ipak, naš plasman u Evropu je zagarantovan. Slijede nam dva domaće meča sa Travnikom i Zvijezdom, i ukoliko ostvarimo pobjede eto nas opet na drugom mjestu - kaže sportski direktor Slobode Enes Mešanović.

 

Poslije banjalučke blamaže iz stručnog štaba su govorili kako su pojedinci pokazali zbog čega nisu u prvom planu. Ipak, dobili su još jednu priliku na Pecari, gdje se tim sastavlje „zbrda zdola“ objektivno nije mogao boljem nadati.

 

- Pojedini nogometaši su potvrdili kako ne mogu biti dio ekipe koja se bori za izlazak na euro - scenu - kratko je kazao Mešanović.

 

Na koncu se sportski direktor Enes Mešanović, dotakao incidenta u Mostaru, gdje je zapaljen autobus s navijačima tuzlanskog kluba.

 

- Pa, ljudi moji to je pokušaj ubistva. Ubacili su im koktele u autobus, ali srećom nije bilo teže povrijeđenih. No, ovo je zasigurno nastavak divljanja navijača Zrinjskog, koji su nas gađali kamenjem na dodijeli medalja nakon finala Kupa BiH. Njihov posljednji gest je za svaku osudu i potpuno je neciviliziran - kaže Mešanović.

 

U srijedu od 18.30 sati na Tušnju će snage odmjeriti Sloboda i Travnik, a u subotu na istom stadionu gostuje kantonalni rival gradačačka Zvijezda.

 

28.04.2009.

Mladen Ristić se okitio srebrom

Mladen Ristić, član Taekwando kluba „Guber“ iz Srebrenice, u konkurenciji do 72 kilograma, osvojio je srebrnu medalju na seniorskom prvenstvu BiH, održanom tokom vikenda u Sarajevu. Na ovaj način, Ristić je potvdio svoj talenat i odličnu formu pred nekoliko narednih i veoma značajnih takmičenja. 


- Mogao sam i do zlatne medalje. U finalu sam izgubio od svog protivnika kojeg sam već nekoliko puta ranije savlađivao. Ali, i srebrna medalja je za mene u ovom trenutku značajna. U dobroj sam formi i nadam se osvajanju medalja na narednim takmičenjima, rekao je Ristić po povratku u Srebrenicu. 


Ovaj najtrofejniji sportist iz Srebrenice, u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine će već narednog vikenda nastupiti na međunarodnom takmičenju „Austrija open“.

28.04.2009.

Bosna protiv Borca, Sloga protiv Ljubuškog

Izvršni odbor Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, odredio je polufinalne parove i domaćina završnice Kupa BiH. Žrijebom je određeno da se u polufinalu sastaju Bosna Sunce osiguranje i Borac, te Sloga i Ljubuški Mi grupa.


Turnir će se igrati 8. i 9. maja u Ljubuškom. Titulu pobjednika Kupa BiH brane rukometaši Bosne SO.

28.04.2009.

Dušan Đorđević : Želja mi je da budem prvak s Bosnom

Kada je na kraju meča protiv Širokog Eroneta napuštao parket Skenderije, svi prisutni su ustali i ovacijama i gromoglasnim aplauzom ga ispratili na klupu. Kako i ne bi kada je plejmejker Bosne ASA BH Telecoma Dušan Đorđević pružio partiju za pamćenje. Brojke govore sve - šut za dva poena 11/8, "trica" bez promašaja (2/2) i samo jedno promašeno slobadno bacanje. Procent od nevjerovatnih 75 posto!


- Draže bi mi bilo da sam, umjesto pet asistencija, imao, recimo, 15 - izjavio je odmah po izlasku iz svlačionice 26-godišnji Beograđanin na, u Bosni sada sigurno priželjkuju, nešto dužem privremenom radu u redovima "Studenata".


Pobjedom nad Širokobriježanima Bosna se vratila na prvu poziciju Lige 8.


- Cijeli tim odigrao je dobru utakmicu. Istina, bilo je malo grča u početku, jer smo ušli u meč pod imperativom pobjede. Na svu sreću, u daljnjem toku susreta pružili smo baš kvalitetnu partiju i vjerujem da ćemo s prve pozicije ući u plej-of. Drago mi je zbog ovacija u subotu, ali one neće ništa značiti ako ne budemo prvaci. Kakve pohvale, imam samo jednu želju - da budem šampion s Bosnom - poručio je na kraju Đorđević.

 

28.04.2009.

Zvijezda treba pustiti Orašje

Do kraja nogometne Premijer lige ostalo je samo pet kola. Sve ekipe jedva čekaju kraj prvenstva. Treneri se žale na nedovoljan fond igrača, igrači na sudije i neredovne plaće, a čelnici klubova za sitne pare pokušavaju kupiti poneki gostujući bod. Kao i svih prethodnih sezona Premijer liga se, izgleda, i ove sezone pravi po nacionalnom ključu, pa su tako hrvatski predstavnici održali sastanak u Livnu prije nekoliko dana, na kojem se donio zaključak: "Dva hrvatska predstavnika ne smiju ispasti iz Premijer lige".


- Tačno je da su hrvatski predstavnici klubova pravili režiju zadnjih pet kola u nogometnoj Premijer ligi i računali gdje bi se mogli puštati bodovi. Jedna od opcija je da Posušje prepusti bodove Orašju, ali druga je da Orašje u posljednjem 30. kolu dobije bodove od Zvijezde u Gradačcu, zbog kompenzacije stadiona - veli naš izvor blizak Savezu.


S druge strane, bošnjački klubovi su imali sastanak u Zenici gdje su prisustvovali predstavnici Veleža, Travnika i Čelika. To je bio kontra sastanak za ovaj u Livnu. Trebalo se vidjeti koje su najbolje opcije za ostanak bošnjačkih klubova u društvu najboljih. Na tom sastanku nisu htjeli prisustvovati čelnici Zvijezde iz Gradačca.


- Imamo dobre odnose sa svim klubovima u Premijer ligi. Znam za sve te kombinacije u kojima treba biti i Zvijezda, ali mogu da najavim da nas niko u to neće uplesti. Imam velike pritiske sa svih strana, ipak neću podleći tome. Vjerujem u svoje igrače, kao i u Upravu kluba i neka niko na nas ne računa. Nudili su nam se i prije novčanici, ali mi smo tim zabijali više, a tako će biti i sada - govori trener Zvijezde iz Gradačca Ratko Ninković.


                                               Napadanje sudije


- Jedan sudija me je čak i napao, kao da sam ja zakuhao ligu. Nisam mogao da vjerujem u sve to. U Travniku su me napadali što moji igrači "grizu".  Želim pošteno završiti prvenstvo kako sam i počeo, a pojedini treneri već dolaze i gledaju Zvijezdu - dodaje Ninković.


                                               Raspored


Utakmice timova koji se bore za opstanak, 26. kolo: Sloboda - Travnik, Velež - Široki, Modriča - Sarajevo, Posušje - Orašje, 27 kolo: Travnik - Velež, Široki - Modriča, Leotar - Posušje, Orašje - Slavija, 28 kolo: Čelik - Orašje, Posušje - Borac, Modriča - Travnik, Velež - Sloboda, 29 kolo: Velež - Zvijezda, Slododa - Modriča, Travnik - Laktaši, Sarajevo - Posušje, Orašje - Zrinjski, 30. kola: Zvijezda - Orašje, Modriča - Velež, Posušje - Široki, Željezničar - Travnik.

28.04.2009.

Ćiro: Nezadovoljan sam ponašanjem NSBiH

Selektor nogometne reprezentacije BiH Miroslav Blažević kaže kako bi bilo najbolje "da se uopće ne miješa i pusti čelnike da vode NSBiH jer ga od svega samo boli glava kada vidi kakve se stvari dešavaju".


Ćiro je u nedjelju napustio Sarajevo i nije prisustvovao sinoćnjem sastanku Izvršnog odbora NSBiH, a neće ni današnjem zasjedanju Skupštine zbog navodnog konflikta s generalnim sekretarom NSBiH Munibom Ušanovićem.


- Ma nije to baš tako, niti samo zbog Muniba. Ne znam šta mi treba da se trudim i pokušavam uraditi nešto kada to, izgleda, niko ne želi. Sada kada smo malo napredovali, htio sam pokušati isposlovati bolji ugovor o TV pravima, ali za to, očito, nema šanse. Ugovor koji su čelnici Saveza potpisali je armirani beton i nema teorije da se može poboljšati. Nema veze, mi smo fenomen, jer je očigledno da nam pare ne trebaju - rekao je Ćiro.


Konflikt ili ne, ali očito je da selektoru smetaju mnoge stvari koje rade čelnici Nogometnog saveza.


- Ne znam ni sam zašto se miješam, ali imam puno razloga da budem nezadovoljan i ne mogu sve to gledati sa strane. Unio sam u ovaj projekt svog sebe i kada vidim kako su drugi letargični, hoću da poludim. Neka oni rade i potpisuju šta hoće, a ja ću se okrenuti samo igračima i utakmicama koje su pred nama. Pa, ako bude sreće, kada se plasiramo u baraž ili, daj Bože, na Svjetsko prvenstvo, vidjet će da ugovori ne smiju biti betonirani - govori Ćiro.

27.04.2009.

Hotić: Neću podnijeti ostavku

Nakon Modriče i Posušja, još jedna ekipa koja se grčevito bori za opstanak, savladala je na svom terenu Željezničar. Orašje je pobijedilo s 2:1, a Željo je nastavio po starom receptu - 1:0 kući, nula na strani. Trener Demir Hotić smatra da je domaćin pobijedio samo zahvaljujući sudijama.


- Sramotno je ovo što se dešava. Mi smo i prije utakmice znali da ćemo izgubiti. Tukli su nas, nije dosuđen čist penal, sudije su se smijale. Sve je to jedna velika kuhinja. Meni je žao Veleža, pratite šta će se događati u posljednjim kolima. Bolje je da ne putujemo na ovakva gostovanja - rekao je Hotić.


Za vrijeme utakmice navijači Željezničara ipak su više zamjerki uputili svojim igračima i treneru nego sudijama pa smo Hotića pitali da li razmišlja o ostavci.


- Neću podnijeti ostavku. Zašto? Došao sam da se spasimo, a ne da ispadnemo iz Lige, i uspjet ćemo. Ja sam uz ove momke, neću ih napustiti. Ne želim komentirati skandiranja, navijači trebaju biti uz ekipu i kada joj ne ide, dati moral ovim momcima, koje su u Orašju pretukli. Kako objašnjavate da mi na svom terenu savladamo najbolje ekipe Lige Zrinjski, Slaviju. Prema mom mišljenju, ekipa igra fenomenalno, ekskluzivno dobro. I od Klinsmana traže ostavku navijači Bajerna pa je on još trener - kaže Demir Hotić.


Na našu opasku da možda treba otići, ako ne zbog loših igara, onda zbog loše situaciju u klubu i Ligi, Hotić kaže:


- Lako je otići. Evo, prije mene je deset trenera odlazilo, tjerali su ih, napadali. O tome neću da razmišljam prije juna.


                                   Aplauzi za Mulalića


Navijači Željezničara koji su prisustvovali utakmici u Orašju, ispsovali su igrače i trenere, a pošteđen je samo Edis Mulalić. Kapiten "Plavih" prišao je nakon utakmice grupi "Manijaka", nakon čega je ispraćen aplauzom i skandiranjem.

 

27.04.2009.

Emir Hadžić nije zaboravio zabijati

Čelik je u derbiju kola u subotu navečer lako i efektno savladao Slaviju s 2:0 te se barem malim dijelom revanširao timu iz Lukavice za jesenji prvenstveni poraz (0:2) i eliminaciju iz Kupa BiH (2:2; 5:7- nakon penala). Mrežu gostiju načeo je povratnik u tim nakon jednomjesečne pauze zbog puknuća butnog mišića Emir Hadžić, koji je i dalje najbolji strijelac i asistent Zeničana. Drugi gol djelo je kolumbijskog napadača Fila Džeksona (Phill Jackson), koji je opet potvrdio da je pravo pojačanje.


- Kao što je trener Slavije Zoran Erbez naglasio, utakmica je bila vrlo korektna. Odigrali smo kvalitetno i disciplinovano i zasluženo pobijedili. Slavija je opet odigrala najbolje i najzrelije od svih naših protivnika koji su nam ovog proljeća gostovali. Pokazali su da zaslužuju visok plasman i nastup u Evropi, a ja im već sada od sveg srca želim uspješne nastupe - kazao je trener Čelika Marin Bloudek.


Sa serijom od tri uzastopne pobjede, njegov tim stigao je na visoku, petu poziciju na tabeli.


- Od početka sam vjerovao u igrače. Znao sam da loše partije nisu utemeljene u našem kvalitetu i da će rezultati morati doći. Nastavljamo dalje pa ćemo vidjeti dokle ćemo stići - zaključio je Bloudek.


            Bloudek bez primljenog gola u Zenici


Pod vodstvom novog trenera Marina Bloudeka, koji je preuzeo kormilo u 12. kolu i debitirao protiv lidera Zrinjskog (0:0), Zeničani su na svom terenu odigrali sedam utakmica i upisali šest pobjeda i jedan remi. Posebno je zanimljiv podatak da pod Bloudekovim vodstvom još nisu primili nijedan gol na Bilinom polju, a pri tome su protivnicima zabili 13 (Zrinjski 0:0, Leotar 2:0, Široki Brijeg 3:0, Sloboda 3:0, Modriča Maxima 1:0, Željo 2:0, Slavija 2:0).

27.04.2009.

Najslabije izdanje ovog proljeća

Iako su fudbaleri Veleža, na krilima dobrih rezultata u posljednje tri utakmice, otputovali s dosta optimizma na megdan bordo timu u Sarajevo, "Rođeni" su pali bez ispaljenog metka. Na Koševu su pružili najslabiju partiju u ovoj polusezoni, što priznaje i šef stručnog štaba Abdulah Ibraković.

- Prvo poluvrijeme odigrali smo loše, ništa nismo napravili, a primili smo dva gola. Nevjerovatno je kako loše reagiramo kod prekida. Kada je pitanje pobjednika već bilo riješeno, donekle smo popravili igru, ali je bilo iluzorno očekivati da napravimo nešto više.Da stvar bude gora, žute kartone dobili su Amer Jugo i Edin Šečić pa neće moći igrati u srijedu protiv Širokog Brijega - kaže Ibraković te se žali na brzi ritam odigravanja utakmica srijeda-subota-srijeda.


- Ovaj je ritam ubitačan. Ionako imamo mali igrački kadar, a dodatne probleme prave nam žuti kartoni i povrede. Protiv Sarajeva je, nakon samo 11 minuta, iz igre izašao Danijel Majkić zbog povrede, a ionako nismo mogli računati na trojicu igrača zbog kartona. Sada opet imamo dvojicu van stroja i nikako da se skrpimo - Ibrakovićeve su riječi

27.04.2009.

Srđan Miličević: Kao da smo u kamenom dobu

Srđan Miličević, stonoteniski reprezentativac Bosne i Hercegovine i naš najbolje rangirani igrač na svjetskoj rang-listi, zaprepašten je činjenicom da četiri sarajevska kluba već više od 20 dana ne treniraju zbog gašenja struje KSC "Skenderija". I dok se u ozbiljnijim državama igrači za velika takmičenja pripremaju i po godinu dana, odlaze na međunarodne kampove i igraju na gotovo svim manje i više značajnim turnirima, za bh. stonotenisere čak i najobičniji trening postao je luksuz.

 

MILIČEVIĆ: Iako moj klub STK Vogošća nije među onima koji su se susreli s ovim problemom, s obzirom na to da treninge obavljamo u dvorani "Amel Bećković", zaista mi je neshvatljivo da u 21. vijeku bilo koja sportska ekipa može da ima problem sa treninzima samo zato što je isključena struja. Ponekad mi se čini kao da živimo u kamenom dobu. Ovakve stvari ne smiju se dešavati i krajnje je vrijeme da vladajuće strukture preduzmu konkretne korake u cilju poboljšanja uslova za sport i sportiste. U ovakvoj situaciji, kada pojedini igrači čak i ne treniraju, teško se može očekivati bilo kakav rezultat na međunarodnoj sceni.

 

Šta očekujete na predstojećem Svjetskom pojedinačnom prvenstvu?

 

MILIČEVIĆ: Takmičenje će biti održano u japanskoj Jokohami, od 27. aprila do 5. maja, i prvi put po novim pravilima koja podrazumijevaju da će kvalifikacije igrati svi igrači, bez obzira na rejting. Dakle, moguće je da već u prvom kolu kvalifikacija odmjerim snage s prvim igračem svijeta, ali isto tako mogu imati sreće u žrijebu pa u kvalifikacijskoj grupi dobiti nešto lakše protivnike. Mnogo toga će zavisiti od žrijeba, ali s obzirom na to da ću biti jedini predstavnik BiH na SP, pružiću makismum kako bi postigao što bolji rezultat. Ulazak u glavni turnir svakako bi bio veliki uspjeh.

 

Koliko Vam je otežavajuća okolnost što u Japan putujete sami?

 

MILIČEVIĆ: Sigurno je da bi bilo mnogo lakše da je bilo moguće osigurati sredstva da putujem u pratnji trenera ili sa još nekoliko saigrača. Međutim, finansijska situacija je teška i jednostavno se moram pomiriti sa tom činjenicom.

 

Kakav rezultat priželjkujete na Mediteranskim igrama?

 

MILIČEVIĆ: Uz Svjetsko prvenstvo u Japanu, Mediteranske igre su drugo najznačajnije takmičenje ove godine. Na prošlim Mediteranskim igrama održanim u Almeriji stigao sam do četvrtfinala i izgubio u borbi za medalju. Ovoga puta se nadam da ću se popeti na pobjedničko postolje. Ako ne u singlu, onda barem u dublu, gdje ću nastupiti s Vladimirom Ivanekom, s kojim se odlično poznajem i iza sebe imamo mnogo zajedničkih mečeva.

 

Od ove sezone nastupate za STK Vogošća. Kakve su Vam ambicije u Premijer ligi BiH?

 

MILIČEVIĆ: Titula prvaka nam je izmakla, ali smo ipak ostvarili cilj i vjerujem da naše drugo mjesto niko ne može ugroziti do kraja sezone. Tako smo dobili jedno mjesto koje vodi u evrokupove, gdje se nadam da ćemo uspjeti napraviti zapažen rezultat. Imamo kvalitetnu ekipu, koja, uz malo sreće, zaista može mnogo toga napraviti.

 

Nekoliko sezona igrali ste u inostranstvu. Razmišljate li o ponovnom odlasku iz BiH?

 

MILIČEVIĆ: Već sam dobio nekoliko ponuda iz evropskih klubova, ali o tome moram još razmisliti. S obzirom da sam upisao fakultet, a u Vogošći imam dobre uslove, vjerujem da ću i naredne sezone ostati u BiH. Naravno, o tome ću konačnu odluku donijeti tek na kraju sezone, nakon pregovora s Upravom STK Vogošća.

 

Razmišljate li o Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine?

 

MILIČEVIĆ: Svaki sportista razmišlja o nastupu na Olimpijadi, jer je to najveća čast za svakoga i vrhunac u karijeri. Učestvovao sam na Olimpijadi u Atini 2004, a propustio sam Peking. Sad je možda prerano govoriti o Londonu i ne mogu ništa obećavati, ali svakako da ću se truditi da izborim normu na jednom od kvalifikacijskih takmičenja.

 

27.04.2009.

Ivica Osim : Želja mi je da iduće ljeto provedem u Africi

Reporterska ekipa «Sana» posjetlila je Ivicu Osima, proslavljenog bh. stručnjaka, po mnogima, najboljeg trenera svih vremena na ovim prostorima. Premda nije osvojio Ligu prvaka, iako nema medalju sa evropskom i svjetskog prvenstva, Osim spada među najbolje trenere u Evropi. Osimov je rukopis prepoznatljiv u svim sredinama gdje je radio; Željezničar, Partizan, jugoslovenska reprezentacija, Šturm, Džef Junajtde, reprezentacija Japana...

 

Osim već dvije godine nije na klupi, na terenu, uz aut liniju, ali je sav u fudbalu. Nakon moždanog udara, liječnici su Osimu preporučili strogo mirovanje. Popularni bh. stručnjak dočekao nas je u Vodicama, gdje odmara u porodičnom krugu.

 

- Lijepo je sve ovo, vidiš ovo zelenilo, osjeća se dolazak ljeta, ali koliko god pritisak može biti poguban za mene, toliko mi i nedostaje. Fali mi onaj stres na koji smo mi treneri naučili. I sada kad gledam neku utakmicu, a gledam ih na desetine dnevno, znam se iznervirati. Pogotovo kada vidim neki krivi potez, nekog igrača zvučnog imena... Utakmice su mi zamalo došle glave, a ja ne mogu bez toga. Bio sam na ahiretu, ali kao da mi je Bog rekao, neka nije još vrijeme za tebe. I evo me, živ sam, borim se - priča Osim za dok lista bh. štampu kojoj se silno obradovao.

 

Iako je teško naći čovijek u njegovim godinama da «surfa» po internetu, on dešavanja u BiH prati putem interneta...

 

- Gledam ja dosta naših, mislim ovih regionalnih, ili bivših naših televizijskih kanala, pratim putem intereneta šta se dešava, ali neopisiv je dopgađaj kada imaš novinu u ruci. Pogotovo ako nisu kod kuće. Evo, sada ću narednih desetak dana sa merakom čitati naše novine.

 

Dok pričamo, baci pogled na neke naslove. I kod jednog promijeni izraz lica. «Slučaj Slišković» i optužbe na račun Ćire Blaževića, igrača, novinara...

 

- Nije mu ovo trebalo. Nikad ne treba pljuvati u tanjir iz kojeg si jeo. Ćiro je napravio nešto, nešto smo smo svi godinama priželjkivali. I sad neki hoće to da unište. Pa, godinama pričamo o odlasku na svjetsko ili evropski i sad kada smo blizu cilja, hoćemo da to sve srušimo. Treba čovijeka pustiti da radi, treba ga podržati. Vidim raja se vratila na tribine, znam i sam kako je bilo prije i poslije utakmice sa Belgijom... I ja se kao malo dijete radovao pobjedama...

 

U Gracu, uz televiziju?

 

- Ma, kakvi, bili smo u jednoj kafani, koju drži naš čovijek. Raja se sakupljala, danima se iščekivala utakmica. U tom je restoranu bilo nekoliko televizija, puno ko šibica, a i vani raja. Unutra meza, piće, fina atmosfera i na kraju pobjeda. Ljudi nisu svjesni koliko te dvije pobjede znači za Bosnu in Hercegovinu. I na sportskom i na svakom drugom polju. Ako ništa, barem su na kratko obična raja, oni bez posla, oni što čekaju mjesecima na penzije, zaboravili na sve nevolje...

 

«Švabo», Štraus, doktor nogometa, fudbalski genije, nadimici su koje je za igračke i trenerske karijere zaradio... I nedavno je dobio jedno u Šturmu; kao najbolji trener u klupskoj povijesti.

 

- Dobro, lijepo je to kada znaš da si nešto ostavio iza sebe, nešto po čemu će te neko i nekad spominjati. Međutim, ima još trenera koji su zaslužili priznanja. Volio bih da Ćiro odvede našu reprezentaciju na svjetsko prvenstvo, da ja kao turista ljetujem, da uživam iduće godine u Africi. Eto, to je moja neka želja, jer je Ćiro veliki trener!

 

Veliki ste teret natovarili na selektorova leđa...

 

- Naučili smo mi na svakakve terete. Ćiro se zna nositi sa ovim, ali je nezgodno kada te ljudi optuže tek tako. I ko zna kojih razloga...

 

Vi ste Blaževiću preporučili otpisanog i zaboravljenog Samira Muratovića...

 

- Drago mi je ako je to Muratović igrom potvrdio i opravdao selektorova očekivanja. Moglo je biti i drugačije, pa bi rekli; evo Osim gura igrače... Znaš kakav je naš svijet... Ima naših igrača, evo i ovdje u Hrvatskoj prednjače, poput Ibričiča, Zeca...

 

Bosansko heregovački igraču blistaju i u Bundesligi. Kako je moguće da bh. igrači igraju zapažene role u evropskim ligama, a da nam je liga jedna od najslabijih u Evropi?

 

- I malog Pjanića sam gledao neku večer, imao je dobru šansu, mlad je, a igra u velikom klubu. To je velika stvar. Ne bih rekao da je naša liga slaba, pogotovo da je jedna od najslabijih u Evropi. Ne znam po čemu. Dobro, po uslovima, po ekonomskoj moći ne možemo se mjeriti sa ostalima, ali treba raditi na tome da klubovi imaju što bolje uslove... Ja se nadam da ćemo imati kvalitetniju ligu kada Željo, Velež, Sarajevo, Sloboda Borac, Čelik, budu kao nekad. Pa, eto i Zrinjski i Široki su imaju odlične uslove, postalni su stabilni, osvajaju trofeje... Fali podrške, konkretne podrške političara, onih koji imaju vlast. Niko nema bolju poziciju da afirmiše državu od sporta, fudbala pogotovo. Vidite naše komšije, Hrvate. Fudbal je postao brend, kada su velika takmičenja, prekidaju se sjednice sarbora, cijela nacija je uz svoju reprezentaciju. Eh, ja se nadam da će i naša država doživjeti takvo stanje...

 

I, za kraj, šećer. Željo i reflektori, nakon toliko godina.

 

- Dobro je što je Grbavica napokon zasijala, kako vidim iz svih naslova, ali šta je dole. Ako je samo to jedina radost, onda ni reflektori neće donijeti ništa novo dugoročno... Reflektori su bili i prije, koliko je prošlo godina od rata? Vidiš raja je sretna da uživa u noćnoj utakmici, čak i kada je Željo u donjem dijelu. Naši klubovi, ne samo Željo i Sarajevo, moraju se okrenuti vlastitoj djeci, školi, studentima... Pa, moja generacija je svaki dan igrala sa studentima, na kraju su u Želji zapažene uloge igrali, studenti, poput Fike Azapagića, Gašića, Kokota...

 

Tokio, Grac, Vodice... Sve ste bliže Sarajevu?

 

- Da mogu, najradije bih pješke, a nije jednostavno. I ja se spreman na konačni povratak kući, makar ja Sarajevo nikad nisam napuštao. Gdje god sam išao, radio, nosio sam Sarajevo sa sobom. Nije to sada neka demagogija, ali tako je. Istina, sve sam bliže konačnom dolasku kući. U junu je jedan važan događaj za mene i moje prijatelje. Raduje me i brine, pedeset je godina mature. Radujems e dolasku kući, šetnji Od Marin dvora pa gore prema Baščaršiji,. Doktori su mi preporučili šetnju, a bojim se da je ta realcija pogolema. Volim šetnju Sarajevom, jer znam da ću sresti običnu raju, prijatelje, da ću popričati sa Lugom, Feragetom, Bracom... Na kraju šetnju završiti kod Hasana u «Želji». Eto, to me se radujem. Volih bih da mogu gledati što više naših utakmica; ove prvoligaške ili premijerligaške, ali i Vratnika, Vrbanjušu, Pofaličkog... Kako je raja nekad sa merakom išla na te utakmice...

 

Osim predsjednik NSBiH?

 

- Bolje je samo Osim navijač. Neka Ćiro završi ovo što je započeo, a dobro je krenulo. Nisam ja za funkcija tu sam ako zatreba, ako nekog bude zanimalo moje mišljenje. Ovoj, našoj ponosno Bosni zemlji, naših ljudima treba radosti. Bilo je previše ratova, previše ljudskih tragedija na ovim prostorima, zato sam da se raja raduje - ispričao je novinaru «Sana» legendarni Ivica Osim.

 

                        U Pragu upoznao Incka

 

Osim je osvjedočeni prijatelje, Valentina Incka, Visokog predstavnika u BiH.

 

- Upoznali smo se u Pragu, gdje je on bio ambasador, a ja vodio Šturma. Došao je posjetio ekipu, zaželio nam uspjeh, kako to već protokol nalaže. Međutim, to naše prijateljstvo započelo je praškom pivom. Ostali smo godinama u kontaktu. Čuli smo se i prije nego što će doći u Bosnu za Visokog predstavnika. Ja sam mu čestitao kada su krenule informacije da bi on trebao doći: Kaže, čekaj, nemoj još čestitati! Iskreno, Bosna je dobila jakog i korektnog diplomatu. Valentina je prije svega dobar čovijek, koji razumije i našu problematiku i naše ljude, običaje... Zna i on da ga čeka dosta tih «mica i zamki», ali vješt je i sposoban. Da nije, zar bi dobio povjerenje cijelog svijeta. Meni je lično drago što je tako moćan čovijek u Bosni - kaže Osim za Valentina Incka.

 

                                   O Amaru

 

Amar Osim je bio kandidat za selektora novinarske selekcije, ali se zahvalio, smatrajući da Jović i treneri koji rade u BiH trebaju dobiti tu privilegiju.

 

- Drago mi je što Amar tako razmišlja, jer znači da sazrijeva. On je trener koji misli svojom glavom. Vi dole najbolje znate kako je radio u Želji i kako je tada izgledalo. Dobro je što se igra ta utakmica. Na tim utakmicama selektor uvijek nešto sazna više, pogotovo ako obje selekcije ozbiljno shvate utakmicu, što ja ne sumnjam iako one imaju taj revijalni karakter. I ja sam jednom imao susret sa novinarima. Na novinarskoj klupi bio je Ćiro Blažević. Pitaš kako je završilo? «Neriješeno», 7:2 za reprezentaciju. Pazite, da i novinari ne dožive debakl - kazao je u svom stilu Osim.

 

                                   Ništa bez Asime

 

Na kraju naše posjete, zahvalili smo ljubaznoj gospođi Asimi, koja godinama, kada Osim nije kući, servira informacije, bilo da su Osimovi u Grčkoj, Austriji, Japanu...

 

- Moja Asima je zaslužila sve oskare. Šta je sve ona prošla sa mnom? Samo ona i ja znamo koji je teret nosila. I kada mi se ovo desilo, ona me vratila u život. Rekla mi je da će ubuduće i intervjue davati umjesto mene, jer da to ja više ne mogu... Asima je držala i drži sve ćoškove kuće.

27.04.2009.

Žujo se definitvno vraća na Grbavicu

Željezničar će i definitivno na kraju sezone dobiti novo rukovodstvo. Već se uveliko priprema Skupština, ali ona izborna, na kojoj će biti donijeta odluka o smijeni aktuelne vlasti koja je diva sa Grbavice dovela na rub provalije. Amaterizam i javašluk vladajuće garniture krivi su što Željo već pet sezona ne zna šta je evropski nastup i što se komšije sa Koševa sprdaju sa igračima "plavih" kako im " i ne trebaju pasoši kad igraju samo domaće utakmice"!

 

Prema mnogim procjenama, Žujo, Brković i Kozarić imaju "topa fore", većina članova Skupštine će podići ruke za ljude koji su donosili titule na Grbavicu, koji još imaju presudan utjecaj na mnoge od njih. Uopće nema sumnje da će biti lobiranja, nagovaranja, stiskanja i podmetanja, uostalom, kao i prije svakih izbora. Ne kaže uzalud poslovica: Nikad se ne laže kao prije izbora i braka...

 

Malo je poznato da je Žujo spremniji nego ikad za veliki povratak na mjesto odakle je vodio Želju do titula, do veličanstvenih evropskih pobjeda. Njega podržavaju i Kemal Kozarić, ali i Redžad Ćatić, Alija Behmen, Nedžad Branković i ostali. Ovih dana je dobio o političku podršku. Prvi put su se složile dvije "nespojive" opcije, SDA i SDP.

 

Pored Žuje u klub bi se, kao što smo već ranije pisali, mogao vratiti i Amar Osim. Istina, još uvijek se ne zna u kojem svojstvu, da li kao sportski direktor, menadžer ili šef stručnog štaba. Ukoliko bude sportski direktor, onda će funkcija šefa stručnog štaba biti ponuđena Dini Đurbuzoviću. Međutim, treba sačekati definitivno imenovanje Žuje na predsjedničku funkciju.

 

Žujo želi, ukoliko se vrati u klub, da ode kompletna aktuelna garnitura, jer je u nekoliko navrata govorio da "sa njima ne može raditi".

 

Bivši prvi čovjek kluba s Grbavice insistirat će da se zaposli pet profesionalaca u klubu, a to bi bili direktor, generalni sekretar, sportski direktor, direktor xafsinga i tehnički sekretar. Predsjednik ne bi bio profesionalac. U Upravni odbor kluba ušli bi ugledni privrednici, direktori firmi, koji bi osigurali sredstva za funkcionisanje kluba.

 

Žujo želi da nastavi tamo gdje je stao 2003. godine, kada je planirao godišnji budžet kluba od preko tri miliona maraka. Te 2003. godine, Žujo je planirao da do 2009. Željezničar "napadne" Ligu prvaka. Odlazak s čela kluba, poremetio je njegove planove. Nažalost, Željo je ove, 2009. godine, na rubu propasti i u borbi za opstanak u Premijer ligi BiH.

27.04.2009.

Bevanda mijenja Jelića u NS BiH

Josip Bevanda, generalni sekeretar NK Široki Brijeg, od utorka će zvanično postati novi član Izvršnog odbora NS BiH.

 

Bevanda će na toj poziciji zamjeniti dosadašnjeg člana Zlatana Miju Jelića, aktuelnog predsjednika Širokobriježana, koji je podnio ostavku na članstvo u nogometnoj vladi BiH, ali i u kantonalnom nogometnom Savezu koji ga je i predložio na funkciju koju je obavljao posljednjih godina. Nema sumnje da će Bevanda biti svojevrsno osvježenje u nogometnoj vladi, makar je i Jelić slovio za jednog od najautoritativnijih i najprincipijelnijih članova Izvršnog odbora NS BiH.

 

Zanimljivo da je i sam Bevanda bio jedan od inicijatora dovođenja Ćire Blaževića na klupu nogometne A-selekcije BiH

 

27.04.2009.

Vandalizam: Navijači Zrinjskog u zasjedi dočekali Tuzlake!

Simpatizerima Slobode koji su se vraćali s utakmice u Širokom Brijegu, navijači Zrinjskog priredili su danas poslije podne u Mostaru zasjedu i zapalili im autobus. Incident u kojem, prema policijskoj verziji, nije bilo povrijeđenih, desio se oko 18.30 sati u ulici Kralja Zvonimira, na starom Veležovom igralištu.


"Ultrasi" su napravili "sačekušu", a kada je pod slabom policijskom pratnjom naišao autobus, u kojem je bilo skoro 25 Tuzlaka, počeli su bacati kamenje. Nakon toga su, najvjerovatnije Molotovljevim koktelom, zapalili autobus, iz kojeg su, srećom, na vrijeme pobjegli navijači Slobode. Dok su na mjesto događaja stigli policajci, izbila je i tuča između "Ultrasa" i "Fukara", u kojoj je, prema izjavama očevidaca, a suprotno prvim policijskim izvještajima, bilo nekoliko lakše povrijeđenih.


Autobus preduzeća "Ljaljić" koji je, kako su nam kazali svjedoci, buknuo u trenu, ugašen je brzom intervencijom mostarskih vatrogasaca. Situacija se smirila tek s dolaskom pripadnika Specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su osiguravali utakmicu Zrinjski - Posušje, koja je, u međuvremenu, počela na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru.


U pratnji policije, navijači Slobode sprovedeni su u prostorije Policijske uprave Mostar, odakle su se autobusom koji su dobili na korištenje uz posredovanje čelnika Veleža, vratili u Tuzlu. Prema našim saznanjima, niko nije priveden, ali je, navodno, poznat identitet osobe odgovorne za paljenje autobusa.

27.04.2009.

Pjanić: Želim biti starter naredne sezone

Odigravši 0:0 sa Pari Sen Žermenom na svom Žerlanu, sedmerostruki prvak Francuske Lion doživio je u petak novi udarac u naporima da osmi put zaredom osvoji titulu prvaka. "Lavovi" su sve dalje od prvog mjesta i izgleda da će Francuska konačno dobiti novog vladara. Miralem Pjanić igrao je protiv Parižana od prve minute pa sve do 74., kada ga je zamijenio Ederson.


- Kriza traje duže vrijeme i ne nazire joj se kraj. Ne ide nam nikako. Kao da smo prokleti. Stvaramo šanse, ali nikako ne možemo postići gol. Od Pariza smo bili mnogo bolji. Potpuno smo ga nadigrali, ali nažalost, nikako nismo mogli postići gol. Oni nisu napravili nijednu šansu, nisu imali nijedan korner i osvojili su bod. Ne znam zašto se ovo sve dešava i kako ćemo prekinuti ovaj crni niz - kaže Pjanić u telefonskom razgovoru za "Dnevni avaz".


Planiraju li čelni ljudi Liona neke promjene, jer je prvo mjesto sve dalje?


- Promjena će biti, ali ne vjerujem da će biti prije završetka prvenstva. Do titule još možemo doći, ali bit će veoma, veoma gusto. Zaostali smo i nikako da zaigramo najbolje što možemo. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. PSŽ je bod iza nas, na četvrtom mjestu, i gubitak treće pozicije bio bi katastrofalan.


Da li je pad Liona uslijedio zbog toga što je ekipa slabija nego prije ili su se konkurenti pojačali?


- Ostale ekipe su se pojačale. Uz sve to, sedam godina smo prvi, a to je previše dugo. Svi godinama žele samo da nas smaknu s trona. Protiv nas svi ulaze sa 200 posto nadahnuća, borbenosti i motivacije. Nismo imali ni sreće kada smo je trebali. U nekim "lakim" utakmicama neočekivano smo gubili bodove. Da smo dobili neke od tih susreta, prvo mjesto bi već bilo osigurano.


Reprezentacija BiH odlično je završila proljetni dio kvalifikacija za SP s dvije pobjede nad Belgijom.


- Super je ovo što smo napravili. Drago mi je zbog selektora Blaževića, navijača, države i nas, igrača. No, još ništa nije gotovo. Najesen nas očekuju odlučujuće utakmice. Uradili smo veliku stvar i ne smijemo sada sebi dopustiti da prokockamo ovu priliku. Plasman u baraž bio bi ogroman uspjeh za nas, ali prvo moramo pobijediti Ermeniju i Estoniju u gostima, a kod kuće protiv Turske osigurati drugo mjesto.


Pred reprezentacijom su dvije utakmice u junu, protiv selekcije novinara i Omana. Šta očekujete?

- Sjajno je to što ćemo se okupiti, veoma je važno da se što češće družimo. U reprezentaciji vlada odlična atmosfera i čast mi je što sam dio te ekipe. Utakmice protiv selekcije novinara i Omana bit će sjajan kraj sezone - tvrdi Pjanić.


Kakav je dojam nakon većeg dijela prve sezone u Lionu?


- Odličan. Više ulazim nego što igram od početka. Ne mogu biti zadovoljan jedino rezultatima koje postižemo. Najmlađi sam u ekipi i mogu samo napredovati. Ovu sezonu sam shvatio kao pripremu za buduće vrijeme. Želim biti starter iduće sezone i tome ću sve posvetiti.

26.04.2009.

Bosna, Sloga, Borac i Izviđač u polufinalu Kupa BiH

Rezultati četvrtfinalnih revanš utakmica rukometnog Kupa Bosne i Hercegovine:


Doboj: Sloga - Goražde               28:25              - prvi susret 30:28

Živinice: Konjuh - Borac               28:27              -                  25:34

Ljubuški: Ljubuški - Bosna (V)      44:34              -                  33:37

Sarajevo: Bosna SO - Gradačac  35:28                               43:29


U polufinale su se plasirale ekipe Sloge, Borca, Izviđača MG i Bosne SO. Završni turnir Kupa BiH igrat će se 9. i 10. maja. 

 

26.04.2009.

Hercegovac bolji od Leotara

Rezultati devetog kola 'Lige 8' muškog košarkaškog prvenstva BiH:


Sloboda Dita - Zrinjski HTM                    76:70
Borac Nektar - Igokea Partizan               66:79
Hercegovac - Leotar                              72:69
Bosna ASA BHT - Široki Eronet             93:83

Tabela:

1. Bosna ASA BHT       9 7 2 782:659 16
2. Igokea Partizan         9 7 2 716:641 16
3. Široki Eronet             9 7 2 784:727 16
4. Sloboda Dita             9 4 5 747:737 13
5. Borac Nektar             9 4 5 671:679 13
6. Zrinjski HTM              9 3 6 700:714 12
7. Hercegovac               9 2 7 614:674 11
8. Leotar                       9 2 7 603:674 11

Parovi desetog kola (28. aprila): Sloboda Dita - Bosna BHT, Široki Eronet - Hercegovac, Leotar - Borac Nektar, Igokea Partizan - Zrinjski HTM.

 

26.04.2009.

Ultrasi zapali tuzlanski autobus

Na stadionu Pecara fudbaleri Širokog Brijega ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Slobode u pretposljednjoj utakmici 25. kola Premijer lige BiH.


Sloboda je bolje otvorila utakmicu i povela u 21. minuti. Širokobriježani su izjednačili u 22. preko Bubala. U drugom poluvremenu domaći su poveli golom Wagnera a do kraja susreta mrežu Tuzlaka zatresli su Zovko u 83. i Perajica u 88. minuti. Izabranici trenera Ivana Katalinića na kraju su trijumfovali rezultatom 4:1. 

 

U Mostaru je večeras došlo do incidenta u kojem je zapaljen autobus. Nezvanično se saznaje da je riječ o vozilu navijača iz Tuzle. Naime, autobus sa navijačima iz Tuzle je najprije kamenovan a potom i zapaljen, a sve se odigralo na lokalitetu „starog Veležovog igrališta u tzv. Zapadnom dijelu grada. Navijači Slobode su, kako se navodi, na vrijeme uspjeli pobjeći iz autobusa, kojeg je napadala grupa navijala Zrinjskog. Policija ih je, kako se saznaje, brzom reakcijom spasila od sigurnog linča.

 

Rezultati susreta 25. kola nogometne Premijer lige BiH:

subota:
Travnik - Zvijezda                       2:1
Leotar - Laktaši                         3:2
Orašje - Željezničar                   2:1
Sarajevo - Velež                        3:0
Borac - Modriča                        2:0
Čelik - Slavija                            2:0

nedjelja:
Široki Brijeg - Sloboda               4:1

Susret Zrinjski - Posušje počinje u 18.30 sati.

Tabela:

1. Zrinjski          24 16 2  6 45:31 50
2. Sarajevo        25 12 7  6 37:24 43
3. Slavija           25 12 6  7 29:23 42
4. Sloboda        25 12 5  8 26:22 41
5. Čelik             25 11 4 10 26:26 37
6. Borac           25 11 3 11 34:24 36
7. Široki Brijeg 25 11 3 11 39:30 36
8. Laktaši         25 10 6  9 38:30 36
9. Zvijezda        25   9 9  7 33:28 36
10. Željezničar   25 10 3 13 22:28 33
11. Leotar         25 10 3 12 26:36 33
12. Travnik        25   9 4 12 28:43 31
13. Modriča       25   8 6 11 27:32 30
14. Velež          25   8 3 14 29:36 27
15. Orašje         25   6 7 12 25:35 25
16. Posušje      24   5 7 12 28:44 22
 
Parovi 26. kola (29. aprila): Zvijezda - Čelik, Slavija - Zrinjski, Posušje - Orašje, Željezničar - Leotar, Laktaši - Borac, Modriča - Sarajevo, Velež - Široki Brijeg, Sloboda - Travnik.

25.04.2009.

Nemanja Gordić : Znam da se interesiraju Tau Ceramica i Partizan

Nemanja Gordić kaže da i do njega stižu priče o zanimanju španskog prvaka Tau Ceramice i beogradskog Partizana, ali da zbog važećeg ugovora (još dvije sezone) s Budućnosti, ne želi razmišljati o promjeni sredine. Barem dok se o tome, ako stigne zvanična ponuda, ne izjasni klub iz Podgorice, koji je prije nove godine već odbio ponudu Tau Ceramice za BH košarkaša.


- Činjenica je da postoji zanimanje, ali je isto tako činjenica da imam ugovor s Budućnosti. Meni je u Podgorici sasvim lijepo. Igram jaka takmičenja, kao što su NLB liga i Eurokup, i nema potrebe da žurim - kaže 20-godišnji plej naše reprezentacije.


Gordić (195 centimetara) uvjeren je da će Budućnost odbraniti titulu prvaka Crne Gore (dva kola prije kraja Superlige, uoči plej-ofa, imaju omjer 8-0), a potom na red dolaze reprezentativne obaveze, odnosno baraž za Evropsko prvenstvo.


- Vjerujem da ćemo u grupi s Portugalom i Belgijom biti prvi, a potom, u finalu, ko zna. Imamo kvalitet da pariramo i Italiji i Francuskoj, koji su favoriti u drugoj grupi - rekao je Gordić.

 

25.04.2009.

Zlatko Jovanović: Cijelu noć nisam mogao zaspati

Ljubitelji košarke u Tuzli prisustvovali su pravoj drami. Utakmica između Slobode Dite i Širokog obilovala je preokretima. Odigrana su dva produžetka, a sreća je, na kraju, okrenula leđa domaćinu (100:102). U posljednjem napadu, kod vodstva Širokog sa 101:100, odlični plej Slobode Zlatko Jovanović oslobodio se čuvara i krenuo da asistira Velimiroviću, ali se okliznuo na mokar parket pa je lopta završila u autu, a s njom i šanse Tuzlaka da pobijede.


- Cijelu noć nisam mogao zaspati. Vraćao sam film i pitao se kako je moguće da doživim toliki maler. Jako mi je žao. Sve bih dao da smo savladali Široki, i svoja 42 poena, asistencije... - istakao je Jovanović, koji je za 49 minuta i 27 sekundi na parketu za jedan poen nadmašio dosadašnji rekord karijere.


Ipak, vremena za tugu nema, jer Slobodu već sutra očekuje novi domaći meč, protiv Zrinjskog. Pobjeda se nameće kao imperativ kako bi Tuzlaci ostali u utrci za plasman među četiri i plej-of. Inače, odlične partije Jovanovića nisu ostale neprimijećene od struke bh. reprezentacije pa je pokrenut postupak dobivanja našeg državljanstva (Zlatko je rođen u Srbiji, ali je njegova majka Kadira iz Mrkonjić-Grada).


- Željno iščekujem da se ovo što prije okonča i da dobijem bh. državljanstvo. I ranije sam govorio da je za mene velika stvar nastupiti u dresu BiH. Nadam se da će se to uskoro desiti - rekao je Jovanović.

25.04.2009.

Krpić potpisao za Dinamo

Sulejman Krpić, osamnaestogodišnji napadač iz Orašja potpisao je danas profesionalni ugovor s NK Dinamo u trajanju od deset godina. Krpić je kao kadet NK Orašja bio najbolji strijelac u sezoni 2007/2008 i na ljeto prešao u juniorsku momčad NK Dinamo, gdje se dokazao svojim igrama.


- Sulejman Krpić napadač je koji zadovoljava sve naše kriterije. Danas s njim potpisujemo profesionalni ugovor, to je odličan igrač za budućnost, izjavio je sportski direktor Zoran Mamić.


- Jako sam sretan i zadovoljan. Odmalena navijam za Dinamo i danas se ostvario moj san da zaigram u voljenom klubu. Zahvalio bih se svom treneru Dinku, direktoru Jozaku i braći Mamić što su mi ovo omogućili, rekao je novi napadač modrih Sulejman Krpić.

25.04.2009.

Abaz i narednu sezonu u Libanu

Nekadašnji košarkaš i trener Bosne ASA BH Telecoma Alen Abaz preuzeo je prošlog novembra libanski Tebnin. Na klupu je sjeo u momentu kada debitant u prvoj libanskoj ligi nije imao nijednu pobjedu. Na kraju, Abaz ne samo da je izborio opstanak nego je uveo ekipu u plej-of, a senzacionalnim trijumfom nad favoriziranim Šampvilom (2-0) uveo je tim u polufinale (poraz od Motaheda 0-3). To je bilo dovoljno da mu klupski čelnici predlože nastavak saradnje.


- Načelno smo se dogovorili da se vratim 1. avgusta, kada počinju pripreme za narednu sezonu. Tada bismo trebali i potpisati novi ugovor - rekao nam je Abaz, koji je, po završetku sezone u Libanu, doputovao u Sarajevo.

 

25.04.2009.

Studenti protiv Širokog za vrh tabele

Studenti bi drugom pobjedom protiv Širokog uradili veliki posao protiv direktnog konkurenta za prvo mjesto. Trener Bosne Vlada Vukoičić na press konferneciji istakao je da su u njegoviom klubu svjesni značaja sutrašnjeg meča protiv Širokobriježana, koji su se u međuvremenu znatno pojačali i uigrali.


- Mnogo se stvari promijenilo u redovima našeg protivnika od drugog kola kada smo zabilježili pobjedu. Pojačanja koja su doveli pred Ligu 8 sada su se već dobro uklopila i predstavljaju homogenu cjelinu. To su pokazale sve njihove utakmice od 3. do 8. kola Neće biti lako, ali sam optimista“, kazao je je Vukoičić, koji je pozvao navijače da daju podršku njegovim igračima.


Utakmica između Bosna ASA BHT i Širokog Eroneta igrat će se u subotu maloj dvorani KSC "Skenderija", s početkom u 19.00 sati.


Parovi 9. kola (25. aprila):

Sloboda Dita - Zrinjski HTM
Borac Nektar - Igokea Partizan
Hercegovac - Leotar
Bosna ASA BHT - Široki Eronet.

 

25.04.2009.

Šuman i Mešanović: Idemo u Evropu, tu dileme nema

Prvos­te­pe­na ko­mi­si­ja NS BiH za li­cen­ci­ra­nje, li­cen­ce za nas­tup na me­đu­na­ro­dnoj sce­ni odo­bri­la je sa­mo Zrinj­skom, Ši­ro­kom Bri­je­gu i Sla­vi­ji! Da­kle, pre­ma tre­nu­tnom sta­nju, sa­mo tri klu­ba iz BiH mo­gla bi idu­ćeg lje­ta nas­tu­pi­ti u euro-ta­kmi­če­nji­ma. Dvi­je eki­pe, ko­je svo­jim pla­sma­nom tre­nu­tno za­uzi­ma­ju po­zi­ci­je ko­je vo­de u Evrop­sku li­gu, Sa­ra­je­vo i Slo­bo­da, tre­nu­tno ne­ma­ju po­tre­bnu li­cen­cu. Pre­ma tre­nu­tnom sta­nju, u Evro­pu bi po­red li­de­ra Zrinj­skog i dru­go­pla­si­ra­ne Sla­vi­je, išao i de­ve­to­pla­si­ra­ni (!) Ši­ro­ki Bri­jeg. Ipak...

 

- Sa­ra­je­vo će već na­re­dne se­dmi­ce za­vrši­ti sav po­sao ve­zan za do­bi­ja­nje li­cen­ce za euro - nas­tu­pe. Tu ne­ma di­le­me. Ono što je eki­pa os­tva­ri­la na te­re­nu ne­će bi­ti do­ve­de­no u pi­ta­nje. Sa­ra­je­vo ide u Evro­pu - bio je kra­tak i ja­san pred­sje­dnik Sa­ra­je­va Haj­ru­din Šu­man.

 

Što se Tu­zla­ka ti­če, pre­ma tvrdnji spor­tskog di­re­kto­ra Ene­sa Me­ša­no­vi­ća, na­vi­ja­či Slo­bo­de ta­ko­đer se mo­gu spre­ma­ti za gle­da­nje euro-uta­kmi­ca.

 

- Ra­zlo­ga za­što sa­da ni­smo do­dbi­li li­cen­cu, je­su ne­ki fi­nan­sij­ski uslo­vi ko­je ni­smo još ispu­ni­li. Ali, tu ne­će bi­ti pro­ble­ma. Već 18. ma­ja, ka­da je na­jav­lje­no za­sje­da­nje Dru­gos­te­pe­ne ko­mi­si­je NS BiH za li­cen­ci­ra­nje, Slo­bo­da će ispu­ni­ti sve uslo­ve za euro-nas­tu­pe - ka­zao je za "San" spor­tski di­re­ktor Tu­zla­ka.

 

U slu­ča­ju da ti­mo­vi sa Tuš­nja i Ko­še­va i 18. ma­ja ne bu­du ispu­ni­li sve uslo­ve, mo­ći će se ža­li­ti, a ko­na­čnu odlu­ku o klu­bo­vi­ma ko­ji će do­bi­ti li­cen­ce u NS BiH, mo­ra­ju do­ni­je­ti naj­ka­sni­je do 31. ma­ja.

Tre­ba još spo­me­nu­ti da je Sla­vi­ja, ko­ja je već do­bi­la li­cen­cu, svo­je uta­kmi­ce u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Evrop­sku li­gu igra­ti na sta­di­onu Asim Fer­ha­to­vić Ha­se. Do­bi­je li Slo­bo­da li­cen­cu, a pre­ma ri­je­či­ma Ene­sa Me­ša­no­vi­ća, si­gur­no ho­će, ni oni ne­će igra­ti na svom sta­di­onu. Čel­ni­ci Tu­zla­ka su se opre­dje­li­li za sta­di­on Čeli­ka, Bi­li­no po­lje.

 

Osam li­cen­ci za Pre­mi­jer li­gu BiH

 

Osim euro li­cen­ci, Prvos­te­pe­na ko­mi­si­ja NS BiH, ni­je odo­bri­la ni li­cen­ce za osam pre­mi­jer­li­ga­ških klu­bo­va, a za nas­tup u do­ma­ćem šam­pi­ona­tu idu­će se­zo­ne. Li­cen­ce za Pre­mi­jer li­gu BiH u se­zo­ni 2009/10 do­bi­li su Ši­ro­ki Bri­jeg, Sla­vi­ja, Zrinj­ski, Že­lje­zni­čar, Ora­šje, La­kta­ši, Sa­ra­je­vo i Čelik, dok će os­ta­li mo­ra­ti do­pu­ni­ti svo­je pa­pi­re do 18. ma­ja i sje­dni­ce Dru­gos­te­pe­ne ko­mi­si­je.

 

Fal­si­fi­ko­va­nje po­tpi­sa

 

Su­de­ći pre­ma po­pi­su klu­bo­va ko­ji su do­bi­li li­cen­ce za nas­tup u Pre­mi­jer li­gi BiH da se za­klju­či­ti da je na­dle­žna ko­mi­si­ja NS BiH, i ovaj put li­cen­ce odo­bra­va­la bez ika­kve pro­vje­re auten­ti­čno­ti po­tpi­sa igra­ča iz klu­bo­va ko­ji su u ve­li­kim fi­nan­sij­skim pro­ble­mi­ma. Pri­mje­ra ra­di, na Grba­vi­ci je po­slje­dnjih se­zo­na bi­la us­ta­lje­na pra­ksa da se ne­op­ho­dni po­tpi­si igra­ča, ko­ji ne že­le svo­je­vo­ljno po­tpi­sa­ti pro­lon­gi­ra­nje is­pla­te du­go­va, je­dnos­ta­vno, fal­si­fi­ku­ju! Ne­ki od njih su to i ja­vno pot­vrdi­li u me­di­ji­ma.

 

Ši­ro­ki Bri­jeg

 

Ši­ro­ki Bri­jeg je eki­pa ko­ja ove se­zo­ne ne­ma eki­pu s ko­jom se mo­že po­hva­li­ti, ali go­di­na­ma ima naj­ja­ču Upra­vu u drža­vi, ko­ja svo­je igra­če i upo­sle­ni­ke ne drži na ru­bu so­ci­jal­ne egzis­ten­ci­je. Osim pro­fe­si­onal­nog odno­sa pre­ma svo­jim igra­či­ma u upo­sle­ni­ci­ma, čel­ni­ci Ši­ro­kog su od sta­di­ona Pe­ca­ra na­pra­vi­li, vje­ro­va­tno, na­ju­slo­vni­ji sta­di­on u BiH. Svi­đa­lo se to ne­ko­me ili ne, ode li Ši­ro­ki u Evro­pu, iako to na te­re­nu ni­je za­slu­žio, ne bi bi­lo ni gra­ma ne­prav­de u ta­kvom ra­zvo­ju si­tu­aci­je.

24.04.2009.

Dragan Jović vodi BH novinare

U samo dva dana pronašla su se riješenja za dva upražnjena termina fudbalske reprezentacije BiH, tačnije 5. i 9. juna. Prvo je dogovoren prijateljski susret sa selekcijom Omana, 9. juna u Francuskoj, a četiri dana ranije izabranici selektora Miroslava Blaževića odigraće utakmicu sa odgovarajućim timom bh. novinara koju će činiti igrači iz Premijer lige BiH, potencijalni reprezentativci naše zemlje te fudbaleri koje bi Blažević mogao priključiti našem A timu uskoro.

 

Na prvom sastanku za ovaj susret novinari su za selektora gotovo jednoglasno izabrali trenera Zrinjskog, lidera u Premijer ligi BiH, Dragana Jovića, kojem će asistirati Sakib Malkočević (Sloboda) i Zoran Erbez (Slavija), dok će direktor tima biti Bakir Tiro, urednik sedmične bh. sportske novine "Sport Centar", čiji će prvi broj izaći u utorak (28. aprila).


Planirano je da susret bude odigran na Olimpijskom stadionu «Asim Ferhatović - Hase», a očekuje se da mu prisustvuje oko 15-tak hiljada gledalaca.


Podsjetimo, u kvalifikacijajama za Mundijal 2010. u Južnoafričkoj republici, reprezentaciji BiH preostala su još četiri susreta, protiv Armenije (5. septembra), Turske (9. septembra), Estonije (10. oktobra) i Španije (14.oktobra).

24.04.2009.

Samo tri naša tima mogu u Evropu!

Kako sada stvari, stoje samo tri kluba iz Bosne i Hercegovine u narednoj sezoni moći će igrati u evropskim fudbalskim kupovima. Licence za nastup na međunarodnoj sceni Prvostepena komisija NS/FS BiH za licenciranje dala je samo Zrinjskom, Širokom Brijegu i Slaviji. Međutim, posljednje pomenuti tim svoje inostrane utakmice moraće igrati na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase – Koševo“ u Sarajevu, a ne u Lukavici.

 

Sarajevo i Sloboda imaju rok do 18. maja kada će zasjedati Drugostopena komisija, kako bi ispunili finansijski kriterij, te mogli nastupiti u pretkolima Kupa UEFA, koji će se od naredne sezone zvati Euro kup. Ukoliko i tada dobiju odbijenicu moći će se žaliti, a konačne odluke o klubovima koji će dobiti licence u N/FS BiH, kao i u ostalim nacionalnim članicama UEFA, moraju donijeti najkasnije do 31. dana u narednom mjesecu.


Osim za Evropu, Prvostepena komisija danas nije odobrila licence ni za osam premijerligaških klubova za nastup u domaćem šampionatu u idućoj takmičarskoj godini. Licence za Premijer ligu BiH dobili su Široki Brijeg, Slavija, Zrinjski, Željezničar, Orašje, Laktaši, Sarajevo i Čelik, dok će ostali morati doraditi više stvari, kako ne bi „pali“ i 18.   maja na Drugostepenoj komisiji.

24.04.2009.

Soldo i Dragičević dvostruki prvaci BiH

Na seniorskom prvenstvu BiH u skakačkim disciplinama u Zenici, te na pojedinačnom prvenstvu BiH u uzrastu 1996. godište i mlađi, održanom u Tuzli, članovi AK Brotnjo ostvarili su zapažene uspjehe.


U Zenici, gdje je AK Brotnjo nastupio sa ženskom ekipom, djevojčice su u disciplinama dalj, vis i troskok bile vrlo uvjerljive ostavivši iza sebe za 336 bodova drugoplasiranu ekipu Glasinca, čime su i obranile prošlogodišnju titulu prvakinja u skakačkim disciplinama. Za Brotnjo su nastupile (dalj): Marija Soldo, Ena Jurić; (vis): Marija Tomić, Monika Božić; (troskok): Anđela Kovačević, Ružica Stojić.


U Tuzli, gdje je nastupilo 270 djece iz 19 bh. klubova, mladi Brotnjaci su osvojili čak 27 odličja. Posebno su se istaknuli Josip Soldo, koji je postao prvak BiH u skoku u dalj i 80 m s preponama (kategorija pionira ), te Josipa Dragičević, koja je pobijedila u skoku u dalj i trčanju na 60 metara (kategorija cicibanki).


Osvajači medalja bili su još: Dragan Burić - (vis) prvo i (dalj) drugo mjesto, Filip Šekerija - (vis) treće mjesto, Josip Selak - (80 metara s preponama) treće mjesto, Karmen Petković – (60 metara) prvo mjesto, (dalj) drugo mjesto, Orjana Kordić – (vis) prvo mjesto, Anđela Burić – (vis) prvo mjesto i (60 metara) drugo mjesto, Marija Ivanković – (vis) prvo mjesto, (dalj) drugo mjesto, Gabrijela Soldo – (bacanje loptice) drugo mjesto, Antonela Pehar – (kugla) drugo mjesto, Ante Doko – (vis) drugo mjesto i Ante Gagro – (dalj) treće mjesto i (vis) treće mjesto, te muška štafeta 40 x 100 metara i ženska štafeta 4 x 100 metara također prvo mjesto.

24.04.2009.

Ćiro odbio meč s Angolom u Portugalu

Miroslav Ćiro Blažević, selektor fudbalske „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine odbio je ponudu Angole za odigravanje prijateljske utakmice, pristiglu danas u kasnim poslijepodnevnim satima u NS/FS BiH. Nacionalni tim Angole želio je igrati protiv Džeke, Misimovića i društva 5. ili 6. juna u Portugalu, ali je Blažević naredio administarciji saveza da negativno odgovore na pomenutu ponudu.

 

- Već ranije ugovorili smo utakmicu sa selekcijom novinara BiH koju će sa klupe, u ulozi selektora predvoditi Dragan Jović, trener Zrinjskom, sa suradnicima Zoranom Erbezom i Sakibom Malkočevićem. Oni će okupiti snažan tim iz Premijer lige BiH i zemalja našeg okruženja, a u takvoj utakmici moći ću vidjeti širi krug potencijalnih kandidata za reprezentaciju. Takav meč omogučit će nam  da, možda, još više ojačamo konkureniciju u timu, istakao je Blažević za i naglasio:


- Da nemamo ugovoren prijateljski susret sa Omanom 9. lipnja u Francuskoj, Angolu ne bi odbili. U svakom slučaju zakasnili su sa ponudom.  Dobro je što sada mnogi žele igrati sa nama. Sjetite se samo situacije od prije nekoliko mjeseci kada nismo mogli pronaći protivnika, pa smo morali raditi „egzibicije“ po Rijeci.


Prema inforamcijama iz Saveza Bosna i Hercegovina sa Omanom, najvjerovatnije, igraće u Avignonu ili Caenu. Tokom sutrašnjeg dana i ovi detalji oko utakmice trebali bi biti konkretizovani...  

24.04.2009.

Manijaci osuđuju paljenje hrvatske zastave

Udruženje navijača FK Željezničar - TM 1987, sa ogorčenjem, najoštrije osuđuje paljenje hrvatske zastave, tokom utakmice između Željezničar - Zrinjski. Zahtijevamo od policijskih i pravosudnih organa, da konačno počnu raditi svoj posao, te privedu i primjereno kazne počinioce ovog krivičnog djela, a sve prema Krivičnom zakonu FBiH član. 150 KZ.


Prva utakmica pod svjetlošću reflektora nakon gotovo 18 godina, trebala je biti svečanost za sve iskrene ljubitelje plave boje i zbog toga naglašavamo sljedeće:Ne želimo da dozvolimo da se istinski navijači FK Željezničar dovode u vezu sa primitivcima koji su pod plaštom navijača FK Željezničar, pokušali da okaljaju svijetlu istoriju našeg kluba i navijačku grupu The Maniacs - TM 1987.


Ovim putem se u ime svih iskrenih i pravih navijača FK Željezničar, izvinjavamo svim pripadnicima hrvatskog naroda, koje je povrijedio gnusni čin paljenja hrvatske zastave
.

24.04.2009.

Rusmir Cviko dobio ponudu iz Nigerije

Rusmir Cviko, najmlađi trener u BiH sa UEFA Pro licencom, na dobrom je putu da preuzme nigerijsku ekipu Moyero FC. Cviko bi trebao otputovati krajem mjeseca na završne razgovore i ukoliko pronađe zajednički jezik sa čelnicima kluba, potpisat će dvogodišnji ugovor. Uporedo sa očekivanjem svoga narednog angažmana, Cviko, odnedavno skaut naše reprezentacije, koji je sa Borčetom Sredojevićem prostudirao igru Belgije i tako zadobio simpatije Ćire Blaževića, prati formu svih naših igrača u Evropi. Osim utakmica, kako nam reče Cviko, prati i trenažne procese u klubovima kao što su Anderlecht, Ajax, Roda, Standard, Aachen i Gladbach.

 

- Što se više vidi i uoči više se zna, a ja želim da napredujem i dalje proširujem fudbalsko znanje da bi u skoroj budućnosti mogao sva moja iskustva stečena kroz fudbal prenijeti u neki dobro organizovan klub u kojem ću biti angažovan. Od svakog trenera nastojim uzeti ono što meni odgovara i što mislim da može biti korisno i što se može uklopiti u moju viziju. Imao sam ponuda i od naših klubova, ali iz porodičnih razloga nisam prihvatio da vodim te ekipe, što ne znači da u budućnosti mora biti i dalje tako. U pravom klubu i sa odgovornim ljudima gdje se zna ko šta radi i gdje svako odgovara za svoj rad može se raditi sa velikih uspjehom, napraviti dobar rezultat, jer po nogometnom znanju mi ne zaostajemo za inostranim klubovima. Naš je problem u organizaciji. Pa vidite sada svi su ludi za nama Bosancima i Hercegovcima, a svi ti za kojim luduje Svijet su naša djeca odrasla po našim terenima - kaže jedan od najperspektivnijih bh. trenera nove generacije koji govori engeski, francuski i njemački jezik.

 

24.04.2009.

Vrijeme je za smjenu Suada Ćupine

Selektor muške karate reprezentacije BiH Suad Ćupina za Evropsko prvenstvo koje se održava u maju u Zagrebu, sa spiska je izostavio dva naša najbolja karataša Arnela Kalušića i Mensura Cakića. Takav potez Ćupine ne iznenađuje jer ovo nije prvi put da ignoriše rezultate takmičara i u reprezentaciju poziva po vlastitom nahođenju.

 

- Obojica smo bili drugi na državnom prvenstvu, ali Ćupinu to ne zanima. Ovaj put zaista nije imao nikakvog razloga da nas ne pozove. Po svim kriterijima smo zaslužili da budemo u reprezentaciji – kazao je Kalušić.

 

Ovaj takmičar Tuzla Sinbre ne može da vjeruje da Upravni odbor Karate saveza BiH toleriše ovakvo ponašanje selektora.

 

- Nisu svi u UO glasali za taj njegov spisak, što znači da u KSBiH ima još ljudi koji se ne slažu s njegovom metodama. Razočaran sam što ti ljudi u savezu puštaju da Ćupina radi ono što hoće. Stvarno sam očekivao da konačno reaguju i urade ono što je pravedno. A ova situacija je daleko od toga – kaže Kalušić, te naglašava:

 

- Ja sam na zalasku karijere, ali Cakić je sigurno najbolji karataš kojeg BiH u ovom momentu ima. I on svojim ponašanjem uništava njegovu karijeru.

 

Kalušić je mišljenja da je konačno vrijeme da se neke stvari promijene.

 

- Vrijeme je da se Suad Ćupina smijeni i da se tako spriječe svi njegovi marifetluci. Toga nam je preko glave. Treba se povoditi za činjenicama, a on već dvije godine sa našom reprezentacijom nije napravio rezultat. Neka dođu neki mlađi ljudi koji su sposobni to mnogo bolje raditi od njega – jasan je Kalušić.

 

Treba napomenuti da je Arnel Kalušić propustio odlazak na Svjetsko prvenstvo u Japanu prošle godine upravo zbog Suada Ćupine.

  

                                   Nije birao radi rezultata

 

- Volio bih da naš tim ostvari dobar rezultat na Evropskom prvenstvu u Zagrebu, ali on nije birao ovu reprezentaciju radi uspjeha. Glavni zadatak mu je bio kako izostaviti Cakića i mene, a tu sportskih motiva nema.  

 

24.04.2009.

Vesna Bajkuša : Da su mi nudili vilu nikada ne bih igrala za drugu zemlju

Bivša reprezentativka Jugoslavije i BiH Vesna Bajkuša prihvatila je da vodi žensku seniorsku reprezentaciju BiH kada to niko nije htio. Sredinom decembra prošle godine naslijedila je selektora Zorana Mikeša koji je odstupio s te pozicije nakon što je 20-ak reprezentativki kazalo kako neće nositi bh. dres u kvalifikacijama za ostanak u A-diviziji. Iako je bila suočena s ogromnim problemima, Bajkuši nije palo na pamet da odbije ponudu jer bi neučestovanjem u kvalifikacijama bh. tim bio vraćen u C-dviziju i kažnjen velikom sumom novca. Ona ističe kako je najvažnija ljubav prema domovini, te da ne razumije kako neko može odbiti da igra za svoju državu.

 

- Meni su 1993. otvoreno nudili da igram za Srbiju i Hrvatsku. Bez razmišljanja sam to odbila. Čak su mi u Italiji ponudili da se udam na šest mjeseci kako bih dobila njihove papire. Ni to nisam prihvatila. Da su mi nudili vilu nikad ne bih igrala za drugu zemlju, osim one u kojoj sam rođena - istakla je na početku razgovora za „San Sport“ Vesna Bajkuša.

 

                        Raza platila pripreme

 

Bajkuša je u svojoj bogatoj košarkaškoj karijeri sa reprezentacijom Jugoslavije osvojila tri srebrene medalje. Prva je bila 1988. na Olimpijadi u Seulu, dvije godine kasnije bila je druga na Svjetskom prvenstvu u Maleziji, da bi 1991. osvojila odličje istog sjaja na Evropskom prvenstvu u Tel Avivu.

 

- U reprezentaciji bivše države sam bila pet godina, od 1987. do početka rata. Kad se BiH osamostalila, naravno, obukla sam dres svoje reprezentacije - prisjeća se ova nekada vrsna košarkašica.

 

I sa bh. timom je osvojila je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Francuskoj 1993. godine. Tada je reprezentaciju sačinjavalo svega devet igračica.

 

- Sjećam se da smo Razija Mujanović i ja tada bile u Italiji, te da smo se putem telefona dogovarale kako da skupimo tim koji će se takmičiti na Mediteranskim. Počele smo zivkati naše igračice koje su bile po cijeloj Evropi, od Mare Lakić koja je bila u Švicarskoj, do Time Džebo koja je došla iz Tuzle u jeku rata. Kratke pripreme nam je platila Raza, a vodio nas je Sulejman Begović. I u tim nevjerovatnim okolnostima smo osvojile prvo mjesto. To nikada neću zaboraviti - kaže Bajkuša, te dodaje:

 

                        Dresovi sa ljiljanima

 

- Jedna talijanska firma nam je poklonila svu sportsku opremu da bi bile u istom na MI. Imali smo dresove sa ljiljanima i znam da su me svi zezali i zvali Ljiljana. Od dvije torbe koliko sam vratila u Italiju, za uspomenu mi je ostao samo jedan dres.

 

Prema njenim riječima, najljepše uspomene su joj sa Olimpijskih igara u Seulu.

 

- To je doživljaj koji se ne može riječima opisati i ne znam šta bih dala da mogu opet otići na Olimpijadu. Sama činjica da je tu krema svjetskog sporta i da ste vi među njima daje jedan poseban osjećaj. S nama su tada bili Boba Živojinović, Goran Ivanišević i legendarni Dražen Petrović kojem smo se svi neizmjerno divili. U avionu sam prvi put pričala s pokojnim Petrovićem i to je bilo ostvarenje jednog velikog sna. I dan-danas sam veliki njegov poštovalac - kazala je Bajkuša koja je s reprezentacijama osvojila sve što se moglo osvojiti

 

                        Tito i danas zakletva

 

- I ja sam, kao i mnogi sportisti koji su imali tu sreću da grade karijeru u bivšoj državi, veliki jugonostalgičar. Oko vrata nosim lančić sa privjeskom Josipa Broza Tita u čije vrijeme je sve bilo drugačije. Da bogdo nije bilo nesretnog rata i svih loših dešavanja, vjerujem da bi bilo još većih uspjeha.

 

                        Novinarka zaslužna za karijeru

 

Na prvi trening Vesna Bajkuša otišla je 1983. godine u tadašnju KK Bosna, na nagovor drugarice iz razreda Dubravke Miljanović.

 

- U Bosni sam bila na dva treninga i nisu prepoznali moj talenat. Nakon toga me novinarka Ljerka Bojić odvela na trening Željezničara gdje sam sa 15 godina već bila u prvom timu. Plavi dres nosila sam do 1992. godine, nakon čega sam otišla u Italiju. Prestala sam aktivno igrati 2004. godine u Draversima - priča Bajkuša koja je pored Italije, igrala i u Mađarskoj i kratko u Španiji, a sada je koordinator u Želji.

 

                        Hostesa na ZOI u Sarajevu

 

- Malo ko zna da sam ja na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu bila hostesa. Imala sam 16 godina i nosila sam tablu s natpisom Djevičanskih ostrva. I danas imam taj kostim i propusnicu koju čuvam kao najljepšu uspomenu na taj period.

 

                        Engleski, talijanski, mađarski...

 

- Sport mi je dosta toga dobrog donio u životu. Obišla sam skoro cijeli svijet i to je neprocjenjivo bogatsvo. Naučila sam perfektno engleski i talijanski jezik, čak sam savladala i napolitanski dijalekt. Mađarski, također, dobro govorim. Nakon zavrešene igračke karijere sada nastojim da budem još bolji trener. Svaki dan učim nešto novo, a u tome mi svesrdno pomaže moja prijateljica Nataša Bašović kao i njen muž Sabahudin.

 

                                               Nebriga države

 

Poznato je da vrhunski sportisti iz Federacije BiH još uvijek ne primaju penzije koje im slijede po zakonu.

 

- Osvojili smo tolike medalje, ali niko na to ne obraća pažnju. U manjem bh. entitetu su nagradili svoje sportiste, a da ne govorim o zemljama u okruženju. Pisali smo i predstavnicima vlasti da nas prime kako bi razgovarali o tom problemu i nećemo odustati dok se ne izborimo za ono što nam pripada.

 

                                   Matea Tavić najtalentovanija

 

- U ovom momentu najtalentovanija košarkašica BiH je Matea Tavić koja sa nepunih 17 godina igra za seniorsku reprezentaciju. Odmah poslije nje je Marina Džinić (1992.). Toj djeci treba posvetiti posebnu pažnju i priuštiti normalne uslove za rad kako bi izrasle u vrhunske košarkašice.

24.04.2009.

Magat naredio svojim igračima da se tuku na treningu

Na­kon me­đu­so­bnog ko­ška­nja bh. re­pre­zen­ta­tiv­ca Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća i re­zer­vis­te Ro­dri­ga Al­vi­ma, ci­je­la nje­ma­čka ja­vnost oče­ki­va­la je dras­ti­čne ka­zne za "usi­ja­ne gla­ve", dok su se pra­ti­oci Wol­fsu­brga, Bayern, HSV i Her­ta, po­na­da­li da "vu­ko­vi" u be­spo­šte­dnoj utrci za ti­tu­lu prva­ka Bun­de­sli­ge na­po­kon is­ka­zu­ju ner­vo­zu.

 

No, da ipak ta­ko ne bu­de, po­tru­dio se lu­ka­vi tre­ner Wol­fsbur­ga Fe­lix Ma­gath, ko­ji je za­pre­pas­tio nje­ma­čke me­di­je, ali i po­pra­vio atmo­sfe­ru me­đu svo­jim igra­či­ma. Na­ime, Ma­gath, umjes­to da ka­zni Mi­si­mo­vi­ća i Al­vi­ma, sa­mo dan na­kon ne­mi­log do­ga­đa­ja, izveo je svo­ju eki­pu na ne­da­vno na­prav­lje­ni po­li­gon (ko­ji je na­prav­ljen po nje­go­voj za­mi­sli), po­di­je­lio igra­če u pa­ro­ve i na­re­dio da se - bo­ksa­ju!

 

Na­ra­vno, ni­su se uda­ra­li već sa­mo si­mu­li­ra­li udar­ce. Na­kon bo­ksa pre­šli su na hrva­nje što je naj­vi­še obra­do­va­lo naj­tra­že­ni­jeg na­pa­da­ča Evro­pe Edi­na Dže­ku, ko­ji se sva­ka­ko iz se­dmi­ce u se­dmi­cu hrve sa pro­ti­vni­čkim od­bra­na­ma i u ve­ći­ni slu­ča­je­va izla­zi iz tih du­ela kao po­bje­dnik.

 

- Uvi­jek se de­ša­va da ima ne­su­gla­si­ca. Do­du­še, ne mo­ra­ju ih baš na ta­kav na­čin rje­ša­va­ti, no ipak je do­bro da ima tem­pe­ra­men­ta ne­go da je sve mir­no i pa­si­vno. To mi po­ka­zu­je da da­ju 100 pos­to i na tre­nin­gu. Mo­ra­te uze­ti u ob­zir i či­nje­ni­cu da je moj tim u ovoj se­zo­ni za­ra­dio tek dva crve­na kar­to­na - prav­dao je Ma­gath svo­je igra­če.

 

Ipak, os­ta­je pi­ta­nje da li je stvar­no "na­ma­za­ni" Ma­gath sve ovo uči­nio da bi po­pra­vio atmo­sfe­ru u klu­bu, ili mu se ni­je svi­dje­la te­hni­ka Mi­si­mo­vi­će­va uda­ra­nja pa je htio usa­vrši­ti!

 

                                   Naj­kon­tro­ver­zni­ji tre­ner

 

Ma­gath u Nje­ma­čkoj va­ži za naj­kon­tro­ver­zni­jeg tre­ne­ra svih vre­me­na. O se­bi ka­že da obo­ža­va kon­di­ci­one pri­pre­me, da vo­li ka­da na tre­nin­zi­ma igra­či pa­te, pa je ta­ko na vi­sin­skim pri­pre­ma­ma prvi stri­je­lac Bun­de­sli­ge Gra­fi­te - ko­la­bi­rao. Ta­ko­đer, u Wol­fsbur­gu je na­pra­vio tre­ning kom­pleks po svo­jim že­lja­ma ko­jeg su nje­ma­čki me­di­ji odmah pro­zva­li "bri­jeg pa­tnje". U Bayer­nu iz Mun­che­na iza­zvao je za­pre­pa­šte­nje ka­da je, osim što ih je na­di­grao sa 5:1, izva­dio svog prvog gol­ma­na iz igre i ti­me po­ni­zio svoj biv­ši klub.

 

                                   Lju­bi­telj igra­ča iz BiH

 

Ma­gath va­ži za ve­li­kog lju­bi­te­lja igra­ča sa na­ših pros­to­ra. Ta­ko je iz omla­din­skog po­go­na Ham­bur­ga u prvi tim pre­ba­cio Ha­sa­na Sa­li­ha­mi­dži­ća i od nje­ga na­pra­vio pla­ne­tar­nu zvi­je­du.

Iako je za dvi­je go­di­ne pro­dao 38, a do­veo 40 igra­ča, Edi­na Dže­ku ni u ko­joj va­ri­jan­ti ni­je ospo­ra­vao, što mu je ovaj vra­tio se­zo­nom iz sno­va. Zbog Mi­si­mo­vi­ća je pro­dao ta­da ne­pri­ko­sno­ve­nog li­de­ra i ka­pi­te­na vu­ko­va Mar­ce­lin­ha. Ma­gath je sai­grač Hu­sni­je Fa­zli­ća, sa ko­jim je se­dam­de­se­tih go­di­na igrao u Sar­bruc­ke­nu. Fa­zlić je da­nas tre­ner i ska­ut u Wer­de­ru.

23.04.2009.

Džumhur u polufinalu dubla

Mlada nada bh. tenisa, Damir Džumhur, lagano se primiče najboljih 100 igrača svijeta u juniorskoj konkurenciji. Bh. nada je u paru sa Nijemcem Markom Kričkovićem bez mnogo muke izborio polufinale dubla na jakom (G-1) juniorskom turniru koji se igra u francuskom gradu Beaulieu Sur Mer.

 

Meč nije trajao dugo s obzirom da su 6. nositelji Holanđanin Justin Eleveld  i Nijemac Alexandros Georgoudas odustali od borbe već u četvrtom gemu i to u trenutku kada su vodili sa 2:1. Mladi Sarajlija je osigurao novih 8.75 bodova i sa poenima iz dva trijumfa u singlu, može računati na napredak od 20-tak mjesta na narednoj ITF ljestvici, na kojoj trenutno zauzima 138. mjesto.


Ukoliko nastavi sa ovakvim igrama Džumhur bi vrlo brzo trebao ući u Top-100.

 

 

23.04.2009.

Bosna nadmoćna protiv Ljubušaka

Sinoć je u Sportskoj dvorani u Ljubuškome odigrana zaostala utakmica 16. kola Premijer lige BiH u rukometu između domaće ekipe "Izviđača" i gostujuće ekipe "Bosne" iz Sarajeva. Rezultat je bio 44:30, poluvrijeme 14:18. Sudački par Gora Ilić i Vedran Paleksić dobro je obavio svoj posao.


Znalo se da je gostujuća ekipa favorit u ovoj utakmici, ali pobjeda je ipak previsoka. Naime, kad je domaći trener vidio da je prednost gostujuće ekipe nedostižna, dao je priliku igračima s klupe.

23.04.2009.

Elvir Ovčina: Moramo dokazati da smo najbolji tim u Ligi

Košarkaši Bosne ASA BH Telecoma deklasirali su SL IAT Leotar (82:61) i napravili odličnu uvertiru uoči subotnjeg derbija Lige 8 za prvaka BiH protiv Širokog Eroneta. Pobjeda u Trebinju, ističe najefikasniji igrač "Studenata" Elvir Ovčina (20 poena), bila je potrebna ekipi nakon poraza u Aleksandrovcu od Igokee.


- U Trebinju smo imali odličan pristup i to je presudilo. Što se tiče derbija sa Širokim, ali i ostalih utakmica, na terenu moramo dokazati da smo najjači tim u Ligi - kaže Ovčina.


Nakon odličnog početka u dresu Bosne, Ovčina je zadobio neugodnu povredu mišića zbog koje je pauzirao više od mjesec, što je, kako kaže, najduže u karijeri.


- Sada sam spreman, nadam se da će nam se uskoro vratiti i ostali povrijeđeni igrači, jer kompletni imamo dobre šanse za titulu - dodaje centar aktuelnog bh. prvaka.


Nekadašnji bh. reprezentativac, koji je više od deceniju igrao u inozemstvu, ugodno je iznenađen kvalitetom košarke u BiH mada mu se jedna stvar ne sviđa.


- Nivo je daleko viši nego što sam očekivao iako mi je nelogično da mnogi klubovi prave ekipu samo za finiš sezone. Ako želimo biti više prisutni u međunarodnim takmičenjima i domaću ligu učiniti zanimljivijom, onda bi se i to trebalo promijeniti - rekao je Ovčina


Upitni Ikonić i Zimić


Zbog održavanja Sajma knjige u Velikoj dvorani "Mirza Delibašić", susret Bosna - Široki bit će odigran u Maloj sali KSC-a Skenderija (subota, 19 sati). Upitan je nastup kapitena Bosne Gorana Ikonića i centra Emira Zimića, koji su zbog povrede propustili dva posljednja meča.

23.04.2009.

Kinezi žele Ćirine zmajeve

Enver Lugušić trener golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine otkriva kako kineski prvoligaši u svojim redovima žele imati reprezentativce Bosne i Hercegovine. Lugušić četiri godine u Šangaju radi kao trener golmana i otkriva kako je tamošnjim profesionalizmom očaran u svakom smislu....


- Kinezi ulažu veliki novac u nogomet. U klub se dovodi veliki broj Argentinaca i Brazilaca. Mojim dolaskom i uspjesima reprezentacije BiH Kinezi su sve više zainteresirani i za naše nogometaše. Pitaju me za igrače, a ja se nadam da ću uspjeti Bosance dovesti u Šangaj jer ovdje se odlično zarađuje. Oni su jednostavno poludjeli za našim nogometašima", kaže Lugušić, te ističe kako u njegovom klubu igra brat Aleksandra Hleba, a donedavno je boje Šangaja branio i bivši igrač Bayerna Carsten Jancker. Imamo kompleks od 11 terena, a vjerujte mi da ovakve uvjete nema ni Manchester United, kaže u razgovoru za As Enver Lugušić.


- Reprezentacija mi je uvijek na prvom mjestu, bez obzira na velike putne troškove. Već sam se navikao na neke stvari u Šangaju, iako sam na početku imao velikih problema. Kineski jezik je nevjerojatno težak, a uspio sam naučiti samo pojedine upute za vratare, iako nisam siguran da ih dobro izgovaram, kaže Lugušić.


Da u ovoj priči ima istine potvrđuje i činjenica da su nedavno upravo pojedini kineski prvoligaši pratili našeg Borisa Pandžu stopera splitskog Hajduka.

 

 

23.04.2009.

Gordić prelazi u Partizan?

Uoči Nove godine bio je aktuelan transfer Nemanje Gordića iz podgoričke Budućnosti u Tau keramiku, ali je umjesto našeg košarkaškog reprezentativca španskog prvaka pojačao Vrbica Stefanov iz Union Olimpije. Kako se bliži ljeto, tako se Gordić ponovo spominje kao moguća meta kluba iz Vitorije, ali jakog rivala u borbi za 20-godišnjeg beka Tau će imati u beogradskom Partizanu.


Srbijanski mediji nedavno su prenijeli vijest da bi Gordić (195 centimetara) u paketu sa saigračem Vladimirom Dašićem trebao pojačati Partizan. Novac za ova dva transfera osigurao bi već izvjestan odlazak odličnog krila Novice Veličkovića u inozemstvo (spominju se ruski CSKA i grčki Panatinaikos).


Gordić je ove sezone u regionalnoj NLB ligi bilježio više od 22 minute i deset poena u prosjeku. Jednako efikasan bio je i u Eurokupu, a trenutno se sa svojim klubom bori za naslov prvaka crnogorske Superlige. Prošle godine je u dresu reprezentacije BiH igrao u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo (prosjek 16 minuta i 6,2 poena).

23.04.2009.

Alen Škoro : Na putu ka zvijezdama povrede su bile neprelazna prepreka

Ne­ka­da naj­ve­ća na­da bh. fu­dba­la, a si­gur­no i da­nas po­naj­bo­lji fu­dba­ler Pre­mi­jer li­ge BiH, Alen Ško­ro, pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci vra­tio se u svoj ma­ti­čni klub FK Sa­ra­je­vo, u ko­jem je po­čeo tre­ni­ra­ti u ra­tnom Sa­ra­je­vu 1993. go­di­ne kad je imao sve­ga 11 go­di­na. Sa 16 go­di­na pos­tao je naj­mla­đi igrač u his­to­ri­ji klu­ba ko­ji je de­bi­to­vao za prvi tim. S vi­si­nom od 1.88 cm. i iz­vrsnom te­hni­kom Ško­ro je bio pre­do­dre­đen da pos­ta­ne fu­dbal­ska kla­sa. Na te­re­nu, Ško­ro je bio i os­tao man­gup, igrač po­te­za i zbog to­ga je za vrlo krat­ko vri­je­me pos­tao lju­bi­mac na­vi­ja­ča Sa­ra­je­va. Po­se­bno je bio po­pu­la­ran po to­me što je lju­tom grad­skom ri­va­lu Že­lje­zni­ča­ru čes­to znao za­bi­ti gol.

 

- Sva­ki gol u ka­ri­je­ri je bi­tan, ali gol u der­bi­ju je ne­što ne­opi­si­vo. Po­se­bno mi je os­tao u sje­ća­nju gol pro­tiv Že­lje na Ko­še­vu, 2003. go­di­ne, ko­ji sam za­bio u 97. mi­nu­ti, a der­bi je za­vršen 1:1 - pri­sje­ća se 28 - go­diš­nji na­pa­dač Sa­ra­je­va.

 

Ipak, peh sa po­vre­da­ma ko­ji ga je čes­to pra­tio spri­je­čio ga je da pos­ta­ne igrač evrop­ske i svjet­ske kla­se. Ško­ro je 2000. go­di­ne na­pus­tio Sa­ra­je­vo i oti­šao u Slo­ve­ni­ju. Na­kon što je vrlo krat­ko igrao za lju­bljan­sku Olim­pi­ju, pre­šao je u ve­li­ki Olim­pik iz Mar­se­ja, gdje su ga do­če­ka­le sve sa­me svjet­ske kla­se, Weah, Gal­las, Ba­kayoko... .

 

- U Mar­se­ju sam se krat­ko za­držao i odi­grao ne­ko­li­ko uta­kmi­ca sa sve sa­mim fu­dbal­skim aso­vi­ma. Ipak, dos­ta sam na­učio od njih i ste­kao ogro­mno is­kus­tvo. Ma­lo je bi­lo nez­go­dno zbog je­zi­ka, pa sam naj­vi­še vre­me­na pro­vo­dio s Jo­va­nom Stan­ko­vi­ćem iz Srbi­je. Sta­di­on Ve­lo­drom je ve­li­čan­stven i li­je­po je bi­lo igra­ti na nje­mu.

 

Ne­is­ku­san, sa sve­ga 19 go­di­na, te­ško se mo­gao pro­bi­ti do prvog ti­ma Olim­pi­ka, pa je epi­zo­da u Mar­se­ju bi­la krat­ka. Na­kon to­ga, Ško­ro je igrao još za švi­car­ski Ser­ve­te, aus­trij­ski GAK, gdje je odi­grao tri se­zo­ne (dao oko 20 go­lo­va), za­tim za hrvat­sku Ri­je­ku i polj­sku Ja­gi­elo­ni­ju, da bi se po­čet­kom ove go­di­ne po­no­vo vra­tio u Sa­ra­je­vo.

 

- Li­je­po mi je u Sa­ra­je­vu, za­do­vo­ljan sam po­tpi­sa­nim ugo­vo­rom, a i li­je­po je bi­ti po­no­vo ku­ći. Iako sam pos­ti­gao pet go­lo­va u pet ko­la, ko­li­ko sam odi­grao, još ni­sam dos­ti­gao naj­bo­lju for­mu. Ipak, bi­tno je da sam zdrav, po­vre­da vi­še ne­ma, ta­ko da oče­ku­jem još vi­še go­lo­va u naj­dra­žem dre­su.

 

Već dvi­je go­di­ne Alen je sre­tno ože­njen i otac je se­dmo­mje­se­čne cu­ri­ce. Ka­že da, kad ni­je na fu­dbal­skim te­re­ni­ma, s po­ro­di­com pro­vo­di svo svo­je slo­bo­dno vri­je­me. Ka­da je Pre­mi­jer li­ga u pi­ta­nju, is­ti­če da je u odno­su na se­zo­nu 2002./03. go­di­nu kad je po­slje­dnji put no­sio dres Sa­ra­je­va, kva­li­tet su­đe­nja sa­da na mno­go ve­ćem ni­vou.

 

- Iako je li­ga ne­što sla­bi­ja, su­đe­nje je bo­lje i to me ra­du­je. Mi­slim da su i TV pre­no­si uta­kmi­ca dos­ta do­pri­ni­je­li to­me.

 

Dok je bio u inos­tran­stvu, kroz klub su pro­šli mno­gi fu­dba­le­ri, ta­ko da se Ško­ro na­kon po­vrat­ka mo­rao upo­zna­va­ti sa sko­ro ci­je­lim ti­mom.

 

- Do­bro sam se uklo­pio u tim. Naj­vi­še se dru­žim sa Ala­imom jer ga do­bro po­zna­jem ot­pri­je - ka­zao je na kra­ju Ško­ro.

 

                                               Za­hva­lan Agi­mu Ni­ko­li­ću

 

Tre­ni­ra­li su ga mno­gi tre­ne­ri i Ško­ro je ugla­vnom bio u do­brim odno­si­ma s nji­ma. Ipak, je­dan mu je po­se­bno os­tao u sje­ća­nju.  - Tre­ner Agim Ni­ko­lić je di­rek­tno ve­zan za mo­je po­čet­ke u omla­din­skom po­go­nu FK Sa­ra­je­vo. Me­ne i os­ta­le mla­de fu­dba­le­re tre­ner Ni­ko­lić je us­mje­ra­vao na pra­vi put. On je ta­čno znao kad tre­ba po­vu­ći pra­vi po­tez, te ka­ko i na ko­ji na­čin pru­ži­ti po­dršku me­ni i mo­jim sui­gra­či­ma i za­hva­lan sam mu za to.

 

                                               Ro­nal­do broj je­dan

 

Pi­ta­li smo ga ko­ju od li­ga pe­ti­ce naj­vi­še pra­ti, te ko­jeg fu­dba­le­ra naj­vi­še vo­li gle­da­ti na TV ekra­ni­ma.

 

- Špa­ni­ja de­fi­ni­ti­vno! Oni su bez prem­ca, jer ih kra­si pa­met u igri, te­hni­ka, lje­po­ta... . Od igra­ča, Ro­nal­do, ali ne ovaj no­vi ne­go onaj sta­ri, Bra­zi­lac, os­tao mi je i da­lje broj je­dan. On je fu­dbal­ski fe­no­men.
23.04.2009.

Zvjezdan Misimović : Najviše sam naučio od Zidana i svog oca Ostoje

Nje­go­vo ime sve go­vo­ri. Zvjez­dan. Za na­vi­ja­če i pri­ja­te­lje Mis­ke. In­ter­na­ci­onal­na zvi­jez­da, lju­bi­mac ma­sa, naj­bo­lji pa­ker Bun­de­sli­ge, plej­mej­ker re­pre­zen­ta­ci­je, za "San Sport" ot­kri­va od ko­ga je naj­vi­še učio u mla­dos­ti, či­je je po­te­ze "krao" i upi­jao, za­što je sre­tan što je na­pus­tio Ba­jern. Na­zva­li smo ga dok se vo­zio pre­ma Bo­hu­mu, sa "ce­dea" kroz te­le­fon­sku je slu­ša­li­cu do­pi­ra­la Sla­vi­ca Ću­kte­raš "Ja sam zmi­ja, a ti ža­ba, ža­ba"...

 

- Idem do pri­ja­te­lja u Bo­hum da se ma­lo opus­ti­mo - ka­že "Mis­ke" dok je tra­žio po­go­dno mjes­to gdje je bio ja­sni­ji si­gnal.

 

Sa­njao je da pos­ta­ne vrhun­ski fu­dba­ler, ali ni­je mo­gao ni za­mi­sli­ti da će obo­ri­ti je­dan bun­de­sli­ga­ški re­kord...

- Ja, naj­bo­lji asis­tent! Da ne po­vje­ru­ješ. Ni­ti sam o to­me ra­zmiš­ljao ni­ti me to op­te­re­ću­je. Go­di sva­ka­ko. Pa, na mo­jim po­zi­ci­ja­ma su bi­li svjet­ski igra­či, po­put Ove­ra­ta, pa Ba­la­ka, Her­co­ga, Me­le­ra, Baj­na, a eto ja sam sa­ku­pio naj­vi­še asis­ten­ci­ja. Me­ni je naj­va­žni­je da Vol­fsburg po­bje­đu­je, da Dže­ko i Gra­fi­te po­ga­đa­ju...

 

Ni­jem­ci su za­div­lje­ni... No­go­me­tni su la­ici mi­sli­li da izu­mi­re fu­dbal ka­kav igra Mi­si­mo­vić. Zvjez­dan ot­kri­va od ko­ga je učio te laž­nja­ke, dri­blin­ge...

- Iako je moj otac igrao po, u Bo­sni se to ka­že, "ša­ban li­ga­ma", od Os­to­je sam naj­vi­še učio. On mi je stal­no go­vo­rio ka­ko mo­ram zna­ti igra­ti sa obje no­ge, ka­ko me gla­va mo­ra bo­lje­ti, a ne no­ge na­kon uta­kmi­ce, te da uvi­jek imam dva, tri rje­še­nja u gla­vi...

 

Os­to­ja i Zi­ne­din Zi­dan su naj­za­slu­žni­ji za Mis­ke­tov us­pjeh...

- Kao ma­li ku­po­vao sam DVD-e sa uta­kmi­ca­ma Zi­ne­di­na Zi­da­na dok je igrao za Re­al, Ju­ven­tus, Fran­cus­ku... Sa­ti­ma sam gle­dao ka­ko igra, "krao" i upi­jao sva­ki nje­gov po­tez. Vje­ruj mi i sa­da čes­to uba­cim DVD i gle­dam ka­ko to ve­li­ki Zi­dan ra­di i po­ku­ša­vam to de­mon­stri­ra­ti na te­re­nu.

 

Ra­ni­je to ni­su uoči­li u Ba­jer­nu, Min­hen je na­pus­tio ti­ho, a sa­da je uzbu­na u Ba­jer­nu...

- Odla­zak iz Ba­jer­na, naj­bo­lji je moj po­tez u ka­ri­je­ri. Bio sam mlad, a Ba­jern je imao mo­ćnu eki­pu. Sa dva­de­set go­di­na, bio sam že­ljan igre, ni­je me za­do­vo­lja­va klu­pa. Oti­šao sam prvo u Bo­hum, pa u Nir­nberg. Oti­šao sam kao naj­bo­lji stri­je­lac ama­te­ra u Ba­jer­nu. Ne­da­vno je Otmar Hi­cfild spo­me­nuo ka­ko me Ba­jern tre­ba vra­ti­ti. Li­je­po je to ču­ti, ali me­ni je su­per u Vol­fsbur­gu. Mo­gu u Li­gu prva­ka, imam ugo­vor do 2012.. Kad ne igra pro­tiv Vol­fsbur­ga, ja na­vi­jam za Ba­jern. Mo­gu­će da se je­dnog da­na vra­tim.

On, Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić, Baj­ra­mo­vić.., pra­vo su os­vje­že­nje na bun­de­sli­ga­škoj sce­ni...

- Bo­san­ci, ali i dru­gi igra­či sa na­ših pros­to­ra, Hrva­ti i Srbi do­mi­ni­ra­ju Bun­de­sli­gom. Bo­san­ci su po sta­tis­ti­ci bo­lji i od Bra­zi­la­ca. Ja sam po­no­san zbog to­ga. Uvje­ren sam da će idu­će se­zo­ne bi­ti ve­ća ko­lo­ni­ja na­ših u Bun­de­sli­gi. Svi sa­da pi­ta­ju, ka­ko je mo­gu­će da ta­ko ma­la ze­mlja ima ta­ko kla­sne igra­če. Još ako ode­mo na Svjet­sko prven­stvo...

 

Mi­sli­te li na ne­ki dru­gi po­sao osim na fu­dbal, ba­vi­te li se ne­kim bi­zni­som...?

- Ula­žem u ne­kre­tni­ne, znam da ka­ri­je­ra igra­ča ni­je vje­čna i mi­slim na bu­du­ćnost. Mo­ja su­pru­ga Ste­fa­ni­ja je vrlo po­slo­vna i ona drži tri stu­ba ku­će ka­ko se to u na­ro­du ka­že. Bri­ne o in­ves­ti­ci­ja­ma, o Lu­ki, me­ni... Ka­da pres­ta­nem igra­ti, je­dno vri­je­me ne­ću ni­šta ra­di­ti, sa­mo ću odma­ra­ti sa po­ro­di­com, pu­to­va­ti, po­sje­ći­va­ti pri­ja­te­lje i ro­dbi­nu, obi­la­zi­ti gra­do­ve u ko­ji­ma sam igrao, a ko­je sam gle­dao iz avi­ona i ho­te­la...

 

Di­nas­ti­ja Mi­si­mo­vić po­tra­jat će i na­kon što Zvjez­dan oka­či ko­pa­čke o klin...

- Lu­ka ima če­ti­ri go­di­ne, ali stra­šno vo­li fu­dbal. Ja sam u pe­toj po­čeo tre­ni­ra­ti u Ba­jer­nu, a on će za ko­ju go­di­nu po­če­ti u Vol­fsbur­gu. Ne­ću ga pri­tis­ka­ti, ali ću bi­ti uz nje­ga i po­drža­ti ga. Ja sam učio od Zi­da­na i svog oca, va­ljda će i Lu­ka od me­ne ne­što uze­ti. Že­lim da pro­ši­rim po­ro­di­cu, sa su­pru­gom ra­dim na to­me... Že­li­mo ima­ti i cu­ri­cu...

 

Ra­zmiš­lja o in­ves­ti­ci­ja­ma u Bo­sni?

- Mo­ji su iz Ja­bla­ni­ce kod Gra­di­ške. Ta­mo ću na­pra­vi­ti ku­ću, da se imam gdje vra­ti­ti ka­da za­vršim ka­ri­je­ru. Ži­vjet ću u Min­he­nu, ali do­la­zi­ti kod že­ni­nih u Ma­ke­do­ni­ju, za­tim u Sa­ra­je­vo, a dru­gi dom će mi bi­ti u Gra­di­šci, gdje ću uz ku­ću na­pra­vi­ti mi­ni te­ren da mo­gu re­kre­ati­vno igra­ti - is­pri­čao je za "San Sport" Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, pla­ne­tar­na bh. zvi­jez­da.

 

Mis­ke je, kao i ve­ći­na re­pre­zen­ta­ti­va­ca, izne­na­đen is­tu­pom biv­šeg se­le­kto­ra Bla­ža Sli­ško­vi­ća...

- Ne znam šta je tre­ba­lo Ba­ki. Ni­ko od nas ni za ka­kve pa­re na svi­je­tu ne bi pus­tio uta­kmi­cu. Na­ma je svi­ma dres re­pre­zen­ta­ci­je sve­ti­nja. Ru­žno je pro­zi­va­ti ne­ke igra­če ko­ji su igra­li ta­da, a ko­ji i da­nas igra­ju. Još je ru­žni­je plju­va­ti po Ći­ri Bla­že­vi­ću. Ja ne­mam ni­šta pro­tiv Ba­ke, ima­li smo ko­re­ktan odnos, ali ni­je li­je­po sa­da, ka­da nas je na­po­kon kre­nu­lo, op­tu­ži­va­ti sve oko se­be. Žao mi je i Mar­ka To­pi­ća, ko­ji je do­ve­den u ru­žan kon­tek­st. Iz ovo­ga će­mo iza­ći još ja­či - ka­že Mis­ke.

23.04.2009.

Ajdin Perviz : Želim igrati kao Barbarez

U Švedskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji..., na stotine je bh. talenata, koji nose bh. pasoš ili vuke korijene iz BiH. Nažalost, nebrigom pojedinaca iz Saveza, neki su zauvijek izgubljeni i nastupaju za druge reprezentacije. Jedan od onih koji je nestrpljivo čeka poziv selektora mlađih reprezentacije u NSBiH je i Ajdin Perviz. Sedamnaestogodišnjak i izuzetno talentovan fudbaler. Ovako se predstavio nadareni napadač.

 

 - Rođen sam 30.12.1992. u švicarskom mjestu Grabs, udaljenom 60 km od St. Gallena. Korijene vučem iz Cazina, s obzirom da su mi roditelji Muhamed i Mevlida Perviz rođeni u Krajini. Odrastao sam i živim u Švicarskoj, ali se osjećam kao Bosanac i Hercegovac, osim toga sam i državljanin naše zemlje, zbog čega sam ponosan. Odlično govorim bosanski jezik, kao i njemački. Navijam za FK Sarajevo i VfL Wolfsburg. Idoli u fudbalu su mi Sergej Barbarez i Edin Džeko - naglasio je u razgovoru za "San" Perviz.

 

Sa osam godina počeo je trenirati, potom shvatio da bi fudbal mogao biti njegovo trajno opredjeljenje.

- Fudbalom se počinjem baviti 08.05.2000 u klubu FC Buchs, iz čiste zanimacije, ali godinu kasnije prvi put idem na profesionalnu utakmicu sa ocem. To je bila utakmica Lihtenštajna i Bosne i Hercegovine, gdje je naša reprezentacija pobjedila sa 3-0. Sergej Barbarez me je fascinirao, zabio je 2 gola i u meni se probudila želja. Rekao sam sebi: Želim i ja biti kao Barbarez i igrat ću za svoju zemlju!"

 

Nošen jakom željom da igra kao njegov ljubimac, Ajdin je svaki danom, u svakom pogledu napredovao sve više...

- U FC Buchsu sam igrao četiri godine. Odmah na svom prvom turniru, koji se igrao u Lihtenštajnu, pokazujem talenat i proglašen sam za najboljeg igrača turnira. Nastavio sam igrati za klub, grada u kojem sam živio. Na turniru 2004. godine učestvujem sa svojom ekipom, na kojem su učestvovali veliki klubovi, poput Leverkusena, Basela, Vaduza, dobijam priznanje za najboljeg strijelca turnira. Sakuti su me 2005. godine pozvali na probu za Vaduz, u tim tadašnjeg drugoligaša Švicarske.

 

Već četvrtu je godinu u Vaduzu. Koji je u međuvremenu postao stabilan prvoligaš.

- Zvali su me ljudi iz « LFV U13 », u kojem nastupaju najbolji igrači iz regiona. Nisam se zadržao dugo, o razlogu ne želim govoriti, pa sam nastavio igrati za FC Vaduz.

 

Dres bh. reprezentacije Ajdinov je najveći san.

- Što se tiče reprezentacija, jedino želim igrati za BiH, jer sam srcem i dušom Bosanac. Iako nije bilo kontakta sa ljudima iz NFSBiH, ipak ja ću se i dalje truditi i čekati poziv, da odigram utakmicu za neku od naših juniorskih reprezentacija i naravno kasnije za A-reprezentaciju. Niko sretniji od mene da jednog dana igram za A reprezentaciju, a da selektor bude Sergej Barbarez - izjavio je na kraju za "San" Ajdin Perviz.

23.04.2009.

Enver Marić : Ja sam kriv što nisu uspjeli Mrgan, Tanović, Njeguš, Tojaga...

Pi­sa­ti o En­ve­ru Ma­ri­ću, ne­ka­daš­njem gol­ma­nu Ve­le­ža i ju­go­slo­ven­ske re­pre­zen­ta­ci­je, vrlo je te­ško. Ka­ko u is­pra­vnom svje­tlu pri­ka­za­ti tu ljud­sku i fu­dbal­sku le­gen­du? Ka­ko opi­sa­ti gro­ma­du od čo­vje­ka i spor­tis­tu ko­ji je svo­jom po­ja­vom na fu­dbal­skom ne­bu biv­še Ju­go­sla­vi­je za­sje­nio mno­ge do­tad ne­pri­ko­sno­ve­ne zvi­jez­de? Ni­je Ma­ra tek ona­ko po­nio na­dim­ke "Pan­ter sa Ne­re­tve" i "Le­te­ći Mos­ta­rac". Oni ko­ji po­zna­ju Mos­tar i mos­tar­sku ra­ju zna­ju da bi sva­ko dru­gi sa ta­kvim na­dim­kom bio ismi­jan i to do te mje­re da bi mo­rao se­li­ti iz gra­da na Ne­re­tvi. Ali, Ma­rić ne! On je bio pri­hva­ćen, hva­ljen, slav­ljen i vo­ljen, i ni­ka­da ospo­ra­van. Vo­lio je Mos­tar i Mos­tar­ce, ali i oni nje­ga. Ka­ko re­če ne­da­vno je­dan moj ko­le­ga; Ma­rić je vje­ro­va­tno bio bo­lji i od sla­vnog Be­are! Ali, Be­ara je bio sta­ri­ji i pri­pa­da onoj sla­vnoj Bo­be­ko­voj ge­ne­ra­ci­ji i za­to za Be­aru ka­žu da je naj­bo­lji gol­man svih vre­me­na. No, u sva­kom slu­ča­ju, Ma­rić je naj­bo­lji gol­man ko­jeg je Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ikad ima­la. Svo­je­vre­me­no je va­žio za naj­bo­ljeg gol­ma­na Evro­pe i za je­dnog od naj­bo­ljih u svi­je­tu. No­vi­na­ri su se ta­kmi­či­li ko će ga lje­pše opi­sa­ti.

 

Dok su dje­vo­ja­čka srca tre­pe­ri­la i žu­di­la, pro­ti­vni­čki igra­či su naj­vi­še stra­ho­va­li od blis­kog su­sre­ta s njim. Jer, na­ći se oči u oči sa pan­te­rom, pri­znat će te, ne zvu­či ni­ma­lo pri­ja­tno. Ne­po­sre­dan po­vod za raz­go­vor sa Le­te­ćim Mos­tar­cem bio je nje­gov 61. ro­đen­dan. Ima­li smo na­mje­ru, 23. apri­la čes­ti­ta­ti mu pre­ko no­vi­na, ali...

 

- Mo­ram vam ne­što re­ći! Svu­gdje pi­še da sam ro­đen 23. apri­la i to je ofi­ci­jel­ni da­tum ko­ji je u svim mo­jim do­ku­men­ti­ma, a ja sam, u stva­ri, ro­đen 16. apri­la 1948. go­di­ne. To je ne­ofi­ci­jel­no, ali je ta­čno - kroz smi­jeh će po­pu­lar­ni Ma­ra.

 

Ka­ko je to mo­gu­će?

- Ni sam ne znam ka­ko je do to­ga do­šlo, ali ni­kad to ni­sam ni pro­bao is­pra­vi­ti. Ma­lo ne­obi­čno, ali je ta­ko.

 

Kod Vas je i sam po­če­tak gol­man­ske ka­ri­je­re bio ne­obi­čan. I, ta prva uta­kmi­ca...

- Da. Bi­lo je to 1967. u Beo­gra­du na Ma­ra­ka­ni. Prven­stve­na uta­kmi­ca pro­tiv Zvez­de. Prvo po­lu­vri­je­me 3:0 za Zvez­du. Po­sli­je odmo­ra vi­dim ne­ma gol­ma­na Al­fon­sa Hor­va­ti­ća. Os­tao u svla­či­oni­ci. Za­što, ni dan da­nas mi ni­je ja­sno. Do­du­še, ni­sam ni­kad ni pi­tao. Tre­ner Mir­ko Ko­ko­to­vić, naj­ve­ći go­spo­din ko­ji je ikad do­šao u Mos­tar, ka­že: sta­ni na gol. U dru­gom pri­mi­mo još je­dan gol. Auto­gol. Dao mi ga Ze­ko Se­li­mo­tić, gla­vom. Iako smo iz­gu­bi­li 4:0, me­ne su hva­li­li na sva us­ta.

 

I Hor­va­ti­ća vi­še ni­je bi­lo na go­lu Ve­le­ža?

- Bra­nio je on još. Na slje­de­ćoj uta­kmi­ci u Mos­ta­ru, pro­tiv Haj­du­ka, nje­ga za­bo­le le­đa. Bi­lo je ne­ko­li­ko mi­nu­ta do kra­ja i ja uđem. A, tad do­šao u Haj­duk Var­dić iz Ni­ša, za­je­dno sa Hol­ce­rom. Sja­jan tan­dem. Ne­ko mi od na­ših igra­ča vra­ti lop­tu i ja je uzmem i po­đem da je što pri­je izba­cim, a Var­dić is­pred me­ne. Ja li­je­vo, on li­je­vo, ja de­sno, on de­sno. I on­da mu uda­rim ša­mar. Ni­kad se­bi ni­sam mo­gao obja­sni­ti za­što...

 

Na va­šu sre­ću, ta­da ni­je bi­lo crve­nih kar­to­na...

- Da. Su­dio je Čanak iz Beo­gra­da. On trči i go­vo­ri; na­po­lje! A, Ke­ma Šes­tić će nje­mu; ka­ko bo­lan, đe će na­po­lje, pa tek je ušao? I, drži, ne­daj, os­ta­doh ja do kra­ja uta­kmi­ce, ko­ju smo, opet, iz­gu­bi­li 0:1.

 

Na­re­dna uta­kmi­ca je bi­la u Za­gre­bu. Bra­ni­li ste od po­čet­ka?

- Da, ali smo i tu uta­kmi­cu iz­gu­bi­li i to 0:3.

 

Ko je ta­da bio kriv za go­lo­ve?

- A, ko će zna­ti...? Ma uvi­jek je gol­man kriv.

 

I, ko­na­čno uta­kmi­ca pro­tiv Par­ti­za­na, a Ve­lež se bo­ri za op­sta­nak...

- Ako se iz­gu­bi, ispa­da se iz li­ge. E, tu smo po­bi­je­di­li 1:0. Bra­nio sam, po mno­gi­ma, odli­čno. Za­dnja, odlu­ču­ju­ća, je bi­la pro­tiv Ma­ri­bo­ra u Mos­ta­ru. Ma­ri­bor je vo­dio prvo po­lu­vri­je­me 1:0. Ali smo na kra­ju po­bi­je­di­li 5:1. Svih pet go­lo­va dao je Du­ško Ba­je­vić.

 

Ina­če, vaš ve­li­ki pri­ja­telj...

- Jes­te, mi smo po­če­li za­je­dno u ju­ni­ori­ma. Za­je­dno smo do­šli u prvi tim Ve­le­ža, za­je­dno u re­pre­zen­ta­ci­ju Ju­go­sla­vi­je. Is­to­vre­me­no smo oti­šli u inos­tran­stvo. On u Grčku, a ja u Nje­ma­čku. Vra­ti­li smo se u Ve­lež po­sli­je inos­tran­stva. Igra­li opet za­je­dno. On je bio šef-tre­ner tri go­di­ne, a ja spor­tski di­re­ktor. Ka­sni­je je on bio spor­tski di­re­ktor, a ja tre­ner je­dnu go­di­nu. Fa­kti­čki, od po­čet­ka do kra­ja, za­je­dno.

 

Sti­če se uti­sak ka­ko pri­je vas ni­je bi­lo mno­go mla­di­ća ko­ji su bi­li vo­ljni sta­ti na gol? Na­kon vas, svi su že­lje­li bi­ti gol­ma­ni...

- Bi­lo je do­brih gol­ma­na u Mos­ta­ru, a i u Ju­go­sla­vi­ji i pri­je i po­sli­je me­ne. Sva­ki klub je imao naj­ma­nje po je­dnog do­brog gol­ma­na, ali je či­nje­ni­ca da je mno­go gol­ma­na pro­pa­lo zbog me­ne. Du­go sam bra­nio. Pu­nih 19 go­di­na. Ako ra­ču­na­mo da sam dvi­je go­di­ne bio u inos­tran­stvu, je­dnu u voj­sci..., zna­či, pu­nih 16 go­di­na ni­ko ni­je imao šan­su zbog me­ne sta­ti na gol. Je­dan Mrgan, pa Nje­guš, ko­ji je po­sli­je oti­šao u Že­lje­zni­čar, Ta­no­vić, To­ja­ga..., svi su oni bi­li i os­ta­li u mo­joj sje­ni. Ve­li­ka šte­ta, ali to je fu­dbal.

 

Ipak, vi ste za­slu­že­no sta­ja­li na go­lu sve te go­di­ne...

- Bo­rio sam se. Ta­kav sam. Ako bih pro­pus­tio tre­ning, to je za me­ne bi­lo ra­vno ka­tas­tro­fi, a ka­mo­li uta­kmi­cu. Znao sam na po­lu­vre­me­nu blo­ka­de pri­ma­ti, bra­ni­ti sa slo­mlje­nim prstom. Ve­ći­nom smo svi ra­ni­je ta­kvi bi­li. Na­ma je fu­dbal bio sve. Sa­da to, na­ža­lost, ni­je ta­ko. Sve se pro­mi­je­ni­lo. Fu­dbal im je spo­re­dna stvar, a sve što za­ra­đu­ju, za­ra­đu­ju u fu­dba­lu.

 

Je li još ne­ko u va­šoj fa­mi­li­ji bio spor­tis­ta?

 - Ma jok, svi su bi­li an­ti­spor­tis­ti, ali sam za­to imao po­dršku od svih njih. I od ro­di­te­lja, i od bra­će, ka­sni­je ka­da sam se ože­nio, i od su­pru­ge Mi­re­le. Kad se to­me do­da mo­ja upor­nost. Pa, sa 11 go­di­na po­čeo sam tre­ni­ra­ti sa ju­ni­ori­ma Ve­le­ža, svi su bi­li od me­ne sta­ri­ji če­ti­ri, pet go­di­na. Moj mo­to je gla­sio; Ra­di­ti, ra­di­ti i slu­ša­ti, od prvog pa do za­dnjeg da­na ka­ri­je­re...

 

Ka­kve ste tre­ner ta­da ima­li?

- Stra­šne! U ju­ni­ori­ma je to bio Men­sud Dil­be­ro­vić Pe­ko, a u prvom ti­mu Ža­ra Bar­ba­rić. Nje­mu sam pu­no vje­ro­vao. Uvi­jek sam slu­šao nje­gov sa­vjet i na kra­ju je ispa­lo da je ta­ko naj­bo­lje bi­lo.

 

Va­ša ge­ne­ra­ci­ja je pli­je­ni­la igrom gdje god da ste igra­li. Čuve­ni "BMV" iz Mos­ta­ra (Ba­je­vić, Ma­rić, Vla­dić), bio je znan ši­rom Evro­pe.

- I sa­da, ov­dje u Her­ti, ima­mo ma­se­ra ko­ji je, na­ra­vno, mla­đi od me­ne. Kao di­je­te sku­pljao je na­še sli­ke i sli­či­ce... Ni­sam mu vje­ro­vao dok mi ih ni­je do­nio na tre­ning i za­mo­lio me da mu ih po­tpi­šem.

 

Ve­lež je va­še vri­je­me imao naj­vi­še na­vi­ja­ča, na­kon klu­bo­va iz "ve­li­ke če­tvor­ke" (Di­na­mo, Haj­duk, Zvez­da, Par­ti­zan)...

- U Mos­ta­ru se ni­je mo­glo ni­ko­me po­dva­li­ti. Zna­li su šta vri­je­di, a šta ne. Mi smo ta­da igra­li atra­kti­van fu­dbal. Ima­li smo ja­ku eki­pu. Bi­li su to igra­či ko­ji su svu­gdje ga­ran­to­va­li spe­ktakl. Zna­li smo na gos­to­va­nji­ma Di­na­mu, Par­ti­za­nu, Haj­du­ku ili Zvez­di da­ti po tri go­la i to kao od ša­le... Ima­li smo i tre­ne­ra ko­ji je za­je­dno s na­ma pre­šao iz ju­ni­ora u prvi tim, ra­hme­tli Su­lu Reb­ca. Po mno­gi­ma bi­la je to naj­kva­li­te­tni­ja ge­ne­ra­ci­ja Ve­le­ža ika­da. Ipak, ge­ne­ra­ci­ja Tu­ce, Kaj­taz, Ka­ra­beg, Ju­rić je­dan i dru­gi, Bar­ba­rić, Pe­tra­no­vić..., bi­li su re­zul­tat­ski us­pje­šni­ji od nas.

 

Ipak, svi ko­ji do­bro po­zna­ju obje ge­ne­ra­ci­je, uvi­jek bi va­šu sta­vi­li na prvo mjes­to?

- Ma­lo je nez­go­dno o se­bi i svo­joj ge­ne­ra­ci­ji. Pa do­bro, ima­li smo sjaj­ne igra­če, po­čev od od­bra­ne; Ris­tić, Ha­dži­ab­dić, Gla­vo­vić, Pe­celj, pa Čolić ko­ji je, kao ve­zni igrač, da­vao po osam-de­vet go­lo­va po se­zo­ni. Na­pri­jed su bi­li Vla­dić, Ba­je­vić, Vu­ko­je, To­pić... Na­ža­lost, ni­smo ni­kad bi­li prva­ci.

 

Pro­gla­še­ni ste 1973. go­di­ne naj­bo­ljim gol­ma­nom i fu­dba­le­rom Ju­go­sla­vi­je. Po­se­ban ku­ri­ozi­tet?

- Bi­lo je to prvi put, ako se ne va­ram, da je je­dan gol­man pro­gla­šen i za naj­bo­ljeg fu­dba­le­ra Ju­go­sla­vi­je. Ne sa­mo ja, ci­je­li Mos­tar je sla­vio...

A, po­red me­ne to su pri­zna­nje do­bi­li Ba­je­vić, Dže­mal Ha­dži­ab­dić, Sli­ško­vić, Ha­lil­ho­džić, mi­slim i Tu­ce...

 

I re­kord po bro­ju odi­gra­nih uta­kmi­ca za Ve­lež pri­pa­da En­ve­ru Ma­ri­ću. Po­mi­nje se broj­ka od pre­ko 600 uta­kmi­ca?

- Ni­sam to ni­kad ra­ču­nao. Ko će sve po­pam­ti­ti? Ja sam bro­jao sa­mo prven­stve­ne, a njih je bi­lo ta­čno 449. Pra­kti­čno, to je 14 go­di­na ne­pre­ki­dnog igra­nja. Ap­so­lu­tni re­kord svih vre­me­na u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji.

 

No­si­lac ste i re­kor­da uzas­to­pno odi­gra­nih uta­kmi­ca...

- Mi­slim da je to 126 ili 132 uta­kmi­ce u ni­zu. Četi­ri, pet go­di­na bez pa­uze. U stva­ri, ni­sam si­gu­ran da taj re­kord još uvi­jek pri­pa­da me­ni.

 

Bra­ni­li ste ne­mo­gu­će, ali i pri­mi­li gol sa 80 me­ta­ra...

- Bi­lo je vi­še. S go­la na gol. Dra­gan Pan­te­lić iz Ra­dni­čkog iz Ni­ša mi je dao taj gol. Ni­sam to sma­trao tra­ge­di­jom, čes­ti­tao sam mu. Na­pra­vio je ču­do. Eto, u Ber­li­nu sam tre­ni­rao Ga­bo­ra Ki­ra­lji­ja. On je dao gol s go­la na gol. A ovaj Po­ljak Kuš­čak, dru­gi gol­man u Man­čes­te­ru, on je pri­mio gol s go­la na gol. Sa obo­ji­com sam du­go ra­dio.

 

O va­ma se po­ne­što po­ja­vi na in­ter­ne­tu, vrlo ri­jet­ko i vrlo štu­ro...

- Da, i kad to vi­di­te, pi­še da je En­ver Ma­rić bra­nio u Ve­le­žu i Šal­keu, bio tre­ner Ve­le­ža, For­tu­ne i sad je u Her­ti i to je to. Ni­šta vi­še. Bo­ga­ti, kao da ni­sam ni igrao (smi­jeh)...

 

Mno­go to­ga je, na­ža­lost nes­ta­li u ra­tnom vi­ho­ru...

 - Da. Naj­vi­še mi je žao što vi­še ne­mam sli­ku svo­ga oca i maj­ke. U ku­ći su mi os­ta­li i mno­go­broj­ni pe­ha­ri, pri­zna­nja...Nes­tao je i zla­tni sat sa po­sve­tom, ko­ji sam do­bio ka­da sam igrao sa Dra­ga­nom Dža­ji­ćem za re­pre­zen­ta­ci­ju Evro­pe, pro­tiv Ju­žne Ame­ri­ke, a to je bi­la je­di­na uta­kmi­ca ko­ju su za­je­dno or­ga­ni­zo­va­le FI­FA i UEFA. Ali, eto, os­ta­le su uspo­me­ne. Ni to ni­je po­ne­kad lo­še. U uspo­re­dbi sa onim što su dru­gi iz­gu­bi­li, zdrav­lje ili dje­cu, svo­je naj­mi­li­je.., to ni­je vri­je­dno ni po­me­na.

 

Naj­češ­ći epi­tet uz va­še ime je Le­te­ći Mos­ta­rac. Is­to ta­ko su na­zi­va­li i Emi­ra Ba­li­ća, le­gen­dar­nog ska­ka­ča sa Sta­rog mos­ta.

- Emir je ne­što dru­go. On je u gor­njoj kla­si, ne mo­že se to po­re­di­ti sa ovim mo­jim, a le­tio je i po 30 me­ta­ra. Po­se­bni su to lju­di.

 

Nis­te ni­kad ska­ka­li sa Sta­rog mos­ta?

- Ni­sam, ali je­sam sa pe­ći­na. To je ma­lo ma­nje od Sta­rog mos­ta...Kad sam bio tre­ner Ve­le­ža obe­ćao sam da ću sko­či­ti sa Ti­to­vog mos­ta ako bu­de­mo prvi. Na­ža­lost, ni­smo bi­li prvi, a sko­čio bih.

 

Šta je to što vas je naj­vi­še obra­do­va­lo u ži­vo­tu?

- Naj­vi­še sam se obra­do­vao ro­đe­nju mo­ja dva si­na i sa­da unu­ča­di. Imam tri unu­ke i je­dnog unu­ka. To je ži­vo­tna po­en­ta.

 

Ne­po­sre­dno pred po­če­tak ra­ta lju­di su ima­li ka­kvu ta­kvu egzis­ten­ci­ju. Mno­gi su se bi­li i do­bro sna­šli, i on­da je sve pro­pa­lo...

- Već 1990. na­pus­tio sam Ve­lež i na sve fun­kci­je ko­je sam imao dao sam os­tav­ku. Po­sli­je Ba­je­vi­ća, Kve­si­ća i me­ne, do­šli su dru­gi. Ha­lil­ho­džić i Ha­dži­ab­dić. Otvo­rio sam export-im­port fir­mu za­je­dno sa Kve­si­ćem i na­šim pri­ja­te­ljem Ka­pi­ćem. Išlo je odli­čno dvi­je go­di­ne i on­da je sve pre­ko no­ći nes­ta­lo. Zbog ra­ta.

 

U Nje­ma­čku ste sti­gli 1993. go­di­ne, na po­ziv pri­ja­te­lja.

- Ta­da je Ris­tić bio tre­ner For­tu­ne iz Di­zel­dor­fa i pi­tao me; da li bih htio ra­di­ti kao tre­ner gol­ma­na, što sam i pri­hva­tio. Tad je For­tu­na bi­la u tre­ćoj li­gi. Za­je­dno smo je do­ve­li sve do Bun­de­sli­ge. Os­tao sam tu pet go­di­na. Po­sli­je me je an­ga­žo­va­la Her­ta, i već 11 go­di­na sam u Ber­li­nu.

 

Ne­dos­ta­je li vam Mos­tar?

- Ka­ko da ne. Po­go­to­vu tih prvih go­di­na. Sta­no­vao sam u Ese­nu i sva­ki dan sam pu­to­vao za Di­zel­dorf i na­zad. Čes­to ni­sam uop­šte re­gis­tro­vao ni gdje sam bio ni šta sam ra­dio. Mi­sli­ma sam bio u Mos­ta­ru.

 

Vra­ti­mo se ma­lo Ve­le­žu. Ovom sa­daš­njem, ko­ji je u ne­za­vi­dnoj si­tu­aci­ji...

- Da, to tra­je već par go­di­na. Lju­di ko­ji su sa­da u Ve­le­žu bo­re se grče­vi­to. To je bor­ba za go­li ži­vot. Ipak, uspi­je­va­ju da se održe. Tre­ba svim tim lju­di­ma oda­ti pri­zna­nje za nji­hov rad. Me­đu­ti, ni­je sa­mo Ve­lež u pro­ble­mi­ma. Sko­ro svi klu­bo­vi u BiH ima­ju ve­li­ke pro­ble­me.

 

Sta­di­on Pod Bi­je­lim bri­je­gom?

- Po me­ni, to je već ri­je­še­na stvar. Sta­di­on je uzeo Zrinj­ski, ta­ko da ja vi­še ne vje­ru­jem u Ve­le­žov po­vra­tak Pod Bi­je­li bri­jeg. Uos­ta­lom, to je stvar po­li­ti­ke...

 

Ka­kve su šan­se bh. re­pre­zen­ta­ci­je u bor­bi za Mun­di­jal 2010?

- Sa do­las­kom Ći­re Bla­že­vi­ća šan­se da ode­mo na Svjet­sko prven­stvo su ve­li­ke. To je već evi­den­tno. Ipak, tek sad do­la­ze pra­ve uta­kmi­ce gdje ne smi­je­mo ki­ksa­ti. Ći­ro je stvo­rio atmo­sfe­ru, je­dnu vrstu eufo­ri­je ko­ju on zna drža­ti pod kon­tro­lom. Od srca mu že­lim da nas­ta­vi ta­ko. On je ge­ni­je. Ta­kva ener­gi­ja u tim go­di­na­ma, ta­kva lu­ci­dnost..., to je ne­vje­ro­va­tno.

 

Za­ni­mlji­vo, ni­kad nis­te odbi­li da­ti in­ter­vju ni­je­dnom no­vi­na­ru...

- Odbio ni­sam, ali sam se znao na­lju­ti­ti na po­je­di­ne. U prin­ci­pu, ne tre­ba ni­ko­me sme­ta­ti da obav­lja svoj po­sao. Mo­že čo­vje­ku po­ne­kad ne­ki os­vrt ili kri­ti­ka i da ne od­go­va­ra, ali sva­ko ima pra­vo na svo­je mi­slje­nje - ka­zao je u in­ter­vjuu za "San Sport" En­ver Ma­rić, naj­bo­lji gol­man ko­jeg je BiH ika­da ima­la.

 

Tur­ni­ri ma­ha­la...

- Na­ma dje­ci, bio je gla­vni cilj, po­sli­je ma­hal­skog tur­ni­ra ući u uži izbor i po­če­ti tre­ni­ra­ti u Ve­le­žu, a ka­sni­je zai­gra­ti i za prvi tim. Ge­ne­ra­ci­je i ge­ne­ra­ci­je su ta­ko od­ga­ja­ne. Mi ni­smo bi­li fi­nan­sij­ski mo­ćni kao Di­na­mo, Zvez­da, Par­ti­zan ili Haj­duk, ali se­le­kci­jom ko­ja je vrše­na, ugla­vnom na tim tur­ni­ri­ma, stva­ra­ni su igra­či ko­ji su ka­sni­je bi­li po­zna­ti i pri­zna­ti u Evro­pi, pa i či­ta­vom svi­je­tu. Mi­slim da je to bio na­bo­lji mo­del u biv­šoj Ju­go­sla­vi­ji.

 

O Al­fon­su Hor­va­ti­ću

O va­šem ne­ka­daš­njem kon­ku­ren­tu Al­fon­su Hor­va­ti­ću pri­ča­te sa ve­li­kim po­što­va­njem?

- Ko zna ko­jim bi to­kom išla mo­ja ka­ri­je­ra da ni­je bi­lo nje­ga. Na­ime, u se­zo­ni 1967./68. na zim­ske pri­pre­me u Ma­kar­skoj, ni­sam bio po­zvan sa prvim ti­mom. Os­tao sam u Mos­ta­ru. Tad je Hor­va­ti­ću umro otac i on ni­je oti­šao sa eki­pom. Vi­di me na sta­di­onu i pi­ta me šta tu ra­dim. Ja mu ka­žem; os­ta­vi­li me u Mos­ta­ru, va­ljda ni­su ima­li pa­ra, šta li? Re­kao mi je da sa­če­kam, a on je oti­šao kod Lea Hrvi­ća, spor­tskog di­re­kto­ra. Ne znam šta mu je re­kao, ali sam su­tra­dan za­je­dno sa Hor­va­ti­ćem oti­šao u Ma­kar­sku. Bio je ve­li­ki čo­vjek.

 

Su­pić i ga­ta­čki kaj­mak

- Ha­sa­gi­ća znam do­bro. On je pra­vi gol­man. Ma, ro­đe­ni gol­man. Na­ža­lost, ima ma­lo vi­še tih po­vre­da. Ina­če, gol­man je vi­so­ke kla­se. Ovog ma­log Ne­ma­nju Su­pi­ća ne po­zna­jem. Ni­je lo­še bra­nio, a ja mu že­lim da bra­ni i da­lje ma­kar kao što je bra­nio. A, ne znam ni oda­kle je.

 

Iz Gac­ka...

- I ja sam kao di­je­te ži­vio u Gac­ku. Od 1955 do 1959. Otac mi je bio ta­mo na slu­žbi. Čak sam i če­ti­ri ra­zre­da osno­vne ško­le za­vršio u Gac­ku. Ga­ta­čkog sam se kaj­ma­ka na­jeo i pos­tao gol­man. Ta­ko bar Ga­ča­ni ka­žu. Ako je i on jeo ga­ta­čkog kaj­ma­ka, eto ga gol­man - ka­že En­ver Ma­rić.

 

Fa­mo­zno Svjet­sko prven­stvo u Nje­ma­čkoj 1974. go­di­ne. Po­raz 1/4 fi­na­lu od Nje­ma­čke. Šta se, uis­ti­nu, ta­mo zbi­va­lo?

- O to­me se pre­vi­še pri­ča­lo i pi­sa­lo, ali či­nje­ni­ca je je­dna, a to da nam je ru­ko­vod­stvo tad­šnjeg FSJ, za­je­dno sa pred­sje­dni­kom, obe­ća­lo is­pla­ti­ti pre­mi­je za kva­li­fi­ka­ci­je u Nje­ma­čku, i to u nje­ma­čkim mar­ka­ma. Kad smo do­šli u Nje­ma­čku, re­kli su da sa­če­ka­mo da pro­đe prva run­da, pa će­mo do­bi­ti pa­re. Po­sli­je uta­kmi­ca sa Bra­zi­lom, Za­irom i Škot­skom, re­kli su da to ne mo­že ta­ko, da je to de­vi­zni pre­kršaj... Igra­či su bi­li ra­zo­ča­ra­ni. Po­če­lo se pri­ča­ti o, po me­ni, spo­re­dnim stva­ri­ma, a vrlo ma­lo o fu­dba­lu i to je pre­su­di­lo. Bav­lje­nje ne­čim dru­gim, osim fu­dba­lom, ka­da ni­je ni mjes­to ni vri­je­me. Šte­ta, ima­li smo odli­čnu re­pre­zen­ta­ci­ju. Mo­gli smo ko­mo­tno do po­lu­fi­na­la, a vje­ro­va­tno i do sa­mog fi­na­la
22.04.2009.

Veliki uspjeh BH trkača na maratonu u Beču

Proteklog vikenda ekipa trkača iz Udruženja „Marathon“ Sarajevo je učestvovala na jednom od najvećih svjetskih Maratona gdje je na utrci od 42.2 km ulicama Beča prisustvovalo oko 30 000 trkača. Predstavnici udruženja „Marathon“ Sarajevo, Franjo Šola i Erol Mujanović, su u štafetnom maratonu zauzeli zavidno 18 mjesto od 1271 ekipe, plasirajući se tako među 1.5% najboljih trkača u navedenoj kategoriji.


Ovo je veliki uspjeh za BiH obzirom da su naši trkači bili plasirani ispred nekoliko hiljada takmičara koji treniraju u puno boljim uslovima. Maraton je održan po dosta teškim klimatskim uslovima zbog vrućine i  predstavnici BiH su istrčali trku za tačno 3h00'.


Učešće na ovom svjetski poznatom maratonu je omogućeno zahvaljujući podršci Red Bull BiH. Maratonci su se vratili u Sarajevo gdje aktivno nastavljaju sa pripremama ali i organizacijom sličnih događaja u BiH obzirom da je UG „Marathon“ Sarajevo suorganizator u grdskoj utrci koja će se održati u Sarajevu 9. maja 2009. povodom obilježavanja Dana Evrope.

22.04.2009.

Prce potpisao za Ademar Leon

Nikola Prce, rukometni internacionalac koji nastupa u Španiji na ljeto će napustiti Oktavio iz Vige, ali će ostati u ASOBAL ligi. Naime, Prco je dogvoorio saradnju i već potpisao dvogodišnji ugovor sa Ademar Leonom, jednim od najboljih i najbogatijih španskih klubova.

 

- Od naredne sezone član sam Ademar Leona. Potpisao sam na dvije plus jednu godinu i sada s olakšanjem privodim tekuću sezonu kraju. Riječ je o velikom ugovoru, najboljem u karijeri i to je uvjerljivo najveći klub čiji sam dres nosio. Vidjet ćemo šta će biti s reorganizacijom Lige evropskih prvaka. Ademar ima dobre izglede da se nađe u društvu najboljih“, izjavio je Prce za Dnevni avaz.


Prce je prošle godine, nakon kvalifikacionog meča sa Italijom obznanio da više neće igrati za reprezentaciju BiH. Iako je dobio poziv selektora Halida Demirovića za odlučujuće utakmice kvalifiakcija za EP u Austriji, te Mediteranske igre u Italiji, naš internacionalac izjavio je da se neće pojaviti na okupljanju.


- Ne znam šta bih rekao. Gledao sam utakmice protiv Srbije, ta kratka klupa se spominje, prva postava nam iznese teret utakmice, a ostalih sedam igrača uopće ne ulazi u igru. Ne znam što su ih onda zvali. Meni je to smetalo i ranije, i zato sam odlučio da ne igram za reprezentaciju dok se situacija ne promijeni“, rekao je Prce.


U dvomeču protiv Srbije se, kaže, uvjerio da se situacija nije promijenila, pa prema tome, nema potrebe ni da ga zovu.

22.04.2009.

Željo slavio pod reflektorima

Rezultati

Zvijezda - Slavija                        2:1
Posušje - Čelik                         0:3
Laktaši - Orašje                        3:1
Modriča Maxima - Leotar           1:0
Velež - Borac                           2:0
Sloboda - Sarajevo                    0:0
Travnik - Široki Brijeg                 3:0
Željezničar – Zrinjski                  1:0

 

Željezničar – Zrinjski 1:0

Strijelac : Radovanović

 

Stadion Grbavica. Gledalaca: 9.000. Žuti kartoni: Cocalić, Hrkač, Haznadar, Stanić (Željezničar), Serdarušić (Zrinjski). Crveni karton: Hrkač (90)

 

ŽELJEZNIČAR: Šehić, Kerla, Mulalić, Hrkač, Bajić, Cocalić, Bekrić, Stanić (od 86. Omerović), Bučan (od 90. Zeba), Radovanović (od 68. Haznadar), Redžepi.

ZRINJSKI: Melher, Nikolić, Serdarušić (od 63. Stojanović), Džidić (od 9. Šunjić), Selimović, Musa, Žuržinov, Ivanković, Žižović, Kordić (od 72. Vuković) , Đurić.

Sudija: Goran Paradžik (Ljubuški)

 

Velež - Borac 2:0

Strijelci - 1:0 Čolić (26.), 2:0 - Škaljić (90.)


MOSTAR - Stadion u Vrapčićima. Gledalaca: 500. Žuti kartoni: Majkić, Čolić, Demić, Jugo (Velež), Petrić (Borac). Crveni karton: Žarko Bakić (Velež), Nikola Kolarov (Borac).


VELEŽ: Kurtanović, Kazazić, Zaimović, Šečić, Kadrić /od 90. Kadić/, Majkić, Čolić /od 90. Škaljić/, Demić, Jugo, Velagić /od 79. Bakić/, Obad. Trener: Abdulah Ibraković.

BORAC: Starčević, Kajkut /od 73. Rašević/, Petrić, Puzigaća, Deket, Rikanović, Kolarov, Ljubojević, Maksimović /od 84. Novaković/, Jandrić /od 65. Grujić/, Babić. Trener: Vlado Jagodić.

Sudija: Vladimir Dominković (Orašje).


Posušje - Čelik 0:3


Strijelci: 0:1 - Jackson (41.), 0:2 - Jackson (69.), 0:3 - Purić (72.)


POSUŠJE - Stadion «Mokri dolac». Gledatelja: 500. Žuti kartoni: Režić, Sakan, Daničić (Posušje), Jurčević, Duro (Čelik).

POSUŠJE: Markotić, Pejić /od 73. Čuić/, Vranković, Režić, Mičeta, Sakan /od 85. Bubalo/, Daničić /od 60. Pejić/, Ivanković, Ljubić, Pokrajčić, Bakula. Trener: Darko Dražić.

ČELIK: Bilobrk, Hasanović, Zahirović, Jurčević, Jančevski /od 85. Nemeljaković/, Purić, Jackson, Smriko /od 64. Kapetan/, Jamak, Duro /od 79. Jurić/, Marković. Trener: Marin Bloduek.

Sudac: Mevdulin Efendić /Sarajevo/.


Modriča - Leotar 1:0

Strijelac: 1:0 Bojić (72.)


MODRIČA - Stadion «Dr. Milan Jelić». Gledalaca: 500. Žuti kartoni: Jolović (Modriča Maxima), Čorlija (Leotar).

MODRIČA MAXIMA: Hadžiđulbić, Jolović, Vasić, Bojić, Zafirović /od 68. Miljković/, Kujundžić, Stajić /od 88. Kuzmanović/, Stokić /od 70. Savić/, Bogičević, Vasiljević, Ristanić. Trener: Zoran Ćurguz.

LEOTAR: Miljanović, Komnenić, Sr. Andrić, Ćeranić, Magazin, Šešlija, Vico, Souto /od 85. Ćimirotić/, Zečević /od 73. Vlačić/, Čorlija, Sa. Andrić /od 60. Vučinić/. Trener: Srđan Bajić

Sudija: Dragan Skakić /Gradiška/Bosanska Gradiška/.


Sloboda - Sarajevo 0:0


TUZLA - Stadion «Tušanj». Gledalaca: 3. 000. Žuti kartoni: Krasić, Mikelini, Mešić, Omić /Sloboda/, Alaim /Sarajevo/.

SLOBODA: Mujkić, Krasić, E. Kuduzović, Mikelini, Prodanović, Hasić, Jahić /od 68. Omić/, Mujić /od 77. Stanković/, Okanović, Bekić, Mešić. Trener: Adnan Osmanhodžić.

SARAJEVO: Alaim, Rizvanović, Belošević, Džakmić, Torlak, Maksumić, Ihtijarević, Muminović, Škoro, Hadžić /od 86. Čomor/, Hiroš /od 81. Pliska/. Trener: Mehmed Janjoš.

Sudija: Semir Kaplan /Stolac/.

 

Travnik - Široki Brijeg 3:0

Strijelci: 1:0 – Dudić (7), 2:0 - Dudić (50),3:0 - Hodžić (65).

 

TRAVNIK - Stadion Pirota. Gledalaca: 500.

TRAVNIK: Nurković, Terzić (od 75. Kolašinac), Varupa, Bradarić, Helvida, Šiljak, Sarajčić, Pranjković, Dudić, Hodžić (od 65. Dolić), Vuklišević (od 60. Čurić). Trener: Nedžad Selimović.

ŠIROKI BRIJEG: Bandović, Božić, Topić, Barišić, Zovko, Jurić, Zurak, Martinović (od 55.Peraica), Šilić (od 46. Flavio), Wagner (od 65. Šakić), Bubalo. Trener: Ivan Katalinić .

Sudija: Predrag Stankić (Bijeljina)

 

Zvijezda - Slavija 2:1

Strijelci: 0:1 - Šešlija (35), 1:1 - Delić (61), 2:1 - Čorić (67).


GRADAČAC - Stadion u Gradačcu. Gledalaca: 2.000. Žuti kartoni: Hamzić, Kodro (Zvijezda), Marković, Muskalu, Šešlija (Slavija).

ZVIJEZDA: Karić, Husić (od 46. Husenibašić) Babić (od 46. Gazibegović), Jusić, Vasiljević, Savić, Kodro, Hamzić (od 46. Ćorić), Delić, Smajlović (od 88. Omeragić). Trener: Ratko Ninković.

SLAVIJA: Lučić, Marković, Simić, Arsenijević, Šćepanović, Lazić, Šešlija (od 85. Lackanović), Zimonjić (od 69. Jovanović), Stanković, Muskalu (od 68. Todorović), Ćirka. Trener: Zoran Erbez.

Sudija: Rober Zrilić (Banja Luka).

22.04.2009.

Brani pojas protiv japanske kamikaze

Titulu svjetskog bokserskog prvaka u srednjoj kategoriji u verziji WBA Adnan Ćatić će u subotu braniti protiv japanske kamikaze. Tim riječima on sam najavljuje rivala, 28-godišnjeg Kodžija Sata, koji u profesionalnoj karijeri ima 14 pobjeda u isto toliko mečeva, od čega čak 13 ostvarenih nokautom.


Hercegovac koji nastupa pod njemačkom zastavom i imenom Feliks Šturm (Felix Sturm), šampionski pojas je lani u novembru odbranio impresivnom pobjedom nad Sebastijanom Silvesterom (Sylvester) u Oberhauzenu. Pred subotnji okršaj sa Satom u Krefeldu, Ćatić ne ostavlja nimalo sumnje da će i iz svog prvog ovogodišnjeg meča izaći kao pobjednik.


- Spreman sam za novu borbu i novu pobjedu. Moj rival je prava kamikaza, koja za vrijeme borbe razmišlja i prati gdje su slabosti protivnika i onda čeka da zada odlučujući udarac. Međutim, ono što mu nedostaje je iskustvo. Moram iskoristiti brzinu, sa što više udaraca nametnuti mu vlastiti ritam i tek tada ću imati uspjeha - izjavio je Ćatić za naš list.


Ćatić (30) je u 34 profesionalne borbe ostvario 31 pobjedu (13 nokautom), uz dva poraza i jedan remi. Pojas je osvojio 11. marta 2006. savladavši Samoanca Maselina Masoea. U julu je ostao bez titule porazom od Španca Haviera Kastiljeha (Javier Castillejo), ali ju je vratio 28. aprila 2007. dobivši istog protivnika.


Promocija prve knjige


Na dan meča u Krefeldu u prodaji će se pojaviti prva Ćatićeva knjiga "Moj program za snagu i izdržljivost". U ovom djelu Ćatić je uz pomoć Štefana Bekera (Stefan Becker) na papir prenio kako se priprema i trenira. Piše o vježbama koje prakticira, te o prehrani, zdravlju i regeneraciji, odnosno svom načinu života.

22.04.2009.

Široki Eronet bolji nakon dva produžetka

Rezultati osmog kola 'Lige 8' muškog košarkaškog prvenstva BiH:

 

utorak:
Leotar - Bosna ASA BHT           61:82

Igokea Partizan - Hercegovac     89:66
Borac Nektar - Zrinjski HTM       65:61
 
srijeda:

Sloboda Dita - Široki Eronet 100:102 (dva produžetka)

Tabela:

1. Široki Eronet             8 7 1 701:634 15
2. Bosna ASA BHT       8 6 2 689:576 14
3. Igokea Partizan         8 6 2 637:575 14
4. Borac Nektar             8 4 4 605:600 12
5. Sloboda Dita             8 3 5 671:667 11
6. Zrinjski HTM              8 3 5 630:638 11 
7. Leotar                       8 2 6 534:602 10
8. Hercegovac               8 1 7 542:605  9 

Parovi devetog kola (25. aprila): Sloboda Dita - Zrinjski HTM, Borac Nektar - Igokea Partizan, Hercegovac - Leotar, Bosna ASA BHT - Široki Eronet.

 

22.04.2009.

Zmajevi 9. juna igraju protiv Omana

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine popularni "Zmajevi" 9. juna će odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Omana. Susret će biti odigran u Francuskoj, saopćeno je iz Fudbalskog saveza BiH.

 

Do kraja sedmice bit će potpisan ugovor, te određen grad domaćin ovog meča. Ovo će biti prvi zvanični susret nacionalnih timova BiH i Omana.

22.04.2009.

Jugić-Salkić u drugom kolu Challengera u Bariju

Najbolja bosanskohercegovačka teniserka Mervana Jugić-Salkić plasirala se u drugo kolo Challenger turnira u Bariju, vrijednog 25.000 dolara. Jugić-Salkić je u prvom kolu pobijedila Bjeloruskinju Tatianu Poutchek sa 6:2, 6:3. U drugom kolu igrat će s pobjednicom meča Mladenovic (Fra) - Klepač (Slo).

 

22.04.2009.

Bašić i Prce neće u reprezentaciju

Selektor naše rukometne reprezentacije Halid Demirović odlučio je za predstojeće akcije, kvalifikacione utakmice za plasman na EP i Mediteranske igre, pozvati sve raspoložive snage, mada mu je koncepciju poremetila povreda Mirsada Terzića. Tako se na spisku od 28 igrača nakon dužeg vremena našlo i ime Edina Bašića, polivalentnog igrača, koji uspješno može igrati na poziciji lijevog krila i lijevog beka.


                                   Minimalni izgledi


Bašić godinama igra na visokom nivou u Švicarskoj, gdje je redovno među najboljim pojedincima lige. Trenutno je član Amicitije, vodeće ekipe u zemlji, koja ove sezone ima čak četiri predstavnika u polufinalima evropskih kupova. Njegov ponovni nastup bio bi od velike koristi našem državnom timu, ali, kako kaže, za to postoje minimalni izgledi.


- Žao mi je zbog povrede Terzića i to je hendikep i za njegov klub i za reprezentaciju. Kod mene je situacija komplicirana zbog privatnih problema, čije sam rješavanje stavio ispred svih ostalih stvari u životu. Razgovarao sam o tome otvoreno i s direktorom reprezentacije Mirzom Muzurovićem, kao i sa selektorom Halidom Demirovićem. 


Ako se u međuvremenu ništa novo ne desi, nažalost, neću se moći odazvati. Bosna i Hercegovina je moja zemlja i ponosno sam nosio državni dres i opet ću ako budem igrama zaslužio poziv  - kazao je Bašić za "Dnevni avaz" u telefonskom razgovoru iz Ciriha.


                                    Na dobrom putu


Posljednjim riječima Bašić je aludirao na razne priče o njegovom igranju za bh. državni tim. Priznao nam je da ga je zaboljelo to što je neko rekao kako bi on mogao zaigrati za neku drugu reprezentaciju.


- Većina ljudi koji znaju kakav imam problem potpuno me razumije. Ima i onih koji misle drugačije, ali su u manjini i ne obazirem se na to. U svakom slučaju, mislim da je reprezentacija BiH na dobrom putu. Vjerujem da će stručni štab igračima ukazati na važnost svakog trenutka, a sebe u budućnosti vidim kao dio tog tima - rekao nam je Bašić.


            Prce: Neću se odazvati selektoru Halidu Demiroviću


Rukometni bh. internacionalac Nikola Prce naljeto će napustiti sadašnji klub Oktavio iz Viga nakon što je potpisao ugovor s jednim od najboljih i najbogatijih španskih klubova. 

 

- Od naredne sezone član sam Ademar Leona. Potpisao sam na dvije plus jednu godinu i sada s olakšanjem privodim tekuću sezonu kraju. Riječ je o velikom ugovoru, najboljem u karijeri i to je uvjerljivo najveći klub čiji sam dres nosio. Vidjet ćemo šta će biti s reorganizacijom Lige evropskih prvaka. Ademar ima dobre izglede da se nađe u društvu najboljih - kazao je Prce za "Avaz".


Ono što najviše interesira javnost u BiH je odgovor na pitanje - da li će Prce izgladiti odnose sa selektorom bh. tima Halidom Demirovićem i ponovo zaigrati u dresu s državnim grbom?


- Ne znam šta bih rekao. Gledao sam utakmice protiv Srbije, ta kratka klupa se spominje, prva postava nam iznese teret utakmice, a ostalih sedam igrača uopće ne ulazi u igru. Ne znam što su ih onda zvali. Meni je to smetalo i ranije, i zato sam odlučio da ne igram za reprezentaciju dok se situacija ne promijeni - istakao je Prce.


U dvomeču protiv Srbije se, kaže, uvjerio da se situacija nije promijenila, pa prema tome, nema potrebe ni da ga zovu.

22.04.2009.

Studenti savladali Leotar u Trebinju

Rezultati osmog kola 'Lige 8' muškog košarkaškog prvenstva BiH:

 

Leotar - Bosna ASA BHT                       61:82
Igokea Partizan - Hercegovac                 89:66
Borac Nektar - Zrinjski HTM                   65:61
 
Susret Sloboda Dita - Široki Eronet na rasporedu je u srijedu (17.05 sati).

Tabela:

1. Bosna ASA BHT       8 6 2 689:576 14
2. Igokea Partizan         8 6 2 637:575 14
3. Široki Eronet             7 6 1 599:534 13
4. Borac Nektar             8 4 4 605:600 12
5. Zrinjski HTM              8 3 5 630:638 11
6. Sloboda Dita             7 3 4 571:565 10
7. Leotar                       8 2 6 534:602 10
8. Hercegovac               8 1 7 542:605  9 

Parovi devetog kola (25. aprila): Sloboda Dita - Zrinjski HTM, Borac Nektar - Igokea Partizan, Hercegovac - Leotar, Bosna ASA BHT - Široki Eronet.

22.04.2009.

Džeko može za 20 miliona eura

U tre­nu­ci­ma ka­da cje­la spor­tske ja­vnost BiH oslu­šku­je gdje će Edin Dže­ko nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru, iz Nje­ma­čke do­la­zi vi­jest da je 23-go­diš­nji bh. re­pre­zen­ta­ti­vac bli­ži po­tpi­su ugo­vo­ra sa Wol­fsbur­gom, ne­go tran­sfe­ru u ne­ki dru­gi klub. Dže­ko je spre­man pro­du­ži­ti ugo­vor sa Wol­fsbur­gom na još dvi­je go­di­ne.

 

Va­že­ći ugo­vor "vu­ko­va" i Dže­ke vri­je­di do ju­na 2011. go­di­ne, a tre­ner Wol­fsbur­ga, Fe­lix Ma­gath, ko­ji ja­ko ci­je­ni na­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca, spre­man je i na raz­go­vo­re sa po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma. Ir­fa­nom Re­dže­pa­gi­ćem, me­na­džer naj­bo­ljeg stri­jel­ca evrop­skih kva­li­fi­ka­ci­ja za Mun­di­jal 2010. go­di­ne, ko­ji je već raz­go­va­rao s Mag­ha­tom, ka­že:

 

- Ne mo­gu go­vo­ri­ti o de­ta­lji­ma raz­go­vo­ra sa Ma­gat­hom, ali mo­gu ka­za­ti da se ne­što po­kre­nu­lo. Wol­fsburg je ja­ko za­in­te­re­so­van da Edin os­ta­ne u nji­ho­vim re­do­vi­ma, ali ne pod ovim uvje­ti­ma - ka­zao je Re­dže­pa­gić.

 

Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Wol­fsburg, odno­sno Ma­gath kao ge­ne­ral­ni me­na­džer klu­ba, odre­di­li su Dže­ki­nu ci­je­nu za po­ten­ci­jal­ne kup­ce. Ona izno­si mi­ni­mum 20 mi­li­ona eura. Da­kle, za 10 ili 15 mi­li­ona ko­li­ko su nu­di­li mno­gi en­gles­ki, špan­ski i fran­cus­ki klu­bo­vi, Dže­ko ne bi mo­gao iz "vu­či­jeg gra­da".

 

                                    Manchester City na­ju­por­ni­ji

 

Ma­lo je po­zna­to da je od ve­li­kog bro­ja po­zna­tih i ve­li­kih klu­bo­va ko­ji že­le Edi­na Dže­ku, naj­kon­kre­tni­ji i na­ju­por­ni­ji je en­gles­ki Man­ches­ter City. No­vac arap­skih bo­ga­ta­ša ko­ji je ubriz­gan u klub, uči­nio je City po­že­ljnim klu­bom za mno­ge po­zna­te evrop­ske igra­če. Ta­ko su ''gra­đa­ni'' po­že­lje­li u svo­jim re­do­vi­ma po­red Ka­ke, Vil­le, Ri­berya i na­šeg Edi­na Dže­ku. Još uvi­jek se ne znam ko­li­ko City nu­di Wol­fsbur­gu za na­šeg asa, osim da je ta po­nu­da naj­kon­kre­tni­ja.

 

22.04.2009.

Osmanhodžić: Uvjereni smo u pobjedu protiv Sarajeva

Uz sav respekt prema ekipi Fudbalskog kluba (FK) Sarajevo koja igra u uzlaznoj formi, uvjereni smo u pobjedu, sa kojom bismo napravili veliki korak ka drugoj poziciji, izjavio je danas novinarima pomoćni trener FK Sloboda Adnan Osmanhodžić, pred sutrašnji meč ovih ekipa, u okviru 24. kola Premijer nogometne/fudbalske lige BiH, saopćio je ovaj klub


- Iz utakmice sa Borcem smo izvukli određene pouke. Pojedini igrači su istrošili sve kredite, tako da ćemo povratkom povrijeđenih igrača ponovo imati ekipu koja može odgovoriti svakom zadatku, rekao je Osmanhodžić.


Visok poraz od banjalučkog Borca u prošlom kolu, sudeći prema atmosferi koja vlada u redovima Slobode, nije ostavio mnogo traga na nogometašima.


Svjesni važnosti narednog susreta sa Sarajevom, koji će u mnogome odrediti plasman u vrhu tabele, u Slobodi su sve raspoložive resurse usmjerili u jedan od najvećih derbija bh. nogometa. Manji problem bi mogao predstavljati ponovni izostanak šefa stručnog štaba Sakiba Malkočevića, kojem se pogoršalo stanje u postoperativnom oporavku, pa će ekipu, kao i u susretima sa Zrinjskim, Orašjem i Borcem, sa klupe voditi A. Osmanhodžić.


- Uz pune tribine sve će biti lakše. U to smo se uvjerili i u polufinalu kupa, kada smo uz veliku podršku ostvarili veliku pobjedu. Iako nas mnogi još sada svrstavaju među sigurne putnike za Evropu, još ništa nije gotovo. Tek ako pobijedimo Sarajevo, udarićemo pečat za evropske kupove, kazao je sportski direktor FK Sloboda Enes Mešanović.


U ekipu će se nakon pauze zbog povreda vratiti Mikelini, Hasić, Mešić i Okanović, a upitan je nastup Sarajlića. Igrača koji imaju treće žute kartone nema, tako da će "crveno-crni", navjerovatnije, u najjačem sastavu dočekati goste iz Sarajeva. Utakmica se igra sa početkom u 17.00 sati, a, zbog iskazanog velikog interesovanja, ulaznice će se u klupskim prostorijama prodavati još od ranih jutarnjih sati.

22.04.2009.

Od Veleža do Zrinjskog, Grbavica večeras opet sija

Po­slje­dnju uta­kmi­cu pod svje­tloš­ću re­fle­kto­ra, Že­lje­zni­čar je odi­grao pri­je ne­pu­nih 18 go­di­na, ta­čni­je 4. de­cem­bra 1991. go­di­ne. Upra­vo pro­tiv je­dne eki­pe iz Mos­ta­ra. Ta­da su "pla­vi", u okvi­ru čet­vrtfi­na­la Ku­pa ex-Ju­go­sla­vi­je, u re­van­šu na Grba­vi­ci sla­vi­li pro­tiv Ve­le­ža 3:1 i pro­šli u po­lu­fi­na­le. Gol odlu­ke, u po­slje­dnjoj mi­nu­ti su­sre­ta, pos­ti­gao je ne­ka­daš­nji igrač Chel­sea i biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vac Hrvat­ske, Ma­rio Sta­nić.

 

Pro­šlo od ta­da go­di­na mno­go. Mno­go go­di­na, u ko­ji­ma je Grba­vi­ca prvo spa­lje­na, Ma­rio Sta­nić do­gu­rao sa "svo­jom" Hrvat­skom do bron­za­ne me­da­lja na Mun­di­ja­lu u Fran­cus­koj 1998. go­di­ne, a u Mos­ta­ru osim Ve­le­ža, stvo­ren je još je­dan klub, Zrinj­ski, ko­me je su­đe­no da ve­če­ras pos­ta­ne dio his­to­ri­je FK Že­lje­zni­čar.

 

Je­di­ni ko­ji se tre­nu­tno na­la­zi u stru­čnom šta­bu, a ko­ji je igrao uta­kmi­ce u "pla­vom" dre­su pod svje­tloš­ću re­fle­kto­ra je Ha­ris Ali­ho­džić, asis­tent u stru­ci Že­lje­zni­ča­ra. I, Ali­ho­dži­ću su re­fle­kto­ri os­ta­li u li­je­pom sje­ća­nju.

 

- Ne mo­gu se ta­čno sje­ti­ti da­tu­ma, ali znam da sam ja kao igrač po­slje­dnji put pod re­fle­kto­ri­ma igrao 1991. go­di­ne u uta­kmi­ci pro­tiv Pro­le­te­ra iz Zre­nja­ni­na, i po­bje­di­li smo 1:0 - pri­sje­tio se Ali­ho­džić.

Ina­če, po­slje­dnji tre­ner ko­ji je sje­dio na klu­pi "pla­vih" pod re­fle­kto­ri­ma bio je Mi­lan Ri­bar, ko­je­mu je to bio, na­kon šam­pi­on­ske ti­tu­le 1972. go­di­ne, dru­gi tre­ner­ski po­sao na Grba­vi­ci.

 

Dok je Grba­vi­ca bi­la u mra­ku, u pro­te­kle sko­ro dvi­je de­ce­ni­je, u do­li­nu su sti­gle dvi­je ti­tu­le prva­ka Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Je­dna pod pa­li­com En­ve­ra Ha­dži­ab­di­ća, a dru­ga za vri­je­me še­fo­va­nja Ama­ra Osi­ma.

21.04.2009.

Miličević, Ivanek i Duranspahić na MI

Anto Dafinić, selektor muške stonoteniske reprezentacije Bosne i Hercegovine, odredio je igrače koji će braniti boje naše zemlje na 16. mediteranskim igrama u italijanskoj Pescari, a koje će se održati od 26. juna do 5. jula.


Dafinić će na Igrama računati na Srđana Miličevića, Vladimira Ivaneka i Admira Duranspahića.
Na prošlim igrama u španskoj Almeriji (2005. godine) Miličevića, našeg najboljeg igrača, do medalje je dijelila samo jedna pobjeda.

 

21.04.2009.

Klubovi protiv vraćanja bodova Olimpiku

Upravni odbori MRK Goražde i RK Bosna Prevent Visoko na zajedničkoj konferenciji za novinare u petak u Goraždu upozorili su da je ozbiljno dovedena u pitanje regularnost prvestva zbog odluke IO RS BiH da vrati bodove RK Olimpik koji je istupio iz lige.

 

Ovim postupkom IO RS BIH preinačio je prvobitnu odluka komesara lige Dušana Popovića kojom su svi rezultati ovom klubu bili poništeni, istakli su predstavnici ova dva kluba, Mirza Handžić, sportski direktor Bosne i Nermin Djana, trener Goražda.


- Izvršni odbor RS BIH je donio odluku o registrovanju postignutih rezultata ekipe Olimpika, preskačući takmičarsku komisiju kao drugostepeni žalbeni organ RS BIH i bez ikakvog pismenog obavještenja na osnovu kojih zakonskih činjenica donosi ovakvu odluku, osim kratkog pojašnjenja u kojem se navodi da je odluka donesena na osnovu ranije prakse, navedeno je na press konferenciji.


- S tim u vezi oba kluba i MRK Goražde i RK Bosna Prevent su zbog ovakvih poteza IO RS BIH uložili prigovor na adresu RS BIH, u kojem su navedene sve zakonske činjenice na osnovu kojih IO RS BIH nije mogao donijeti spornu odluku, međutim na naš prigovor nikada nismo dobili bilo kako objašnjenje ovakvih postupaka. Smatramo da su ovakvi potezi RS BIH nedopustivi, te da nisu u duhu sporta kao i da je RS BIH napravio presedan u ovom slučaju ne poštujući prvenstveno normativna akta te tako direktno uticao na plasman ekipa kako u borbi za opstanak tako i u borbi za izlazak u evropska takmičenja, stoji u zajedničkom saopštenju za javnost Uprave MRK Goražde i RK Bosna-Prevent Visoko.

 

Predstavnici klubova istakli su da ovakvi potezi ne bi smjeli postati praksa u budućnosti zbog regularnosti takmičenja te zatražili da se u Statutu Rukometnog saveza tačno precizira koji broj utakmica treba biti odigran da bi prvenstvo bilo regularno.

21.04.2009.

Može li Ćiro „vratiti“ Delača?

Bosna i Hercegovina vjerovatno će izgubiti još jednog talentovanog fudbalera, u ovom slučaju golmana. Mladi čuvar mreže zaprešićkog Intera već je u centru pažnje hrvatskih, ali i evropskih medija. Stopama Zlatana Ibrahimovića, Eldina Jakupovića, Nevena Subotića, Harisa Medunjanina, Mustafe Kučukovića..., koji su umjesto BIH izabrali neku drugu reprezentaciju, vjerovatno će krenuti i Matej Delač, 16-godišnji čuvar mreže Intera.


Početkom godine, ovaj mladi i talentovani čuvar mreže debitovao je u dresu hrvatskog prvoligaša iz Zaprešića, a već je ubilježio i nekoliko nastupa za mlađe reprezentacije naših zapadnih komšija. Delač je rođen 20. avgusta 1992. godine u Gornjem Vakufu, visok je 191 cm i u budućnosti bi mogao „izrasti“ u jednog od „najvećih“ svjetskih čuvara mreže. Iako je nastupao za mlađe selekcije Hrvatske, još uvijek nije „kasno“ da zaigra pod trenerskom palicom selektora Miroslava Ćire Blaževića.


Kao što je poznato Svjetska fudbalska federacija (FIFA) dozvoljava igračima promjenu sportskog državljanstva, sve dok igrač ne napuni 21. godinu. Obzirom da Delač ima tek 16 godina, još uvijek je moguće da promjeni dres, a ključnu ulogu u cijeloj priči mogao bi odigrati upravo Ćiro Blažević...     


O nadarenom igraču rođenom u BiH, a koji nosi dres reprezentacije Hrvatske piše i zvanična stranica Evropske fudbalske federacije (UEFA). UEFA.com piše kako su njegove odbrane zainteresovale Dinamo i Hajduk, dva najveća hrvatska kluba, a navodi se da će se Zagrepčani i Splićani morati „boriti“ sa velikim inostranim klubovima, jer je Delač već na meti mnogih evropskih velikana.


Navodno, ovog ljeta malo je nedostajalo da Delać potpiše ugovor sa lisabonskom Benficom.


- Skaut Benfice gledao me na utakmici hrvatske U-15 reprezentacije i pozvao me na probu u Lisabon. Trenirao sam nekoliko puta s ekipom i u klubu su bili prezadovoljni, ali je zapelo oko visine odštete na relaciji Inter – Benfica i ostao sam u Zaprešiću, izjavio je Delač, dodavši:


- Mnogo vremena provodim gledajući kako igraču šutiraju jedanaesterce i ako mogu birati kojem bi igraču volio skinuti penal, bio bi to Cristiano Ronaldo. On je sjajan i volio bih odbraniti njegov udarac jednom u životu.

 

21.04.2009.

Abdulah Ibraković : Elvir Čolić je najbolji igrač u ligi

Na­po­kon se i to do­go­di­lo. Ve­lež je osvo­jio bod u gos­ti­ma. Us­tva­ri, bod je spa­sio Le­otar, jer su Ro­đe­ni tre­ba­li uze­ti ci­je­li pli­jen. Ab­du­lah Ibra­ko­vić je naj­za­slu­žni­ji za Ve­le­žov pre­po­rod. Mla­di je tre­ner za­nat pe­kao u Lu­kav­cu, po­tom na Tuš­nju, u Teš­nju, Sre­bre­ni­ku, Gra­ča­ni­ci... U Ve­lež je do­šao sa de­vi­zom «sve ili ni­šta». Ve­lež je još uvi­jek u opa­snoj zo­ni, ali pro­lje­tne uta­kmi­ce da­ju na­du u op­sta­nak. Ro­đe­ne ni­ko ni­je na­di­grao. Mos­tar­ci su uz ma­lo vi­še sre­će mo­gli već sa­da pre­bri­nu­ti sve bri­ge oko op­stan­ka. Ni­kad se ni­je de­si­lo od ka­ko je bh li­ge, da su do­ma­ći­ni pro­tiv Ve­le­ža u fi­ni­šu (Sla­vi­ja, Ve­lež, Zrinj­ski) ču­va­li vod­stvo. To je no­vo li­ce ro­đe­nih.

 

- Tre­ba­li smo uze­ti naj­ma­nje bod na Grba­vi­ci, pod Bi­je­lim bri­je­gom i u Lu­ka­vi­ci. U Tre­bi­nju smo ima­li po­bje­du u ru­ka­ma, ali ne­će­mo pre­vi­še ža­li­ti. Ide­mo da­lje - ka­že Ibra­ko­vić.

 

No­vi iza­zov je Bo­rac u Vra­pči­ći­ma?

 

- Ne­ka os­ta­ve sva­ku na­du pri­je ne­go što do­đu u Vra­pči­će!

 

On­da je na re­du gos­to­va­nje na Ko­še­vu...

 

- Po­zi­vam sve na­vi­ja­če, bi­lo Sa­ra­je­va, Ve­le­ža, ali i dru­ge, neu­tral­ne, da do­đu na Ko­še­vo i uži­va­ju u fu­dbal­skom pra­zni­ku. Uvje­ren sam da će i Sa­ra­je­vo i Ve­lež igra­ti za ra­ju, a to­ga oda­vno ne­ma na na­šim te­re­ni­ma. Ka­da se igra otvo­re­no, do­la­ze i po­bje­de. To je mo­ja fi­lo­zo­fi­ja. Žao mi je što ve­ći­na mo­jih ko­le­ga ro­bu­je re­zul­ta­tu, stva­ra pri­ti­sak na igra­če i za­do­vo­lja­va se ti­je­snim po­bje­da­ma. Ve­lež pu­ni gos­tu­ju­će sta­di­one, to nam je sa­ti­sfa­kci­ja.

 

Ibra­ko­vić se osla­nja na is­ku­sne Za­imo­vi­ća, Oba­da, Ve­la­gi­ća, Ju­gu, Ka­dri­ća..., ali i for­si­ra mla­de. Pro­lje­će je u zna­ku igra­ča ko­jeg je ne­ko ne­pra­ve­dno gur­nuo na bo­čnu po­zi­ci­ju.

 

- El­vir Čo­lić je igrač za re­pre­zen­ta­ci­ju. Od be­ka sam na­pra­vio mo­der­nog na­pa­da­ča. On je naj­pri­ja­tni­je izne­na­đe­nje, naj­bo­lji igrač u BiH. Uvje­ren sam da će ga i Ći­ro po­zva­ti ka­da ga vi­di na dje­lu.

 

Ci­je­ne sve ko­le­ge, ne­ke iz­dva­ja?

 

- Sa­kib Mal­ko­če­vić je po­či­njao sa­mnom. Odli­čan je mo­mak i tre­ner, po­ka­zu­je to re­zu­la­ti­ma. Žao mi je što ni­su an­ga­ži­ra­ni; Mu­zu­ro­vić i Osim, jer se ra­di o pro­kla­snim struč­nja­ci­ma. Mu­se­mić se pot­vrđu­je u Olim­pi­ku. Nji­hov po­vra­tak u Pre­mi­jer li­gu ople­me­nit će naš no­go­met.

 

Uvje­ren je u Ći­rin pro­je­kat...

 

- Ci­je­la na­ci­ja vje­ru­je u Ći­ru. Ni­ko ni­je na­pra­vio ni bli­zu ko­li­ko Bla­že­vić. I ko­me sa­da to sme­ta, za­što, sta je cilj ovih na­pa­da..?

 

Ka­ko ko­men­ti­ra­te is­tup Bla­ža Sli­ško­vi­ća?

 

- Ne­ko­rek­tnim i pre­ma drža­vi i pre­ma Bla­že­vi­ću, re­pre­zen­ta­ci­ji, ja­vnos­ti... Na kra­ju, Ba­ka je se­bi, ka­ko na­pi­sa je­dan vaš ko­le­ga, za­bio auto­gol. Po­go­to­vo je ru­žno op­tu­ži­va­ti igra­če ko­ji su sa­da no­si­oci igre u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ja sam uvje­ren da će Ći­ro na­pra­vi­ti re­zul­tat i odves­ti nas u Afri­ku, kao što sam si­gu­ran da će­mo Bra­ni­mir Tu­lić i ja izbo­ri­ti ba­raž sa mla­dom re­pre­zen­ta­ci­jom. Ita­li­ja i Ma­đar­ska je­su fa­vo­ri­ti, ali mi se ne bo­ji­mo - izja­vio je za "San" Ab­du­lah Ibra­ko­vić, hit tre­ner u Pre­mi­jer li­gi.

 

Da­um, Top­me­ler, Ris­tić...

 

Od ko­jih tre­ne­ra uči­te?

 

- Sta­ži­rao sam u Nje­ma­čkoj kod Kris­to­fa Da­uma, Top­me­le­ra i Ace Ris­ti­ća. Sva tri su tre­ne­ra vrhun­ski struč­nja­ci. Od sva­kog sam po­ne­što na­učio. Ja­ko ci­je­nim sve na­še tre­ne­re, ka­ko do­ma­će, ta­ko i Osi­ma, Ba­je­vi­ća, Ha­lil­ho­dži­ća, Ma­ri­ća, Ha­dži­ab­di­ća, Ba­žda­re­vi­ća, Su­ši­ća, Ha­dži­be­gi­ća, Bi­je­di­ća, Ome­ro­vi­ća.., ko­ji se do­ka­zu­ju u inos­tran­stvu i ko­ji su tu vri­je­dnost pot­vrdi­li u ze­mlja­ma gdje ra­de - ka­že Ibra­ko­vić.

 

Da ste tre­ner Že­lje, sta bi ste ura­di­li?

 

- Tre­ner Že­lje i Sa­ra­je­va ima pri­vi­le­gi­ju, kao što ja imam što sam na klu­pi Ve­le­ža, ali u te­žim okol­nos­ti­ma, da uvi­jek mo­že ju­ri­ti Evro­pu. Sa sa­daš­njim ka­drom Že­lje ja bih bio u sa­mom vrhu. Po­gle­daj­te tim Že­lje i vi­dje­će­te da tu ima kva­li­te­tog ka­dra biv­ših i aktu­el­nih mla­dih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Uvje­ra­vam vas da će se Ve­lež sa ovim lju­di­ma ko­ji vo­de klub, sa sjaj­nim na­vi­ja­či­ma, u sko­ri­je vri­je­me bo­ri­ti za Evro­pu - op­ti­mis­ta je Ibra­ko­vić.

21.04.2009.

BiH dobila prvake u lou-kiku

Zenički Kik-boks klub Isak bio je u subotu domaćin Prvenstva BiH za juniore i seniore u kik-boksu, u disciplini lou-kik. Tek stotinjak posjetilaca u dvorani Bilmišće, nakon cjelodnevnih kvalifikacija, vidjelo je čak 21 finalnu borbu.


Novi juniorski prvaci postali su: Semir Delić (do 54 kilograma), Amar Gađun (do 57), Denis Halilović (do 60), Semir Musić (do 63,5), Nemanja Lojpur (do 67), Dino Brajlović (do 71), Sadam Stupar (do 75), Alija Tučak (do 81), Rusmir Hondo (do 86) te u konkurenciji juniorki Maša Becanov (do 56), Ema Teskeredžić (do 60) i Aida Mehić (do 65).


Seniorski prvaci BiH su: Mladen Lolić (do 57 kg), Salih Kusur (do 60), Damir Arnaut (do 63,5), Rusmir Jugović (do 67), Bahrudin Mahmić (do 71), Nikola Matić (do 75), Miloš Golić (do 86), Muamer Tufekčić (do 91) i Dražen Pušara (preko 91).

21.04.2009.

Vukoičić: Nemamo više prava na grešku

Bosna ASA BH Telecom mogla je u Aleksandrovcu, praktično, potvrditi jedinicu za plej-of i plasman u NLB ligu. No, umjesto pobjede, "Studentima" je prijetio debakl. Sarajevski košarkaši tonuli su do 23 poena minusa (15:38) u 18. minuti, kada je meč bio i odlučen, a viceprvak osigurao dva boda protiv aktuelnog prvaka (69:53) u 7. kolu Lige 8.


- Igokea je dobar tim, koji je, nakon promjene trenera i poraza od Širokog, imao imperativ pobjede. Moglo se očekivati kako će igrati, ali smo slabo odgovorili na njihovu agresivnost. Siromašno smo napadali, s mnogo driblinga, a malo kretanja, za razliku od Igokee, koja je, kako je razlika rasla, pogađala sve lakše i preciznije - kaže Bosnin trener Vlada Vukoičić.


U drugom poluvremenu Bosna je uspostavila ravnotežu i taj dio čak i dobila s 34:29, ali dodaje Vukoičić, "sve je palo u vodu zbog loših prvih 20 minuta". To je bio drugi poraz u tri meča i pokazatelj ne baš blistave forme pred odlučujućih sedam kola.


- Pad forme poklopio se s povredama. Jedini izlaz je da se vratimo radom. Iz činjenice da više nemamo prava na kiks moramo izvući dodatnu energiju. I dalje smo u dobroj poziciji, najveći rivali dolaze nam u goste i sve zavisi od nas samih - rekao je Vukoičić.


Protiv Igokee u sastavu nije bilo povrijeđenih Gorana Ikonića i Emira Zimića. Njih dvojica će, vjerovatno, propustiti i sutrašnji meč sa Leotarom, a mogli bi se vratiti u subotnjem derbiju protiv Širokog u Sarajevu.


                        Ruso: Tim mi je još nepoznanica


Igokea Partizan, poslije dva poraza (Sloboda i Široki), nije imala pravo na kiks protiv Bosne. Znajući to, Aleksandrovčani su u derbiju dali i posljednji atom snage.


- Imali smo 23 poena prednosti, a na kraju 16. Moglo je biti i manje iako sam u posljednjoj četvrtini objašnjavao igračima da je bitna i razlika. To ću sljedeći put rigorozno kažnjavati. Moram reći da je tim za mene još nepoznanica. Kako smo protiv Bosne odigrali dobro, tako smo podbacili protiv Širokog tri dana ranije - rekao je trener Igokee Darko Ruso.

21.04.2009.

Jedinstvo potopilo BHN Bugojno

Rezultati utakmica posljednjeg, 22. kola prve ženske košarkaške lige BiH:


Neimarstvo Trebinje - Čelik           80:74
Brotnjo 94 - RMU Banovići           51:80
Jedinstvo - BHN Bugojno           124:17
Sloboda - Zrinjski                          20:0

Susret Borac Mladost - Violeta Livno neće biti odigran. Slobodna je bila ekipa Željezničar UNIQA.

KONAČNA TABELA

1. Željezničar    20 20 0 1693:1016 40
2. Čelik             20 14 6 1376:1101 34
3. Jedinstvo       20 13 7 1432:1085 33
4. Brotnjo          20 13 7 1312:1245 33
5. Neimarstvo    20 13 7 1462:1135 33
6. Sloboda        20 12 8 1232:1156 32
7. Banovići        20 10 10 1456:1347 30
8. Borac           19   7 12 1084:1169 26
9. Violeta Livno 19   5 14  992:1403 24
10. Bugojno      20   1 19  668:1680 20 (-1)
11. Zrinjski        20   1 19  390:  783 7

U Ligu za prvaka plasirali su se Željezničar, Čelik i Jedinstvo, a pridružit će im se ekipa Mladi Krajišnik. U prvom kolu 25. aprila sastaju se: Čelik - Mladi Krajišnik i Jedinstvo - Željezničar UNIQA.

21.04.2009.

Musemić: Svi znaju da sa Husrefom nema dogovora!

U okvi­ru 21. ko­la Prve li­ge FBiH, Olim­pik je ubi­lje­žio izne­na­đu­ju­ći po­raz na do­ma­ćem te­re­nu od bu­go­jan­ske Is­kre. To je bio uje­dno prvi do­ma­ći ovo­se­zon­ski po­raz "vu­ko­va", što ni­je is­ko­ris­ti­lo dru­go­pla­si­ra­no Je­din­stvo iz Bi­ha­ća ko­je je po­ra­že­no u Ka­knju od Ru­da­ra (2:3).

 

- Sva­koj se­ri­ji, bi­la ona do­bra ili lo­ša, do­đe kraj. Evi­den­tno je i to da mo­ji igra­či ni­su bi­li na že­lje­nom ni­vou. Ve­li­ki pro­blem je pred­stav­lja­la i či­nje­ni­ca da su igra­či, vje­ro­va­tno, već una­pri­jed upi­sa­li bo­do­ve, što nam se na kra­ju i osve­ti­lo - ka­že tre­ner Olim­pi­ka Hu­sref Mu­se­mić.

 

Mu­se­mić tvrdi da po­raz ne­će ne­ga­ti­vno uti­ca­ti na ko­na­čan cilj, ula­zak u Pre­mi­jer li­gu BiH.

 

- Po­raz nas jes­te pro­drmao, ali ni­je uz­drmao. Dru­gim ri­je­či­ma, po­raz od Is­kre je po­slao ja­snu po­ru­ku igra­či­ma; ni­šta ni­je si­gur­no sve dok se i te­oret­ski ne obez­bje­di - ka­zao je Mu­se­mić i do­dao:

 

- Svi zna­ju da sam ja tre­ner ko­ji i za po­raz i za tri­jumf u prvi red stav­lja igra­če. Ho­ću da ka­žem da su igra­či gla­vni kriv­ci za ovaj po­raz. No, ne mo­gu a da ne ka­žem da je i gla­vni su­di­ja sa svo­jim po­mo­ćni­ci­ma po­pri­li­čno ku­mo­vao na­šem po­ra­zu, jer je, u naj­ma­nju ru­ku, imao ne­ko­li­ko dis­ku­ta­bil­nih odlu­ka.

 

Na­kon izne­na­đu­ju­ćeg po­ra­za, po­je­di­ni me­di­ji i in­ter­net por­ta­li do­ve­li su u su­mnju re­gu­lar­nost uta­kmi­ce. Odno­sno, da je ona na­mje­šte­na!

 

- To je smi­je­šno! Jer, svi zna­ju da sa Hu­sre­fom ne do­go­vo­ra oko is­ho­da uta­kmi­ca. Pa, za­što bih on­da ja do­bio crve­ni kar­ton, za­što bih se ner­vi­rao i gu­bio živ­ce, ako smo, kao što la­žu, pus­ti­li Is­kru da po­bi­je­di - lju­ti­to je pro­ko­men­ti­rao Mu­se­mić

 

Na­re­dna uta­kmi­ca je od pre­su­dnog zna­ča­ja za "vu­ko­ve". U der­bi­ju 22. ko­la, u Bi­ha­ću, sna­ge će od­mje­ri­ti sa do­ma­ćim Je­din­stvom.

 

- Pre­vas­ho­dan cilj će nam bi­ti da se iz Bi­ha­ća, u naj­go­rem slu­ča­ju, vra­ti­mo ne po­ra­že­ni - za­klju­čio je Mu­se­mić.

 

                                   Gvoz­den: Ne­ma do­ka­za

 

Me­džid Gvoz­den, pred­sje­dnik Ta­kmi­čar­ske ko­mi­si­je Prve li­ge FBiH, na­ja­vio je da će se prei­spi­ta­ti sve oko­lo­nos­ti uta­kmi­ce Olim­pi­ka i Is­kre.

 

- Re­zul­tat jes­te izne­na­đu­ju­ći, ali to ni­je ra­zlog da se bez ije­dnog do­ka­za špe­ku­li­še da je uta­kmi­ca na­mje­šte­na. Pa, u Pre­mi­jer li­gi BiH Mo­dri­ča je u gos­ti­ma sa­vla­da­la Ora­šje i ni­ko ni­je ni­je­dnog mo­men­ta po­su­mnjao u re­gu­lar­nost me­ča. Kra­jem se­dmi­ce, vje­ro­va­tno u čet­vrtak, za­sje­dat će Ta­kmi­čar­ska ko­mi­si­ja. Uko­li­ko u za­pi­sni­ci­ma slu­žbe­nih li­ca sa uta­kmi­ce bu­de ne­kih do­ka­za da je uta­kmi­ca su­mnji­va ili da je bi­lo ne­kih ne­re­gu­lar­nos­ti, ci­je­li slu­čaj će­mo pro­sli­je­di­ti Dis­ci­plin­skoj ko­mi­si­ji - izja­vio je Gvoz­den.

 

                                   Peco: Po­šten tri­jumf

 

U re­do­vi­ma bu­go­jan­ske Is­kre oš­tro su de­man­to­va­li špe­ku­la­ci­ja da je uta­kmi­ca u Sa­ra­je­vu na­mje­šte­na.

 

- Od na­mje­šta­nja uta­kmi­ce ne­ma ni­šta. Igra­či do­ma­ći­na su ušli u uta­kmi­cu pre­me­ka­no. Je­dnos­ta­vno, pot­cje­ni­li su nas, što im se na kra­ju osve­ti­lo. Da je sve bi­lo re­gu­lar­no po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da su nam svi na kra­ju uta­kmi­ce čes­ti­ta­li na za­slu­že­noj po­bje­di - re­kao je Nu­sret Peco, tre­ner gol­ma­na Is­kre ko­ji uje­dno obav­lja i fun­kci­ju ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra ti­ma iz Bu­goj­na.

21.04.2009.

Darko Dreč ispoljio primitivizam i nacionalizam prema igračima Veleža

 Ve­lež je po prvi put od ka­da se igra je­din­stve­na Pre­mi­jer li­ga BiH do­šao do bo­da u Tre­bi­nju. Ro­đe­ni su, iako bez Oba­da i Ve­la­gi­ća, de­mon­stri­ra­li ve­oma do­bru igru i da­nas s pra­vom mo­gu ža­li­ti što ni­su odni­je­li ci­je­li pli­jen. Te­ži­nu bo­du iz Tre­bi­nja da­je či­nje­ni­ca da je izbo­ren u naj­bo­lji mo­gu­ći mo­me­nat, ka­da se Mos­tar­ci grče­vi­to bo­re za op­sta­nak i ka­da su go­to­vo svi di­rek­tni kon­ku­ren­ti u bor­bi za op­sta­nak do­ži­vje­li po­ra­ze. Za Ve­lež je dva pu­ta po­go­dio El­vir Čolić, na­kon sjaj­nih asis­ten­ci­ja Ri­ada De­mi­ća.

 

- Ono što je pos­ta­la sva­ko­dne­vni­ca u na­šem eli­tnom ran­gu jes­te ne­spor­tsko po­na­ša­nje do­ma­ći­na pre­ma gos­tu­ju­ćim igra­či­ma, bru­tal­no uda­ra­nje, plju­va­nje, a vrlo čes­to i uvre­de na­ci­ona­lis­ti­čkog sa­drža­ja. U su­bo­tu se na Po­li­ca­ma po okon­ča­nju me­ča spre­mao linč za fu­dba­le­re Ve­le­ža, ko­ji su če­ka­li go­to­vo sat vre­me­na u svla­či­oni­ci ka­ko bi se si­tu­aci­ja smi­ri­la i ka­ko bi mir­no mo­gli na­pus­ti­ti Tre­bi­nje. Što se ti­če de­ša­va­nja na sa­mom te­re­nu gos­ti iz Mos­ta­ra do­bi­li su ba­ti­ne ka­kve oda­vno ni­su. U div­lja­nju ka­ko na te­re­nu, ta­ko i van nje­ga pre­dnja­čio je Dar­ko Dreč, fu­dba­ler Le­ota­ra. Ta­ko je Dreč po okon­ča­nju me­ča pe­sni­com uda­rio fu­dba­le­ra "ro­đe­nih" Adna­na Ka­dri­ća u tu­ne­lu na pu­tu pre­ma svla­či­oni­ci. Izu­zev Dre­ča i re­zer­vni gol­man Be­rak sli­čno je re­ago­vao pred kraj uta­kmi­ce i to na Sa­ne­la De­mi­ća, zbog če­ga je do­bio crve­ni kar­ton. Ta­ko­đe vrlo bi­tno je is­ta­ći i to da su zbog po­vre­de igru na­pus­ti­la čak tri igra­ča Ve­le­ža, i to Ška­ljić, Še­čić i Ka­za­zić, či­ji nas­tup u sri­je­du kon­tra Bor­ca do­la­zi pod znak pi­ta­nja.

 

- Do­ži­vio sam uda­rac u gla­vu od stra­ne fu­dba­le­ra Le­ota­ra Dar­ka Dre­ča. Ni sam ne znam ža­što. Osim to­ga svih de­ve­de­set mi­nu­ta smo pre­živ­lja­va­li udar­ce i star­to­ve ka­kvi se to­le­ri­šu na ža­lost sa­mo u na­šoj Pre­mi­er li­gi. Vo­lio bi da na­dle­žni pre­gle­da­ju ka­se­tu sa uta­kmi­ce i da se vi­no­vni­ci div­lja­nja ka­zne, is­ta­kao je Ka­drić.

21.04.2009.

Kinezi poludjeli za BH igračima

Trener golmana u reprezentaciji BiH Enver Lugušić već četiri mjeseca živi i radi u Šangaju kao trener golmana u istoimenom klubu. Šangaj učestvuje i u Azijskoj ligi šampiona, gdje stoji veoma dobro. U ovom kineskom fudbalskom gigantu danas igra veliki broj stranaca, a sa uspjesima nogometne reprezentacije u kvalifikacijama pojavio se veliki interes i za bh. igrače.


- Kinezi ulažu veliki novac u fudbal. Veliki broj Argentinaca, Brazilaca se dovodi u klub. Mojim dolaskom i uspjesima reprezentacije BiH Kinezi su sve više zainteresirani za bh. fudbalere. Pitaju me za igrače, a nadam se da ću uspjesti dovesti u Šangaj Bosance, jer se ovdje odlično zarađuje. Jednostavno, oni su poludjeli za našim nogometašima. Brat od Hleba iz Barcelone Jačeslav igra u mom klubu. Prije nekoliko sezona u Šangaju je igrao i bivši igrač Bayerna Carsten Jancker. Imamo kompleks od 11 terena, a vjerujte mi da ovakve uslove nema ni Manchester United - govori Enver Lugušić, trener golamana u Kini.


Trener golamana u reprezentaciji BiH dolazi na reprezentativna okupljanja vlastitim troškom, jer ljudi u Savezu nemaju novca za Lugušićev put iz Kine. Međutim, popularnom Lugi ni to ne smeta da se raduje svakom okupljanju.


- Reprezentacija mi je uvijek na prvom mjestu, bez obzira na velike putne troškove koje imam iz Kine. Već sam se navikao na neke stvari u Šangaju, iako sam imao velikih problema na početku. Kineski jezik je nevjerovatno težak, a uspio sam naučiti samo pojedine stvari za golmane, iako nisam siguran da ih dobro govorim - kaže za "as" Enver Lugušić.

21.04.2009.

"Veziri" narušili ugled kluba

U situaciji kada se bore za opstanak, nogometaši Travnika dozvolii su sebi luksuz da se propisno obrukaju na Koševu i da dožive debakl protiv Sarajeva (1:6), kojim su narušili ugled kluba. Uzalud je trener Nedžad Selimović preuzeo krivicu, jer je Travnik igrao kao da se radi o trećeligašu pa Sarajevo nije imalo težak zadatak.


- Zaslužili smo kaznu, svi, na čelu sa mnom. Jednostavno, igrači nisu ispoštovali ono što smo se dogovorili. Vidjelo se da, kada nam izostanu trojica igrača (Varupa, Bradarić i Hodžić), ne ličimo na sebe. Nogometaši koji su dobili priliku, nisu je iskoristili - kaže Selimović.


Da li se iza ovako visokog poraza krije još nešto osim lošeg dana, nije potpuno jasno, ali kada primite šest golova i postignete jedan (Kolašinac), dosta je sumnji.


- Treba što prije vratiti poljuljano samopouzdanje, jer nam slijede dva važna susreta na Piroti, sa Širokim Brijegom i sa Zvijezdom, za koje se moramo posebno pripremiti - dodaje Selimović.

21.04.2009.

Šener Bajramović : Nemaju snage ni za 30 minuta

U debiju na klupi Orašja Šener Bajramović doživio je domaći poraz (0:2) od Modriče.


- Nismo iskoristili svoje prilike i logično je da smo kažnjeni. Nemam riječi opravdanja - kazao je Bajramović te je dodao:


- Nije mi jasno zbog čega moji nogometaši nemaju snage. Neki od njih mogu igrati tek tridesetak minuta. Šta je razlog, pokušat ću utvrditi u narednim danima.


Bajramović je dodao da još nije sve izgubljeno i da se nada ostanku u Premijer ligi. "Labudovima", međutim, neće biti nimalo lako. Trenutno su na pretposljednjem, 15. mjestu i mogu se iskupiti samo nekim uspjehom u gostima, za šta će imati priliku u srijedu u Laktašima.

20.04.2009.

Demirović pozvao Prcu i Bašića

Selektor naše rukometne reprezentacije Halid Demirović objavio je imena 28 igrača na koje računa za utakmice u okviru kvalifikacija za Evropsko prvensto u Austriji 2010. te imena 20 rukometaša koji će nas predstavljati na Mediteranskim igrama u Pescari. 

 

Na širem spisku za kvalifikacione susrete pored već provjerenih rukometaša našlo se i nekoliko novih imena. Selektor Halid Demirović odlučio je pružiti priliku nekolicini mladih rukometaša koji su prošli kroz omladinske selekcije našeg državnog tima. Tako su na ovom spisku svoje mjesto našli nekadašnji juniorski reprezentativci Šarenac Goran (Krško), Manjić Velibor (Sloga) i Savić Kosta (Krško). Pored ove trojice nova imana na spisku su i Savić Adam (Konjuh) i Mikić Mirko (Borac Banja Luka).

 

Spisak za kvalifikacione susrete:


Golmani - Enid Tahirović, Nebojša Grahovac, Mario Blažević, Savić Adam

Krila – Vukašin Stojanović, Bakir Buljugija, Amir Čakić, Mirko Mikić, Adnan Jaškić, Deni Velić

Pivoti – Muhamed Toromanović, Vladislav Veselinov, Velibor Manjić

Bekovi – Branislav Obradović, Darko Martinović, Kosta Savić, Damir Doborac, Adnan Harmandić, Ivan Divković, Tarik Međić, Slaven Šijaković, Mirsad Terzić, Edin Bašić, Nikola Prce, Nemanja Kerezović, Goran Šarenac, Faruk Halilbegović, Isak Omerčević

 

Raspored preostalih kvalifikacionih susreta:


Bosna i Hercegovina – Italija (11. juni u Zenici)

Švicarska – Bosna i Hercegovina (14. juni)

Bosna i Hercegovina – Rusija (18. juni u Zenici)

Farski Otoci – Bosna i Hercegovina (20. juni)

 

Od 28 pozvanih rukometaša za kvalifikacione duele na spisku za Mediteranske igre u Pescari koje su na rasporedu od 26. jula do 5. juna ne nalaze se slijedeći igrači: Tahirović, Stojanović, Doborac, Martinović, Prce, Bašić, Terzić i Toromanović.

 

20.04.2009.

Bajramović uskoro počinje trenirati

Nakon pregleda magnetnom rezonancom, dobre vijesti stižu za Zlatana Bajramovića. Timski ljekar utvrdio je da Bajramovićeva povreda lijevog članka nije opasna i dozvolio našem reprezentativcu da nastavi sa treninzima.

 

Podsjetimo, nakon niza pehova sa povredama, Bajramović je nakon samo sedam minuta provedenih u igri u meču njegovog Eintrachta sa Borussiom Moenchengladbach, napistio teren. Prve prognoze nisu bile optimistične, ali je danas timski ljekar, Dr. Christoph Seeger utvrdio je da će bh. reprezentativac moći početi sa treninzima već u narednim danima.

20.04.2009.

"Zmajevi" protiv selekcije novinara

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine definitivno je će iskoristiti jedan od dva junska termina za odigravanje prijateljske utakmice. Izabranici selektora Miroslava Ćire Blaževića 6. ili 10. juna odmjeriće snage protiv selekcije novinara!

 

Tačan datum ovog kontrolnog susreta još uvijek nije utvrđen, obzirom da Nogometni / Fudbalski savez Bosne i Hercegovine još uvijek traži protivnika, te ukoliko za 6. juni bude dogovoren meč protiv neke svjetske selekcije, duel protiv selekcije novinara bio bi odigran 10. juna (i obratno).

 
U skladu s tim, glavni i odgovorni urednici svih medija u našoj zemlji u četvrtak (23. april) će održati sastanak sa Miroslavom Ćirom Bleževićem, selektor našeg nacionalnog tima, kako bi se dogovorili pojedinosti oko odigravanje pomenutog meča.


Navodno, selektor ima cilj da iskoristi sve termine termine do septembra, kako bi što bolje uigrao svoje izabranike koje u devetom mjesecu očekuju možda i odlučujući dueli u borbi za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, bh. tim trenutno zauzima drugo mjesto u Grupi 5 sa četiri boda više od trećeplasirane Turske i pet više u odnosu na četvrtoplasiranu Belgiju, a u septembru će igrati protiv Armenije (5. septembra u gostima) i Turske (9. septembra na Koševu).


Ukoliko u ove dvije utakmice osvoje šest bodova, uz to da Belgijanci 5. septembra ne ostvare gostujuću pobjedu protiv Španije, naši „zmajevi“  već tada bi osigurali drugo mjesto u grupi, bez obzira na rezultate preostalih susreta.

20.04.2009.

Bugojanac Piplica sa 40 godina najstariji u Bundesligi

Naj­sta­ri­ji no­go­me­taš Bun­de­sli­ge, če­trde­se­to­go­diš­nji Bu­go­ja­nac To­mi­slav Pi­pli­ca, još uvi­jek ne po­miš­lja na za­vrše­tak ka­ri­je­re. Iako se spo­mi­nja­lo ka­ko ga se u Ener­gieu odri­če tre­ner Bo­jan Pra­šni­kar, Pi­pli­ca tvrdi da to od še­fa ni­ka­da ni­je čuo.

 

- Ka­da sam u no­vi­na­ma pro­či­tao da ne­ma­ju na­mje­ru sa mnom pro­du­ži­ti ugo­vor, pi­tao sam o to­me še­fo­ve u klu­bu. Nit­ko mi to ni­je pot­vrdio, jer dok se grče­vi­to bo­ri­mo za os­ta­nak, još se ne pra­ve pla­no­vi za slje­de­ću se­zo­nu. Mo­ja je že­lja bra­ni­ti još je­dnu se­zo­nu i na­dam se da će u klu­bu to pri­hva­ti­ti.

 

Ali, ove se­zo­ne nis­te sta­li izme­đu sta­ti­va?

 

- Ni­sam zbog to­ga iz­gu­bio mo­tiv, na­pro­tiv. Osje­ćam da mo­gu još dos­ta po­mo­ći eki­pi, a osje­ćam se sjaj­no. Na zim­skim pri­pre­ma­ma bio sam dru­gi naj­brži igrač Cot­tbu­sa u is­trča­va­nju krat­kih di­oni­ca.

 

Pi­pli­ca u slje­de­ćoj se­zo­ni ima još je­dan ve­li­ki mo­tiv:

 

- Že­lio bih sru­ši­ti re­kord ne­ka­daš­nje­ga vra­ta­ra Wol­fsbur­ga Cla­usa Rei­tmaiera, ko­ji je bio naj­sta­ri­ji igrač ko­ji je ika­da nas­tu­pio u Bun­de­sli­gi. Ka­da bih se ja po­vu­kao, taj re­kord pre­uzeo bi moj vršnjak Jens Le­hmann. Na­dam se da će mo­ji u klu­bu ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za tu mo­ju že­lju - re­kao je Pi­pli­ca ko­ji je je­dno vri­je­me kod Mi­še Smaj­lo­vi­ća i Bla­ža Sli­ško­vi­ća igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH.

 

20.04.2009.

Sejad Salihović : Frustrirajuće je šta se nama dešava

Se­jad Sa­li­ho­vić po­no­vo je bio stri­je­lac za Hof­fen­he­im. Na­kon 13 fe­bru­ara i po­got­ka pro­tiv Bayera, lje­vo­no­gi ve­zis­ta po­no­vo je za­tre­sao mre­žu. Pos­ti­gao je gol, ali i asis­ti­rao za bod Hof­fen­he­ima (2:2) na gos­to­va­nju kod po­slje­dnje­pla­si­ra­nog Kar­lsru­hea. Sa­li­ho­vić je do­veo svo­ju eki­pu u vod­stvo u 18. mi­nu­tu. Bio je to Se­ja­dov šest gol. Izje­dna­čio je Fre­is u 33. U tre­ćem mi­nu­tu dru­gog po­lu­vre­me­na Sa­li­ho­vić je asis­ti­rao za Te­be­ra ko­ji je­se­njeg šam­pi­ona do­vo­di u no­vo vod­stvo. Bi­la je to nje­go­va de­ve­ta asis­ten­ci­ja ove se­zo­ne.

 

- Odi­gra­li smo do­bru uta­kmi­cu, dos­ta smo se tru­di­li. Pri­je me­ča smo bi­li uvje­re­ni u na­šu po­bje­du, bi­li smo ja­ko mo­ti­vi­sa­ni, ali na te­re­nu ni­šta ni­je išlo ka­ko smo pla­ni­ra­li - go­vo­ri Sa­li­ho­vić.

 

Me­đu­tim, bod je do­ma­ći­ma obez­bje­dio Fe­de­ri­co u 65. Sa­li­ho­vić je do­bio žu­ti kar­ton u is­tom mi­nu­tu, a Hof­fen­he­im je od 89. igrao sa igra­čem ma­nje, jer je is­klju­čen Gus­ta­vo. Re­mi­jem tim Sa­li­ho­vi­ća i po­vri­je­đe­nog Ve­da­da Ibi­še­vi­ća sve je da­lje i od pla­sma­na u Evro­pu.

 

- Ne znam da li će­mo se pla­si­ra­ti u Kup UEFA. Ra­di­mo na to­me, ima­mo kva­li­tet, ali frus­tri­ra­ju­će je šta smo sve pre­ži­vje­li i ka­ko se sve iz­de­ša­va­lo. Na­kon Ve­di­ne po­vre­de sve je kre­nu­lo lo­še. Te­ško je kad shva­ti­te da ste bi­li prvi, da ste se bo­ri­li za ti­tu­lu, a sa­da je upi­tan i Kup UEFA.

 

Se­jo je stal­no sa Ve­da­dom, dru­že se go­to­vo sva­ko­dne­vno.

 

- Ve­dad je su­per, osje­ća se odli­čno. Naj­te­ži pe­ri­od je iza nje­ga, ta­ko da će us­ko­ro opet na te­ren.

 

Pra­ti nas­tu­pe svo­jih pri­ja­te­lja iz re­pre­zen­ta­ci­je Edi­na Dže­ke i Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća.

 

- Pra­tim ih, ka­ko da ne. Igra­ju sjaj­no, a Edin i Mis­ke su fe­no­me­nal­ni. Ne­ka Vol­fsburg bu­de prvak, kad mi ni­smo mo­gli. Za­is­ta im že­lim svu sre­ću u bor­bi za ti­tu­lu. Dže­ko je u stra­šnoj for­mi i za­is­ta ne vi­dim bo­ljeg na­pa­da­ča u Bun­de­sli­gi od nje­ga u ovom tre­nut­ku - re­kao je Sa­li­ho­vić. U na­re­dnom 29 ko­lu u pe­tak 24. apri­la, Hof­fen­he­im na svom te­re­nu do­če­ku­je ber­lin­sku Her­thu.

 

Po­vre­da Baj­ra­mo­vi­ća

 

Ein­trac­ht Fran­kfurt na­šeg Zla­ta­na Baj­ra­mo­vi­ća, ko­ji je u igri pro­veo se­dam mi­nu­ta, za­mi­je­niv­ši Mar­ti­na Fe­ni­na, po­bi­je­dio je u Fran­kfur­tu Bo­rus­siu Mo­en­chen­gla­dbach sa 4:1. Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac je, me­đu­tim, te­ren na­pus­tio u 90. mi­nu­tu, ža­le­ći se na po­vre­du li­je­ve no­ge. Na­kna­dnim pre­gle­di­ma bit će ut­vrđe­no da li se po­no­vo ra­di o no­žnom pal­cu ili je u pi­ta­nju ne­što dru­go.

20.04.2009.

Safet Sušić : Blažević je napravio veliki rezultat

Sa­fet Su­šić, je­dan od naj­bo­ljih igra­ča svih vre­me­na na ovim pros­to­ri­ma, tre­nu­tno je bez an­ga­žma­na. Iako je imao po­nu­da, os­tao je u Pa­ri­zu. Pra­ti evrop­ske li­ge, naj­vi­še fran­cus­ku i tur­sku. I če­ka pra­vu po­nu­du, prem­da ne­ma svoj mar­ke­ting po­put ne­kih tre­ne­ra. Sa Sa­fe­tom smo pri­ča­li o evrop­skom fu­ba­lu, Ći­ri, Dže­ki, nje­go­vim pla­no­vi­ma...

 

Odbio De­ni­zli, Ko­dže­li­spor...

 

Obi­čno, u ovo vri­je­me do­bi­ja­te po­zi­ve iz Tur­ske, gdje ste za­ra­di­li na­di­mak "spa­si­oc" jer ste ma­le klu­bo­ve os­tav­lja­li u li­gi..?

 

- Bi­lo je si­tu­aci­ja ka­da sam do­bi­jao an­ga­žma­ne u po­lu­se­zo­ni ili u za­vršni­ci, ma­da ne­ra­do pri­hva­tam ta­kve po­zi­ve. I sa­da su me zva­li u Tur­sku. Imao sam po­nu­de Ko­dže­li­spo­ra, De­ni­zlia, Ko­nie, ali ra­di­je ću os­ta­ti u Pa­ri­zu, uži­va­ti gle­da­ju­ći for­mu­lu i evrop­ske li­ge, ne­go po sva­ku ci­je­nu ra­di­ti u tur­skim pro­vin­ci­ja­ma... Ne bih odbio po­ziv klu­bo­va iz Is­tam­bu­la - ka­že Su­šić na po­čet­ku raz­go­vo­ra za "San".

 

Fran­cus­ka, gdje ste osam­de­se­tih go­di­na bi­li naj­bo­lji igrač, kao da Vas ne za­ni­ma?

 

- Ni­je da me ne za­ni­ma. Is­ti­na je ne nu­dim se, ne obi­la­zim ne­ke lo­bi­je i lju­de... Me­ne za­ni­ma da je­dnog da­na vo­dim PSG. Me­đu­tim, iz vre­me­na ka­da sam ja igrao ta­mo, da­nas u klu­bu ne­ma ni­kog. Za­to ni­sam pre­tje­ra­no za­gri­jan za Fran­cus­ku.

 

Ko­me će pri­pas­ti za­vršni­ca u fran­cus­koj li­gi; Li­onu ili Mar­se­ju?

 

- Li­on ove go­di­ne igra sla­bi­je ne­go pret­ho­dnih se­zo­na. To su is­ko­ris­ti­li Mar­sej i Bor­do pa ugro­zi­li pri­mat Li­ona, ko­ji ne­ma ta­ko ja­ka ime­na. Ni­šta još ni­je ri­je­še­no i sve mi se či­ni da bi Li­on mo­gao ove se­zo­ne os­ta­ti bez ti­tu­le. Bez ob­zi­ra na sa­daš­nji po­re­dak, u za­vršni­ci su mo­gu­ća izne­na­đe­nja.

 

Pra­ti­te li Gre­nobl i Di­žon, na­ših tre­ne­ra; Me­hme­da Ba­žda­re­vi­ća i Fa­ru­ka Ha­dži­be­gi­ća?

 

- Me­ša se spa­sio ispa­da­nja. Do­bio je Tu­lu­za i sa­da mo­že mir­no ući u za­vršni­cu. Fa­ruk do­bro sto­ji, mi­slim da je osmi u dru­goj li­gi. Za­re­dao je sa po­bje­da­ma.

 

Ći­ro, Me­ša, Fa­ruk...

 

Po­drža­li ste do­la­zak Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća za se­le­kto­ra, po­hva­li­li ste ga u hrvat­skim me­di­ji­ma na­kon po­bje­da nad Bel­gi­jom. Vje­ru­je­te li da Ći­ro mo­že izbo­ri­ti "ba­raž"?

 

- Re­kao sam ti ra­ni­je, da je Ći­ro ve­li­ki šar­mer, ali i struč­njak. Pa, on je bio tre­ći na svi­je­tu, ima ne­pro­cje­nji­vo is­kus­tvo, iza nje­ga je hi­lja­de uta­kmi­ca... Dra­go mi je što je se­le­ktor i što je os­tva­rio dvi­je ve­li­ke po­bje­de ko­je su ima­le odje­ka u Evro­pi. Ba­ka je na pra­gu da os­tva­ri pla­sman u "ba­raž". Mi­slim da ni­smo sla­bi­ji od Tur­ske, ako ni­šta, tu smo "egal". I ra­spo­red nam ide na ru­ku, ma­da tre­ba bi­ti opre­zan na gos­to­va­nji­ma u Ar­me­ni­ji i Es­to­ni­ji.

 

BiH osim se­le­kto­ra, ima "ko­lo­se", po­put Edi­na Dže­ke, Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća, Ve­da­da Ibi­še­vi­ća...

 

- Pra­tim for­mu na­ših igra­ča i sre­tan sam što su gla­vne zvi­jez­de u Bun­de­sli­gi, a to je je­dna od naj­ja­čih li­ga na svi­je­tu. Na­ra­vno da su Ći­ro i igra­či naj­za­slu­žni­ji za re­zul­tat. Bla­že­vić je na­pra­vio ve­li­ki re­zul­tat i tre­ba­mo ga svi po­drža­ti - izja­vio je za "San" Sa­fet Su­šić.

 

Ka­ko bi ste ran­gi­ra­li Li­ge pe­ti­ce?

 

- En­gles­ka je li­ga naj­bo­lja, jer su nji­ho­vi sta­di­oni ras­pro­da­ni, jer ima­ju naj­vi­še uje­dna­če­nih klu­bo­va. Ako tri en­gles­ka klu­ba igra­ju po­lu­fi­na­le Li­ge prva­ka, on­da vam je sve ja­sno. Nje­ma­čki su sta­di­oni ta­ko­đer po­sje­će­ni, ima­ju pet, šest klu­bo­va ko­ji se stal­no bo­re za ti­tu­lu. Bo­san­ci su pra­vo os­vje­že­nje u Bun­de­sli­gi. Za­tim do­la­zi špan­ska li­ga, ali sa­mo zbog Re­ala i Bar­se­lo­ne, ko­ji ima­ju zvu­čna ime­na, dok je do­bar dio špan­ske li­ge do­sa­dan. Ita­li­ja ni­je vi­še kao ne­kad, sta­di­onu su po­lu­pra­zni, u Ita­li­ji se igra naj­tvrđe. Na po­slje­dnjem mjes­tu je Fran­cus­ka li­ga, iako je ovo je­dna od uzbu­dlji­vi­jih se­zo­na, jer će se do po­slje­dnjeg ko­la vo­di­ti bor­ba za vrh. U Fran­cus­koj ne­ma kao ne­kad zvu­čnih ime­na - oci­je­nio je kva­li­tet Li­ge pe­ti­ce - Pa­pe Su­šić.

20.04.2009.

Odbojkašice Jedinstva na korak do naslva prvaka

Odbojkašice Jedinstva iz Brčkog su u prvom susretu finala play-offa prvenstva BiH u gostima savladale ekipu Kaknja sa 3:1 (25:19, 21:25, 25:18, 25:23). Brčanke su povele u seriji sa 1:0, a priliku da osvoje naslov prvaka BiH imat će sljedeće subote kada dočekuju odbojkašice Kaknja na svom parketu.

 

U susretima petog kola play-outa postignuti su sljedeći rezultati:

 

HE NA Drini - Newis Breza 3:0 (25:22, 25:20, 25:8)

Jahorina - Tuzla 3:2 (16:25, 25:14, 17:25, 25:10, 15:8)

 

Tabela:

1. TUZLA                      5 3 2 13:8   15
2. JAHORINA                5 4 1 13:10 12
3. HE NA DRINI            5 3 2 12:9   11
4. NEWIS BREZA         5 0 5   4:15   2

Raspored susreta šestog kola (24. i 25. aprila): Newis Breza - Jahorina, Tuzla - HE na Drini.

 

20.04.2009.

Jović: Titula neće doći u pitanje

Zrinjski je opravdao ulogu favorita protiv Laktaša i tako došao korak bliže naslovu prvaka. Sedam kola prije kraja lider je na osam bodova prednosti ispred Slavije i čak deset u odnosu na Slobodu. Dragan Jović, ipak, još ne želi reći da je prvenstvo riješeno.


- Još nismo teoretski osigurali naslov i zbog toga ne mogu reći da je prvenstvo riješeno, ali sam uvjeren da osvajanje titule neće doći u pitanje. Igrači su svjesni uloga i sigurno neće dopustiti da u završnici prvenstva prokockamo sve za šta smo naporno radili čitave sezone - izjavio je trener Zrinjskog.


Mostarci nisu briljirali ni protiv Laktaša, osjetilo se da igraju u grču, ali Jović kaže da je to bilo i očekivano.

- Svima nam je teško pala eliminacija iz Kupa BiH, jer smo očekivali da ćemo igrati u finalu. Zbog toga su igrači bili pod velikim pritiskom. Najvažnije je da smo upisali pobjedu, a kako je Sloboda poražena u Banjoj Luci, ispalo je da smo povećali prednost - dodao je Jović.

19.04.2009.

Odbojkaši Kakanja poveli u finalu play off-a

Odbojkaši Kakanja  u prvoj finalnoj utakmici play off-a Premijer lige BiH u Odžaku su pobijedili domaći Napredak sa 3:1 (16:25, 25:22, 26:28, 15:25). Finale play offa- igra se u dva dobivena susreta, a naredni se igra 25. aprila u Kaknju.   


Rezultati 5. kola play-outa:

Ljubinje - Bosna (K)                   3:0 (25:17 25:21 25:22)
Pelagićevo - Brčko Jedinstvo      2:3 (18:25, 23:25, 25:20, 25:21, 8:15)

Tabela: 


1. LJUBINJE                             5 4 1 14: 6 15
2. BRČKO JEDINSTVO             5 4 1 13: 9 14
3. PELAGIĆEVO                      5 2 3 11:12 10
4. BOSNA (K)                           5 0 5   4:15 1

Parovi 6. kola (24/25. aprila): Bosna (K) - Pelagićevo, Brčko Jedinstvo - Ljubinje.

 

19.04.2009.

Izviđač savladao Konjuh

Rezultati 18. kola muške rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine: 

 

Ljubuški: Izviđač Mi grupa - Konjuh                    35:20
Gradačac: Gradačac -  Borac                            24:30
Sarajevo: Bosna Sunce osiguranje - Krivaja         44:26
Goražde: Goražde - Bosna (V)                           32:27
Doboj: Sloga - Sloboda Solana                          21:20

Slobodna je bila  ekipa Kotor Varoši. 

Tabela:

1. Bosna SO                 17 16 1  0 625:441 49
2. Borac                       18 15 0  3 576:436 45
3. Konjuh                      18 11 0  7 500:439 33
4. Gradačac                  18 11 0  7 523:501 33
5. Krivaja                      18  9  2  7  524:522 29 
6. Goražde                   18  9  1  8 519:518 28
7. Sloga                       19  8  1 10 575:553 25
8. Bosna (V)                 18  8  1  9 518:547 25
9. Izviđač Mi Grupa        17  7  0 10 490:526 21 
10. Sloboda Solana       18  6  1 11 474:505 19
11. Kotor Varoš             19  1  1 17 540:765 4 
12. Olimpik                   18  3  0 15  308:400  1 (-8)

Parovi 19. kola (1./2. maja): Kotor Varoš - Izviđač MG, Borac -Goražde, Bosna (V) - Sloga, Sloboda Solana - Bosna SO, Krivaja - Konjuh. Slobodan je Gradačac. 

19.04.2009.

Iskra odnijela bodove sa Otoke

Rezultati susreta 22. kola Prve nogometne lige FBiH:


SAŠK Napredak - Krajina           3:1

Bratstvo - Čapljina                     1:0
Ozren - Troglav                          1:1
Vitez - Bosna                           1:0
Rudar - Jedinstvo                      3:2
Budućnost - Žepče                    2:0
Olimpik - Iskra                          0:1
GOŠK - Omladinac                   3:1

U vodstvu je Olimpik sa 49 bodova, a slijede Jedinstvo sa 39, Rudar 38, Bosna 37, GOŠK i Iskra po 36, Žepče 33, Budućnost 32, Troglav i Vitez po 30, Omladinac i  SAŠK Napredak po 29, Bratstvo 26, Čapljina 25, Krajina 22 i Ozren s 15 bodova.

19.04.2009.

„Rođeni“ donijeli prvi bod sa gostovanja

U grčevitoj borbi za opstanak fudbaleri Veleža su uspjeli osvojiti jedan bod u Trebinju, prvi nakon duže vremena na gostujućem terenu, prvi put opšte ove sezone.  U duelu protiv Leotara, Velež je vodio 1:0, pa 2:1, ali je na kraju osvojio samo bod. Malo je nedostajalo da Leotar napravi preokret.

 

- Osvojili smo bod, mogli smo i tri, ali smo isto tako opet izgubiti, jer smo previše prilika propustili. Ovaj bod svakako mora uticati na samopouzdanje ekipe, ali daleko smo još od cilja. Imamo Borac u srijedu, pa onda redom Sarajevo, Travnik, Modriču u gostima, očekuje nas još dosta posla." kaže Abdulah IbrakovićVelež je u Trebinju nastupio bez Admira Velagića, Adisa Obada i Danijela Majkića, iskusni Obad i Velagić su utakmicu preskočili zbog kartona, Majkić zbog povrede, a nakon utakmice sa Leotarom, Ibraković je ostao bez Sanela Demića koji je dobio crveni karton, a zbog povreda su igru napustili Armel Škaljić, Zlatko Kazazić i Edin Šečić. Šef struke Veleža, Abdulah Ibraković se nada da povrede nisu ozbiljnije prirode i da će ovi igrači biti na raspolaganju već za tri dana.

 

 

19.04.2009.

Vukoičić nezadovoljan

Bosna ASA BHT poražena je u derbi susretu 7. kola košarkaške Lige 8 BiH u Aleksandrovcu. Igokea je očitala lekciju „studentima“, a trener Vlada Vukoičić nezadovoljan je igrom svojih pulena. Aktuelni prvak je kod viceprvaka za prvih 20 minuta igre ubacio samo 19 poena, pa je rezultat na poluvremenu glasio 40:19 u korist Igokee, a trener sarajevske ekipe Vlada Vukoičić nezadovoljan je onim što je vidio od svojih izabranika na parketu dvorane „Nenad Baštinac“.


-    Vrlo smo loše odigrali utakmicu, a to se pogotovo odnosi na prvo poluvrijeme. Dopustili smo nervoznom igrom u napadu Igokei mnogo laganih poena, pa se to odmah odrazilo na rezultat. U nastavku smo donekle popravili igru u odbrani, o čemu svjedoči 29 poena koliko smo primili u drugom poluvremenu, ali u napadu nismo popravili igru pa nismo ni mogli do eventualnog preokreta, kazao je Vlada Vukoičić.


Ovim porazom Bosna je izgubila čelnu poziciju na tabeli, koju je prepustila Širokom, dok su „studenti“ sa Igokeom poravnati na drugom mjestu.

19.04.2009.

Smajlović demantovao Bakine laži !!!

Mišo Drago Smajlović, nekadašnji selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine demantovao je navode Blaža Sliškovića koji je izjavio da je Marko Topić iz reprezentacije odstranjen zbog psovki na Smajlovićev račun.


Da je Baka sklon svakakvim izmišljotinama, potvrđuje i ovaj primjer, a osim toga Slišković je u pojedinim medijima izjavio da je Topić Smajlovića gađao kopačkom... Podsjetimo, u četvrtak je Slišković osuo paljbu po selektoru Miroslavu Ćiri Blaževiću optuživši ga da je uzeo novac kako bi Topića pozvao protiv Belgije!

 

- Sa Markom Topićem nikada nisam imao takvu vrstu sukoba. Tačno je da je kao uostalom većina igrača širom svijeta bio nezadovoljan što nije u startnoj postavi. Sa njim sam razgovarao i objasnio mu da su Bolić i Baljić u prednosti u odnosu na njega, ali da mi je prišao i nešto tako rekao sigurno ga više nikada ne bih pozvao u reprezentaciju. Ne ulazim u to da li je i šta razgovarao sa saigračima, negdje u društvu, ali prema meni nikada nije bio nekorektan niti mi je šta ružno rekao, izjavio je Smajlović za Oslobođenje.


Sliškovića je izgleda izdalo i pamćenje! Naime, u pojedinim hrvatskim medijima izjavio je da zbog nepostojećeg sukoba na relaciji Smajlović – Topić, ovog napadača nikada nije pozivao da igra za BiH. Međutim, istina je sasvim nešto drugo. Topić je za reprezentaciju BiH igrao i kada je Slišković bio selektor.

Podsjetimo, napadač Saturna od dresa sa državnim grbom BiH „oprostio“ se 17. aprila 2002. godine nakon utakmice na Maksimiru gdje je BiH poražena od Hrvatske rezultatom 0:2. Tada je Topić javno prozvao tadašnjeg selektora Sliškovića, ustvrdivši da neće igrati za reprezentaciju BiH sve dok su na čelu reprezentacije on i Ahmed Pašalić, tadašnji direktor reprezentacije. Sliškovića očito treba podsjetiti kako mu je utakmica protiv Hrvatske bila druga na klupi nacionalnog tima, jer je debitovao 27. marta 2002. godine na Grbavici protiv Makedonije (4:4)!   

19.04.2009.

Prvijenac Avdije Vršajevića

Bivši igrač Čelika, Avdija Vršajević, postigao je prvi pogodak za slovački Tatran Prešov. Vršajevićeva momčad je gostovala kod Žiline, za koju nastupa naš reprezentativac Admir Vladavić, a na kraju je završilo podjelom bodova – 2:2.


Bivši igrač Čelika postigao je drugi pogodak za svoju momčad, a Žilina je do kraja uspjela poravnati rezultat. Nakon nepotpunog 25. kola Žilina zaostaje za Slovanom četiri boda, s tim da vodeća momčad slovačkog prvenstva ima utakmicu manje.

19.04.2009.

Misimović: Šljivovica je nezaobilazna u Bosni

Šljivovica ili pivo? Kobasice ili ćevapćići? Ovisi o tome gdje se nalazim, u BiH ili u Münchenu, odgovara Zvjezdan Misimović koji se u obje zemlje osjeća kao kod kuće. Profesionalac koji igra za Wolfsburg je rođen u Münchenu, ali ima bh. državljanstvo, te kao djeca mnogih doseljenika vezan je za oba mjesta.


Ja sam Bosanac, rekao je Misimović sa sigurnošću, ali nakon karijere želim nastaviti život u Münchenu, dodaje odmah nakon toga.


U glavnom gradu Bavarske osjeća se kao kod kuće. Tu sam odrastao i to je predivan grad. Tu žive moji roditelji i roditelji moje žene, objašnjava Misimović.


Njegovi roditelji su došli u Njemačku iz bivše Jugoslavije kao gastarbajteri i nisu imali namjeru dugo ostati, ali ispalo je drugačije. A Misimović također ne može zamisliti da živi u drugoj zemlji. Ja znam točno što mi Njemačka nudi, kaže on.


Za vrijeme ljetnih praznika obitelj Misimović uvijek putuje nazad u domovinu...


Moji roditelji dolaze iz malog grada udaljenog od Zagreba oko 120km.


Tamo mu živi 10 godina stariji brat koji je sa bakom i djedom ostao u BiH, nakon što su roditelji otišli za München.


Svi su mislili da će to biti na kraće vrijeme, objašnjava Misimović.


Ali život malog Zvjezdana i njegovih roditelja se fokusirao na München i tu su i ostali. Stariji brat još uvijek živi u BiH, ali i kod Misimovića se mogu vidjeti jaki bh. korijeni, jer je već kao tinejdžer odbio njemačko državljanstvo.


Sa 15 ili 16 godina sam potpisao ugovor, prisjeća se. Njemački nogometni savez je svakako želio da taj veliki talent igra za njihovu državu, ali se Misimović odlučio drugačije.


Karijeru je počeo kao pionir u drugom timu Bayerna, gdje je pokazao je svoj raskošni talent.


Ali kada su tražili da igram za U19 otac se nije složio s tim, jer je mislio kako u Bayern dovode sve dobre igrače pa da ne bih napredovao, objašnjava Misimović.


Tako je mladi Bosanac briljirao u omladinskim pogonima SV Nord Lerchenau, TSV Forstenried i SV Gartenstadt Truderingu.


Za mene je nogomet uvijek bio na prvom mjestu. Još kao dijete sam htio postati profesionalac, izjavio je. Tako je svaku slobodnu minutu proveo na ulicama Münchena igrajući nogomet, ali ne samo to.


U našoj četvrti je bilo mnogo grčki obitelji. Sprijateljio sam se sa mnogima te svakodnevno učio grčki jezik, izjavio je Misimović.


To je mogao iskoristiti i u nogometnoj karijeri, jer je u Bochumu igrao sa Theofanisom Gekasom, a u Nürnbergu sa Angelosom Charisteasom.


Tu sam mogao usavršiti svoje znanje grčkog. Razumijem skoro sve, ali pri pričanju mi malo zapinje, kaže Miske.


Nasuprot tome, njemački priča savršeno, iako sa svojim sinom Lukom (4) i ženom Stefanijom koja je iz Makedonije priča bošnjački. Jezici su vrlo slični, isto kao bavarski i standardni njemački, kaže Misimović.


Na još jedno pitanje o šljivovici Zvjezdan (kojem su njemački navijači dali nadimak šljiva) odgovara: Kada si u Bosni, to se jednostavno ne može zaobići.

19.04.2009.

Klizačice "Bosne" osvojile 2 i 8 mjesto

Na međunarodnom takmičenju u umjetničkom klizanju "Trofej Beograda", koje je održano jučer, klizačica Klizačkog kluba "Bosna" Alma Šehić osvojila je drugo mjesto i srebrnu medalju u konkurenciji 62 takmičara iz osam klubova.


Zapažen rezultat postigla je i najmlađa takmičarka "Bosne", Tara Michelle Gliha, koja je zauzela je osmo mjesto, što je i njen najbolji plasman na međunarodnim takmičenjima, saopštio je Klizački klub "Bosna".

19.04.2009.

Premier liga BiH

Rezultati 23. kola :

 

ŠIROKI BRIJEG: Široki Brijeg – Zvijezda             1:1
SARAJEVO: Sarajevo – Travnik                          6:1
TREBINJE: Leotar – Velež                                 2:2
ORAŠJE: Orašje – Modriča Maxima                   0:2
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija – Posušje            2:0
MOSTAR: Zrinjski – Laktaši                               2:1
BANJALUKA: Borac – Sloboda                          3:0
ZENICA: Čelik – Željezničar                               2:0

TABELA


1. Zrinjski          23    16    2     5    45:30    50
2. Slavija           23    12    6     5    28:19    42
3. Sloboda        23    12    4     7    25:18    40
4. Sarajevo        23    11    6     6    34:23    39
5. Borac           23    10    3    10    32:22    33
6. Široki B.       23    10    3    10   35:26    33
7. Laktaši         23     9     6     8    33:26    33
8. Zvijezda        23     8     9     6     30:25    33
9. Čelik             23     9     4    10    21:26    31
10. Željezničar   23     9     3    11    20:26    30
11. Leotar         23     9     3    11    23:33    30
12. Modriča       23     7     6    10    26:30    27
13. Travnik        23     7     4    12    23:41    25
14. Velež          23     7     3    13    27:33    24
15. Orašje         23     5     7    11    22:31    22
16. Posušje      23     5     7    11    28:41    22

19.04.2009.

Rukometašice Borca odbranile naslov pobjednica Kupa

Rukometašice banjalučkog  Borca odbranile su naslov pobjednica Kupa Bosne i Hercegovine, nakon što su danas u finalnom susretu završnog turnira, igranog  u Hadžićima, savladale ekipu Katarine iz Mostara sa 29:20 (12:10). Aktualnim  državnim prvakinjama i trenutno vodećoj ekipi u Premijer ligi BiH ovo treća titula u Kupu, nakon što su slavile u sezonama  2003/04.  i  2007/08.     


U polufinalnim susretima, odigranim u petak, Karatrine je savladala domaću ekipu Željezničara sa 25:24, dok je Borac nakon produžetaka bio bolji od Ljubuškog Lido osiguranja sa 29:28 (24:24) 


Rezultati:


finale: 
Borac - Katarina            29:20

 
polufinale (17. aprila):  
Katarina- Željezničar                             25:24 
Borac - Ljubuški Lido osiguranje             29:28 (produžetak)
 
Osvajači Kupa BiH (od 1995. godine):

1995. - Čelik (Zenica) 
1996. - Željezničar (Hadžići)
1997. - Jedinstvo (Tuzla) 
1998. - Jedinstvo (Tuzla)
1999. - Željezničar (Hadžići)
2000. - Jedinstvo (Tuzla)
2001. - Jedinstvo (Tuzla)
2002. - Željezničar (Hadžići)
2003. - Ljubuški HO (Ljubuški )
2004. - Borac SP (Banja Luka)
2005. - Ljubuški Trgocoop (Ljubuški)
2006. - Ljubuški Trgocoop (Ljubuški)
2007. - Katarina (Mostar)
2008. - Borac (Banja Luka)
2009. - Borac (Banja Luka)

 

19.04.2009.

Široki Brijeg slavio u Trebinju

Rezultati sedmog kola 'Lige 8' muškog košarkaškog prvenstva BiH:

 

Borac Nektar - Sloboda Dita                  80:72
Zrinjski HTM - Hercegovac
Igokea Partizan - Bosna ASA BHT         69:53
Leotar - Široki Eronet                            72:77

Tabela:


1. Široki Eronet             7 6 1 599:534 13
2. Bosna ASA BHT       7 5 2 607:515 12
3. Igokea Partizan         7 5 2 548:509 12
4. Sloboda Dita             7 3 4 571:565 10
5. Borac Nektar             7 3 4 540:539 10
6. Leotar                       7 2 5 473:520 9
7. Zrinjski HTM              6 2 4 478:503 8
8. Hercegovac               6 1 5 406:425 7

19.04.2009.

Džeko: Gdje su oni koji su me na Grbavici zvali klocem

Naš nogometni dijamant Edin Džeko je sedmicama u žiži pažnje evropske sportske javnosti. Napadač Volfsburga i naše reprezentacije na meti je najboljih svjetskih klubova, a vrhunskog golgetera u svojim redovima žele vidjeti velikani Mančester junajted, Roma, Arsenal, Milan...


U intervju za "Dnevni avaz" napadač Volfsburga govori o svom trnovitom nogometnom putu, o počecima u dresu Željezničara, kao i zašto trenutno nema djevojku, jesu li ga promijenili slava i novac, u kojem bi klubu volio igrati nakon "Vukova"...


Kada smo u petak u jutarnjim satima DŽeku  na mobilni telefon, javio nam se njegov prijatelj i bivši nogometaš Želje Amir Spahić. 


- Prijatelj Spahić došao mi je u višednevnu posjetu. U slobodno vrijeme upoznao sam ga malo s Volfsburgom - govori na početku razgovora Džeko.


Kao dječak ste navijali za Milan. Da li biste voljeli zaigrati u dresu "Rosonera"?


- I danas navijam za Milan, nikada nisam ni prestao. Ševčenko mi je bio uzor dok je igrao za Milan. Volim njegov stil igre. 


U čemu je recept Vašeg nogometnog uspjeha?


- Iz utakmice u utakmicu stjecao sam iskustvo i slušao savjete starijih i iskusnijih. Posljednjih sezona imao sam dosta jakih utakmica u Volfsburgu i reprezentaciji. Sada sam mnogo iskusniji i pametniji. Sve poštenim i kvalitetnim radom i s vremenom dođe sve na svoje mjesto. Naravno, velike zasluge idu na račun svih nogometnih stručnjaka koji su me trenirali, od prvog Jusufa Šehića pa sve do Feliksa Magata (Felix Magath) i Ćire Blaževića. Naravno, velike zasluge ima i moj menadžer Irfan Redžepagić.

 
 I u Volfsburgu i u reprezentaciji BiH odlično se slažete sa Zvjezdanom Misimovićem. Koliko se privatno družite?


- Sa Misketom, slobodno mogu reći, imam bratski odnos. Često smo zajedno. Mnogo mi znači i njegova podrška. Vjerovatno bi mi bilo mnogo teže da on nije sa mnom u Volfsburgu.


Koliko su Vas slava i novac promijenili?


- Moji pravi prijatelji znaju da se nimalo nisam promijenio. Kakav sam bio u Želji sa 17 godina, isti sam i sada. Jedino se promijenilo to što sam tada maštao da igram u Bundesligi, a sada sam to i ostvario. Najbitnije je ostati čovjek, sve ostalo je prolazno. Sebe ne smatram zvijezdom. Uvijek nađem vremena da se uslikam sa navijačima Volfsburga ili da dam autogram.


Kakve djevojke Vas privlače?


- Najbitnije je da je iz BiH i da mi odgovara kao osoba. Sve ostalo nije bitno, da li je riječ o manekenki, glumici ili o običnoj djevojci. Kada naiđe prava, ja ću to znati, a trenutno sam sretno slobodan.


Brazilski nogometni as Adrijano odlučio se, zbog ljubavnih problema, privremeno povući iz nogometa. Da li Vi imate takvih strahova?


- Nemam takvih ljubavnih problema, barem za sada. Nisam o tome razmišljao, ali mislim da bih to uspio riješiti na drugi način.


Možete li se prisjetiti svojih nogometnih početaka. Da li ste nekada posuđivali kopačke kolegama iz omladinskog pogona?


- Nisam ih mogao posuđivati, jer nisam imao rezervni par. Teška su bila vremena nakon rata. Nije bio problem naći skupe kopačke nego su bile potrebne pare za njih. Na šljaci sam trenirao sedam godina. U ljetnim mjesecima udisali smo prašinu, a ostali dio godine trenirali smo i igrali u vodi i blatu. Roditelji Midhat i Belma velika su mi podrška i uvijek su mi pokušavali osigurati sve potrebno za treniranje.


Dok ste igrali u Željezničaru nije sve bilo tako sjajno. Često su Vam pojedinci dobacivali da napustite nogomet, a nisu se suzdržavali ni ružnih nadimaka?


- U Želji sam vrlo mlad dobio priliku i bilo je dosta ljudi koji su me podržavali, ali i ovih drugih. Često sam čuo s Grbavice povike "klocu" i slično, ali to mi je bio samo dodatni motiv da još bolje radim. Gdje su sada oni koji su me zvali "klocem", a gdje sam ja? Kod nas je raja nestrpljiva, hoće da preko noći postignu sve: od para do rezultata. To je nemoguće. Čovjek u životu mora ići stepenicu po stepenicu.


Koliko vjera ima utjecaja na Vaš život?


- Na neki svoj način, vjera mi daje snagu da budem jači i da prebrodim neke situacije.


Koliko pažnje posvećujete oblačenju?


- Volim da se obučem fino, ali nisam opterećen markiranom garderobom. Uzimam ono što mi se svidi, bez obzira na cijenu ili prozvođača. Preferiram sportsku odjeću, a odijelo oblačim samo u posebnim prilikama, kao što su novogodišnja slavlja i vjenčanja. Jedino vjerujem kopačkama "Adidas". 


Nedostaju li Vam prijatelji i porodica, Sarajevo...


- Već sam se navikao na samački život, daleko od najbližih. Radujem se svakom dolasku roditelja i sestre Merime. Tada mi je mnogo lakše, mogu se koncentrirati samo na treninge. Kada me uhvati nostalgija za Sarajevom, pustim Halidovu "Miljacku" i sve mi nekako lakše pada.

18.04.2009.

Premier liga BiH u fudbalu

Sve utakmice 23. kola fudbalske Premijer lige BiH odigraće se danas, a derbiji su u Zenici i Banja Luci, gdje će snage odmijeriti stari rivali još iz doba bivše SFRJ.

  
Čelik će dočekati sarajevski Željezničar u meču je za Zeničane od velikog značaja. Eventualnom pobjedom izašli bi iz krize rezultat i igara, te mirnije ušli u nastavak prvenstva. Sa druge strane, tim trenera Demira Hotića, iako će na „Bilinom polju“ nastupiti oslabljen nastojaće, kažu, ostati neporažen. 

 

Sloboda sa „drugim“ timom protiv Borca

 
Finalista Kupa BiH, Sloboda biće gost u proljetnom dijelu sezonu izuzetno dobrog Borca. Sakib Malkočević naglasio je kako će u gradu na Vrbasu šansu dati igračima koji nisu bilu u prvom planu u posljednjim mečevima, jer su prvotimci premoreni od igranja srijeda – subota, ali i kako očekuje da njegov tim ostavi dobar utisak i u Banja Luci. Vlado Jagodić istakao je kako će Borac igrati napadački na nova tri boda.


Biti ili ne biti za Široki i Katalinića


Ukoliko Široki Brijeg ne uspije pobijediti Zvijezdu na „Pecari“ sezona će im definitivno propasti. Poslije ispadanja iz Kupa, sve su dalje od Evrope i u prvenstvu, a posljednji voz hvataju u meču sa hitom šampionata. U slučaju neuspjeha i trener Ivan Katalinić mogao bi ostati bez posla?


„Veziri“ u nemogućoj misiji na „Koševu“


Sarajevo je apsolutni favorit protiv Travnika. Tim Mehmeda Janjoša ne bi smio dozvoliti luksuz i ne pobijediti „vezire“ kojima bi i bod u borbi za opstanak bio ogroman. Ipak, teško je za očekivati da to mogu uraditi na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase – Koševo“, protiv ekipe koja u posljednje vrijeme igra na visokom nivou, i blizu su plasmana u Kup UEFA.
Slavije protiv Posušja želi se vratiti na drugu poziciju izgubljenu u prošlom kolu. Ekipa sa „Mokrog doca“ pokušaće bježati sa posljednjeg mjesta tabele.


Lider bez prava na „šalu“


Lider Zrinjski ugostiće Lakataše. Sve osim trijumfa Mostaraca bila bi senzacija, a desi li se „plemići“ bi nakon ispadanja iz Kupa BiH do kraa šampionata mogli ostati i bez titule prvaka?!
U Trebinju će biti odigran jedan od derbija iz donjeg dijela tabele. Bodovi bi i Leotaru i Veležu značili puno u želji za ostankom u društvu najboljih. Orašje će bodove spasa sa novim trenerom Šenerom Bajramovićem tražiti protiv aktuelnog prvaka BiH, Modriča Maxime, kojoj takođe visi mač nad glavom... 

 
PAROVI I SATNICA


ŠIROKI BRIJEG: Široki Brijeg – Zvijezda (16:30 sati)
SARAJEVO: Sarajevo – Travnik (16:30)
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Posušje (16:30)
TREBINJE: Leotar – Velež (16:30)
ORAŠJE: Orašje – Modriča Maxima (16:30)
MOSTAR: Zrinjski – Laktaši (18:30)
BANJALUKA: Borac – Sloboda (19)
ZENICA: Čelik – Željezničar (20:10 – TV prenos BHT1)

TABELA


1. Zrinjski          22    15    2     5    43:29    47
2. Sloboda        22    12    4     6    25:15    40
3. Slavija           22    11    6     5    26:19    39
4. Sarajevo        22    10    6     6    28:22    36
5. Laktaši         22      9    6     7    32:24    33
6. Široki            22    10    2    10    34:25    32
7. Zvijezda        22      8    8     6    29:24    32
8. Borac           22      9    3    10    29:22    30
9. Željezničar    22      9    3    10    20:24    30
10. Leotar         22      9    2    11    21:31    29
11. Čelik           22      8    4    10    19:26    28
12. Travnik        22      7    4    11    22:35    25
13. Modriča       22      6    6    10    24:30    24
14. Velež          22      7    2    13    25:31    23
15. Orašje         22      5    7    10    22:29    22
16. Posušje      22      5    7    10    28:39    22

 

18.04.2009.

Novi pogodak Čustovića

Adnan Čustović, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine večeras je postigao gol u 30. kolu Jupiter lige Belgije, a njegov Gent remizirao sa Genkom na „Cristal areni“ – 2:2. Poveo je Genk u 10. minutu. Strijelac je bio Anele. Međutim 23 minuta kasnije rezultat je izjednačio Grondin.

 

U nastavku susreta Gent je igrao bolje, a u takvom odnosu snaga na ternu u 63. minutu došli su u vodstvo, a pogodio je naš Čustović. Međutim, konačnih 2:2 i bod Genku donio je Huysegems u 72. minutu. Ipak, u brobi za plasman u Evropu Gent je osvojio važan bod na gostujućem terenu.


Ostale utakmice 30. kola igraju se za vikend. Na prvenstvenoj tabeli vodi Anderlecht sa 69 bodova. U igri za titulu prvaka Belgije još je Standard iz Liježa sa 64 boda. Slijede Brugge sa 53, Gent 50, Genk 46... 

18.04.2009.

Ćiro : Nek' pričaju šta hoće, vodim BiH u Afriku!

Iako je ne­ko vri­je­me ča­mio u fran­cus­kom za­tvo­ru, iako no­si oži­ljke iz bor­bi sa fa­ki­ni­ma ka­kvi su Bran­ko Grgić i Dra­žen Me­dić, biv­ši i aktu­el­ni pred­sje­dni­ci Haj­du­ka odno­sno Za­gre­ba, iako još uvi­jek ni­je za­bo­ra­vio ži­vot u emi­gra­ci­ji, ni­ti te­ško dje­tinj­stvo u Tra­vni­ku, Mi­ro­sla­vu Bla­že­vi­ću ovih je da­na naj­te­že.

Baš sa­da, ka­da ga, dok še­ta Baš­čar­ši­jom svi že­le do­ta­knu­ti, čes­ti­ta­ti mu, uze­ti auto­gram, ka­da ga raz­vla­če tv ku­će, Ći­ro umjes­to bru­sni­ce - pi­je ta­ble­te. Do­ži­vio je u dva da­na dva te­ška udar­ca; je­dan od na­vi­ja­ča Sla­vi­je i Zrinj­skog po­tom od Bla­ža Sli­ško­vi­ća. Ko­ji ga je op­tu­žio za na­pla­ći­va­nje po­zi­va. Ni ma­nje ni vi­še već od Mar­ka To­pi­ća, ko­ji je oti­šao iz re­pre­zen­ta­ci­je, upra­vo zbog biv­šeg se­le­kto­ra. I ko­ji je, uz Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća, tre­nu­tno naj­pla­će­ni­ji igrač na­šeg A-ti­ma!

 

Ći­ro je u Sa­ra­je­vo do­šao sre­di­ti uta­kmi­cu za jun­ski ter­min. Na­go­va­ra "svo­je" Švi­car­ce da udo­vo­lje nje­go­voj že­lji, a on­da se mo­rao ba­vi­ti Ba­ki­nim op­tu­žba­ma.

 

- Žao mi je Ba­ke Sli­ško­vi­ća - bi­la je prva Ći­ri­na rea­kci­ja, ka­da su po­če­li zva­ti no­vi­na­ri sa svih stra­na.

 

On­da je pri­pre­mio ko­men­tar...

 

- Ne­mam ko­men­ta­ra, to ne za­vre­đu­je ni­ka­kav ko­men­tar.

 

Ipak, se­le­ktor ni­je mo­gao os­ta­ti sko­pčan, ra­ci­ona­lan, mi­ran...

 

- Ovo je uda­rac na naš pro­je­kat. Pa, šta ho­će Ba­ka? Bio je pet, šest go­di­na se­le­ktor, i ni­šta na­pra­vio ni­je! Ako je mo­ja kri­vi­ca što sam vra­tio igra­če ko­je on ni­je po­zi­vao, on­da "shva­tam" Bla­ža i čes­ti­tam mu!

 

Iz mi­nu­te u mi­nu­tu do­la­zio je do no­vih sa­zna­nja.

 

- Ne­ko­me sme­ta naš us­pjeh, na­še za­je­dniš­tvo i po­nos ko­ji smo vra­ti­li na­ci­ji. Bo­že, ka­kvi smo to lju­di? Šta je ovo tre­ba­lo Ba­ki? Čime sam ga za­du­žio? Pa ja sam ga uvi­jek ci­je­nio. Bio je ve­li­ki igrač, ali kao tre­ner, vi­dlji­vo je, po­srće.

 

Pri­znao je šta ga naj­vi­še bo­li...

 

- Bo­li me, jer nam ne da­ju mir, ne da­ju nam da uži­va­mo u am­bi­jen­tu ko­ji smo iz­gra­di­li. Svu­da sam pre­pri­ča­vao de­talj iz Ze­ni­ce ka­da se sa tri­bi­na Bi­li­nog po­lja ori­lo na sve stra­ne; Ne­ma­nja, pa Bo­ris Pan­dža, pa Mis­ke itd... Ne­kom to oči­to sme­ta, ali ka­kvi su to lju­di ko­ji ov­dje ži­ve, a ne že­le us­pjeh svo­je ze­mlje, ne že­le da se ra­du­ju us­pje­hu svo­je re­pre­zen­ta­ci­je...

 

Vra­tio se "kon­kre­tnim" op­tu­žba­ma...

 

- Lju­di mo­ji, vi­di­te u ka­kvu me si­tu­aci­ju do­veo, da se mo­ram prav­da­ti. O tom To­pi­ću sam sa svih stra­na čuo po­hva­le, ka­da smo os­ta­li bez Ibi­še­vi­ća, po­tom i Dže­ke, po­zvao sam ga jer je u do­broj for­mi. Je­di­no je po tom kri­te­ri­ju do­šao na po­pis. Pro­vje­ra­vao sam na sto­ti­ne stra­na, a na­kon pre­po­ru­ka je­dnog tre­ne­ra, odno­sno struč­nja­ka, upu­tio sam po­ziv Mar­ku.

 

Di­gao bih naj­ra­di­je ru­ke od sve­ga, ali ne­će. Evo i za­što?

 

- Evo, sad u ovoj se­kun­di ra­zmiš­ljam i ka­žem se­bi: Što ti Ći­ro ovo tre­ba? Me­đu­tim, u is­toj se­kun­di shva­tim da sam u ozbi­ljnom po­slu i da me to, ma ka­ko bi­lo te­ško, ne mo­že po­lju­lja­ti. Ne­ka pri­ča­ju šta god ho­će, ja imam svoj cilj. Ja že­lim odves­ti BiH u Afri­ku. Sa­da vam ka­žem po­bje­dit će­mo i Tur­sku i Špa­ni­ju i os­tva­ri­ti naš cilj - izja­vio je za naš list Mi­ro­slav Bla­že­vić.

18.04.2009.

Može ostati i bez licence

Mu­nib Uša­no­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar NS BiH, na­jav­lju­je da će Sa­vez po­kre­nu­ti pos­tu­pak pro­tiv Bla­ža Sli­ško­vi­ća, jer je biv­ši se­le­ktor pro­zvao aktu­el­nog se­le­kto­ra Ći­ru Bla­že­vi­ća i igra­če.

 

Naj­go­re od sve­ga to­ga je što se Ba­ka, ka­da se do­ti­cao uta­kmi­ca pro­tiv Grčke i Ma­đar­ske na Bi­li­nom po­lju, ko­je su ka­ko tvrdi, pro­da­li po­je­di­ni igra­či, sje­tio o to­me go­vo­ri­ti sa ne­ko­li­ko go­di­na za­kaš­nje­nja?!

Upra­vo o uta­kmi­ca­ma za ko­je tvrdi da su na­šti­ma­ne, Sli­ško­vić je bio se­le­ktor, a i u eki­pi su igra­li po­je­di­ni igra­či ko­ji i sa­da igra­ju za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH.

18.04.2009.

Samir Muratović : Baki ovo nije trebalo

Ogor­čen je i Sa­mir Mu­ra­to­vić ko­ji je na ne­ki na­čin "po­sre­do­vao" da To­pić do­bi­je po­ziv. Po­put is­tin­skog pro­fe­si­onal­ca, Mu­ra­to­vić je hva­lio To­pi­ća, kao i dru­ge na­še igra­če po Evro­pi. Uos­ta­lom i Mu­ra­to­vić je vra­ćen na­kon što ga je na­hva­lio Ivi­ca Osim. I Mu­ra­to­vić je kao i To­pić imao du­žu pa­uzu. Go­di­na­ma ni­je po­zi­van, a on­da je kod Ći­re "pro­be­ha­rao" i pos­tao ne­za­mje­njiv u ti­mu i va­žan ko­ta­čić.

 

- Ba­ki ovo ni­je tre­ba­lo. U nje­go­vo vri­je­me je bi­lo sve­ga i sva­če­ga. Ci­je­la to ja­vnost zna. Ne­ko­rek­tno je sa­da pro­zi­va­ti se­le­kto­ra, igra­če, no­vi­na­re. Eto, ispa­de on je bio naj­po­šte­ni­ji, a svi dru­gi pro­tiv nje­ga, svi dru­gi su ne­po­šte­ni. Za Mar­ka To­pi­ća bih sta­vio ru­ku u va­tru, on je pri­mjer ve­li­kog pro­fe­si­onal­ca i ni­kad ne bi pris­tao na ne­ka­kve di­lo­ve. Pa, Mar­ko je go­di­na­ma ispa­štao jer je pro­zi­vao Sli­ško­vi­ća i biv­šeg di­re­kto­ra. Ne ra­zu­mi­jem za­što ne­ko že­li na­ru­ši­ti ovo je­din­stvo, ka­da ci­je­li sta­di­on skan­di­ra Ne­ma­nji, Zvjez­da­nu, Edi­nu... Ko­li­ko god su op­tu­žbe gnu­sne, ovo će nas, za­je­dno sa se­le­kto­rom, uči­ni­ti ja­čim na pu­tu ka os­tva­re­nju ci­lja, ko­ji ni­ko do do­las­ka Bla­že­vi­ća ni­je os­tva­rio - izja­vio je Mu­ra­to­vić.

18.04.2009.

Kod Sliškovića se u reprezentaciju ulazilo za pare!

Izja­ve Bla­ža Sli­ško­vi­ća, biv­šeg se­le­kto­ra no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je, "ka­ko Ći­ro na­pla­ću­je po­zi­ve igra­či­ma", naj­vi­še je po­go­di­la Mar­ka To­pi­ća, ko­jeg je Sli­ško­vić spo­me­nuo u in­ter­vju "Ra­dio 88". Biv­ši je se­le­ktor izva­lio ka­ko je Ći­ro uzeo od To­pi­ća no­vac da bi zai­grao u fi­ni­šu pro­tiv Bel­gi­je. Iz Ru­si­je se ogla­sio To­pić i re­agi­rao na Sli­ško­vi­će­ve op­tu­žbe.

 

- Ogor­čen sam i šo­ki­ran ovim što sam pro­či­tao. Još uvi­jek ne mo­gu vje­ro­va­ti šta je čo­vjek izja­vio. Me­đu­tim, ka­ko ga do­bro znam i znam na šta je sve spre­man da do­bi­je pu­bli­ci­tet i li­je­či svo­je bo­le­sne am­bi­ci­je, na­ža­lost, ne mo­gu pri­je­ći pre­ko ovo­ga. Je­di­na is­ti­na je da se kod

 

Sli­ško­vi­ća ula­zi­lo za pa­re u re­pre­zen­ta­ci­ju! Ja ni­sam že­lio pla­ća­ti se­le­kto­ru i za­to me ni­je bi­lo svih ovih go­di­na do do­las­ka Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća - ka­zao je u je­dnom da­hu Mar­ko.

 

Za­kleo se u Za­gre­bu

 

Mar­ko je iz re­pre­zen­ta­ci­je oti­šao ka­da je Ba­ka bio se­le­ktor.

 

- Na­kon uta­kmi­ce u Za­gre­bu pro­tiv Hrvat­ske, ka­da sam bio u vrhun­skoj for­mi, ka­da sam igrao u Bu­de­sli­gi, re­kao sam; ni­kad vi­še ne­ću igra­ti dok je Sli­ško­vić se­le­ktor! Me­ni je 33 go­di­ne, a zbog Ba­ke i biv­šeg di­re­kto­ra iz­gu­bio sam naj­bo­lje go­di­ne igra­čke ka­ri­je­re. Ja sam vje­čno za­hva­lan Bla­že­vi­ću što me po­zvao. Je­dna­ko ta­ko bio bih sre­tan da sam os­tao na tri­bi­na­ma, da sam na­vi­jao sa na­šim sjaj­nim na­vi­ja­či­ma. Sa ve­li­kim po­no­som do­če­kao sam po­ziv i sil­no se ra­do­vao us­pje­hu re­pre­zen­ta­ci­je. I mo­ji ro­di­te­lji, bra­ća, pri­ja­te­lji iz Ora­šja, Švi­car­ske, Hrvat­ske, Aus­tri­je, do­šli su na­vi­ja­ti za BiH.

 

To­pić je u te­škim vre­me­ni­ma, ka­da se još uvi­jek osje­ćao mi­ris ba­ru­ta na­kon ra­tnog pa­kla u BiH, odje­nuo dres bh. re­pre­zen­ta­ci­je. Naj­pri­je je zai­grao u me­di­te­ran­skoj, po­tom mla­doj i A re­pre­zen­ta­ci­ji...

 

- Me­ni ni­su pla­ća­li ni­ti su me mo­li­li da do­đem u re­pre­zen­ta­ci­ju. Sli­ško­vić je svoj do­la­zak de­be­lo na­pla­tio. Zna to do­bro Ahmed Pa­ša­lić ko­ji ga je na­go­va­rao da do­đe u re­pre­zen­ta­ci­ju. Ja sam srcem i du­šom igrao za BiH. Moj je otac ra­njen, os­tao je bez obje ru­ke, stra­dao je od gra­na­te, mo­ja po­ro­di­ca je pro­ži­vi­la naj­te­že go­di­ne u ra­tu i na­kon sve­ga što smo pro­ži­vje­li, ovo je za me­ne je­dan od naj­te­žih tre­nu­ta­ka u ži­vo­tu.

 

Za­što baš nje­ga?

 

Ni­je mu ja­sno za­što se Ba­ka uhva­tio baš nje­ga?

 

- Ne znam u ka­kvu je kri­zu upao da se ta­ko pro­va­lju­je. Oči­to mu sme­ta što je Ći­ro vra­tio one igra­če, ko­ji bez pa­ra ni­su mo­gli u re­pre­zen­ta­ci­ju dok je on bio se­le­ktor, što je Bla­že­vić uje­di­nio na­vi­ja­če, što je na pu­tu da na­po­kon re­pre­zen­ta­ci­ja na­pra­vi ne­što zna­čaj­no.

 

Na kra­ju je Mar­ko do­dao:

 

- Ne znam za či­je in­te­re­se ovo go­vo­ri Sli­ško­vić baš sad ka­da smo se pred­sta­vi­li no­go­me­tnoj Evro­pi u lje­pšem svje­tlu, ka­da je Tur­ska u stra­hu ho­će li izbo­ri­ti pla­sman na SP, ka­da je re­pre­zen­ta­ci­ja kao je­dna slo­žna po­ro­di­ca, bez ika­kvih kla­no­va. Za ove op­tu­žbe ne pos­to­ji ni­ka­kvo oprav­da­nje. Ba­ka pre­ko mo­jih le­đa ne­će li­je­či­ti svo­ju su­je­tu. Po­ru­ču­jem da će­mo se vi­dje­ti na su­du - izja­vio je za "San" Mar­ko To­pić.

 

Zna li Ba­ka ko je El­vir Ra­hi­mić?

 

Gla­vne po­lu­ge Ći­ri­ne eki­pe, po­red Edi­na Dže­ke i Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća, tre­nu­tno su El­vir Ra­hi­mić i Sa­mir Mu­ra­to­vić. Za­ni­mlji­vo, u vri­je­me vla­da­vi­ne Sli­ško­vi­ća i Pa­ša­li­ća, njih dvo­ji­ca ni­su bi­li u kom­bi­na­ci­ja­ma za drža­vni tim. Ra­hi­mić ni­ka­ko, Mu­ra­to­vić je­dnom ili dva pu­ta u pet šest go­di­na. To je pri­mi­je­tio i To­pić.

 

- Sli­ško­vić i Pa­ša­lić su i nji­ma dvo­ji­ci tra­ži­li no­vac za po­ziv. Sra­mo­ta je da ta­da oni ni­su igra­li. Ra­hi­mić je sa CSKA osvo­jio vi­še tro­fe­ja u to vri­je­me, ne­go je Ba­ka os­tva­rio po­bje­da! Ali, ni­je imao mjes­ta u re­pre­zen­ta­ci­ji, jer ni­je htio da im pla­ti za po­ziv. Sa­da im sme­ta što su obo­ji­ca gla­vne ka­ri­ke na­šeg na­ci­onal­nog ti­ma. Ko zna ko­li­ko je ta­ko pro­pa­lo igra­ča ko­ji ni­su pris­ta­ja­li na "dil" sa biv­šim se­le­kto­rom i di­re­kto­rom Pa­ša­li­ćem - is­ti­če To­pić.

17.04.2009.

Bloudek: Moramo pobijediti Želju

Uoči sutrašnjeg derbija na Bilinom polju, gdje će koplja ukrstiti veliki rivali, ali ove sezone potpuno posrnuli Čelik i Željezničar, u taboru zeničkog kluba, i pored slabih igara u posljednja tri kola, vjeruju da su sposobni doći do pobjede.


- Kako ovog proljeća nismo osvojili nijedan bod na gostovanjima, ponovo smo u situaciji da moramo pobijediti kod kuće. Vjerujem da možemo dobiti i zadržati sigurnu poziciju bliže sredini tabele - kazao je na jučerašnjoj konferenciji za medije trener Marin Bloudek.


On ponovo neće moći računati na sve igrače.


- Zbog stare povrede prepona, neće igrati Jasmin Moranjkić, a skoro sigurno ni kapiten Nermin Šabić, koji je, nakon duže pauze, tek jučer počeo trenirati. Neizvjestan je i nastup Emira Hadžića, koji je, također, pauzirao skoro cijeli mjesec, ali bi trebao biti spreman Mladen Jurčević - dodaje Bloudek.


Mladi reprezentativac Adnan Zahirović, koji je u Laktašima odigrao drugo poluvrijeme nakon što je odradio dvije utakmice suspenzije zbog crvenog kartona, počet će sutra derbi sa Željom.


- Mnogo nam znači ova utakmica. Vjerujemo u svoje mogućnosti, ali nam je potrebna i pomoć navijača - kazao je Zahirović.

17.04.2009.

Topić: Slišković je bolestan čovjek

- Nemojte me gnjaviti s pijanim čovjekom koji ne zna što priča. Ako želite pitati nešto drugo, izvolite, ali o Sliškoviću ne želim razgovarati, komentirao je Ćiro za Index.hr jučerašnji otvoreni istup bivšeg bh izbornika Blaža Bake Sliškovića. Još izavniji bio je drugi jučer prozvani, Marko Topić:

 

- Blaž Slišković je bolestan čovjek! Zbog njega, Ahmeda Pašalića i njima sličnih ljudi sedam godina nisam igrao za voljenu reprezentaciju, jer su mi oni tražili pare za poziv. (...) Da je to izjavila normalna osoba zamislio bih se, ali to mi je rekao čovjek koji je sve što je imao izgubio je na kocki. Upravo je on radio sve ono za što optužuje mene i izbornika Miroslava Blaževića, rekao je Marko Topić za SportSport.ba.


- Veliki sam vjernik i zato Sliškoviću javno poručujem – oprosti mu Bože jer ne zna šta radi! Da je pametan ne bi to izjavio. Treba mu pružiti medicinsku pomoć. Neka se posavjetuje sa psihijatrom! Zamolio bih i odgovorne u Savezu neku mu i oni pomognu, neka mu osiguraju dobrog liječnika. Očito je da on nema novca jer je sve izgubio na kladionici, kazao je, između ostalog, Topić.

 

17.04.2009.

Spahić tvrdi da nije bilo prodaje

Odmah nakon što je objavljena vijest o tome da je Blaž Slišković prozvao selektora Miroslava Ćiru Blaževića za prodaju mjesta u reprezentaciji, te pojedine igrače kako su prije tri godine prodali utakmice protiv Mađarske i Grčke, oglasio se i Emir Spahić, aktuelni kapiten našeg nacionalnog tima.
Spahić je razgovarao i sa Blaževićem, selektoru je dao podršku, te naglasio kako se osjetio indirektno prozvanim, obzirom da je i tada nosio dres sa državnim grbom BiH.

 

- Čista srca i mirne duše mogu reći istinu, a istina je da nikada nisam sumnjao u reprezentativne kolege. Ne samo u ovoj utakmici, koju je pomenuo Baka, nego i u bilo kojoj drugoj“, decidan je Spahić, dodavši:


- Iznenadio me Sliškovićev istup u medijima. Iako Baku doživljavam kao jednog od dražih trenera u karijeri, ne znam šta mu je trebalo da pravi ovakvu stvar. Bio je miljenik svih nas igrača, ali i navijača, a sada će se sve promijeniti... Zaista ne mogu da vjerujem.


Spahić je naglasio kako će pokušati stupiti u kontakt sa Sliškovićem kako bi utvrdio uzrok njegovog istupa u medijima.  


- Žao mi je što se ovo događa u trenutku kada nam sve ide dobro, kada je cijela država na nogama, uz nas. Bakine izjave nisu dobre za naš fudbal u globalu, ali to nas ne smije pokolebati. Moramo ostati ustrajani u našoj namjeri da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo i ništa nam ne treba biti prepreka na tom putu. Bezbroj puta do sada smo pokazali da smo psihički stabilni i da nas problemi sa strane ne mogu pokolebati. Vjerujem da će tako biti i sada, tvrdi Spahić, naglasivši da je suvišan bilo kakav drugi komentar.

17.04.2009.

Moj Suad je umro sa neostvarenom željom da trenira djecu na Grbavici

Su­vad Ka­ta­na, di­je­te Že­lje­zni­ča­ra, biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac, ko­ji je u naj­te­žim da­ni­ma po­ma­gao i Že­lju i re­pre­zen­ta­ci­ju, na­kon izne­na­dne smrti, za­bo­rav­ljen je i od Že­lje i Sa­ve­za. Kao da ni­kad ni­je pos­to­jao. Nje­go­vu po­ro­di­cu, su­pru­gu Azri­nu i Su­va­do­vu dje­cu, si­na De­ni­za i kćer­ku Ednu, po­sje­ti­la je eki­pa "Sa­na". Azri­na ni­kad ne­će pre­ža­li­ti gu­bi­tak Su­va­da, dje­ca su nje­na sna­ga i oslo­nac. Zbog njih ži­vi. De­ve­to­go­diš­nji De­niz tre­ni­ra džu­do i fu­dbal, a pe­to­go­diš­nja Edna tre­ni­ra ri­tmi­čku gi­mnas­ti­ku. U sta­nu na Mal­ti, u ko­ji su se Azri­na i Su­vad skra­si­li, svu­da sli­ke ne­ka­da vrhun­skog no­go­me­ta­ša i čo­vi­je­ka. U dre­so­vi­ma Že­lje, re­pre­zen­ta­ci­je BiH, bel­gij­skih klu­bo­va, Gen­ka, Gen­ta, An­der­le­hta, Lo­ke­re­na i tur­ske Ada­ne... Na po­se­bnom mjes­tu u sta­kle­noj «tro­fej­noj vi­tri­ni» ure­dno su slo­že­na broj­na pri­zna­nja, po­zla­će­ne ko­pa­čke, lop­te, pe­ha­ri.., ko­je je «Ka­le», ka­ko su ga pri­ja­te­lji zna­li i zva­li, osva­jao to­kom vi­še­go­diš­nje us­pje­šne igra­čke ka­ri­je­re. U al­bu­mu pe­dan­tno po­re­da­ne sli­ke iz svih klu­bo­va gdje je Ka­ta­na igrao. Naj­vi­še iz Že­lje. I je­dan tek­st, in­ter­vju ko­ji sam ura­dio sa Ka­ta­nom «Vra­ćam se na Grba­vi­cu» na­ja­vio je sves­tra­ni de­fan­zi­vac. Iako je još bio u naj­bo­ljim go­di­na­ma Su­vad je stal­no mi­slio na Že­lju i na po­vra­tak na svo­ju Grba­vi­cu.

 

                             Ka­ko je oti­šao za­uvi­jek

 

Moj Su­vad je umro sa ne­os­tva­re­nom že­ljom da tre­ni­ra dje­cu na Grba­vi­ci. Sa­mo je o to­me ra­zmiš­ljao ka­da smo pra­vi­li pla­no­ve na­kon za­vršet­ka nje­go­ve igra­čke ka­ri­je­re. Os­ta­li smo u Bel­gi­ji još ne­kih po­la go­di­ne, a on­da je Su­vad re­kao: Azri­na, pa­kuj se, ide­mo u Sa­ra­je­vo! Bit će za me­ne va­ljda ne­kog po­sla u Že­lji. Že­lio bih tre­ni­ra­ti dje­cu. Eto, smrt ga je pre­te­kla, ni­je sti­gao ni lju­di­ma iz Že­lje pre­ni­je­ti svo­ja ra­zmiš­lja­nja. Ni­je mu se žu­ri­lo. Na­kon de­se­tak da­na, moj Su­vad je za­uvi­jek oti­šao - pri­ča Azri­na dok lis­ta al­bum sa sli­ka­ma.

 

Taj dan ni­kad ne­će za­bo­ra­vi­ti... Sa Ednom je os­ta­la u Sa­ra­je­vu, a Su­vad je sa si­nom De­ni­zom oti­šao na pla­ni­nu.

 

Na­zvao me po­la sa­ta pri­je smrti. Re­kao je, eto nas ku­ći! Ni­je se vra­tio. Bio je spor­tis­ta, ni­kad ni­je imao pro­ble­ma, ni za igra­čke ka­ri­je­re ni­je bio te­že po­vre­đi­van. Ka­da sam do­šla ku­ći i vi­dje­la svi­jet, mi­sli­la sam da se ni­je šta de­si­lo De­ni­zu. Bi­lo je pu­no lju­di, že­na, dje­ce.... Me­ni su re­kli da je Su­vad u hi­tnoj, da mu je po­zli­lo. Oti­šla sam i ta­mo sa­zna­la da je umro. Moj svi­jet je stao u tom tre­nut­ku, mi­sli­la sam da ne­ću iz­drža­ti. Ne znam šta mi je bi­lo te­že; su­oči­ti se sa stvar­noš­ću da Su­va­da vi­še ne­ma, od is­ti­ne ko­ju mo­ram re­ći De­ni­zu. U po­čet­ku sam go­vo­ri­la da je otac na pri­pre­ma­ma, a on­da sam, De­ni­zu ka­za­la bol­nu is­ti­nu. Mi­sli­la sam da će mi srce pu­ći ka­da sam re­kla: Si­ne, Su­va­da vi­še ne­ma...

Čet­vrta je go­di­na od ka­ko je Su­vad umro, uspo­me­ne ne bli­je­de. Azri­na kao da oče­ku­je sva­ki dan da će se «Su­do» po­ja­vi­ti. Bo­li je što se ni­ko iz Že­lje­zni­ča­ra i NSBiH ni­je za­ni­mao za njih.

 

                                   No­sio je u srcu Že­lju i BiH

 

Ni­kad me ni­ko iz Sa­ve­za ni­je na­zvao. Zva­li ste me vi no­vi­na­ri ka­da je bi­la ona uta­kmi­ca na Ko­še­vu, ka­da su igra­li Ko­dro, Bo­lić, Bar­ba­rez...Ta­da je bio i sin Mus­ta­fe Hu­ki­ća. Ni­ko iz Sa­ve­za uoči uta­kmi­ce sa Bel­gi­jom, ni­je na­zvao da pi­ta: Že­li­te li mo­žda vi gle­da­ti re­pre­zen­ta­ci­ju ko­ju je stva­rao i vaš Su­vad. Pri­je uta­kmi­ce sa Bel­gi­jom, po­sje­ti­li su me bel­gij­ski no­vi­na­ri. Za­ni­ma­lo ih je da li ima ne­ki tur­nir, ko­jim se obi­lje­ža­va sje­ća­nja na Su­va­da ili ne­ka sli­čna ma­ni­fes­ta­ci­ja. Bi­li su u ču­du ka­da su ču­li da ne pos­to­ji ni­ka­kvo za­ni­ma­nje od stra­ne lju­di u Že­lje­zni­ča­ru i re­pre­zen­ta­ci­ji. Iako je go­di­na­ma bio u re­pre­zen­ta­ci­ji, vi­še me bo­li odnos lju­di ko­ji su u Že­lji. Su­vad je di­je­te Že­lje, Grba­vi­cu i Že­lju je no­sio u srcu. Re­kla sam ti ka­kvu je že­lju odnio u grob. Ni­je me­ni te­ško, ži­vim, bo­rim se, zbog Su­va­da že­lim da dje­ca za­vrše ško­le, da bu­du za pri­mjer. Kao što je i Su­do bio. Znam da je mno­gi­ma po­ma­gao, ni­kog ni­je odbio, us­pje­he je di­je­lio sa dru­gi­ma. Tje­ši me da Že­ljo ni­je gru­pa, ša­či­ca lju­di, već in­sti­tu­ci­ja, mo­gu mi sve uze­ti, ali ni­ko ne mo­že po­re­ći da je moj Su­vad di­je­te Že­lje, da je igrao za bh re­pre­zen­ta­ci­ju, pu­to­vao ka­da je bi­lo naj­te­že, ka­da ni­je bi­lo ni dne­vni­ca, ni pre­mi­ja, ka­da se auto­mo­bi­lom do­la­zi­lo na oku­plja­nja. Za­to sam po­no­sna na svog Su­va­da - is­pri­ča­la nam je Azri­na Ka­ta­na.

 

                                   Su­ze na press kon­fe­ren­ci­ji

 

Bi­la je 1996. go­di­na. Ka­ta­na je prvi put na­kon če­ti­ri go­di­ne do­šao u Sa­ra­je­vo. I odmah se ja­vio Haj­ri Čen­gi­ću i Zden­ku Je­li­ću. Iz Bel­gi­je je do­šao sa kom­ple­tom spor­tske opre­me za svog Že­lju. Bi­la je to je­dna od broj­nih akci­ja ko­je su za Že­lju i za BiH or­ga­ni­zi­ra­li Osim, Ba­žda­re­vić, Sta­nić, Ško­ro, Ša­ban­džo­vić, Ba­ljić... Čen­gić i Je­lić po­zva­li su Su­va­da na ka­fu, gdje su če­ka­li no­vi­na­ri. Bi­lo je to u pros­to­ri­ja­ma «Bo­sna Auto» u Ra­di­će­voj. Naj­mu­čni­ja «pres­si­ca». I Ka­ta­na i Čen­gić i Je­lić i no­vi­na­ri su pla­ka­li. Zden­ko Je­lić je u ne­ko­li­ko re­če­ni­ca pod­sje­tio na Ka­ta­nin put, na nje­go­vu ka­ri­je­ru, na Že­lji­nu pa­tnju u ra­tnim go­di­na­ma i na sve akci­je ko­je je Ka­ta­na či­nio za Že­lju. Su­vad Ka­ta­na je ro­đen 6. apri­la 1969. go­di­ne, a umro je 9. ja­nu­ara 2005. go­di­ne.

 

                                               Dres za De­ni­za

 

Ni­su svi iz Sa­ve­za za­bo­ra­vi­li na po­ro­di­cu Su­va­da Ka­ta­ne. Sa­znav­ši za na­šu po­sje­tu, je­dan za­po­sle­nik Sa­ve­za, ko­ji je po­zna­vao Ka­ta­nu, po­klo­nio je dres i šorc za Su­va­do­vog si­na De­ni­za. Obra­do­van po­klo­nom De­niz pri­že­ljku­je da je­dnog da­na, kao i nje­gov otac, zai­gra u Že­lji i re­pre­zen­ta­ci­ji. Vje­ro­va­tno će do ta­da iz fo­te­lja oti­ći sa­daš­nji hoh­šta­ple­ri ko­ji go­di­na­ma vla­da­ju u Sa­ve­zu i na Grba­vi­ci. Mo­ra­mo spo­me­nu­ti i Isme­ta Ki­si­ća, ko­ji se go­di­na­ma dru­žio sa Su­va­dom i nje­go­vom po­ro­di­com. Ismet, vla­snik "Ka­spe­ra", gdje su on i Ka­ta­na čes­to pi­li ju­tar­nje ka­fe, uvi­jek je pri ru­ci Su­va­do­voj po­ro­di­ci. Na­ža­lost, ne­ki, ko­ji su se "pro­da­va­li" za Su­va­do­ve pri­ja­te­lje, pre­ko no­ći su sve za­bo­ra­vi­li. Po­put Gor­da­na Vi­do­vi­ća. Za­bo­ra­vio je čak i dug vra­ti­ti po­ro­di­ci Su­va­da Ka­ta­ne. Ra­di se o po­za­ma­šnoj svo­ti no­va­ca ko­je mu je Ka­ta­na po­su­dio pri­je smrti.

 

17.04.2009.

Malkočević: Iako se nekada ne slažem s Mešanovićem njegove zasluge za naš uspjeh su velike

U go­di­ni ju­bi­le­ja no­go­me­ta­ši tu­zlan­ske Slo­bo­de izbo­ri­li su pla­sman u svo­je šes­to fi­na­le Kup ta­kmi­če­nja. U mi­nu­lih pet fi­nal­nih dvo­bo­ja "crve­no - crni" ni­ka­da ni­su osje­ti­li slast po­bje­de. Me­đu­tim, tre­ner Sa­kib Mal­ko­če­vić pri­že­ljku­je da će crni niz bi­ti pre­ki­nut u du­eli­ma sa Sla­vi­jom ko­ji su na ra­spo­re­du 13. i 27. ma­ja.

 

- Pri­že­ljki­vao sam Sla­vi­ju u fi­na­lu, jer u ovoj se­zo­ni ima­mo bo­lji skor od njih. Mi­slim ka­ko su šan­se za tro­fej 50:50. Mi sla­vi­mo 90, a Sla­vi­ja 100 go­di­na pos­to­ja­nja. Ne­či­ji na­vi­ja­či će bi­ti obra­do­va­ni. Li­čno se na­dam da će to bi­ti na­še vjer­ne "Fu­ka­re" - ka­že tre­ner Sa­kib Mal­ko­če­vić.

 

                                   Ša­bo­vić, Ju­rić, Me­ša­no­vić...

 

Pre­ma Mal­ko­če­vi­ću igra­či su naj­za­slu­žni­ji za po­no­vni pla­sman u fi­na­le Ku­pa BiH. No, pri­zna­nje oda­je spor­tskom di­re­kto­ru Ene­su Me­ša­no­vi­ću, pred­sje­dni­lu Sa­li­hu Ša­bo­vi­ću, v.d. di­re­kto­ru Zde­ni Ju­ri­ću.

 

- Iako se ne­ka­da ne sla­že­mo, mo­ram pri­zna­ti ka­ko su za­slu­ge spor­tskog di­re­kto­ra Ene­sa Me­ša­no­vi­ća, za­is­ta ve­li­ke. Pa, on je od ju­tra do mra­ka na sta­di­onu.

 

Ka­da je ri­ječ o oba­ve­za­ma u go­di­ni ju­bi­le­ja Mal­ko­če­vić ka­že:

 

- Slo­bo­da je klub ko­ju ne­iz­mjer­no vo­lim i bio bih naj­sre­tni­ji ka­da bi za 90. ro­đen­dan u naš grad do­ni­je­li tro­fej. Igrao sam če­ti­ri fi­na­la, a ovo je mo­je dru­go fi­na­le ot­ka­ko sam u ulo­zi tre­ne­ra - ka­že on.

 

Ipak, po­sli­je 32 go­di­ne če­ka­nja tu­zlan­ski lju­bi­te­lji no­go­me­ta ne­će na Tuš­nju gle­da­ti evrop­ske uta­kmi­ce. U slu­ča­ju pla­sma­na u Evro­pu ko­ji je sve iz­vje­sni­ji, Slo­bo­da će do­ma­će uta­kmi­ce igra­ti u Ze­ni­ci.

 

- Još uvi­jek su mi u gla­vi sli­ke no­go­me­ta­ša ko­ji su 2004. go­di­ne uta­kmi­ce In­ter­to­to ku­pa igra­li u Uglje­vi­ku. Ni­smo se opa­me­ti­li ni­ti pet go­di­na ka­sni­je i po­no­vo će­mo u slu­ča­ju pla­sma­na na euro-sce­nu izbi­va­ti iz na­šeg gra­da. Go­vo­ri­li smo po­sli­je Uglje­vi­ka; bi­lo, ne po­no­vi­lo se! No, is­to­ri­ja se, na­ža­lost, po­nav­lja - ka­že Mal­ko­če­vić.

 

                                   Ja­hić, Ha­sić, Pro­da­no­vić...

 

Adnan Ja­hić je pre­su­dio Le­ota­ru i Ši­ro­kom Bri­je­gu.

 

- On uvi­jek da­je svoj ma­ksi­mum i u po­slje­dnje dvi­je uta­kmi­ce pos­ti­gao je po­bje­do­no­sne po­god­ke. Še­rif Ha­sić se ma­lo opus­tio, jer mi­sli da je za­ce­men­ti­rao po­zi­ci­ju u prvom ti­mu. Pro­da­no­vić igra ve­oma od­bro, baš kao i Kra­sić ko­ji je iz ti­ma is­ti­snuo Re­dže­pi­ja. Pri­li­ku če­ka­ju Zo­le­tić i Omić, ko­ji su bi­li stan­dar­dni, ali tre­nu­tno ni­su u for­mi. U sri­je­du smo iz­gu­bi­li sre­di­nu te­re­na na­kon izlas­ka ka­pi­te­na Adna­na Sa­raj­li­ća. Iako ni­je u naj­bo­ljoj form,i Sa­raj­lić je naš ve­oma va­žan igrač - ka­že Mal­ko­če­vić.

 

                                   Uspio bi s po­la ga­sa

 

Alen Me­ša­no­vić u ju­če­raš­njem bro­ju "San Spor­ta" za Mal­ko­če­vi­ća je re­kao ka­ko je po­put be­ha­ra u pro­lje­će, da je tre­ner ko­ji ne ro­bu­je ta­kti­ci.

 

- Sa Ale­nom ni­ka­da ni­sam imao ni­ti je­dan pro­blem. Tre­ni­rao sam naj­ma­nje 10-ak vrhun­skih igra­ča, a Alen je me­đu naj­bo­lji­ma. Usi­ti­nu, žao mi je što ni­je na­pra­vio inos­tra­nu ka­ri­je­ru, jer bi ta­mo uspio s po­la ga­sa.

 

                                   Be­van­da: Bez ot­ka­za Ka­ta­li­ni­ću

 

Eli­mi­na­ci­ja iz Ku­pa BiH no­vi je uda­rac za Ši­ro­ki Bri­jeg. Čak se pri­je uta­kmi­ce na Tuš­nju go­vo­ri­lo ka­ko će, u slu­ča­ju eli­mi­na­ci­je iz Ku­pa tre­ner ti­ma s Pe­ca­re Ivan Ka­ta­li­nić do­bi­ti ot­kaz.

 

- To su ne­bu­lo­ze. Od smje­ne Ka­ta­li­ni­ća, ba­rem za sa­da, ne­ma ni­šta - ka­že za "San" ge­ne­ral­ni se­kre­tar Ši­ro­kog Jo­sip Be­van­da i do­dao:

 

- Bio sam na uta­kmi­ci i mo­ram re­ći da sam za­do­vo­ljan igrom na­šeg ti­ma. Ima­li smo če­ti­ri iz­gle­dne pri­li­ke, ali lop­ta ni­je htje­la u gol. Na su­đe­nje, ta­ko­đer, ne­ma­mo ni­ka­kav pri­go­vor. Ušao sam u svla­či­oni­cu Slo­bo­de i čes­ti­tao Tu­zla­ci­ma na za­slu­že­nom fi­na­lu.

17.04.2009.

Blaž Slišković: Kod Ćire Blaževića igrač mora platiti da bi igrao

Blaž Slišković rijetko istupa u javnosti, ne daje rado intervjue, ali kad to učini onda u pravilu servira “vruću robu”. Legendarni Baka koji se nedavno vratio s trenerske “pečalbe” u Albaniji gostovao je u četvrtak na mostarskom radiju Studio 88 i tamo je u opširnom polusatnom intervjuu vrlo otvoreno govorio o različitim temama. Najzanimljiviji dijelovi vezani su uz reprezentaciju BiH, a u tom kontekstu Baka se okrznuo i aktualnog izbornika Ćire Blaževića.

 

- Meni su znali nabijati na nos, Baka je uzimao lovu od igrača, a sada kad se zovu, ne znam kakvi sve igrači niko ne kaže, Ćiro je uzeo novac. Evo sad primjera, Marko Topić je ušao minutu protiv Belgije, zato što je određeni novinar zajedno sa igračem platio Ćiri Blaževiću. Svi to znaju ali šute, ali ja sam rekao i novinarima i ljudima u savezu šta sve znam, ako počnem pričati svi ćete se dobro zamisliti. A Baka će progovoriti onog trenutka kada više ne budem financijski ovisan o bilo kome jer nažalost nikad ne znaš gdje će se ukazati prilika za posao, ja ću sve ispričati pa neka se ljudi crvene – kazao je Baka za mostarski radio.

 

Slišković je u dva kvalifikacijska ciklusa bio izbornik BiH, ali iako se bio blizu uspjeha nije uspio ostvariti plasman na veliko natjecanje. Evo što je Slišković kazao na tu temu.


- Danas odgovorno tvrdim da reprezentacija nikada ne bi izgubila na svom terenu od Mađarske i Grčke da način na koji je izgubila da nije utakmica bila prodana od pojedinih igrača. To odgovorno tvrdim bez obzira kako će sada netko reagirati. Ni u snu nisam mogao sanjati da će se to dogoditi u srcu BiH, u Zenici. OK, moralno je bilo da ja i stručni štab odstupimo nakon svega, jer smo bili najodgovorniji, platili smo za neuspjehe, ali me boli zašto javnost nije prepoznala ili nije željela da prepozna šta se događalo u reprezentaciji.

 

Baka Slišković je na koncu priznao da je bio razočaran i medijskim tretmanom.


- Od prve utakmice su mi novinari, pogotovo oni iz Sarajeva pokušali podvaliti, tek kada smo zaredali sa pobjedama pokušali su se prikloniti. Danas ti isti novinari pričaju o Ćiri bajke, pišu o nekom jedinstvu, a ljudi zaboravljaju da sam ja prvi išao po Hercegovini, Hrvatskoj, po Banja Luci. Ja sam nagovarao igrače hrvatske nacionalnosti iz BiH i Hrvatske da igraju za reprezentaciju i igrače srpske nacionalnosti da igraju za BiH i u tome smo uspjeli. Sada traje idila do prvog poraza odnosno kiksa ali tako je to kod nas…

17.04.2009.

Sve spremno za šahovski praznik

U kući Alije Đerzeleza u starom dijelu Sarajeva, u kojem nas avlija i enterijer ovog historijskog spomenika vraćaju u dobra vremena naših predaka, jučer je održana pres-konferencija uoči 39. međunarodnog šahovskog velemajstorskog turnira "Bosna 2009", koji će biti 18. kategorije FIDE (prosječan rejting 2.691 poen). Predsjednik ŠK Bosna Nusret Čaušević saopćio je definitivnu listu učesnika A-turnira.


- U Sarajevu će u sali Doma Oružanih snaga BiH od 7. do 18. maja igrati Slovak Sergej Movsesjan (Slovačka, rejting 2.747), Hao Vang (Kina, 2.696), Pavel Eljanov (Ukrajina, 2.693), Pentala Harikrišna (Harikrishna, Indija, 2.686) i dvojica bh. igrača Ivan Sokolov (2.669) i Borki Predojević (2.652).


Posebno nam je drago da se Sokolov vratio na bh. listu i da će ubuduće ponovo nastupati za Bosnu i za našu reprezentaciju - istakao je Čaušević. Također, uporedo s A-turnirom bit će održan i Međunarodni šahovski festival "BH Telecom 2009", koji je ušao u seriju Balkan Gran pri turnira.


Premijer Kantona Sarajevo i predsjednik Organizacionog odbora takmičenja Besim Mehmedić istakao je kako su Bosnini turniri afirmacija BiH te da se jučerašnjim druženjem u kući Alije Đerzeleza promovira i kulturna baština Sarajeva i države. Muzička zvijezda Dino Merlin, promotor šahovske škole Bosne, naglasio je značaj igre na 64 polja u intelektualnom razvoju mladih ljudi.

 

17.04.2009.

Dominković pod istragom Saveza

Poslije uspjeha selektora Miroslava Ćire Blaževića i A reprezentacije BiH u kvalifikacionim mečevima i velikih pobjeda nad Belgijom, niko više i ne priča o prljavim radnjama u NS BiH. Sjednica IO NS BiH će se održati danas u prostorijama Saveza (11 sati) u Sarajevu, a jedna od zanimljivijih tačaka dnevnog reda su finansijski problemi u kojem se NS BiH nalazi. Međutim, najinteresantnija tačka, Iljin ugovor o TV pravima, ni ovaj put nije na dnevnom redu.


- Tražili smo da se o TV pravima raspravlja na posebnom sastanku, jer uvijek se sfušeri ovaj problem i ništa ne završimo. Ako je Iljo nešto mogao potpisati bez odobrenja Saveza i ako su ekonomski eksperti procijenili da smo ušli u minus zbog toga, on za to mora snositi posljedice. Sulejman Čolaković je preuzeo Iljino mjesto i njemu je u interesu ispitati ovaj slučaj - govori jedan od članova IO NS BiH.


Kandidati za generalnog sekretara pristižu u NS BiH, a komisija će ustanoviti koji kandidat ima najbolje uslove. Velike šanse da ostane na poziciji generalnog sekretara, kako tvrdi ovaj član IO, ima sadašnji sekretar Munib Ušanović, jer je on prvi favorit selektora Blaževića.


- Šta god sada Ćiro kaže, tako mora biti. Jedino riješenje da Savez izađe iz krize je odlazak u Južnu Afriku i ništa drugo. Zato će Ćiro utjecati i na stvari u IO, jer sve ovisi o njemu. Jedna od ključnih stvari u narednom periodu je pronaći atraktivne protivnike za juni i avgust kako bi Savez nešto zaradio, a to bi opet mogao Ćiro završiti - kaže član IO.

17.04.2009.

Sarajevu otvorena vrata Evrope?

Još se ne zna kome će ove sezone pripasti Kup Bosne i Hercegovine, ali su ishodi polufinala donijeli odgovor na jedno vrlo važno pitanje - Evropu će izboriti i četvrtoplasirana ekipa iz naše lige pod uvjetom da finalisti Sloboda i Slavija ne padnu drastično u prvenstvu.


BiH će, naime, iduće sezone imati četiri predstavnika u evropskim kupovima. Prvak ide u kvalifikacije za Ligu prvaka, a još tri tima, uključujući i osvajača Kupa, u Evropa kup, novo takmičenje koje će iduće sezone zamijeniti dosadašnji Kup UEFA. Kako trenutno stvari stoje, Zrinjski će igrati Ligu prvaka, dok će u Evropa kup Sloboda i Slavija, bilo kao osvajač Kupa BiH ili druga, odnosno treća ekipa Premijer lige.


Najveće šanse za četvrto mjesto ima Sarajevo s tri boda prednosti nad Laktašima, koje, ujedno, dočekuje na Koševu do kraja sezone. U tu borbu se, realno, mogu uključiti još i Zvijezda i Široki Brijeg. S obzirom na rejting BiH u evropskom klupskom fudbalu (32. mjesto), naš prvak igrat će u drugom pretkolu Lige šampiona, ali u žrijebu neće biti nosilac, što mu za protivnika može donijeti, recimo, klub iz Norveške, Srbije, Kipra, Latvije, Bjelorusije...


Pobjednik Kupa i naredna najboljeplasirana ekipa na tabeli idu u drugo pretkolo Evropa kupa (podređeni položaj u žrijebu), dok će četvrtoplasirani tim biti nosilac u prvom pretkolu, a za protivnike može dobiti ekipe iz nižerazrednih liga, poput luksemburške, ermenske, kazahstanske, malteške...


Kandidati za međunarodne kupove


1. Zrinjski    22    15    2    5    43:29    47
------------------------------------------------------------------
2. Sloboda    22    12    4    6    25:15    40

3. Slavija    22    11    6    5    26:19    39
------------------------------------------------------------------
4. Sarajevo    22    10    6    6    28:23    36
------------------------------------------------------------------
5. Laktaši    22    9    6    7    32:24    33

6. Široki    22    10    2    10    34:25    32

7. Zvijezda    22    8    8    6    29:24    32

16.04.2009.

Otkazan izvršni odbor NS/FS BiH

Sjednica Izvršnog odbora Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine koja je trebala biti održana danas odgođena je do daljnjeg, jer u Sarajevu ne bi imali kvorum.

 

Naime, za održavanje sjednice potrebno je da se na sastanku pojavi najmanje 12 članova IO od 15 koliko broji naša „fudbalska vlada“. Međutim, dan uoči sjednice, u Savez su stigla „opravdanja“ za Ivana Perića, Zlatana Miju Jelića, Hamdiju Abdića i Mensuda Bašića, koji su najavili da neće moći doći u prijestolnicu.     


Iako je praksa da se sjednica prolongira za 24 sata, sigurno je da IO neće biti održan ni u petak, a upitno je da li će se uopšte sastajati do 28. aprila kada je zakazana Skupština NS/FS BiH. „Fudbalska vlada“ upravo je trebala raspravljati o predstojećoj sjednici Skupštine.


Međutim, prolongiranje IO neće poremetiti održavanje Skupštine. Danas će delegatima biti proslijeđeni materijali za skupštinsko zasijedanje, a 28. aprila će biti izabran i 15. član IO i to onaj iz Tuzlanskog kantona. Fikret Mujkić koji je krajem decembra prošle godine bio primoran podnijeti ostavku zbog „nespojivosti“ funkcija“, u fudbalskoj vladi BiH naslijediće Suad Salihbašić.

16.04.2009.

Jugić-Salkić poražena i u dublu

Najbolja bosanskohercegovačka teniserka Mervana Jugić-Salkić eliminirana je s WTA turnira u Barceloni i u konkurenciji dublova.


Jugić-Salkić je u paru s Ukrajinkom Yulijom Beygelzimer u prvom kolu 220.000 dolara vrijednog turnira poražena od Čehinja Hlavackove i Hradecke sa 0:6, 1:6. Bh. teniserka u utorak je poražena u prvom kolu singla od Francuskinje Emilie Loit sa 6:7, 6:3, 2:6.

16.04.2009.

Hamzić: Neka političari prodaju auta i riješit će naše probleme

Po­li­ti­ča­ri se ju­čer ni­su po­ja­vi­li na sas­tan­ku sa za­slu­žnim spor­tis­ti­ma Fe­de­ra­ci­je BiH, što naj­bo­lje po­ka­zu­je ko­li­ko je bh. vlast bri­ga za lju­de ko­ji su svo­jim spor­tskim re­zul­ta­ti­ma pro­sla­vi­li ovu ze­mlju. Osva­ja­či me­da­lja na Olim­pij­skim i Pa­ra­olim­pij­skim igra­ma, Svjet­skim i Evrop­skim prven­stvi­ma upu­ti­lo je po­ziv na­dle­žnim u Mi­nis­tar­stvu ci­vil­nih po­slo­va BiH kao i Fe­de­ral­nom mi­nis­tar­stvu za kul­tu­ru i sport da raz­go­va­ra­ju o nji­ho­vim pro­ble­mi­ma. Me­đu­tim, ni­ko ni­je do­šao osim po­mo­ćni­ka u Mi­nis­tar­stvu ci­vil­nih po­slo­va Su­ada Dža­fi­ća. Za­ni­mlji­vo je da ni­ko ni iz Olim­pij­skog ko­mi­te­ta BiH ni­je na­šao za sho­dno da se su­sre­tne s nji­ma. Ap­sur­dno je i da u ime kro­vne spor­tske in­sti­tu­ci­je ju­čer go­vo­ri Na­zif Ha­san­be­go­vić, či­ja agen­ci­ja je za­du­že­na za PR i mar­ke­ting OKBiH.

 

Mu­ja­no­vić, Sa­ra­če­vić, Ha­džić...

 

Rje­ša­va­nje svog sta­tu­sa za­tra­ži­li su: Ma­ra La­kić, Ti­ma Dže­bo, Ve­sna Baj­ku­ša, Ra­zi­ja Mu­ja­no­vić, Ibro Bio­gra­dlić, Mu­ha­med Mu­jić, Zla­tan Sa­ra­če­vić, Sa­bit Ha­džić, Ja­smin Mrko­nja, Mu­ha­med La­ti­fa­gić, te pa­ra­olim­pij­ci Asim Me­dić i Dže­vad Ham­zić. Oni zah­tje­va­ju da se nji­hov sta­tus izje­dna­či sa ko­le­ga­ma iz ma­njeg bh. en­ti­te­ta ko­ji već dvi­je go­di­ne pri­ma­ju pen­zi­ju za vrhun­ske re­zul­ta­te.

 

- U Pra­vil­ni­ku o ka­te­go­ri­za­ci­ji spor­tis­ta sto­ji da sa­mo pre­re­gis­tro­va­ni stru­ko­vni sa­vez, u skla­du sa Za­ko­nom o spor­tu, mo­že po­dni­je­ti pri­ja­vu za ime­no­va­nje za­slu­žnih spor­tis­ta. Za­što bi se to mo­ra­lo lo­mi­ti pre­ko na­ših le­đa jer sa­ve­zi to ni­su ura­di­li? Uos­ta­lom, to nas ne tre­ba da se ti­če jer smo svi osva­ja­či me­da­lja iz biv­še Ju­go­sla­vi­je. Tra­ži­mo da se taj dio Pra­vil­ni­ka izmi­je­ni i da se sa­mi pri­jav­lju­je­mo - ka­za­la je Ma­ra La­kić, sre­bre­na sa Olim­pij­skih iga­ra ko­ja se pi­ta za­što su spor­tis­ti iz Fe­de­ra­ci­je ma­nje vri­je­dni od ko­le­ga iz RS-a.

 

Oni su is­ta­kli da ni­ko od njih ne tra­ži mi­los­ti­nju, ne­go sa­mo ono što im za­ko­nom pri­pa­da. Za­sme­ta­lo im je i što Ra­dna gru­pa ko­ja je for­mi­ra­na da ra­di na ovom pro­je­ktu, još uvi­jek ni­je odre­di­la iznos ko­ji bi spor­tis­ti tre­ba­li pri­ma­ti mje­se­čno, a tra­že da bu­du u vi­si­ni tri pro­sje­čne ne­to pla­će.

 

Ni­su u pi­ta­nju ve­li­ke pa­re

 

- U na­šoj ze­mlji je pos­ta­lo pra­vi­lo da se ne po­jav­lju­ju oni od ko­jih sve za­vi­si, a to su u ovom slu­ča­ju po­li­ti­ča­ri. Ne znam zbog če­ga se na­pra­vio ovo­li­ki pro­blem jer ko­li­ko nas ima, ni­su u pi­ta­nju ve­li­ke pa­re. Do­vo­ljno je da na­ši po­li­ti­ča­ri pro­da­ju dva auta iz svog ve­li­kog vo­znog par­ka i na­ši pro­ble­mi bi bi­li ri­je­še­ni - ka­zao je Dže­vad Ham­zić, zla­tni u sje­de­ćoj odboj­ci.

 

Biv­ši vrhun­ski ru­ko­me­taš Ja­smin Mrko­nja je is­ta­kao je ka­ko je be­smi­sle­no da ni­ko od njih ni­je kon­sul­to­van za izra­đi­va­nje Pra­vil­ni­ka.

 

- Bo­li nas ne­za­in­te­re­so­va­nost do­ma­ćih vlas­ti, dok u dru­gim drža­va­ma, pa i RS-u, spor­tis­ti do­bi­va­ju pen­zi­je . To­li­ko smo pos­ti­gli u spor­tu i sma­tram da svi tre­ba­ju bi­ti po­no­sni na nas jer je ovih 12 lju­di vrh bh. spor­ta - ka­že Mrko­nja.

 

Po­što se ju­čer ni­su mo­gli do­bi­ti ni­ka­kav od­go­vor, za­slu­žni spor­tis­ti su is­ta­kli da će nas­ta­vi­ti bor­bu za svo­ja pra­va, a prvi na či­ja vra­ta će po­ku­ca­ti je pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra Ni­ko­la Špi­rić.

 

Dža­fić: Sa­mi će se­be pre­dla­ga­ti

 

Pre­ma ri­je­či­ma Su­ada Dža­fi­ća, iz­mje­ne ko­je spor­tis­ti tra­že o na­či­nu pre­dla­ga­nja vrhun­skih spor­tis­ta za pen­zi­je su već na­prav­lje­ne, te će mo­ći sa­mi se­be pre­dla­ga­ti.

 

- Pro­ce­du­ra se mo­ra ispo­što­va­ti dok to sve po­no­vo ne do­đe na Vi­je­će mi­nis­ta­ra. Za­is­ta ne znam ko­li­ko će to tra­ja­ti, ali obe­ća­vam da ću ura­di­ti sve što je u mo­joj mo­ći da po­mo­gnem - is­ti­če Dža­fić.

 

Sa­ra­če­vić: Rok od mje­sec da­na

 

- Ni­je ni ču­do što mla­di odla­ze iz BiH kad mi ima­mo ova­kav tre­tman u drža­vi. Zah­tje­va­mo da se naš pro­blem ri­je­ši u ro­ku od mje­sec da­na. Šta tre­ba da ra­di je­dan Ibro Bio­gra­dlić? On je 1956. go­di­ne osvo­jio me­da­lju, pa sra­ču­naj­te ko­li­ko če­ka da do­bi­je ono što je za­slu­žio - ka­zao je Zla­tan Sa­ra­če­vić.

 

16.04.2009.

Svetlana Ceca Kitić : Kroz prozor sam pobjegla od Blaža Sliškovića

Svetlana Kitić, najbolja bh. rukometašica svih vremena, sigurno je najveći fenomen u svijetu sporta. Iako ima 49 godina, ova Tuzlanka još uvijek vrlo rado obuje patike i s istim uživanjem, kao što je to radila u najboljim danima, istrči na teren sa igračicama mlađim više od 25 godina. Popularna Ceca je zajedno sa svojim mužem Milanom Magićem revitalizirala klub s kojim je sve postigla, beogradski Radnički, koji je bio ugašen. Sad se bore za povratak u društvo najboljih u ligi Srbije.

 

- Moj muž je predsjednik kluba, a ja sam direktorica i igram po potrebi. U suštini, nikad nisam „okačila patike o klin“. Uvijek su bile na dohvat ruke, spremne za nove izazove - kazala je Svetlana Ceca Kitić na početku razgovora za „San Sport“.

 

Kaže kako je njen cijeli život vezan za Radnički, u kojem je provela 20 prelijepih godina. S njima je dva puta osvojila Evropski kup prvaka (1980. i 1984.), te Svjetski IHF Kup kupova (1986.).

 

Radnički pokrenuli iz pepela

 

- Za ne povjerovati je da jedan takav klub bio uništen do temelja. Radnički je 11 puta bio prvak bivše Jugoslavije, tri puta je u našim rukama bio Kup ove zemlje, a da ne govorim o uspjesima na evropskoj i svjetskoj sceni.... Ne postoji rukometna ekipa na našim prostorima koja je osvojila toliko medalja. I doživi sudbinu da ostane u zapećku - sa sjetom priča Kitićeva o teškoj situaciji kluba u koji je, kao veliki talenat, došla sa 15 godina.

 

Iza sebe ima fantastičnu karijeru. Pored pobrojanih klupskih uspjeha, sa reprezentacijom Jugoslavije osvojila je srebro na Olimpijskim igrama u Moskvi (1980.) i zlato na OI u Los Anđelesu (1984.), dok je na Svjetskom prvenstvu u Mađarskoj (1982.) bila bronzana. Dva puta je proglašena najboljom igračicom svijeta, a ponijela je titulu i najljepše rukometašice na svijetu.

 

- Ponosna sam na taj period. Nikome sa ovih prostora nije pošlo za rukom da bude dva puta proglašavan najboljim na svijetu, a bilo je toliko vrsnih sportista. I ta laskava titula najljepše igračice mi je mnogo značila. Mi Bosanke smo lijepe žene. Mada, nisam bila toliko svjesna svog izgleda, ali su druge rukometašice bile ljubomorne na tu činjenicu. Ipak, nisu to mnogo pokazivale. Mislim da sam ja znala „nositi“ tu ljepotu i da je to bila moja najveća prednost - ističe ona, te dodaje:

 

Platili ceh mladosti

 

- Bila je to lijepa era, odrastala sam uz sport i živjela rukomet. Sada posmatram moju kćerku koja raste uz mobitele, kompjutere i igrice, a meni je lopta bila glavna igračka.

 

Poznato je da je Ceca imala buran privatni život. Nije imala ni 20 godina kad se udala za Mostarca Blaža Sliškovića, bivšeg nogometaša Veleža i Hajduka, te nekadašnjeg selektora bh. reprezentacije. Njihov brak trajao je svega nekoliko mjeseci.

 

- Najveći problem je bio taj što nismo bili dovoljno zreli za takav korak. I Blaž je imao nepunu 21 godinu i platili smo ceh te svoje mladosti. Jednostavno nam nije išlo jer smo bili nespremni. Sjećam se da sam kroz prozor pobjegla od njega i otišla roditeljima u Tuzlu. Nisam ja bila zatočena u kući, nego sam u jednom momentu samo odlučila da moram pobjeći. Poslije je svako otišao svojim putem. Ja sam se vratila u Beograd. Nakon nekog vremena smo se ponovo sreli i moram reći da smo ostali u dobrim odnosima - ispričala je Kitićeva čiji je drugi muž poginuo u saobraćajnoj nesreći, a treći je ubijen 1998. godine.

 

Nemamo rezervni život

 

Prije dvije godine udala se po četvrti put. Iz prva tri braka ima troje djece Nikolu (25), Maru (20) i Aleksandru (10). Sve troje žive s njom u Beogradu.

 

- Bila sam deset godina sama sa djecom i nisam mislila da ću se ponovo udavati. Kad sam upoznala Milana dugo sam se premišljala da li da to ponovo učinim. Nije lako u 47. godini odlučiti da po četvrti put stanete na „ludi kamen“. Međutim, s Milanom mi je lijepo i vjerujem da mi je ovo posljednji brak. U životu je najvažnije da se nikad ne predajete. Povodim se za tim da je život jedan i da nemamo rezervni, a odvijat će se onako kako ga mi sami sebi skrojimo. Ima tu i sudbine, ali ako s velikom dozom optimizma idete ka svom cilju, sreća neće izostati - kazala je na kraju za „San sport“ Kitićeva.

 

Izjašnjava se kao Jugoslovenka

 

- Kad me pitaju šta sam, ja kažem da sam Jugoslovenka. Mnogo sam voljela tu zemlju i volim je i danas mada više ne postoji. Uvijek govorim kako mi niko ne može uzeti državu u kojoj sam se rodila.

Uvijek spremna

 

- Koliko sam uvijek bila u formi najbolje pokazuje anegdota koja se dogodila nedavno. Bila sam s mužem u Italiji sedam dana na odmoru. I vratim se taman na utakmicu Radničkog i sjednem na klupu da gledam. Međutim, moja ekipa je počela gubiti u prvom poluvremenu i trener mi je kazao da je vrijeme da se skinem. Totalno neplanirano i bez treninga uđem u igru i preokrenem rezultat, te zasluženo pobijedmo.

 

Aleksandra bi mogla naslijediti mamu

 

- Sve troje djece je bilo uključeno u moj najdraži sport. Sin Nikola je trenirao rukomet i prestao, a sada se posvetio poslu i uskoro će se oženiti. Kćerka Mara je na drugoj godini menadžementa i sjajno joj ide, a i ona trenira i igra, mada je ne forsiram pretjerano. Najveća nada da će krenuti maminom stopama je Aleksandra, koja još nema deset godina. Ona je uporna na mene, sama ide na treninge i ako ovako nastavi vjerujem da će izrasti u vrhunsku igračicu.

 

Politički anganžman

 

- Mnogi su mi zamjerali što sam se uključila Socijalističku partiju Srbije, naročito ljudi u BiH. Ja tu ne vidim ništa loše. Nikad se nisam bavila nekim teškim političkim pitanjima, nego sam bila zaokupljena pravima žena i djece, tu sam mogla nešto uraditi. Da mi je neko u BiH ponudio da budem dio njegove stranke, objeručke bih to prihvatila. Jednostavno nisu prepoznali u meni potencijal, a bila sam im na raspolaganju toliko godina kad sam se vratila u Tuzlu. Čelnici SPS-a su „iskoristili“ moju popularnost, sve ono što sam postigla i neokaljan obraz. Više nisam član te stranke, mada povremeno odem na neki sastanak. Istina je da 90 odsto vremena provodim u Radničkom i to je moja glavna okupacija.

 

Prihvatila bih ulogu selektora BiH

 

- Da me upitaju da postanem selektor ženske bh. reprezentacije pristala bih, ali pod svojim nekim uslovima. Razlog je što mi je ta funkcija već jednom bila ponuđena, ali sam izigrana i postala sam direktor reprezentacije. Upućena sam u sve što se dešava u bh. rukometu i mislim da se nekim ljudima treba zahvaliti na saradnji, te dati šansu nekome drugom. A najbitnija stavka je ne miješati politiku u sport.

16.04.2009.

Ermin Zec : Naljeto idem, ali nisam se dogovorio s Dinamom

Dok se čitava Evropa otima, a mediji s nestrpljenjem očekuju ko će odapeti strijelu s prvom pravom ponudom za Edina Džeku, još jedan naš dragulj Ermin Zec česta je tema na nogometnom tržištu. Hrvatski mediji pišu da je zagrebački Dinamo već dogovorio prelazak našeg mladog reprezentativca i člana Šibenika u Maksimir uz obeštećenje od dva miliona eura. Zec, pak, za naš list kaže da ništa nije dogovarao s aktuelnim hrvatskim prvakom.


- Zvali su me i hrvatski novinari postavljajući isto pitanje, ali im nisam imao šta reći. Sa Dinamom nisam pregovarao, a i ako je bilo kontakata sa Zagrepčanima, to je, možda, uradio moj klub. Jedino što mogu kazati jeste da mi godi što se najveći hrvatski klub interesira za mene, ali nisam razmišljao o prelasku u Dinamo - kazao je Zec u telefonskom razgovoru za "Avaz".


Dodao je da je trenutno svu pažnju usmjerio na to da sa Šibenikom s uspjehom privede sezonu kraju i da izbori plasman u Evropu.


- Ponuda imam i naljeto ću, vjerovatno, otići negdje dalje. Šibenik mi je mnogo pomogao i bio mi je veliki iskorak u karijeri, ali vrijeme mi je da odem u veći klub i u jaču ligu. Imam i ponude iz Njemačke pa ćemo vidjeti šta će na kraju biti - istakao je Zec.

 

16.04.2009.

Alen Mešanović : Životni mi je san bio da imam svoj sto u kafani

De­ve­de­se­tih go­di­na, ka­da se vra­tio iz Slo­ve­ni­je, Alen Me­ša­no­vić je bio pre­do­dre­|en da izras­te u naj­bo­ljeg igra­ča u BiH. I ši­re. Struč­nja­ci su u nje­mu vi­dje­li no­vog Sa­fe­ta Su­ši­ća. Nje­gov stil igre bio je po­put po­ezi­je. Ma­mio je plje­sak i uz­da­he na svim te­re­ni­ma, naj­vi­še zbog lu­ci­dnih dri­blin­ga, "laž­nja­ka", pa­so­va, proi­gra­va­nja i go­lo­va... Kao igrač Ve­le­ža izbo­rio se za mjes­to u mla­doj se­le­kci­ji kod Ner­mi­na Ha­džia­hme­to­vi­ća, ka­sni­je i kod Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća... Mi­je­njao je klu­bo­ve, tre­ne­re, gra­do­ve, že­ne, ali ne i na­vi­ke... Sa lop­tom je bio na ti, znao je sve no­go­me­tne taj­ne, pa je vi­šak ener­gi­je umjes­to na tre­nin­zi­ma tro­šio u ka­zi­ni­ma. Zna sva­ki en­te­ri­jer u sko­ro sva­kom ka­zi­nu u BiH. I ne­ke aus­trij­ske, slo­ven­ske, fran­cus­ke.., gdje je Me­ša­no­vić bo­ra­vio u tran­zi­tu, če­ka­ju­ći na inos­tra­ni an­ga­žman. U mla­|im da­ni­ma bio je ka­pi­ten Ha­sa­nu Sa­li­ha­mi­dži­ću, ko­ji mu se di­vio, kao i sva dje­ca ko­ja su de­ve­de­se­tih go­di­na uči­la prve fu­dbal­ske taj­ne. Vje­ro­va­tno su i Edin Dže­ko, Ve­dad Ibi­še­vić, Se­mir Šti­lić, ko­ji su do­no­si­li lop­te iza go­lo­va na na Grba­vi­ci, u Tu­zli, upi­ja­li sva­ki Ale­nov po­tez. Oni da­nas tre­su no­go­me­tnu Evro­pu, klu­bo­vi se oti­ma­ju, gaz­de ra­de re­ba­lans bu­dže­ta ka­ko bi ku­pi­li bo­san­ske dra­gu­lje. A, gdje je Me­ša­no­vić da­nas? Igra i ži­vi u Bi­ha­ću. Igra po Ga­be­li, Mi­oni­ci, Bu­goj­nu, Gra­ča­ni­ci.., da­le­ko od re­fle­kto­ra sla­ve. I ni­je re­kao po­slje­dnju ri­ječ. Još uvi­jek se na­da inos­tra­nom an­ga­žma­nu. Alen je za "San Sport" otvo­rio du­šu, is­pri­čao svo­ju ži­vo­tnu pri­ču...

 

- Igrao sam u ne­ko­li­ko ze­ma­lja i de­se­tak klu­bo­va. Po­slje­dnja mo­ja adre­sa, pri­je po­vrat­ka u Je­din­stvo bi­la je Krško iz Slo­ve­ni­je. U Krškom sam bio če­ti­ri mje­se­ca, ta­mo se li­je­čio i izli­je­čio. Me­|u­tim, u Mi­oni­ci su me mu­čki uda­ra­li, pa sam opet u autu i ne igram. Na­ža­lost, dok sam pa­uzi­rao Olim­pik nam je po­bje­gao - pri­ča Alen dok pi­je ka­pu­ći­no u ba­šti po­red Une.

 

Ka­ko se mo­glo de­si­ti da ne os­tva­riš im­pre­si­vnu ka­ri­je­ru. Umjes­to u Olim­pi­ku iz Mar­se­ja, Ba­je­ru, Ra­pi­du..,mi­je­njao si sre­di­ne; od Mos­ta­ra, Lu­kav­ca, Tu­zle, Po­su­šja, Sa­ra­je­va, do Bi­ha­ća...

 

- Uvi­jek sam že­lio igra­ti u ve­li­kom klu­bu, ali ži­vot me odveo na dru­gu stra­nu i pro­še­tao sa, kroz mno­ge gra­do­ve i klu­bo­ve. Na­ža­lost, po­ne­kad sa,m bio tvrdo­glav, ni­sam slu­šao sa­vje­te, ra­dio sam po svo­me i mo­žda za­to ni­sam uspio. Je­di­no ne­što pa­ra sam za­ra­dio ka­da sam oti­šao 1997. go­di­ne u Tur­sku. Na­ža­lost, u toj tur­skoj pro­vin­ci­ji - u Eru­zum­spo­ru, os­tao sam ja­ko krat­ko. Di­vim se lju­di­ma ko­ji ta­mo mo­gu ži­vje­ti. Moj na­čin ži­vo­ta, ni­je se ukla­pao u Eru­zum­spor.

 

Pro­mi­je­no si i ve­li­ki broj tre­ne­ra, ko­ga bi iz­dvo­jio?

 

- Is­ti­na je da sam se sre­tao sa da­va­de­se­tak tre­ne­ra ra­zli­či­tih pro­fi­la, po­gle­da, nao­bra­zbe, re­pu­ta­ci­je; od Ver­la­še­vi­ća, Hu­ki­ća, Ša­bi­ća, Ha­džia­hme­to­vi­ća, Mu­zu­ro­vi­ća, Jo­vi­ća, do De­mi­ro­vi­ća... Svi su oni ko­rek­tni, do­bri, ali sam vi­še vo­lio ra­di­ti sa sta­ri­jim, is­ku­sni­jim... Ipak, ako mo­ram iz­dvo­ji­ti je­dnog, on­da je to sva­ka­ko Ne­džad Ver­la­še­vić. Do­bri «Sma­jo», ta­ko su ga svi zna­li. Znao je sa igra­či­ma. I ra­hme­tli Hu­ka je imao je­dan su­per ko­re­ktan odnos, ko­ji je pre­no­sio na sve nas. Mu­zu­ro­vić je odli­čan za tim, stva­rao je po­ro­di­čnu atmo­sfe­ru u eki­pi. O Jo­vi­ću kao tre­ne­ru go­vo­re nje­go­vi re­zul­ta­ti. Gdje god je ra­dio, imao je re­zul­ta­te.

 

Oči­to je da tu­zlan­ske tre­ne­re naj­vi­še ci­je­niš?

 

- Mo­ram spo­me­nu­ti Sa­ki­ba Mal­ko­če­vić. On je po­put be­ha­ra u pro­lje­će, ne­što naj­bo­lje što se mo­glo de­si­ti Slo­bo­di i bh. fu­dba­lu. Ne ro­bu­je ne­kim ta­kti­ma, zna svoj po­sao.

 

U mla­|im pri­je­ra­tnim se­le­kci­ja­ma igrao si sa Ha­sa­nom Sa­li­ha­mi­dži­ćem. Ka­ko se de­si­lo da je on uspio, a ti si kroz ži­vot išao «ma­ka­da­mom»?

 

- Mo­ram pri­zna­ti da je ta­ko. Do 1995. go­di­ne dru­žio sam se sa Sa­li­ha­mi­dži­ćem. Za­je­dno smo igra­li za pi­onir­ske, ka­det­ske se­le­kci­je, a on­da smo se ra­zi­šli. Nje­ga je put odveo u Nje­ma­čku, a me­ne u Slo­ve­ni­ju, pa na­trag u Bo­snu. La­ko se mo­glo de­si­ti da i mo­ja ka­ri­je­ra kre­ne pu­tem ko­jim je išao Bra­co, ali pro­tiv su­dbi­ne se ne mo­že. Dra­go mi je što je Ha­san os­tva­rio im­pre­si­vnu ka­ri­je­ru. Ma­lo se igra­ča u Evro­pi mo­že po­hva­li­ti tro­fe­ji­ma ko­je je Bra­co osvo­jio, de­set je se­zo­na igrao u Ba­jer­nu, a sa­da je u Ju­ven­tu­su.

 

Znaš li još ne­ke igra­če ko­ji su "mo­ra­li" os­tva­ri­ti za­pa­že­ni­je ka­ri­je­re?

 

- Ni­sam sa­mo ja umjes­to ma­gis­tra­lom skre­nuo na ma­ka­dam. Ima dos­ta igra­ča ko­ji su pra­vi, ko­ji su bi­li pre­do­dre­|e­ni da uspi­ju, ali zbog ra­znih okol­nos­ti, ni­su do­bi­li pra­vu šan­su. Evo, re­ci­mo Ča­hta­re­vić, Smaj­la­gić, Duj­mo­vić su u svo­je vri­je­me bi­li izu­ze­tni igra­či, svi su pro­šli re­pre­zen­ta­ti­vne se­le­kci­je, ali ni­su os­tva­ri­li ka­ri­je­re ko­je su za­slu­ži­li. Da mi ni­je bi­lo njih, te Čav­ki­ća i druš­tva iz ka­fi­ća "Clio" ne znam ka­ko bih pro­ži­vio šest mje­se­ci sa gip­som, šta­ka­ma...

 

U vri­je­me ka­da si igrao u Ra­dni­čkom, iz Lu­kav­ca je do­la­zi­lo ne­ko­li­ko re­pre­zen­ta­ti­va­ca, po­put Osmi­ća, Osma­no­vi­ća, Ša­ba­no­vi­ća, bi­li ste hit bh. li­ge...

 

- To je bio re­zul­tat nas igra­ča kao cje­li­ne jer smo bi­li do­bri kao eki­pa, a ja naj­mla­|i me­|u nji­ma. U tom pe­ri­odu Lu­ka­vac je po me­ni bio naj­bo­lji jer da­nas bh. no­go­met ne­ma ve­znih igra­ča kao u to vri­je­me. Mo­ram pri­zna­ti da ci­je­la na­pad Lu­kav­ca ni­je imao svo­ja tri zu­ba, ali su bi­li maj­sto­ri fu­dba­la.

 

Da li je is­ti­na da si u sva­kom gra­du gdje si igrao imao lju­ba­vni­cu i os­tav­ljao plo­dno "sje­me"

 

- Ma neee! Mo­ram pri­zna­ti da se ži­vje­lo li­je­po, da smo bi­li me­ta dje­vo­ja­ka, ali ni­je bi­lo ta­ko baš u sva­kom gra­du.

 

Vo­liš že­ne, što je nor­mal­no, ali i ka­zi­na, što ni­je nor­mal­no za je­dnog spor­tis­tu...

 

- Že­ne i ka­zi­na mo­je su stras­ti, ali ri­jet­ko pi­jem al­ko­hol. Na­ža­lost, spo­znao sam da je la­kše iza­ći na kraj sa al­ko­ho­lom, ne­go sa koc­kom. Me­ne je koc­ka uni­šti­la, je­dnos­ta­vno i kad imam i kad ne­mam pa­ra pri­vla­či mi taj zvuk ka­zi­na. To je ne­što ja­če od me­ne. Na kla­di­oni­ca­ma, u ra­znim ka­zi­ni­ma iz­gu­bio sam vi­še ne­go što je ne­ki naš igrač za­ra­dio u Bun­de­sli­gi. Zbog te stras­ti ni­sam uspio i za­to sam ja je­di­ni kri­vac.

 

Ham­za i Ta­rik tvo­ji su na­slje­dni­ci..?

 

- Hva­la Bo­gu odli­čni su uče­ni­ci i kre­nu­li su mo­jim sto­pa­ma. Ham­za je pre­dpi­onir Ve­le­ža - lje­vak je, a Ta­rik igra u pi­oni­ri­ma Bu­du­ćnos­ti. Vi­diš, on mi je deš­njak.

 

U tvo­joj ka­ri­je­ri i ži­vo­tu bi­lo je ra­do­snih i te­ških tre­nu­ta­ka. Mo­že­te li iz­dvo­ji­ti ne­ki?

 

- Te­ško je na­ći naj­te­že i naj­sre­tni­je tre­nut­ke. Do­bi­ti dje­cu je ne­opi­siv osje­ćaj i tad sam bio naj­sre­tni­ji. Da­kle rođ|e­nje si­no­va Ham­ze i Ta­ri­ka je ne­što naj­bo­lje što mi se de­si­lo. Naj­te­ži tre­nu­tak u fu­dba­lu de­sio se 1993. go­di­ne ka­da sam se iz Fran­cus­ke vra­tio u Slo­ve­ni­ju, jer sam že­lio bi­ti bli­že ku­ći. Pru­ža­la mi se mo­gu­ćnost da os­tva­rim ka­ri­je­ru, da igram u ve­li­kom klu­bu, ali sam že­lio sil­no ku­ći. Lju­di iz fran­cus­ke am­ba­sa­de tra­ži­li su od me­ne ime­na pet naj­bi­tni­ji lju­di iz mo­je uže po­ro­di­ce, ka­ko bi ih do­ve­li u Fran­cus­ku jer su zna­li za rat u BiH i da se ne mo­gu vra­ti­ti ku­ći. Že­lje­li su mi po­mo­ći, po sva­ku ci­je­nu me za­drža­ti, ali sam bez ra­zmiš­ljao sve to od­gur­nuo i vra­tio se u Slo­ve­ni­ju, po­tom u naš "vi­la­jet".

 

Da li kri­viš ne­ko­ga što ni­si uspio?

 

- Je­di­ni kri­vac sam ja. Imao sam lju­de ko­ji su mi po­ma­ga­li, ali ro­dio sam se kao je­di­ni­ca za sa­mo­uni­šta­va­nje. Je­dnom sam sa­njao da sam mi­li­oner i kad sam se pro­bu­dio, bio sam pre­sre­tan je da mi čo­vjek da mi­li­on ma­ra­ka i ka­že da na­pra­vim mi­li­on i je­dnu mar­ku ja to ne bi znao.

 

Gdje se vi­diš za go­di­nu, dvi­je, pet, de­set go­di­na?

 

- Ni­kad ni­sam uži­vao u fu­dba­lu kao sad, jer ne­mam što iz­gu­bi­ti. Sa­da že­lim sa­mo za­bi­ja­ti, uve­se­lja­va­ti pu­bli­ku. Po­ku­ša­vam na­ći mjes­to gdje vla­da mir i gdje ne­ma bu­ke, kao i da sva­ki dan za­po­čnem s os­mje­hom. Eto, je­dnom ta­kvo mjes­to sam na­šao. Ci­je­li sam ži­vot, čak i kao dje­čak, ma­štao da imam svo­je mjes­to u ka­fa­ni i svoj sto. Eto, ta mi se že­lja ispu­ni­la, izbo­rio sam se za svoj sto u "Cliu" gdje me če­ka­ju no­vi­ne, fi­no okru­že­nje, per­so­nal, ra­ja... Za de­set go­di­na, a tek su mi 33 go­di­ne, vi­dim se u ti­mu sa svo­jim si­no­vim Ham­zom i Ta­ri­kom. Ja u od­bra­ni, je­dan sin u ve­zi, a dru­gi u na­pa­du. To mi je ve­li­ka že­lja - is­pri­čao nam je Alen Me­ša­no­vić, bo­san­ski "Džordž Best" ne­ka ču­ve­ni no­go­me­taš Man­čes­ter Ju­naj­te­da, ko­ji sla­vu sti­cao go­lo­vi­ma na te­re­nu, ali i zbog na­či­na ži­vo­ta.

 

Naj­dra­ža knji­ga

 

- Kad sam opu­šten i smi­ren mo­gu du­go da či­tam. Ide­ju o ži­vo­tu izvu­kao sam iz knji­ge Le­gen­da o Ali­pa­ši. Vo­lim da či­tam Jer­go­vi­će­ve knji­ge, kao i Fran­cus­ke knji­že­vnost. Ina­če, kad us­ta­nem, uz prvu ju­tar­nju kla­fu u "Cliu" pro­či­tam svu bo­san­sku i hrvat­sku štam­pu. Ovi­snik sam o či­ta­nju.

 

Ba­no­vi­ćki ru­da­ri

 

- Odras­tao sam u gra­du ru­dni­ka, ko­ji je bio bli­zu mo­je ku­će. Čes­to sam po­sma­trao ru­da­re i di­vio se nji­ho­vom he­roj­skom na­po­ru, tru­du, ali i nji­ho­vim ve­se­lim li­ca­ma i ka­da ula­ze i kad izla­ze iz ja­me. Ka­da su mo­ji Ba­no­vi­ću u pi­ta­nju, ra­ni­je se na uta­kmi­ca­ma Bu­du­ćnos­ti je­la pi­le­ti­na, a da­nas mi­ri­še ja­nje­ti­na. Taj mi­ris osje­ti sva­ki igrač ko­ji je igrao na sta­di­onu u Ba­no­vi­ći­ma.

 

Av­dić je naj­ja­či

 

- Kroz ka­ri­je­ru sam upo­znao ra­zne lju­de, no­vi­na­re, spor­tske ra­dni­ke, na­vi­ja­če, bi­zni­sme­ne... Eto, ako bih iz­dva­jao no­vi­na­ra, on­da bih spo­me­nuo Se­na­da Av­di­ća. Uz nje­go­ve tek­sto­ve, ko­men­ta­re, po­li­ti­čke, ali i spor­tske op­ser­va­ci­je ja se odma­ram. Sa užit­kom če­kam sva­ki no­vi broj «SB»

 

Ne­mam ni vo­za­čku ni auto

 

- U pri­či o fu­dba­le­ri­ma uvi­jek se po­ten­ci­ra­ju auto­mo­bi­li. Znam dos­ta igra­ča čim do­|e ma­lo do pa­ra, ku­pu­je, ka­kav ta­kav auto. Eto, ja ne­mam ni vo­za­čke ni auto­mo­bi­la. Mo­gao sam ima­ti va­go­na li­mu­zi­na, ali ni­kad me to ni­je pri­vla­či­lo. Je­dnom pri­li­kom, vo­zio me pri­ja­telj, ina­če, no­vi­nar Zla­tan. Ne­gdje na pu­to izme­|u Se­mi­zov­ca i Ili­ja­ša, on za­us­ta­vio auto i ka­že, ra­ču­na­ju­ći da imam vo­za­čku; haj­de Ale­ne, maj­ke ti nas­ta­vi da­lje, ja ne mo­gu. A, me­ne i strah i smi­jeh uhva­tio. Strah, jer se Zla­tan za­gla­vio na pru­žnom pri­je­la­zu i ni­ka­ko da kre­ne, a smi­jeh jer ja ne ra­zli­ku­jem kva­či­lo od ga­sa - pri­sje­tio se Alen.

 

O ra­hme­tli Ham­di­ji Ho­dži­ću...?

 

- Ka­ko mi je te­ško ka­da se sje­tim ko­jih sve lju­di ne­ma, a sa ko­ji­ma sam ra­dio. Ne­ma Hu­ke, Ver­la­še­vi­ća, a ni mog do­brog me­na­dže­ra Ham­di­je Ho­dži­ća Ho­dže. Lju­des­ka­ra, ne­ka mu dra­gi Al­lah po­da­ri li­je­pi dže­net.

 

O Ene­su Me­ša­no­vi­ću?

 

- Ne­vje­ro­va­tna ko­li­či­na sa­mo­po­uz­da­nja za ove pros­to­re. Re­zul­tat to­ga jes­te da se izbo­rio za svo­je mjes­to pod sun­cem.

 

O Mir­zi Me­ši­ću?

 

- Mo­mak ko­jem je ži­vot prvo dao, pa ma­lo uzeo... Sa­da zna ka­ko je ima­ti, pa ne­ma­ti. Ve­li­ki po­ten­ci­jal i že­lim mu da to ka­pi­ta­li­zi­ra ja­kim tran­sfe­rom.

Ko­ja je to pje­sma uz ko­ju se ra­do opus­tiš?

 

- Ja sam ve­se­la oso­ba i ra­do vo­lim ču­ti pje­sme kao što su: "Sta­ra ku­ća, sta­ri krov i hi­mna lo­ka­la "Le­pi Zaj­ko" ...

16.04.2009.

Da se poštuje zakon svi klubovi u BiH davno bi bankrotirali

Iz nogometa je otjeran nakon što je javno progovorio o namještanju utakmica i kupovini sudija. Gdje je stao u sportu, Fuad Kasumović nastavio je u politici jer skoro da nema dana da kao zamjenik ministra trezora i finansija BiH ne prozove nekog političara za nerad ili neke malverzacije. U razgovoru za "San" govori o odnosu državnih vlasti prema sportu, načinima na koje je moguće spasiti klubove za koje vjeruje da će propasti ako se ne privatiziraju, te poziva čelnike NSBiH da iskoriste priliku i mirno napuste pozicije.

 

Zbog čega je sport gotovo u potpunosti zaboravljen u budžetu BiH?

 

- Zakon o sportu BiH je usvojen, ali njegova provedba ide jako sporo i teško, naravno zaslugom onih koji sprječavaju da bilo šta na državnom nivou proradi. U budžetu BiH za 2009. godinu postoji 1,3 miliona KM namjenjenih za sport i klubove i već je raspisan konkurs za korištenje tog novca. Posao oko dodjele sredstava provodi Ministarstvo civilnih poslova BiH. Lani se novac dijelio skoro bez ikakvih kriterija, tako da su ga dobili neki nižerazredni klubovi. Mislim da taj novac treba ići onima koji su na nivou države napravili uspjeh. Pozivam klubove da se prijave na konkurs.

 

Je li taj iznos dovoljan ili je to samo još jedan pokazatelj da u institucijama BiH, više ljudi navija za neke druge reprezentacije, nego za reprezentacije BiH?

 

- Ovaj iznos apsolutno nije dovoljan! Treba se boriti da se više novca iz budžeta usmjeri ka sportu, jer sport je najbolji ambasador države. A, mislim i da se odnos prema reprezentaciji mijenja.

 

Na bolje ili na gore?

 

- Na bolje. Evo, za posljednju fudbalsku utakmicu BiH i Belgije u Zenici zvalo me mnogo i Srba i Hrvata da im osiguram karte i oni su došli na utakmicu. Problem ostaju neki politički lideri koji ne daju da se javno navija za BiH, što je sramno. Jedan kolega iz Banje Luke mi je pričao da je morao ići kući da gleda pomenutu utakmicu, jer u kafiću zbog takvih političkih stavova, ne smiju da upale televiziju i prate direktan prenos.

 

Iz nogometa ste otišli nakon suspenzije koju su inicirali tadašnji, a i sadašnji čelnici NS BiH, Iljo Dominković i Munib Ušanović?

 

- Kad sam bio predsjednik Čelika, klub se borio za opstanak i bio je u velikim finansijskim problemima. Sa grupom ljudi sam počeo raditi na sanaciji kluba i napravili smo dobar tim, da bi nam se desila klasična krađa bodova na utakmici u Orašju, pod patronatom Dominkovića. Ja sam tada javno rekao ono što je i danas na sceni; na početku sezone mešetari iz Saveza sjedu i dogovore ko će biti prvak, ko će ispasti i sav trud vam je uzaludan.

 

Nažalost, nisu to uradili, a čini se niti imaju namjeru sada uraditi...

 

- Ako žele dobro sebi, ovoj državi i nogometu, imaju idealnu priliku da odstupe. Ako to ne urade desit će se to da ćemo prije ili kasnije izgubiti neku utakmicu i doći u krizu i tada će ih istjerivati, prijavljivati tužilaštvima... Neka dođu naši fudbaleri koji su igrali vani, koji imaju kontakte, koji znaju posao i neka preuzmu Savez.

Koliko je realno da u BiH zaživi dioničarstvo u sportu, pogotovo u fudbalskim klubovima?

- Mislim da je to jedini način da klubovi opstanu. Naša privreda je slaba i teško je naći sponzora. Mislim da je Premijer liga BiH jedina liga u Evropi koja nema sponzora. Zamislite kako je onda u klubovima. Prosječan budžet klubova je oko 1,5 miliona KM. Kako taj novac naći kad je skoro nemoguće naći jakog sponzora?

 

Krije li se tu razlog trenutne katastrofalne situacije u klubovima poput Sarajeva, Čelika, Željezničara...?

 

- Svi ovi klubovi, da se ispoštuju zakoni sto posto, sutra bi morali bankrotirati i staviti ključ u bravu. Oni samo gomilaju dugove i taj balon jednom mora pući. Ako hoćemo uspješan sport, treba nam dioničarstvo u kojem će ljudi moći ulagati novac i voditi klubove. Danas klubove vodi politika ili neki klanovi, bez ikakve odgovornosti. Kad se zna ko plaća i ko ulaže, zna se i ko traži odgovornost i ko odgovara.

 

To bi značilo privatizaciju klubova. Šta bi trebalo privatizirati, samo klubove kao brend ili i njihovu imovinu poput stadiona ili dvorana?

 

- Evo recimo Čelik ili Sarajevo nemaju ništa osim imena i dugova. Samo to bi se i moglo kupiti. Stadioni nisu njihovi i koliko znam nemaju nikakve druge imovine. Tako da u startu teško da neko može sumnjati u lopovluk jer se kupuje ime i dugovi, ne i imovina jer nije njihova. Međutim, treba dugo godina da se napravi neki brend kakav je Sarajevo, Željo ili Čelik. Siguran sam da ima ljudi spremnih da ulože novac u to ime kako bi napravili neki poslovni uspjeh. Koliko bi samo para i vremena trebalo nekome da sa livade napravi neki novi Čelik - kazao je u razgovoru za «San» Fuad Kasumović, bivši predsjednik NK Čelik.

 

Može li se u politici pojaviti neko poput Ćire Blaževića, da napravi taj preokret, kakav je on napravio sa nogometnom reprezentacijom?

 

- Nažalost, u ovakvom ustavnom uređenju, nema tog Ćire koji može napraviti da to funkcionira. Reprezentacija se bori za jedan cilj i zna se da se treba pobjediti. Ono što je najvažnije, zna se ko za šta odgovora. Kod nas u državi šta god da se desi ne zna se ni ko je odgovoran, ni ko treba da pozove na odgovornost. Ćiro je od raštimanog orkestra napravio uhodan mehanizam. Ono što je još važnije, u igračima je probudio patriotizam. Siguran sam da je naša reprezentacija među deset najboljih u svijetu. Imamo igrače koji svakome mogu dati gol. Ovo je šansa generacije da se napravi veliki uspjeh uz normalan Nogometni savez. Bez toga ne vjerujem da će se to desiti.

60.000 KM za kupovinu bodova

 

Da li se bilo šta promjenilo u odnosu na taj period kada ste ukazivali na sudijske prevare i namještanje utakmica?

 

- Ja sam tada prezentirao ono što sam našao u Čeliku, a to je da je Čelik za mito sudijama dao nekih 60.000 KM za namještanje utakmica, što je uključivalo i čašćavanje ljudi iz NS BiH. Tražio da se to, ali i sve slično, kazni i zaustavi. No, ništa se nije desilo. I dalje smatram da su ljudi koji vode Savez, na čelu sa Ušanovićem, namjerno njega stavljam na prvo mjesto, trebali još tada otići.

16.04.2009.

Sloboda i Slavija drže pozicije vrijedne, minimalno, 180.000 KM

Kup UEFA sa­svim će pro­mi­je­ni­ti svo­je na­li­čje u na­re­dnoj se­zo­ni i ta­ko se­bi po­ku­ša­ti vra­ti­ti ne­ka­daš­nji ugled. Za na­še klu­bo­ve, kao i ve­li­ki broj os­ta­lih ni­že­ran­gi­ra­nih evrop­skih no­go­me­tnih ze­ma­lja, to bi mo­gla bi­ti slam­ka spa­sa za što du­ži os­ta­nak na evrop­skoj sce­ni, što bi u ovim te­škim vre­me­ni­ma zna­či­lo mno­go sta­bil­ni­je po­slo­va­nje.

 

Ipak, ko­li­ko god op­ti­mis­ti­čno ovo sve zvu­ča­lo, si­tu­aci­ja i da­lje ni­je la­ga­na, i na­ši će klu­bo­vi, uko­li­ko že­le pro­ći u Evrop­sku li­gu, i tek on­da za­ra­di­ti ba­sno­slo­vne nov­ce za na­še uslo­ve, opet mo­ra­ti pres­ko­či­ti ne­kog zvu­čnog pro­ti­vni­ka, ono što u pra­vi­lu ni­ka­da ni­su us­pje­li.

 

Evo ka­ko bi ot­pri­li­ke tre­bao iz­gle­da­ti put je­dnog bh. klu­ba, do tzv. Evrop­ske li­ge. Uku­pno 160 klu­bo­va tre­ba­lo bi su­dje­lo­va­ti u no­vom for­ma­tu Ku­pa UEFA, u se­zo­ni 2009./2010. Pre­ma klup­skim ko­efi­ci­jen­ti­ma drža­va, prvih šest naj­bo­ljih evrop­skih na­ci­ja imat će tri eki­pe u Ku­pu UEFA, se­dma, osma i de­ve­to­pla­si­ra­na na­ci­ja imat će če­ti­ri pred­sta­vni­ka. Dok će sve os­ta­le, gdje spa­da i BiH (osim Li­hten­štaj­na, An­do­re i San Ma­ri­na) ima­ti, ta­ko­đer, po tri pred­sta­vni­ka. U na­šem slu­ča­ju, po­bje­dni­ka Ku­pa BiH, te dru­go­pla­si­ra­ni i tre­će­pla­si­ra­ni sas­tav Pre­mi­jer li­ge BiH, po­zi­ci­je ko­je tre­nu­tno drže Slo­bo­da i Sla­vi­ja.

 

Prvo kva­li­fi­ka­cij­skog ko­lo

 

U prvom kva­li­fi­ka­cij­skom ko­lu su­dje­lo­vat će pe­de­set eki­pa, i to (pre­ma aktu­el­nom UEFA klup­skom ran­kin­gu) po­bje­dni­ci na­ci­onal­nog Ku­pa 52. i 53. ze­mlje na rang-lis­ti (Mal­te i San Ma­ri­na) i dru­go­pla­si­ra­ne eki­pe iz drža­va pla­si­ra­nih od 35. do 51. mjes­ta, izu­zev Li­hten­štaj­na (BiH je tre­nu­tno na 32. mjes­tu). U prvom ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja bit će i tri naj­bo­lje eki­pe na evrop­skoj ta­bli­ci fa­ir-playa. Ta­ko­đer, u prvom ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja će igra­ti i tre­će­pla­si­ra­ne eki­pe na­ci­onal­nih prven­sta­va iz ze­ma­lja od 22. do 51. mjes­ta na UEFA rang-lis­ti (osim Li­hten­štaj­na). Ta­ko bi, pre­ma tre­nu­tnom sta­nju na ta­be­li Pre­mi­jer li­ge, u prvom ko­lu kva­li­fi­ka­ci­ja nas­tu­pi­la Sla­vi­ja. U ovoj bi fa­zi naš pred­sta­vnik tre­bao ima­ti sta­tus no­si­te­lja.

 

Dru­go kva­li­fi­ka­cij­sko ko­lo

 

U dru­gom kva­li­fi­ka­cij­skom ko­lu su­dje­lo­vat će čak osam­de­set eki­pa, 55 no­vih i 25 po­bje­dni­ka iz prvog kva­li­fi­ka­cij­skog ko­la. U ovoj fa­zi uklju­ču­ju se po­bje­dni­ci na­ci­onal­nih ku­po­va ze­ma­lja ran­gi­ra­nih od 28. do 51. mjes­ta (tu spa­da i bh. pred­sta­vnik), za­tim dru­go­pla­si­ra­ne eki­pe na­ci­onal­nih prven­sta­va ze­ma­lja ran­gi­ra­nih od 19. do 34. mjes­ta (ta­ko­đer, i naš pred­sta­vnik, tre­nu­tno je to Slo­bo­da). Os­ta­tak uče­sni­ka ove fa­ze po­pu­nit će tre­će­pla­si­ra­ne eki­pe iz na­ci­onal­nih prven­stva či­je su ze­mlje ran­gi­ra­ne od 16. do 21. mjes­ta, čet­vrto­pla­si­ra­ne eki­pe iz na­ci­onal­nih aso­ci­ja­ci­ja ran­gi­ra­nih od 10. do 15. mjes­ta, te pe­to­pla­si­ra­ne eki­pe u prven­stvi­ma ze­ma­lja ko­je su ran­gi­ra­ne od 7. do 9. mjes­ta. Oba na­ša pred­sta­vni­ka tre­ba­li bi ima­ti sta­tus no­si­te­lja pri­li­kom žri­je­ba.

 

Tre­će kva­li­fi­ka­cij­sko ko­lo

 

Tre­će kva­li­fi­ka­cij­sko ko­lo, u ko­jem će su­dje­lo­va­ti 70 eki­pa, do­no­si mno­go ozbi­ljni­je su­par­ni­ke. U nje­mu će, uz 40 po­bje­dni­ka iz dru­gog kva­li­fi­ka­cij­skog ko­la, su­dje­lo­va­ti po­bje­dni­ci na­ci­onal­nih ku­po­va ze­ma­lja ran­gi­ra­nih od 16. do 27. mjes­ta, dru­go­pla­si­ra­ne eki­pe iz ze­ma­lja ran­gi­ra­nih od 16. do 18. mjes­ta, tre­će­pla­si­ra­ne od 10. do 15. mjes­ta, čet­vrto­pla­si­ra­ne od 7. do 9. mjes­ta, pe­to­pla­si­ra­ne od 4. do 6. mjes­ta, i šes­to­pla­si­ra­ne od 1. do 3. mjes­ta.

 

I, ko­na­čno, do­la­zi­mo do po­slje­dnje ste­pe­ni­ce pred Evrop­sku li­gu. U play-off kva­li­fi­ka­cij­skom ko­lu igrat će uku­pno 74 eki­pe, izme­đu os­ta­log 35 po­bje­dni­ka iz tre­ćeg kva­li­fi­ka­cij­skog ko­la, te 15 po­ra­že­nih iz tre­ćeg pret­ko­la Li­ge prva­ka. U play-off uklju­čit će se pre­os­ta­li po­bje­dni­ci na­ci­onal­nih ku­po­va iz 15 naj­bo­lje ran­gi­ra­nih ze­ma­lja sa UEFA rang lis­te, tre­će­pla­si­ra­ne eki­pe u prven­stvi­ma ran­gi­ra­nim od 7. do 9. mjes­ta, čet­vrto­pla­si­ra­ni ti­mo­vi iz aso­ci­ja­ci­ja ran­gi­ra­nih od 4. do 6. mjes­ta, te pe­to­pla­si­ra­ne eki­pe iz dva naj­bo­lje ran­gi­ra­na na­ci­onal­na prven­stva (En­gles­ka i Špa­ni­ja). Po dvi­je uta­kmi­ce, da­kle kod ku­će i u gos­ti­ma, igrat će se i u svim na­ve­de­nim fa­za­ma ta­kmi­če­nja.

 

Fi­nan­sij­ska stra­na

 

Za naš klu­bo­ve mo­žda i naj­va­žni­ja pro­mje­na u odno­su na do­sa­daš­nji for­mat, su fi­nan­si­je, jer je Evrop­ska li­ga sa­da pos­ta­la pu­no bo­ga­ti­je ta­kmi­če­nje ne­go što je to bi­lo do­sa­daš­nje iz­da­nje Ku­pa UEFA. Pri­je sve­ga što se ti­če kva­li­fi­ka­cij­skih ko­la, onih re­al­nih za na­še klu­bo­ve. Na­ime, klu­bo­vi će na­po­kon do­bi­ja­ti no­vac i za uta­kmi­ce pret­ko­la, ko­je su do sa­da bi­le sa­mo tro­šak! Sa­da će UEFA po­mo­ći klu­bo­vi­ma pa će za sva­ko kva­li­fi­ka­cij­sko ko­lo Evrop­ske li­ge klub do­bi­ti 90.000 eura, bez ob­zi­ra na is­hod me­ča!

 

Što se ti­če da­ljeg to­ka ta­kmi­če­nja, sa­mim even­tu­al­nim ulas­kom ne­kog od bh. ti­mo­va u gru­pnu fa­zu Evrop­ske li­ge, taj bi tim pos­tao fi­nan­sij­ski naj­mo­ćni­ji klub u drža­vi. Evo i za­što. Sva­ka eki­pa ko­ja se uspi­je pla­si­ra­ti u gru­pnu fa­zu će do­bi­ti 640 hi­lja­da eura u star­tu, te za sva­ku pre­đe­nu pre­pre­ku do gru­pne fa­ze (tri ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja i play-off run­du) bo­nus od 360 hi­lja­da eura. Eki­pe ko­je uspi­ju ući u gru­pnu fa­zu će, ta­ko­đer, stan­dar­dno bi­ti na­gra­đe­ne i za re­zul­tat­ske us­pje­he. Bod u gru­pnoj fa­zi na­gra­đi­vat će se 70 hi­lja­da eura, a tri bo­da du­plo vi­še, 140 hi­lja­da eura. Pre­ma je­dnos­ta­vnoj ra­ču­ni­cu, u slu­ča­ju da ne­ki od bh. ti­mo­va uspi­ju do­gu­ra­ti do Evrop­ske li­ge, odno­sno gru­pne fa­ze ta­kmi­če­nja, sa­mo od stra­ne UEFA in­ka­si­rao bi ra­vno mi­li­on eura, odno­sno, dva mi­li­ona KM. Po­se­bna stav­ka je za­ra­da od tv-pra­va, spon­zo­ra i ula­zni­ca, ko­ja je bar du­plo, ako ne i tro­du­plo ve­ća. Spo­me­nu­ta za­ra­da je za­gar­nti­ra­na, pa ma­kar iz­gu­bi­li sva­ku uta­kmi­cu u gru­pnoj fa­zi. U sva­kom slu­ča­ju fi­nan­sij­ski uslo­vi su, naj­ma­nje, pe­te­ros­tru­ko bo­lji no što su to bi­li do sa­da.

 

Gru­pe

 

U ovoj fa­zi su­dje­lo­vat će 48 eki­pa, po­di­je­lje­nih u 12 gru­pa. Bra­ni­telj na­slo­va, 10 po­ra­že­nih iz play-off run­de Li­ge prva­ka, te 37 po­bje­dni­ka play-off run­de Evrop­ske li­ge. Igrat će se po sis­te­mu Li­ge prva­ka, da­kle sva­ka eki­pa igrat će čak šest uta­kmi­ca u gru­pi, tri kod ku­će i tri u gos­ti­ma.

 

Knoc­ko­ut fa­za

 

U po­slje­dnju fa­zu Evrop­ske li­ge pla­si­rat će se 32 eki­pe; 12 po­bje­dni­ka i 12 dru­go­pla­si­ra­nih eki­pa Evrop­ske li­ge, ko­ji­ma će se pri­klju­či­ti i osam tre­će­pla­si­ra­nih eki­pa iz sku­pi­na Li­ge prva­ka. Knoc­ko­ut fa­za za­po­či­nje 1/16 fi­na­la i igra se na ispa­da­nje, na dvi­je uta­kmi­ce.

15.04.2009.

Anić: Nisam rekao da će moj sin igrati za Hrvatsku

Ako Igor Anić, rukometaš njemačkog prvaka Kila i sin trenera u reprezentaciji Bosne i Hercegovine Željka Anića, ne dobije poziv francuskog selektora Kloda Oneste (Claude), rado će zaigrati za Hrvatsku. Ovako jučer pišu zagrebačke "Sportske novosti" o 21-godišnjem talentiranom pivotu koji je prošao sve omladinske selekcije "Trikolora" i koji, nakon što je rođen u Mostaru, od svoje prve godine živi u Francuskoj i osjeća se Francuzom.

 

Sporni citati


Ono što ljude u BiH ne mora zanimati jesu njegove želje, odnosno šta će biti ako nešto ne bude. No, u tekstu u "Sportskim novostima" itekako su sporni citati Anića seniora, prvog asistenta selektora Halida Demirovića.


- Njegova prva želja je nastup za reprezentaciju Francuske (...) Međutim, znam da bi mu bilo drago igrati i u ekipi naše reprezentacije (...) Ako uskoro ne zaigra za Francusku, savjetovat ću ga da igra za Hrvatsku - citira SN riječi Željka Anića, koji je čak "99 posto uvjeren" da će Igor igrati u kockastom dresu.


Na čiju je to Željko "našu" reprezentaciju mislio, pokušali smo saznati od čovjeka koji zarađuje plaću u reprezentaciji BiH, reprezentaciji koja mora izmišljati igrače ne bi li konačno postala ozbiljna.


- Takvo što nisam nikada rekao. Nisam čitao novine, ali znam novinara koji je to napisao i koji me je zvao. Mislim da to nije korektno ni prema meni, ni prema Halidu Demiroviću sa kojim radim, ni prema ljudima u reprezentaciji.


A, što se tiče Igorovog izbora, on je samo njegov. Moj sin je punoljetan čovjek i sam odlučuje. Imao je pozive od Saveza Hrvatske, a i od Njemačke s obzirom na to da igra za Kil, ali je njegova želja francuski dres i to zbog 100 razloga - kazao je Anić za "Dnevni avaz" te, na pitanje da li je sa sinom ikada razgovarao o tome da zaigra za BiH, odgovorio:


Nismo pričali


- Pa imajući u vidu da je prošao sve selekcije u Francuskoj i da je on faktički Francuz, o tome nismo nikada pričali.


Inače, u tekstu u jučerašnjim "Sportskim novostima" nigdje nema ni slova o tome da Željko Anić, osim što je trener Zrinjskog, obavlja i dužnost pomoćnika selektora BiH.

 

15.04.2009.

Šener Bajramović : Opstanak glavni cilj

Šener Bajramović jučer je i zvanično preuzeo dužnost šefa stručnog štaba NK Orašje. Debi na užarenoj klupi "Labudova" sarajevski nogometni stručnjak imat će već u subotnjem duelu s aktuelnim prvakom Modriča Maximom.


- Iako imam malo vremena, moram upoznati mogućnosti svakog pojedinca kako bismo što spremnije dočekali taj meč. Očekujem maksimalnu saradnju i zalaganje svih struktura kluba. Cilj je jasan, opstanak u Premijer ligi - rekao je Bajramović.


Orašje se trenutno nalazi na pretposljednjoj, 15. poziciji tabele sa samo 22 boda. U klubu računaju da sa četiri domaće pobjede i tri boda iz četiri gostovanja mogu ostati u najvišem rangu.


Prvi test je subotnji meč protiv susjeda iz Modriče, direktog rivala u borbi za opstanak. "Labudovi" su jučer trebali igrati s gradskim rivalom Hajdukom, ali nakon što je federalni drugoligaš otkazao susret, Bajramović je mogućnosti svojih igrača testirao u njihovom međusobnom duelu.

15.04.2009.

Slavija i Sloboda u finalu Kupa BiH

Nogometaši Slavije i Slobode igrat će u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Slavija je u uzvratnom susretu polufinala Kupa BiH u Lukavici savladala Zrinjski sa 2:0. Prvi meč u Mostaru završen je pobjedom Zrinjskog 4:2, a Slavija je zahvaljujući golovima u gostima izborila dalji plasman.


Sloboda je na Tušnju pobijedila Široki Brijeg sa 1:0. Prvi duel ove dvije ekipe na Pecari završen je pobjedom Širokog Brijega sa 2:1.


Rezultati uzvratnih susreta polufinala:


Slavija - Zrinjski             2:0 (prvi meč 2:4)

Sloboda - Široki Brijeg   1:0 (1:2)


Finalni susreti na rasporedu su 13. i 27. maja.

15.04.2009.

Karačić: Puna podrška ženskoj A selekciji

Razočaran sam izdanjem naše ženske juniorske reprezentacije. Očekivao sam barem bolju igru ali ono što sam vidio otvorilo mi je oči, rekao je generalni sekretar Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine Smajo Karačić i nastavio:


-
Veliku pažnju rukometni savez poklonio je ovom sastavu. Uvjeravani smo da imamo dobru generaciju, ali svi koji su bili prisutni na utakmicama mogli su se uvjeriti u nešto sasvim suprotno.

 

- Činjenica je da u ovoj generaciji ima eventualno tri do četiri rukometašice na koje se može računati u budućnosti. Igra koju smo prikazali u duelima sa Srbijom, Crnom Gorom i Islandom u najmanju ruku je razočaravajuća. Od odgovornosti za lošu igru i katastrofalan rezultat ne mogu pobjeći niti treneri u reprezentaciji. Ko imalo prati rukomet mogao je vidjeti da naša igra nema niti glavu niti rep, tvrdi Karačić

 

Na pitanje šta i kako dalje što se tiče ženskog rukometa, a prije svega ženskih reprezentativnih selekcija Karačić je rekao:

 

- Od danas glavna preokupacija rukometnog saveza biće A selekcija. Nećemo zapostaviti niti mlade rukometašice, ali akcenat stavljamo na seniorsku reprezentaciju. U posljednje tri godine pokušali smo sa mladima, vidjeli smo na koga se može računati i uz nekoliko iskusnijih provjerenih igračica iz naše lige i inostranstva nadam se da ćemo napraviti nešto. Od septembra će se krenuti sa okupljanjima naše najbolje vrste, uspostavili smo saradnju sa rukometnim savezima susjednih država i već smo u dogovorima za odigravanje prijateljskih utakmica. Naša ženska seniorska reprezentacija biće prijavljena u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje su na rasporedu 2010. godine. Djevojke će u budućnosti imati puno podršku i Rukometni savez obezbjediće im uslove kakve imaju i ostale evropske selekcije. Najveći problem nam predstavlja mjesto selektora A selekcije. Mislim da ćemo ovaj put izabrati nekog provjerenog stručnjaka iz našeg okruženja i plan je da taj koji bude izabran ima glavnu riječ za sve reprezentativne selekcije.

 

Nakon ovih riječi generalnog sekretara našeg rukometnog saveza može se zaključiti da u "krovnoj kući" pušu neki novi vjetrovi i da nakon razočaravajućih igara mlade selekcije i nije sve tako crno. Rukometni savez zaslužio je sve pohvale za organizaciju kvalifikacija i za pruženu podršku mladoj selekciji, a ostaje nam da se nadamo da će nas barem jedna od izabranih vrsta nekad i obradovati.

 

15.04.2009.

Travnik 2009 - Gradu s ljubavlju

Pod pokroviteljstvom Vlade F BiH od 22. do 24. 05. 2009. održaće se 3. Međunarodni košarkaški turnir Travnik 2009 - Gradu s ljubavlju.

 

Na turniru će sudjelovati osam juniorskih ekipa a za sada su potvrdili učešće: BBV Eagles Leipzig - Njemačka, Debrecin – Madjarska, Rabotnički Skoplje- Makedonija, KK Kolubara Lazarevac - Srbija, KK Adriatic Split – Hrvatska, BC Udine – Italija i KK Travnik - Bosna i Hercegovina.


Na današnjoj pres konferenciji je upriličeno potpisivanje ugovora o generalnom sponzorstvu između predsjednice Sanje Gradaščević – KK Travnik i direktorice Suade Avdić - hotel Sunce -Vlašić , te sponzorstvu sa Almom Miljak , predstavnicom firme GRID BH. Održavanje turnira pomogli su i Vlada SBK, OŠ Travnik, Općina Travnik, te sponzori: BH Telecom, Agrokop, ASA osiguranje, Nobil i Hypo banka.

Tokom turnira predviđeno je i odigravanje revijalne utakmice između diplomata EU i ekipe bh. političara, te veterana Travnika i sarajevske Bosne.

15.04.2009.

Terzić potpisao za Veszprem

Mirsad Terzić reprezentativac Bosne i Hercegovine potpisao je trogodišnji ugovor sa mađarskim prvoligašem Vezspremom. Nakon dobrih igara u reprezentaciji i Celju naš Mirsad Terzić karijeru će nastaviti u jednom od najvećih evropskih klubova, mađarskom Vezspremu.


Terzića su u svojim redovima željeli vidjeti i čelnici španskog Ademar Leona ali ipak ponuda Vezsprema je bila finansijki bolja dok bi se Ademar kako stvari stoje trebao pojačati sa bivšim reprezentativcem naše zemlje Nikolom Prceom.


Naš reprezenetativac i zvanično će biti novi igrač mađarskog prvoligaša od naredne sezone, na taj potez se odlučio zbog toga jer mu je ekipa Celja smanjila primanja zbog nastale ekonomske krize u svijetu. Terzić je u karijeri nastupao za Olimpik, Željezničar, Izviđač iz kojeg je otišao u Zagreb gdje je stekao potpunu afirmaciju da bi 2007. godine pojačao ekipu Celja.

15.04.2009.

Hafizović još četiri godine u Krajišniku

Kemal Hafizović, zenički trener, koji je na ljeto prošle godine potpisao jednogodišnji ugovor sa NK Krajina, drugoligašem iz Velike Kladuše, u ovom klubu ostaće i naredne četiri godine. U klubu su zadovoljni radom zeničkog stručnjaka koji se sa Krajišnikom bori za ulazak u Prvu ligu Federacije BiH, pa su odlučili da vijernost produže na duže period, a osnovni Hafizovićev zadatak biće stvaranje stabilnog fudbalskog kolektiva.


- Prezadovoljan sam uslovima u Velikoj Kladuši, a moji „poslodavci“ Admil Mulalić, načelnik Opštine i Husejin Hadžić, predsjednik kluba imaju ambicije da stvre respektabilan fudbalski kolektiv, koji će mnogo značiti na fudbalskoj mapi BiH. Vjerujem da ćemo napraviti pravi posao, rekao je Hafizović.


Inače, Velika Kalduša je poznat „rasadnik“ fudbalskih talenata. U Krajišniku su svoje prve fudbalske korake napravili Adis Nurković, golman Travnika i sada već standardni A reprezentativac BiH, te Sanid Mujakić, mladi reprezentativac naše zemlje koji nosi dres premijerligaša iz Laktaša.

15.04.2009.

Traže ono što im pripada

Vrhunski sportisti iz Federacije BiH, osvajači olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja traže da im Vijeće ministara naše zemlje riješi konačno pitanje statusa kako bi mogli ostvariti ono što im pripada. Naravno, riječ je o penzijama koje njihove kolege u regionu, ali i u Republici Srpskoj da stvar bude tužnija po njih, primaju već godinama.


Paradoksa u BiH ima mnogo, a ovo je samo jedna u nizu pokazatelja kako su državni organi ambivalentni kada se radi o najboljim ambasadorima jedne zemlje.


Poziv u «pomoć» uputili su Mara Lakić, Tima Džebo, Vesna Bajkuša, Razija Mujanović, Ibro Biogradlić, Muhamed Mujić, Zlatan Saračević, Sabit Hadžić, Muhamed Latifagić, te paraolimpijci Asim Medić i Dževad Hamzić koji traže od Ministarstva civilnih poslova da regulišu njihov status.


- Boli nas ovakav odnos vladajućih struktura prema nama i našim uspjesima, tim prije što je u svim zemljama regiona, ali Republici Srpskoj, ova oblast već odavno reguulisana. Ne tražimo milostinju i nešto što nam ne pripada. Tražimo ono što nam pripada i još jednom apelujemo na relevantne institucije da razvijemo partnerski odnos i što prije prevaziđemo ovaj problem, rekao je Jasmin Mrkonja, osvajač zlatne medalje na Svjetskom rukometnom prvenstvu 1986. godine u Švajcarskoj.


- Tužno je da država i vladajuće entitetske institucije imaju diskriminirajući odnos prema nama. Naše kolege iz RS i drugih država već godinama dobijaju zasluženu penziju. Mnogi od nas imali su priliku opredjeliti se za neku od zemalja iz okruženja, ali smo svi ostali uz BiH i uvijek ćemo sa ponosom kazati odakle smo. Na našu žalost,  to niko ne poštuje, naglasio je Sabit Hadžić, naš proslavljeni košarkaš.


Vrhunski sportisti uputili su pismo Vijeću Ministarstva civilnih poslova BiH u kojem traže da odmah izmjeni Pravilnik o Kategorizaciji sportista BiH odnosno da se u članu 9. Stav 3. briše tekst «Pravo da podnesu prijavu za imenovanje zaslužnih i internacionalnih sportista imaju sportski Savezi na nivou BiH koji su izvršili preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu BiH».


Takođe, bh. sportisti traže da se donese odluka o visini životne penzije i da to bude kako je i u RS-u - tri prosječne neto plate maksimum, a da jedan predstavnik bude u komisijama koje se bave određivanjem pravilnika i odluka.


Sportistima se obratio i Suad Džafić, pomoćnik ministra za sport pri ministarstvu civilnih poslova BiH koji je izrazio žaljenje za novonastalu situaciju i obećao pomoć ministarstva, ali je dodao da će konačnu odluku donijeti Vijeće Ministara BiH.

 

15.04.2009.

Za Ivicu Grlića završena sezona

Ivica Grlić, kapiten njemačkog drugoligaša Duisburga, i nekadašnji A reprezentativac Bosne i Hercegovine zbog povrede koljena propustiće ostatak sezone. Naš internacionalac povredu je zaradio proteklog četvrtka, na treningu uoči gostovanja kod St. Paulija (2:2), a nakon dodatnog pregleda utvrđeno je da Grlić neće moći konkurisati za ekipu u posljednjih sedam kola Druge Bundeslige.


- Gorak je okus nakon saznanje da neću moći igrati do kraja sezone. Želio sam pomoći svome time, ali na žalost moji saigrači će do kraja prvenstva igrati bez mene, rekao je Grlić, nakon što je MRI (magnetna rezonanca) potvrdila da je naš internacionalac okončao sezonu.


Duisburg je nakon 27. kola na sedmoj poziciji sa 41 bodom. Popularne „Zebre“ još uvijek se nadaju da mogu dostići treću poziciju koja vodi u doigravanje za plasman na Bundesligu. Trenutno je vodeći Freiburg sa 52 boda i teško je očekivati da će ispustiti pet bodova prednosti ispred drugoplasiranog Mainza (47 bodova).


Dvije prvoplasirane ekipe izboriće direktan plasman u Bundesligu, dok će trećeplasirani tim, a to je trenutno Nurnberg (46 bodova) za elitu razigravati sa ekipom koja u Bundesligi na kraju prvenstva zauzme 16. mjesto. Osim Mainza, Nurnberga i Duisburga, za ovu poziciju će se boriti i Furth, Kaiserslautern (45 bodova), te Alemannia Achen (42 boda).

15.04.2009.

Slavija - Zrinjski

Ambicije Zrinjskog u prvenstvu odavno su poznate, ali Mostarci visoko ciljaju i u Kupu BiH, u kojem žele odbraniti naslov iz prošle sezone. Da bi u tome uspjeli, prvo moraju preskočiti Slaviju i izboriti novo finale. Prednost iz prve utakmice daje im realne šanse pred današnji revanš u Lukavici.


- Dalje nas vodi i minimalan poraz, ali Zrinjski, jednostavno, nema momčad koja se zna braniti. Nećemo odstupati od svog stila igre, odnosno u utakmicu ćemo ući kao da nam je za finale potrebna pobjeda - izjavio je trener Dragan Jović.


Struka mostarskog kluba danas će imati puno već izbor igrača nego u Modriči, budući da za utakmicu neće konkurirati samo Serdarušić i Šarac.


Ivanković, Džidić, Žuržinov, Selimović, Žižović, Kordić i Vuković nisu igrali u subotu, tako da odmorni čekaju duel sa Slavijom. Fudbalere Slavije još jedan korak dijeli od finala Kupa BiH, ali nimalo lagan. Za ispunjenje cilja potrebno je nadoknaditi minus od dva gola protiv lidera na premijerligaškoj tabeli Zrinjskog. U prvom meču u Mostaru bilo je 4:2 za "Plemiće". Posljednje partije za bodove, kući protiv Laktaša (1:1) i Željezničara na Grbavici (0:1), ne bude optimizam među navijačima, ali tako ne misle u taboru Slavije.


- Dva pogotka iz Mostara podgrijavaju nadu da možemo eliminisati Zrinjski. Normalno je da bi atmosfera u ekipi bila puno bolja da nismo izgubili na Grbavici. Za utjehu, i naš rival je u subotu izgubio u Modriči (0:2), pa smo u tom pogledu podjednaki. Očekujem uspjeh i vjerujem u finale. Neće biti nimalo lako proći. Hrabri smo što ćemo u odnosu na meč sa Željom biti jači za Spalevića i Jovanovića i što se oporavio Marković, koji je zimus pojačao naše redove, a poslije loma noge debitovao je protiv Željezničara - rekao je trener Slavije Zoran Erbez.

 

15.04.2009.

Mirsad Bešlija : Bit ću spreman do derbija sa Sarajevom

Pored gomile problema koji su zahvatili Grbavicu, desio se još jedan, Željezničar će u narednih nekoliko utakmica biti bez Mirsada Bešlije. Najbolji fudbaler Želje povrijedio se na utakmici protiv Slavije, iskrenuo nogu, a dan poslije na Grbavici pojavio se na štakama.


- Nezgodno sam stao, iskrenuo zglob, noga je otekla, nisam mogao hodati. Zbog otekline nisam mogao izvršiti detaljan pregled, ali definitivno ću morati pauzirati - rekao je Mirsad Bešlija, koji se zimus vratio na Grbavicu.


Iako se još uvijek ne može tačno prognozirati kada će se Bešlija ponovo vratiti na teren, iskusni fudbaler govori da će do 9. maja sve biti u redu:


- Nadam se da bih mogao konkurirati već za sastav na utakmici protiv Zrinjskog, ali vidjet ćemo. Jedno je sigurno, bit ću spreman do vječitog derbija protiv Sarajeva.


Pored Bešlije, trener Željezničara Demir Hotić na utakmici protiv Čelika u Zenici neće moći računati na Predraga Šimića i Semira Kerlu zbog crvenog, odnosno trećeg žutog kartona.

 

Protiv Zrinjskog pod reflektorima

 

Željezničar će dvije naredne utakmice Premijer lige igrati u noćnom terminu, pod svjetlima reflektora i uz direktan televizijski prijenos na BHT. U subotu će utakmica između Čelika i Željezničara u Zenici početi u 20.15 sati, a u srijedu 22. aprila prvi put će na zvaničnoj utakmici zasijati reflektori na stadionu Grbavica. Derbi između Željezničara i Zrinjskog počet će u 20 sati.

15.04.2009.

Zrinjski i Široki najbliži, ostali daleko od licence

Kao i obično, bh. premijerligaši projekt licenciranja ne shvataju dovoljno ozbiljno, pa se postavlja pitanje koji će od njih sljedeće sezone uopće moći igrati u najjačem rangu. Naši klubovi aplikacije za izdavanje licence podnijeli su u avgustu prošle godine. Rok za dostavu neophodne dokumentacije bio je 31. mart, ali mnogi su se oglušili na to, nadajući se da će im Nogometni savez BiH progledati kroz prste. Međutim, toga neće biti.


- Situacija je jako loša. Klubovi ponovo ne posvećuju dovoljno pažnje licenciranju, iako su mnogo puta upozoravani da su za narednu sezonu uslovi još strožiji i da ih je znatno teže ispuniti. Ne znam ko će dobiti licencu, ali prema onome što do sada imamo i znamo, malo ko ispunjava uslove - kaže generalni sekretar NSBiH Munib Ušanović.


Nazivi klubova koji će dobiti licence bit će poznati do kraja mjeseca. Kako kažu iz NSBiH, najbliži su Zrinjski i Široki Brijeg, mada niti kod njih ne cvjetaju ruže. Ostali su prilično daleko, uključujući i one koji se (možda i uzaludno), bore za Evropu. Prema riječima Ušanovića, od klubova koji pretendiraju na nastup u eurokupovima, najteže je Slobodi.


- Ponovo pozivam klubove da se uozbilje i da ne dozvole kompromitiranje svih svojih napora u ovoj sezoni. Ovoga puta Savez ne smije popustiti nikome, jer nam je zaprijećeno sankcijama i izbacivanjem svih klubova i reprezentacije iz međunarodnih takmičenja - apelira Ušanović.


Odluke o odobravanju licenci ovoga puta neće donijeti Izvršni odbor, već Skupština NSBiH.


Neka dođu da im pomognemo


Ušanović je pozvao predstavnike klubova da dođu u Savez na razgovore.


- Ne želimo da se ponovi ona sezona kada Željezničar i Sarajevo nisu dobili licence za Evropu. Neka i klubovi sa svoje strane iskažu želju za ličnu dobrobit. Neka dođu u NSBiH, pomoći ćemo im koliko možemo - kaže Ušanović.


Šta je licenciranje


Licenciranje je projekt koji je UEFA uvela prije nekoliko godina u cilju da unaprijedi i ojača klubove. Da bi dobio dozvolu za nastup u domaćem prvenstvu i evropskim kupovima, klub mora ispunjavati strogo određene sportske, infrastrukturne, administrativne, pravne i finansijske kriterije. Do sada su kriteriji za domaće takmičenje bili dosta blaži u odnosu na one koji se odnose za nastup u Evropi, ali od sljedeće sezone su identični, što naše klubove stavlja u još težu situaciju nego do sada.

15.04.2009.

Za mene ne brinite, zabit ću kad je najvažnije

Nakon 22. kola Premier lige šanse da Široki Brijeg izbori Europu kroz Kup UEFA postale su manje nego su bile, a nisu bile baš najbolje. Sarajevo je s Pecare odnijelo bod, što sigurno nije dobar uvod prije uzvrata polufinala Kupa BiH u Tuzli.


Kao često puta do sada, na Pecari su i nakon proteklog vikenda rekli: “Zaboravimo ovo, okrenimo se slijedećoj utakmici.” Sarajevo je odnijelo bod, a moglo je sva tri. Široki je ponovno igrao samo kod prekida, iz kojeg je uostalom Wagner i postigao jedini gol za momčad Ivana Katalinića i konačnih 1:1. Usprkos svemu rečenom, osjećaj je pred utakmicu sa Slobodom, susret sezone za Katalinića i igrače, na Pecari dobar. Podsjećamo, Široki u uzvrat unosi varljivih 2:1.


- Raspoloženje unutar momčadi nakon Sarajeva možda nije najbolje. Ali u nogometu je to tako. Ne možeš uvijek pobjeđivati, rekao je Dejan Bandović, prvi vratar i čovjek od kojeg će puno ovisiti u Tuzli. 
Statistika gostovanja, koja kaže da je Široki u tri proljetna gostovanja primio 7, a nije postigao niti jedan gol, ne pomaže. Još gore zvuči podatak da je Široki posljednji puta gol na strani u prvenstvu postigao u 8. kolu (pobjeda 2:1 na Koševu), a u Kupu se to dogodilo u prosincu, kada je u prvom ogledu četvrtfinala u Vrapčićima proslavljena pobjeda 4:1.


- To je na žalost tako. Kod kuće i na strani mi kao da smo dvije različite momčadi, dodao je širokobriješki čuvar mreže, te istakao: Ali mislim da ćemo ovog puta postići gol, da ćemo to učiniti kada je najvažnije.


S konstatacijom da je gostovanje na Tušnju utakmica sezone samo se djelomično složio.


- Rekao bih da nam je svaka do kraja sezone takva. Ni u prvenstvu nije sve gotovo. Osam je kola do kraja, dosta bodova u opticaju, tako da vjerujem da i na taj način možemo do Europe.


Pritisak će na Bandoviću biti veliki, s čime se ovaj Sarajlija do sada dobro nosio. Uostalom, protiv Sarajeva je skinuo nekoliko udaraca koji su Bordo timu mogli donijeti pobjedu.


- Naviknut sam na pritisak. Uvijek pokušavam sačuvati mrežu, naravno da ću i ovog puta, kada će to biti jako važno učiniti.

15.04.2009.

Jugić-Salkić zaustavljena u prvom kolu

Najbolja bosanskohercegovačka teniserka Mervana Jugić-Salkić nije se uspjela plasirati u drugo kolo WTA turnira u Barceloni, vrijednog 220.000 dolara. Jugić-Salkić je u prvom kolu poražena od Francuskinje Emilie Loit sa 6:7 (3/7), 6:3, 2:6.

15.04.2009.

Zec ne razmišlja o Dinamu

Ermin Zec mladi reprezentativac naše zemlje i povremeni A reprezentativac u razgovoru za Index.hr otkriva kako nije previše oduševljen činjenicom da je na meti zagrebačkog Dinama. Ermin Zec mladi Bugojanac i trenutno prva Zvijezda ekipe Šibenika nalazi se na meti brojnih evropskih klubova kao što su: Lille, Hoffenheim, Bochum, Werder, Schalke ali i drugi međutim dobre igre našeg nogometaša nisu promakle ni Zdravku Mamiću te je prema navodima Indexa Mamić spreman izdvojiti 2.000.000. eura za dovođenje Zeca u dres zagrebačkih modrih. Međutim Zec i nije previše oduševljen tom činjenicom


- Zaista ništa nisam čuo o tome, Moram priznati da nisam razmišljao o tome. Moje misli bile su isključivo vezane za Šubičevac i što bolje igre u dresu Šibenika pa tek onda o nekom inozemnom transferu na ljeto. O Dinamu uopće nisam razmišljao, ne znam što bi vam rekao, izjavio je naš nogometaš za Index.


Ne želi razbijati glavu milionima


- Svakako da mi godi interes Dinama, ipak se radi o hrvatskom prvaku. Međutim iskreno, ni Dinamo ni Hajduk sada mi nisu na pameti, želim otići vani. Kažete dva milijuna eura? Ma, milioni nek se vrte, bolje da se vrte, ali na meni je samo da igram. Pametnije je da ne razbijam glavu time, istakao je Ermin Zec.


Ermin trenutno dijeli drugo mjesto na listi strijalca Hrvatske lige sa Vručinom iz Slaven Belipa, obojica su postigli po 13 golova dok je ispred njih napadač Hajduka, Nikola Kalinić koji je postigao gol više

 

15.04.2009.

Sloboda bolja od Leotara, Bosna nadigrala Zrinjski

Sinoć su igrani susreti lige 8 za košarkaše Bosne i Hercegovine. Derbi kola igrao se u Sarajevu između Bosne i Zrinjskog a ništa manje zanimljivo nije bilo ni u Tuzli gdje su snage odmjerili domaća Sloboda Dita i Leotar iz Trebinja. Tuzlaci su u sinožnjoj utakmici imali imperativ pobjede pred domaćim navijačima.

U prva tri kola Sloboda Dita je nanizala tri poraza u ligi 8 tako da se činilo da su Tuzlaci već na samom startu izgubili šanse za play off, međutim nakon domaće pobjede nad Igokeom i gostujućom nad Hercegovcem ekipa Senada Muminovića pokazala je da se ne želi predati.


Pred utakmicu bio je upitan dolazak ekipe Leotara koja ima velikih problema u klubu tako da su teško osigurali prevoz do Tuzle. Tuzlaci su bolje otvorili utakmicu i već na samom startu napravili seriju od 7-0, i u nastavak utakmice Sloboda Dita predvođena večeras ponovo odličnim Jovanovićem je krenula dobro te je dvorana u maloj dvorani sportskog centra Mejdan očekivala visoku pobjedu domaćeg sastava, ipak ekipa Leotara se uspjela probuditi i u dva navrata prave mini serije od 6-0.


U drugoj četvrtini se igrao za koš za koš, te je ekipa Sloboda Dite drugu dionicu dobila sa samo pola koša viška u odnosu na goste iz Trebinja, 20-19. Čitavo drugo poluvrijeme Tuzlaci su održavali prednost, mada je ekipa Leotara u par navrata smanjila i bila blizu izjednačenja ali im to nije dozvolio ubitačni trio Slobode, Jovanović, Peršić, Velimirović. Na kraju je završilo 76-67 u korist domaćeg sastava.


Najefikasniji igrač utakmice bio je Vuković iz ekipe Leotara sa 18 poena, dok je u sastavu Tuzlaka bio najbolji Dalibor Peršić sa 17 a pratili su ga Jovanović i Velimirović sa po 15 ubačenih poena dok je dobar bio i Samir Lerić sa 14 poena.


Muminović zadvoljan


Pa kao što smo i očekivali jednu tešku utakmicu, Leotar je mnogo dobro odigrao i protiv Igokee i sve ove utakmice, Pad rezultata u zadnjem dijelu utakmice je malo umrtvio igru, mi smo odigrali malo pogrešno na neki način što se tiče ovih tehničkih stvari, tu smo imali par grešaka ali u prinicipu sam zadovoljan, dobili smo utakmicu što je najvažnije i sada se već trebamo pripremiti za narednu utakmicu sa Borcem u Banja Luci, izjavio je nakon utakmice Senad Muminović trener domaće ekipe.


Treba napomenuti da Zlatko Jovanović i dalje vuče povredu zadobijenu u susretu sa Širokim u ligi 13, ali da je odličan saigrač pokazao je i sinoć, smogao je snage i po ko zna koji put odigrao odličnu utakmicu, pored njega u toku treće četvrtine lakšu povredu zadobio je i njegov timski kolega Ranko Velimirović.

Ekipa Bosne je u Sarajevu rutinski odigrala utakmicu za Zrinjskim kojem su nakon četvrtog uzastoponog poraza šanse za play off svedene na miniumim. Studenti su tokom cijelog susreta diktirali tempo igre te je rezultat na kraju glasio 88-66.


Najefikasniji kod Studenata bio je Ivanović sa 24 te Šehović sa 20 poena, u ekipi Mostaraca bolji od ostalih bili su Vučković sa 22 te Čular sa 18 ubačenih poena.


Rezultati 6. kola:

Bosna ASA BH Telecom - Zrinjski HTM              88:68
Sloboda Dita - Leotar                                        79:67
Hercegovac - Borac Nektar                                77:73

Danas se na Pecari sastaju domaći Široki Eronet i Igokea.

15.04.2009.

Počeli pregovori Džeke i Volfsburga

Irfan Redžepagić, menadžer našeg nogometnog reprezentativca Edina Džeke počeo je pregovore sa Volfsburgom oko eventualnog produženja ugovora 23-godišnjeg napadača. Džeko je posljednjih mjesec dana u žiži interesovanja velikih evropskih klubova, koji ga žele vidjeti u svojim redovima. Međutim, Džeko ima ugovor s Volfsburgom do 2011. godine, a kako stvari stoje klub ga neće pustiti na kraju ove sezone, budući da imaju velike planove ukoliko se plasiraju u Ligu prvaka ili Kup UEFA. Irfan Redžepagić je Džekin menadžer već skoro pet godina. Realizirao je transfere iz Željezničara u Teplice, a onda i u Volfsburg.

 

- Veliki je interes za Edina i to ne moram ponavljati. Međutim, neki klubovi su jako zagrizli da ga dovedu, drugi se opet pominju u tom kontekstu, ali nisu baš toliko zainteresirani. Ne želim govoriti o imenima klubova, ali neki koji su najozbiljnije krenuli u akciju za Edina Džeku, nisu toliko medijski eksponirani u cijeloj priči - kaže Redžepagić i nastavlja:

 

- Došao sam u Volfsburg da vidim kako razmišljaju u klubu. Da li bi uopće pustili Edina i ako ne bi, možemo li početi razgovarati o novom ugovoru.

 

Redžepagić je svjestan da se Volfsburg neće tako lako odreći svog najboljeg igrača ove sezone.

 

- Džeko uživa velike simpatije Feliksa Magata, prvog trenera i osobe koja uživa veliki ugled u klubu. Magat je engleski tip trenera, dakle on je u isto vrijeme i menadžer kluba. On je doveo Edina, puno je radio i dan danas radi s njim. Sasvim je sigurno da ga neće tek tako pustiti. Mislim da su šanse 50-50 da Džeko napusti klub - kaže Redžepagić.

 

Naš reprezentativac koji ove sezone igra u fantastičnoj formi, postigao je 16 golova u Bundesligi, a u evropskim kvalifikacijama je prvi strijelac sa sedam postignutih golova u dresu reprezentacije.  Posljednji koji se ozbiljno zainteresirao za Džeku je italijanski gigant Milan, koji je spreman da odriješi kesu kako bi ga doveo na San Siro.

 

Džeko: Svejedno mi je

 

Nije opterećen time da li će otići iz Volfsburga ili ne.

 

- Meni je ovdje sasvim lijepo. Igram dobro, trener je odličan, kao i saigrači. Ove sezone smo na dobro putu da napravimo podvig. Borimo se za titulu prvaka Njemačke i zaista se ne opterećujem odlaskom. Meni svakako imponuje to što me traže veliki evropski klubovi, ali je i Volfsburg odličan klub za mene - Džekine su riječi.

14.04.2009.

Utakmica decenije za Slobodu

I ako do kraja prvenstva ima još dva mjeseca, na Tušnju su sutrašnju utakmicu u okviru polufinaka Kupa BIH sa Širokim Brijegom proglasili ne utakmicom godine, nego „utakmicom decenije“. Razlog za podizanje euforije nije teško dokučiti, jer će Tuzlaci eventualnim plasmanom u finale Kupa, gotovo pa sigurno obezbjediti plasman u Kup UEFA-e, što je Slobodi uspjelo posljednji put daleke 1977. godine.
 
- Svjesni smo da se u prvenstvu ima još mnogo igrati i da i tu imamo odličnu poziciju za plasman u međunarodne kupove. Ali želimo što prije osigurati željeni rezulatat i bez stresa ući u posljednje utakmice. Ako kojim slučajem ne bude išlo kako smo zamislili, nije smak svijeta jer nam ostaje nam prvenstvo. Međutim,  o tome niko ne razmišlja. Želimo ponoviti igru iz prve utakmice i ostvariti rezultat koji će nas odvesti u finale. Motiva imamo, radimo u odličnim uslovima, ekipa je spremna i sve što želimo moramo potvrditi protiv neugodnog protivnika, od kojeg smo ipak u ovom trenutku kvalitetnija ekipa, istakao je Sakib Malkočević na današnjoj press konferenciji.

Slično razmišljaju i u redovima Slobodinih igrača, gdje neće biti kažnjenih i povrijeđenih, jer se redovnim treninzima priključio i Mirza Mešić, koji je preskočio Leotar. Momcima sa Tušnja očito motiva neće nedostajati.

- Svjesni smo da Široki u ovoj utakmici spašava sezonu, jer poslije remija sa Sarajevom su uveliko umanjili šanse i za četvrto mjesto. Međutim, i mi imamo svoje motive i kvalitete i uz podršku sa tribina vjerujem da ćemo uspjeti obradovati naše navijače, rekao je Tarik Okanović, strijelac u prvoj utakmici u Širokom Brijegu koja je nakon vođstva Tuzlaka završila sa 2:1 za Širokobriježane.

Sudeći po pravoj euforiji koja se osjeti u Tuzli, Tušanj bi sutra mogao nakon dužeg vremena ponovo biti ispunjen do posljednjeg mjesta. I pored toga iz klupskog menadžmenta su pozvali navijače da budu „dvanaesti igrač“.

- Vjerujemo da tuzlanska publika zna koliko nam je svima važana ova utakmica i koliko nam njihova podrška može biti od pomoći. Naš dvogodišnji projekat plasmana u evropske kupove je došao pred sami cilj i pozivam navijače da nam daju podršku uz koju ćemo lakše do pobjede koja vodi u finale, istakao je sportski direktor Enes Mešanović.

Na novinarsko pitanje pribojavaju li se Tuzlaci toga što utakmicu sudi Anto Živković iz Orašja, koji je u ranijem periodu znao „zaštiti“ Širokobriježane, a usput dolazi iz grada čijeg je premijerligaša Sloboda prošle sedmice gurnula ka Prvoj ligi, Mešanović i Malkočević su bili jednoglasni:

- Sloboda je veliki klub, a Tuzla veliki grad da bi se neko na Tušnju usudio baviti nečasnim radnjama. Ne želimo niti da usmnajmo u to, a gosti i službena lica će imati korektne uslove, te isto želimo i od njih, napominju u redovima tuzlanskih „crveno-crnih“.

Na današnjoj press konferenciji klub je još jednom uputio iskreno saučešće porodici Ervina Čejvanovića, nekadašnjeg kadeta Slobode koji je nakon duge i teške bolesti jučer preminuo u 25. godini života. Čejvanovića su prvi simptomi teške bolesti zahvatili upravo na utakmici koju je igrao za svoj klub, a u proteklom periodu nije bio zaboravljen od Slobode, te će igrači eventualni plasman u Kup UEFA-e posvetiti upravo njemu.

Uzvratna utakmica polufinala Kupa BiH Sloboda – Široki Brijeg igra se sutra sa početkom u 18.30 h.

14.04.2009.

Parovi polufinala kupa

Danas su u prostorijama Rukometnog saveza BiH izvučeni parovi finalnog turnira Kupa BiH za rukometašice koji će se u petak i subotu igrati u Hadžićima.

Voljom žrijeba, u prvom polufinalu (petak) snage će odmjeriti domaći Željezničar i mostarska Katarina (17.30 sati), dok će se u drugom sastati banjalučki Borac i Ljubuški (20).
 
Finalni meč za naslov pobjednika Kupa BiH za sezonu 2008/09. igraće se u subotu u 14 sati, uz direktan prenos na BHT 1. Titulu brani sastav Borca, koji je i prvi favorit na turniru u Haždićima.
14.04.2009.

Zeničanke se pojačale

Košarkašice Čelika izborile su plasman u Ligu 4 BiH i ne namjeravaju se na tome zaustaviti. Naime, čelnici kluba nisu štedili kako bi doveli adekvatna pojačanja za predstojeće doigravanje za prvaka u kojem će pokušati pomrsiti račune Mladom Krajišniku i Željezničaru.

Tako su prve na listi želja Lejla Bejtić sa kojom je postignut dogovor, a moguće je i angažman Amre Mehmedić. K
ako je istakao Behudin Bajgorić, trener ŽKK Čelik, bolje reći alfa i omega kluba.

- Dogovoren je dolazak Bejtićeve koja je završila sezonu u otalijanskom Vitrebu, dok je Mehmedićeva bila u švedskoj Lulei.

No, Uprava zeničkog ligaša mogla bi dovesti i dvije košarkašice iz SAD-a. Riječ je o Sabrini Skot, te Liz Šervud. Skot je igrala u BiH prije dvije sezone kada je nosila dres Željezničara, ali se nakon teže povrede (članak) vratila u SAD.

No, mali problem Zeničankama predstavlja rok za prijavu igračica. Pošto je zadnji dan za registraciju u KS BiH bio 1. april praktično je nemoguće dobiti saglasnost krovne kuće bh. košarke, ali se u klubu iz Zenice pravdaju činjenicom da u tom trenutku nisu znali hoće li nastaviti takmičenje u Ligi 4 te će uputiti molbu KS BiH da im omogući da plan sprovedu u djelo.
14.04.2009.

Boks: Ihštad gostovao u Zenici

U dvorani Bilmišće održana je Međunarodna bokserska revija u kojoj su snage odmjerili bokseri zeničkog Čelika i njemačkog Ihštada. Iako nisu bili u najjačem sastavu zenički takmičari pružili su dostojan otpor gostima iz Njemačke, koje su predvodili dvojica reprezentativaca, te su upravo zahvaljujući njima bokseri Ihštada slavili rezultatom 9:7.


Pobjede za goste ostvarli su Edgar, Filips, Andreas i Ramen, dok su po dva boda zeničanima donijeli Penjić, Selimović i Pašalić. Meč između Miroslava Čendrića i Johanesa Rešetnikova završen je neriješeno. Organizator revije bio je Bokserski klub Čelik.

 

14.04.2009.

Najuspješniji kadeti Bosne i kadetkinje Slavije

Mladi judisti sarajevske Bosne i judašice Slavije iz Istočnog Sarajeva najuspješniji su učesnici  Prvenstva Bosne i Hercegovine za kadete i kadetkinje. Na prvenstvu, održanom u Trebinju,  nastupilo je 25 klubova iz cijele BIH sa oko 150 takmičara i takmičarki. 


Pobjednici po kategorijama: 


kadeti:
do 50 kg: Ognjen Tošović (Višegrad)
do 55 kg: Stefan Milić (Leotra)
do 60 kg: Ivan Stojak (Vitez) 
do 66 kg: Stefan Majdov (Famos) 
do 73 kg: Eldin Omerović (Bosna) 
do 81 kg: Mustafa Jatić (Bosna) 
do 90 kg: Hadis Ramić (Una) 
preko 90 kg: Harun Čavčić ( Mostar)

kadetkinje: 
do 44 kg: Jovana Skakavac (Famos)
do 48 kg: Selma Sejdinović (Lukavac)
do 52 kg: Ivana Rikalo (Leotar)
do 57 kg: Tanja Košarac (Slavija) 
do 63 kg: Nikolina Bojanić (Slavija) 
do 70 kg: Hana Topčagić (Una) 
preko 70 kg: Milica Savić (Laktaši)

14.04.2009.

Jugić-Salkić na 179. a Martinović na 257. mjestu

Amerkanka  Serena Williams zadržala je vodeću poziciju na novoj svjetskoj teniskoj WTA listi.  Slijede  Ruskinje Dinara Safina i Jelena Dementjeva. Među prvih deset nije bilo promjena. Najbolje rangirana bosanskohercegovačka teniserka je Mervana Jugić-Salkić na 179. mjestu.


WTA lista (13. aprila): 

1. (1.) Serena Williams (SAD) 9.132
2. (2.) Dinara Safina (Rus) 8.951
3. (3.) Jelena Dementjeva (Rus) 7.561
4. (4.) Jelena Janković (Srb) 7.350
5. (5.) Venus Williams (SAD) 7.042
6. (6.) Vera Zvonareva (Rus) 6.720
7. (7.) Ana Ivanović (Srb) 5.174
8. (8.) Viktoria Azarenka (Blr) 4.670
9. (9.) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4.308
10. (10.) Nadja Petrova (Rus) 3.840
...
179. (179.) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 336 
257. (251.) Sandra Martinović (BiH) 198 
713. (713.) Ema Burgić (BiH) 30

 

Jugić-Salkić bolja od Bovine

 

Bosnaskohecegovačka terniserka Mervana Jugić-Salkić plasirala se u 3. kolo kvalifikacija na WTA turniru u Barceloni (220.000 dolara). U nastavku jučer prekinutog meča Jugić-Salkić je u  2. kolu  savladala  Ruskinju Elenu Bovinu, svojevremeno 14. igračicu svijeta, sa 6:4, 6:2.


Protivnica Jugić-Salikić u finalnoj rundi kvalifikacija biće 19-godišnja Italijanka Corinna Dentoni, od koje je prošle godine izgubila meč na turniru u Rimini.

14.04.2009.

Ponovo sjajno izdanje Krupalije

Damir Krupalija (14 poena, 7 skokova, 7 asistencija, 3 osvojene lopte) ponovo je odigrao sjajnu utakmicu za Dižon, koji je u derbiju začelja 25. kola francuske košarkaške lige sa 97:89 savladao Besankon, direktnog rivala u borbi za opstanak. Turk telekom Kenana Bajramovića (10 poena, 4 skoka) izgubio je od Darušafake (73:77), kao i Fenerbahče Ulker od Banvita (81:82) u 26. kolu turske lige.


Emir Preldžić je za Tanjevićev Fener postigao 13 poena, dok Damir Mršić nije nastupio zbog povrede leđa. Karšijaka Mirze Ahmetbašića, koji je igrao samo dvije minute, poražena je od Kepeza (76:78). U 24. kolu ruske lige Ermin Jazvin (9 poena, 5 skokova) i njegov Spartak Primorje izgubili su od Himkija (65:86), kao i Džej Ar Bremer (J. R, 6 poena) s Trijumfom protiv Sankt Petersburga (78:81).


U 24. kolu grčke lige Kolosos Saše Vasiljevića (2 poena, 3 asistencije) pobijedio je Larisu sa 73:62. U 7. kolu Lige za prvaka u Sloveniji Union Olimpija je u derbiju savladala Krku (71:62) uz 15 poena Jasmina Hukića. U porazu Zlatoroga od Heliosa (78:81) Ante Mašić je imao deset poena.


Trijumf Tau Ceramice


Nakon ispadanja u Euroligi, španski prvak Tau keramika vratila se na pobjedničke staze prvenstvenom pobjedom nad Gran Kanarijom (89:73). Mirza Teletović je za devet minuta postigao dva poena za Tau. Nakon 30 kola, Tau vodi s omjerom 24-3 ispred Barcelone (23-5) i Unikahe (21-8).

14.04.2009.

Ne mogu trenirati na glavnom terenu

Obavještavamo vas da od 20. aprila 2009. godine zbog generalnog servisa glavnog terena stadiona Koševo nećete moći koristiti isti narednih 30 dana - stoji u saopćenju koje je jučer iz Centra za sport i rekreaciju (CSR) stiglo na faks Fudbalskog kluba Sarajevo.


Ispravka odluke

 

Malo je reći da je štura obavijest Centra, koji upravlja stadionom Koševo, šokirala administraciju Sarajeva. Radost zbog osvajanja boda u Širokom Brijegu i jačanja samopouzdanja pred završnicu sezone ugašena je jednom jedinom rečenicom.


- Ovo je neshvatljivo. Stadion Koševo je licenciran za domaće prvenstvo u ovoj sezoni, a sada nas žele izbaciti, i to usred takmičenja - ogorčen je direktor FK Sarajevo Nihad Baljak.


Ipak, malo kasnije, u Sarajevo je došla nova verzija obavijesti, u kojoj je stajalo da se donesena odluka odnosi samo na treninge te da će klub s Koševa moći igrati mečeve na svom stadionu. Direktorica Centra Jasmina Polić kaže kako je CSR prisiljen izvršiti radove u navedenom periodu.


Svima isti cilj


- Prošle godine nikako nismo izvršili servis terena, upravo zbog pritiska iz Sarajeva kako ne bi bilo poremećaja treninga. Međutim, sada jednostavno moramo, i to najkasnije krajem aprila. U maju je već kasno, pošto zbog klimatskih promjena temperature za to nisu odgovarajuće. Što se tiče prvenstva, utakmice nisu sporne, ali jesu treninzi. U periodu radova moramo maksimalno smanjiti eksploataciju terena. Žao mi je što su iz kluba reagirali tako burno, jer ipak svima nam je cilj dobar teren stadiona Koševo i zbog FK Sarajevo i zbog reprezentacije, koja će u septembru igrati na njemu - rekla nam je Polić.


Klub s Koševa do kraja sezone na svom terenu dočekuje Travnik, Velež, Laktaše i Posušje.


Problem u srijedu nastao zbog baklji


MUP Kantona Sarajevo razjasnio je ono što se desilo u srijedu prošle sedmice, kada je navijačima Sarajeva zabranjeno unošenje navijačkih rekvizita. Prije utakmice Sarajevo - Zvijezda na Koševu, prilikom KDZ pregleda stadiona, ispod stolica na tribinama službenici policije pronašli su 28 baklji. Navedene baklje su izuzete, stoji u policijskom biltenu na službenoj web-stranici MUP-a Kantona Sarajevo.

14.04.2009.

Vahid Halilhodžić: "Zmajevi" se mogu plasirati na mundijal

Za gospodina starog kova poput njega, data riječ je sveto slovo. Ne postoji ni najmanja šansa da se prekrši. Tako je bilo i ovaj put - naš legendarni fudbalski stručnjak Vahid Halilhodžić je tokom kratkog boravka u domovini odvojio vrijeme da posjeti "Dnevni avaz", baš kao što je i obećao u telefonskom razgovoru prošlog mjeseca.


Životna filozofija


Uglađen, s besprijekornom linijom i odlično raspoložen, Vaha nam je u restoranu "Plava prizma" poklonio dva sata ugodnog ćaskanja o fudbalu, njegovom poslu selektora Obale Slonovače, reprezentaciji BiH, Ligi prvaka, Mostaru, životnoj filozofiji,...


Nažalost, razgovor, kojem je prisustvovao i glavni i odgovorni urednik "Dnevnog avaza" Sead Numanović, morao je početi od naših svakodnevnih problema. Uh, išli smo metar po metar na ulazu u Sarajevo iz Rajlovca. Kako to nije drugačije riješeno?


I mi se to pitamo godinama, ali kakve koristi.


- Volim doći u našu prijestolnicu, vidjeti dosta dragih ljudi, ali i požuriti nazad u Mostar i Jablanicu. Šta ćete, jednom Hercegovac, uvijek Hercegovac.


Prije nešto više od dvije sedmice, 29. marta na utakmici Obale Slonovače i Malavija (5:0), desila se velika tragedija, kada je u stampedu ispred i u stadionu u Abidžanu poginulo 22 osoba, a više od 130 povrijeđeno. Vaha je još pod utiskom...


- Za tužan događaj saznali smo tek dva sata nakon utakmice, iako se tragedija desila prije početka meča. Čak ni novinari na pres konferenciji nisu znali ništa. Kada mi je predsjednik Fudbalskog saveza Obale Slonovače telefonirao u trenucima dok smo slavili pobjedu, doživio sam pravi šok.  Prekinuo sam slavlje i prenio vijest igračima. Bili smo utučeni. Nažalost, nesreća je u drugi plan bacila odličan start u završnom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi naredne godine - priča Halilhodžić.


Za trenutak smo mislima otišli u, recimo, 14. juni 2010., na stadion u Johanesburgu u meč drugog kola grupe D SP između BiH i Obale Slonovače. Za koga bi Vaha navijao?


- Da se ne lažemo, za Obalu Slonovače. Naravno, ukoliko bih i tada bio selektor. Profesionalac sam, živim od fudbala i normalno da svoj posao želim obaviti na najbolji način. Sve ostalo bi bila jeftina demagogija, a na nju sam alergičan.


Ostanimo još u budućnosti. A kad bi, recimo, u trećem kolu BiH za prolazak dalje trebala pobjeda Obale Slonovače nad, primjera radi, Češkom, a da njegovoj selekciji bodovi ništa ne znače, kako bi se Vaha ponašao?


- Pa, nisam ja od kamena. Naravno da bi moj tim igrao za moju domovinu. Ali, sačekajmo da se ove dvije reprezentacije plasiraju na SP. Obalu Slonovače u junu čekaju možda odlučujući mečevi sa Gvinejom i Burkinom Faso.


A šta je sa "Zmajevima", mogu li oni na Mundijal?


- Mogu. Imamo dobar tim, igrače koji su zanimljivi najvećim klubovima Evrope, selektora koji zna napraviti atmosferu, dići raju na noge...


I koga Vaha nije podržao u ranijoj prilici, kada je bio kandidat za kormilara državnog tima.


Nema autsajdera

 

- Da, ali prije nekoliko godina. Sada je već druga priča. Ako će Miroslav Ćiro Blažević odvesti BiH na SP, pa čak i ako mu je improvizacija bitan dio strategije, onda ima moju podršku. Uostalom, Ćiro je bio treći na svijetu i to se mora respektovati. Uspjeh naše zemlje je iznad svega.


Priznaje da nije gledao nijedan kompletan meč naše reprezentacije, ali i ono što je vidio dovoljno mu je da ustvrdi:


- Naš tim nije ništa slabiji od recimo Hrvatske ili Srbije. A to već nešto znači. Naravno, u septembru su četiri odlučujuća meča. Nipošto ne smijemo olako ući u duele sa Ermenijom i Estonijom. Treba biti oprezan, jer više nema autsajedera, a Tursku možemo dobiti.


I tako su dva sata prošla kao dva minuta.


- Moram poći majci Hercegovini i čudesnim Mostaru i Neretvi.


Klinički mrtav na operacionom stolu


Ćaskajući o svemu i svačemu, preko sportskih povreda dođosmo i do Vahine ozljede ramena, koja ga je zamalo koštala karijere, ali i života.


- Kako su mi objasnili ljekari, imao sam urođenu manu s čašicom ramena. Kada sam jednom prilikom s Veležom igrao u Beogradu protiv Partizana, njihov igrač Trifunović povukao me je za ruku i rame je iskočilo. Uh, kako je to bolilo...


Kasnije sam morao biti podvrgnut operaciji. I tek godinu kasnije rekli su mi da sam u jednom trenutku na stolu bio klinički mrtav. Oživjeli su me tek trećim elektrošokom - prisjeća se Vaha.


Neobična priča o ramenu ni tu nije gotova. Naime, zbog te je povrede bio proglašen nesposobnim za služenje vojske. No, kako se prisjeća, tadašnji je general JNA, a kasniji savezni sekretar za odbranu Nikola Ljubičić, pročitao neki članak o njemu i i naredio da Vaha mora služiti domovini.


- Kaže mi jedan ugledni ljekar na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu: nesposoban si, ali naređenje je takvo da te samo još jedan može osloboditi vojske. I šta ću, odslužio sam.


Malo je na svijetu takvih kao što je Džeko


- Igrač koji može sam sebi napraviti šansu i dati gol. Takvih je vrlo malo danas na svijetu - kaže Halilhodžić govoreći o Edinu Džeki. Iako napadača reprezentacije i topnika njemačkog Volfsburga nije pomno pratio, naglašava da je u nekoliko utakmica vidio dovoljno.


- Ima sve - dobro je građen, brz, zna s loptom, lijepi mu se za nogu i što je najvažnije, daje golove. Nije sporno da je veliki potencijal, sada je sve do njega - smatra Vaha.


Komentirajući povredu Vedada Ibiševića, kojeg je svojevremeno kao anonimca doveo u PSŽ iz Amerike, Vaha kaže da će se vratiti i da može igrati jednako dobro kao jesenas.


- Mlad je, uporan i ambiciozan. Trebat će ga sačekati malo, ali će se vratiti u pravu formu - misli naš sagovornik.


Barcelona igra fudbal s druge planete


- Barcelona igra fudbal s druge planete - kaže Halilhodžić i podsjeća na fenomenalno poluvrijeme prve četvrtfinalne utakmice Lige prvaka u kojem su Bajernu zabili četiri gola.


- Ekipi kakva je Bajern nisu dopustili da odigraju tri dodavanja u jednoj akciji. Kakav je to presing bio. Mislim da tajna njihovog uspjeha leži u zajedništvu, u tome što su ti sve redom vrhunski igrači kvalitete stavili u službu kolektiva. Za to je vjerovatno najzaslužniji trener Gvardiola (Guardiola).

14.04.2009.

Admir Bukva : Živimo od danas do sutra

Napušta li Vlada Vukoičić klupu Bosne ASA BH Telecoma? Kakva je finansijska situacija u aktuelnom prvaku i najslavnijem bh. košarkaškom klubu? Da li će evropska titula iz 1979. ostati samo lijepa uspomena, bez šanse da se ponovi?


- Kada je riječ o Vukoičiću i njegovoj ponuđenoj ostavci nakon poraza od Borca, mogu ponoviti ono što sam već rekao, a to je da nema govora da će biti uvažena. Ako se Upravni odbor i sastane zbog Vukoičića, to može biti samo da bismo mu ponudili novi ugovor. Učinit ću sve da Vlada ostane na duži period, jer je pokazao da je riječ o vrhunskom i čovjeku i stručnjaku - govori Bosnin direktor Admir Bukva.


 Možda još škakljivije pitanje vezano je uz finansije. Ima li Bosna snage da dobije i tu bitku?


- Alarmi su odavno aktivirani. Zahvalni smo Vladi Kantona Sarajevo na podršci, ali postavljamo pitanje da li je Sarajevu potreban vrhunski sport i da li su mu gradske i kantonalne strukture spremne pružiti kontinuiranu i sistemsku podršku?


Ako je odgovor potvrdan, onda je vrijeme da se stvari pokrenu s mrtve tačke. Konkretno, imamo projekte razvoja omladinskog i seniorskog pogona, unapređenja upravljačke strukture, jer smo klub sa možda i najmanjim brojem uposlenih. Finansijski, u naše strateške partnere ubrajamo još kompanije ASA i "BH Telecom".


 I sam će klub, vjerovatno, morati povući drastične poteze?


- U Bosni će biti mjesta samo za one koji će 24 sata misliti i raditi za klub. Maksimalno ćemo racionalizirati finansijske izdatke te i u igračkom kadru povlačiti poteze koji se neće svima svidjeti, ali drugog puta nema. Rezultat je pokrivao mnoge stvari. Ovo sada je klasično preživljavanje, od danas do sutra, a to ne može trajati vječno.


Iz ove perspektive, koliko je realno govoriti o Bosni u Euroligi, Eurokupu, borbi za vrh NLB lige...?


- Bosna, zbog tradicije i imena, mora težiti evropskom vrhu ma koliko to izgledalo teško. Samo je pitanje izbora, želimo li ponovo afirmirati Bosnu kao promotora grada i države i pokušati se približiti rezultatu iz Grenobla ili je želimo pustiti da tavori u najboljem slučaju. Ne tražimo milostinju nego odnos kakav je normalan u drugim državama, naravno, pod uvjetom da je ova sredina zainteresirana za vrhunski sport.


Riješiti dugove


Pred početak sezone sponzorskim ugovorima zatvorena je finansijska konstrukcija i pokrivene su plaće igrača, trenera i administracije, kaže Bukva.


- No, problem je to što pojedini sponzori kasne s ispunjavanjem obaveza. Kada je riječ o dugovima, nema se tu šta kriti, kao i u većini drugih sportskih kolektiva, najveće obaveze su dugovanja na osnovu poreza i doprinosa.Nešto od toga čistimo, ali bez sistemskog rješenja samo produbljujemo krizu. Očekujemo odgovor odgovornih, bilo kakav, da znamo na čemu smo.


Od početka u domaćoj ligi


Bukva zagovara ideju da Bosna iduće sezone, čak i u slučaju da izbori NLB ligu, od početka nastupa u Prvenstvu BiH, gdje bi se pružila šansa i mlađim igračima.


- To je idealna šansa da ih afirmiramo pod uvjetom da NLB liga bude jedini međunarodni sistem takmičenja u kojem bismo nastupali. U suprotnom, bilo bi već fizički nemoguće igrati istovremeno u tri takmičenja.

14.04.2009.

Rudolf Jugo više nije trener Zrinjskog

Nakon tri uzastopna poraza Rudolf Jugo dobio je otkaz u mostarskom klubu. Nakon poraza od Široki Eroneta, trećeg u nizu, Rudolf Jugo dobio je otkaz na mjesto trenera mostarskog Zrinjskog. Do izbora novog trenera momčad će voditi Jozo Prskalo.

14.04.2009.

Doigravanje za Prvu ligu: Pobjede Busovače i Stanića

Proteklog vikenda odigrane su utakmice I. kola doigravanja za ulazak u Prvu nogometnu ligu F BiH. U Busovači je domaćin golom Davora Čavare savladao Slogu iz Bosanske Otoke.


Rezultati doigravanja 1. kolo


NK Busovača - NK Sloga      1:0
NK Stanić - NK Kiseljak        2:1
FK Podgrmeč - Krajišnik       2:0

Tabela:


1. FK Podgrmeč            1 1 0 0 2:0 3
2. NK Stanić K              1 1 0 0 2:1 3
3. NK Busovača            1 1 0 0 1:0 3
4. NK Kiseljak               1 0 0 1 1:2 0
5. NK Sloga                  1 0 0 1 0:1 0
6. FK Krajišnik              1 0 0 1 0:2 0

14.04.2009.

Šener Bajramović novi trener Orašja

Šener Bajramović, nogometni trener koji je posljednji angažman imao u FK Sarajevo, novi je šef stručnog štaba NK Orašje, odlučila je jučer jednoglasno Uprava tima sa Save.

 

- Željeli smo iskusnog stratega koji poznaje našu ekipu i prilike u bh. nogometu, a to je svakako Bajramović, potvrdio je jučer za "San" sportski direktor Orašja Miroslav Đurić.

 

Čelnici "labudova" stavili su jasan cilj pred novog trenera.

 

- Ostanak u ligi je primarni cilj našeg kluba - kaže Đurić.

 

Osim Bajramovića, čelnici Orašja pregovarali su ja još nekoliko kandidata.

 

- Zaista nam se teško bilo odlučiti za novog trenera. Osim Bajramovića, pregovarali i sa Kemalom Alispahićem, Ivicom Barbarićem i Branimirom Tulićem.

 

Kada su u pitanju detalji ugovora, Đurić je rekao:

 

- Bajramović će potpisati ugovor do kraja ove sezone, uz mogućnost produženja saradnje. A, to znači, ukoliko naš klub ostane u Premijer ligi BiH, Bajramović ostaje trener i naredne sezone - zaključio je Đurić.

 

Bajramović je na klupi Orašja naslijedio Željka Boatića koji je u prošli četvrtak podnio ostavku. Proteklu utakmicu u Mostaru ekipu Orašja je vodio Baotićev pomoćnik Bakir Beširević, koji će i kod Bajramovića ostatio u stručnom štabu, također kao asistent.

 

Bajramović: Ostajemo u ligi

 

Nakon što je izabran za novog trenera Orašja, je rekao:

 

- Poznajem ekipu Orašja i tvrdim da imaju kvalitet za ostanak u Premijer ligi BiH.

 

Ipak, Orašje u odnosu na konkurente ima možda i najteži raspored.

 

- Raspored me ne interesuje, kao ni matematčki proračuni. Idemo na pobjedu u svakom meču. Samo tako se možemo nadati opstanku - poručio je Bajramović.

 

Tvorac zlatne generacije

 

Šener Bajramović ostao je upamćen kao tvorac nekada sjajne generacije mlade reprezentacije BiH na čelu sa Bajramovićem, Muslimovićem, Škorom, Berberovićem, Hasagićem, Papacem, Mešićem, Bešlijom, Blatnjakom... Bajramović je još uvijek aktuelni selektor naše olimpijske selekcije.

 

14.04.2009.

Ništa od Acelottija i Džeke "u paketu"

Trener Milana odlučno je odbacio mogućnost prelaska u Chelsea i Real Madrid, te je poručio izglednom kandidatu za klupu "rossonera" Massimilianu Allegri da će morati malo pričekati na to mjesto. Italijanski mediji u posljednje vrijeme učestalo pišu o Ancelottiju u kontekstu prelaska u londonski klub, a Cagliarijev trener spominje se kao njegova zamjena na San Siru. U cijelu su se priču umiješali i engleski mediji ustvrdivši da bi Ancelotti, preuzme li Chelsea, godišnje zarađivao 5.5 miliona eura, uz bonus od milion za osvajanje nekog od trofeja. No, Italijan je još jednom opovrgnuo mogućnost odlaska sa San Sira:

 

- Odlučno odbacujem mogući prelazak u Chelsea i ne osjećam potrebu objašnjavati zašto. Što se Allegrija tiče, on je vrlo dobar trener i želim mu sve najbolje. Ali, načekat će se dok ne sjedne na mjesto na kojem se ja nalazim - poručio je Ancelotti.

 

Prije nego je Ancelotti definitvno odbacio prelazak na Stamford Bridge, uz njegov dolazak pod skute Romana Abramoviča spominjao se trenutno najtraženiji napadač Evrope, naš reprezentativac Edin Džeko, kojeg trener Milana izuzetno cijeni. Sudeći prema trenutnom razvoju situacije, od pomenutog dvojca "u paketu" na Stemford Bridgeu neće biti ništa.

 

Ostaje da se vidi hoće li Džeko sam u London. Ili, možda, kod Acelottija na San Siro?

14.04.2009.

Cvijan Milošević : Ćiri trebamo podoći spomenik

Svojevremeno je, sa 16 godina, Cvijan Miloševic važio za najperspektivnijeg fudbalera na području bivše Jugoslavije. Punih devet godina bio je graditelj igre tuzlanske Slobode da bi karijeru nastavio 1990. u belgijskom Liježu.

 

- Trebalo je šest mjeseci ranije da odem iz Slobode, u Španiju. Osasuna mi je nudila odlične uslove, ali me Sloboda nije pustila. Kažu, bio sam im prijeko potreban. I tako sam završio u Belgiji.

 

U Tuzli ste bili poznati ne samo po dobrim igrama već i po tome što su u Slobodi pored vas igrala i vaša braća Vitomir i Zoran.

 

- Eh, bila su to dobra vremena - sa sjetom će Milošević.

 

- Čak i najmlađi brat, Goran, bio je na dobrom putu da postane Slobodin prvotimac, ali izbio je rat...

 

Menadžerstvo

 

Po okončanju karijere 2001. godine Cvijan Milošević, u Tuzli poznat kao Cviko, a u Belgiji Milo, počeo se baviti menadžerskim poslovima. Po mnogima iz te branše, postao je uspješan i veoma cijenjen, kako kod igrača, tako i u raznim klubovima.

 

- Dobro je. Ne žalim se. To je posao koji zahtijeva ustrajnost i iskrenost, a potrebno je ponekad i malo sreće. Zna se desiti da napravim hiljade kilometara, sve uradim kako valja i na kraju ništa. Ali se dogodi da se sve samo od sebe odvija. Isto kao da padne s neba.

 

Mišljenje ovog nekadašnjeg fudbalera jako je cijenjeno među fudbalskim znalcima. Čak se i naš selektor Ćiro Blažević konsultovao s njim. A pri pomenu Ćirinog imena, Cvikino se lice ozari pa počne pričati kao u transu.

 

- Znate li vi gdje bi mi bili (reprezentacija op.a.) da nije Ćire? Bili bi kao i svih prethodnih godina i kvalifikacija. Na dnu tabele bez ikakve šanse za bilo čim. Ćiro je genije. Samo on ovo može i niko više.

 

Za mnoge u njegovim godinama kažu da je njihovo vrijeme prošlo.

 

- Po meni, tek je sad Ćirino vrijeme. Pogledajte samo ko nam sve vodi naš fudbal. Koji ljudi sjede u Fudbalskom savezu. I s tim i takvim ljudima i sa fudbalskim kadrom koji imamo, on je uradio više nego što je iko mogao i sanjati. Ako uspijemo da se kvalifikujemo za SP njemu moramo podići spomenik.

 

Kakav odjek su imale utakmice naše zemlje protiv Belgije?

 

- U svakom slučaju oni su još uvijek u šoku. Odigrali su dvije utakmice dobro; protiv Turske i Španije i one su ih skupo koštale. Potcijenili su nas. Tačnije, potcijenili su Ćiru. A mi, ma bilo je kao u najljepšem snu. Igrali smo, davali golove, trčali, borili se kao lavovi. Naredne dvije utakmice su presudne. Ako želimo u baraž moramo pobijediti. Ne smijemo se opustiti.

 

Je li bar porasla cijena našim fudbalerima?

 

- Naravno. Svi nas sad malo bolje gledaju. I nekako se lakše diše.

 

Cviko je često u pokretu, i skoro uvijek u kontaktu sa našima.

 

- Sa mnogima sam u kontaktu i zbog samog posla, a čujem se i sa dosta njih s kojima sam igrao, bilo u Slobodi ili u reprezentaciji. Skoro svakodnevno se čujem sa Draganom Jakovljevićem. On je u Antverpenu. Sa Sejom Sušićem se viđam češće. Odemo zajedno do Šljive na pitu i ćevape.

 

Sinovi fudbaleri

 

Vi ste u Belgiji sa suprugom Mugirom, nekadašnjom rukometašicom Jedinstvo Umel-a i sinovima. Je li se neko od njih aktivno bavi sportom?

 

- Supruga ne. Ona je davno ostavila rukomet. Sinovi su u fudbalu. Stariji Benjamin (17) igra u Trećoj ligi, dok je mlađi Deni (14) u juniorima Standarda iz Liježa.

 

Kako naši fudbaleri u Belgiji?

 

- Od igrača koji su ovdje svi dobro igraju. Čustović je vrlo dobar u Gentu. Aganović, Smajić i Zukanović su u FC Dender glavni igrači. I Mirvić u Ruselareu je jako dobar. Osim Čustovića koji je u odličnom klubu, ovi ostali igraju u klubovima koji se bore za opstanak. Iskreno se nadam da će opstati u društvu najboljih. Ako ovako nastave igrati, za očekivati je u skorije vrijeme još naših igrača u Belgiji - kazao je za "San" Cvijan Milošević.

 

Admir Aganović

 

Poznato je da ste vi menadžer Admiru Aganoviću, bivšem kapitenu mlade reprezentacije BiH...

 

- Da. S njim sam okupiran od njegove 16. godine kada sam ga odveo u beogradski Partizan. Imao je nesreću da se teško povrijedi još s 18 godina, i to je jedini razlog što još nije pokazao ono što sve može. Za njega vam kažem da ima odlične predispozicije i uskoro će biti jedan od ključnih igrača naše A-reprezentacije.

 

Smajo je bio ljudina

 

Ode i do Tuzle, ali ne tako često.

 

- Nemam vremena, a i samo se razočaram kad odem. Poželim Tuzlu i sve što je tamo, a kad dođem, odmah bih se vratio. Pogotovu otkako je umro moj najbolji prijatelj, Smajo (Nedžad Verlašević op.a.). On mi mnogo nedostaje. Bio je ljudina.

13.04.2009.

Nurković sačuvao bodove

Nogometaši Travnika ostvarili su važnu pobjedu (1:0) protiv Borca, ali su do kraja strahovali za minimalno vodstvo pogotkom Hodžića. Ono na šta je upozoravao trener Travnika Nedžad Selimović o kvalitetu Borca, pokazalo se istinitim, jer je reprezentativni golman Nurković krajnjim naporom spasio bodove "Vezira".

- Teško je igrati pod pritiskom imperativa pobjede, ali igračima moram odati priznanje na borbenosti i zalaganju. Borac je vrlo neugodan protivnik, a naša pobjeda je time dobila još na značaju. Nismo igrali lijepo, ali su u ovakvim okolnostima bodovi najvažniji - rekao je Selimović.
13.04.2009.

Luki Kobašu ekser se zabio u stopalo

Golman Orašja Luka Kobaš putovao je na gostovanje Veležu u Mostar, gdje su "Labudovi" doživjeli poraz, ali nije bio u timu.

- Dok sam obavljao neke građevinske radove zabio mi se ekser u stopalo. Jako mi je žao zbog toga, ali svima onima koji špekuliraju  da opstruiram nekoga moram kazati da sam išao u Mostar i ozlijeđen, s velikom boli u nozi. Ne znam zbog čega pojedinci tako govore o meni - kazao je Kobaš te dodao:
 
- Što se tiče meča, izgubili smo sasvim zasluženo. Domaćin nam je omogućio da igramo nogomet, a sudija Panić je profesionalno odradio posao. Nismo zakinuti i razloge poraza moramo tražiti u svojim redovima.
13.04.2009.

"Rođeni" proradili u nastavku

Fudbaleri Veleža upisali su protiv Orašja sedmu ovosezonsku pobjedu, kojom su, barem nakon ovog, 22. kola, pobjegli iz zone ispadanja. "Rođeni" u ovom trenutku imaju bod više u odnosu na Orašje i Posušje. Istina, Mostarci su se mučili protiv Orašja, teško su dolazili u prilike, dok su gosti, koje je u Vrapčićima s klupe vodio nekadašnji igrač Veleža Bakir Beširević, bili ipak konkretniji. Srećom po "Rođene", Orašje nije iskoristilo svoje prilike, a za svoje promašaje kažnjeni su u drugom poluvremenu.

- Osjetilo se na igračima da je derbi ostavio traga, nije bilo tečnosti u našoj igri, ideje, pas-igre u sredini terena. Na poluvremenu smo napravili određene promjene, rokade i to je dalo rezultat. Ostvarili smo važnu pobjedu i idemo dalje - rekao je nakon utakmice Abdulah Ibraković.
13.04.2009.

U gostima ništa, na Grbavici 1:0

Željezničar je nastavio s ustaljenom praksom, poraz na strani, 1:0 kući, učvrstivši poziciju na sredini tabele. U duelu protiv Slavije, koja nijednom nije šutirala u okvir gola (kao ni Velež i Laktaši u prethodna dva Željina meča na Grbavici), "Plavima" je tri boda donio pogodak Semira Kerle. Fudbaler Željezničara postigao je jedini gol na utakmici nakon centaršuta Šimića u 46. minuti.


- Nadigrali smo Slaviju, trebali smo pobijediti s više golova razlike. U svlačionici smo se dogovorili da damo sve od sebe, da pokažemo da vrijedimo. Ova pobjeda je izuzetno bitna kako bismo povratili poljuljano samopouzdanje - govori Kerla, koji najbolje partije pruža na poziciji stopera.


Teško je objasniti kako ekipa koja 270 minuta na Grbavici nije dozvolila protivnicima nijednu šansu za gol, u gostima prima po tri gola, i to od lošije plasiranih Modriče, Posušja, Travnika.


- Izgleda da je sve u psihi. Potrebna nam je jedna serija dobrih rezultata da se vratimo. Kada smo jedinstveni, niko nas ne može pobijediti. Nadam se da će već naredno gostovanje, protiv Čelika u Zenici, donijeti gostujuće bodove - kaže Semir Kerla.


Mirsad Bešlija na štakama


Mirsad Bešlija jučer se na Grbavici pojavio na štakama i morat će pauzirati nakon povrede zadobivene na početku duela protiv Slavije. U Zenici, osim Bešlije, neće biti ni Šimića, koji je dobio crveni karton u subotu, kao ni Kerle zbog tri žuta kartona.

 

 

13.04.2009.

Dobra uvertira pred Široki

Subotnjom pobjedom rezultatom 1:0 nad Leotarom na Tušnju Sloboda je preskočila Slaviju i ponovo izbila na drugo mjesto Premijer lige. Pored tri boda i gola Adnana Jahića, pamtit će se i solidna rola 17-godišnjeg Muhameda Mujića.


- Mogli smo postići još neki gol, ali to više i nije toliko bitno, jer nas već u srijedu očekuje revanš polufinala Kupa BiH protiv Širokog na Tušnju. Ako prođemo, bili bismo nadomak izlaska u Evropu - kaže trener Slobode Sakib Malkočević.


Uoči utakmice s Leotarom održana je sjednica Upravnog odbora. Zbog teške finansijske situacije, a na prijedlog predsjednika Saliha Šabovića, za desetak zaposlenika kojima su istekli ugovori, neće biti ponuđeni novi. Ostavku je podnio direktor Ćamil Ćustović.


- Moj prijedlog za novog direktora bit će Zdeno Jurić, koji je i ranije obavljao sličnu funkciju. Kada je riječ o smanjivanje broja zaposlenih, u ovom momentu nije bilo drugog rješenja dok se ne stvore uvjeti za normalnije funkcioniranje kluba - rekao je Šabović.


Prvi čovjek Slobode pohvalio je stručni štab i igrače izrazivši nadu da će ekipa, kao i prošle godine, izboriti plasman u finale Kupa BiH.

13.04.2009.

Nedostajala bolja završnica

Fudbaleri Slavije nisu uspjeli ispuniti obećanje da će neporaženi napustiti Grbavicu. Izgubili su od Željezničara i tako opet prepustili drugu poziciju Slobodi iz Tuzle. Ipak, u meč su ušli hrabro bez namjere da se brane, a Sarajlije itekako mogu biti sretne što su, uprkos blijedom izdanju, uspjele doći do velika tri boda.


- Propustili smo priliku da ostanemo neporaženi na Grbavici. Obećali smo da ćemo igrati hrabro i da ćemo otvorenom igrom pokušati iznenaditi Željezničar i tu nismo odstupali. Žao mi je što kući nismo ponijeli makar jedan bod. Većim dijelom susreta imali smo veći posjed lopte, ali je nedostajala konkretnija završnica. Također, slabo smo reagirali kod prekida Želje. Opet smo imali problema s kadrom, jer su u posljednji trenutak iz sastava otpali Darko Spalević i Vlastimir Jovanović, koji su imali problema s povredama još na utakmici s Laktašima i nisu bili spremni da daju svoj doprinos - rekao je trener Zoran Erbez.

13.04.2009.

Pogriješio sam prema Samiru Muratoviću

Muzurović, bivši selektor nogometne reprezentacije BiH koji je u dva navrata sjedio na klupi bh. selekcije, trenutno uživa u penzionerskim danima, i kako kaže, nema namjeru vraćati se trenerskom poslu.

 

- Naša država, hvala Bogu, ima dosta mladih i školovanih stručnjaka, a i uvijek sam govorio kako šansu treba pružiti mlađima. Kako na terenu, tako i na klupi nekog tima. Ipak, kada neke stvari sagledate, može se reći da sam još uvijek prisutan u bh. sportu, jer često pogledam utakmice Sarajeva, pa i Želje, a najviše volim gledati kadete ili juniore naših klubova - kaže Muzurović.

 

Bivši selektor naše države ne krije kako je loša situacija u Sarajevu.

 

- To je klub koji mi je sve dao i neizmjerno ga volim. Zato me loši rezultati i plasman Sarajeva duboko u srce diraju. Jedino što me trenutno raduje u Sarajevu i za što se može reći da je svijetla tačka tima sa Koševa, jeste trener Mehmed Janjoš - rekao je Muzurović.

 

Neizoistavna priča, kada je riječ o Muzuroviću, svakako je bh. nogometna reprezentacija...

 

- Ćiro Blažević je vratio vjeru u bh. nogomet. Zaista se osjećam srećno kada naši momci pobjeđuju. Većina igrača je igrala za vrijeme mog kormilarenja, pa zato i ne čudi što sam toliko vezan za ovu reprezentaciju. Nadam se da će Ćiro nastaviti pisati započetu bajku naše selekcije i da će nas konačno odvesti na veliko takmičenje - kaže Muzurović i dodaje:

 

- Smatram da ćemo biti još jači u septembru, jer bi se do tada trebali vratiti povrijeđeni reprezentativci Vedad Ibišević i Sead Salihović.

 

Muzurović tvrdi kako je za vrijeme svog mandata dobro predvodio bh. reprezentaciju, ali je priznao jednu grešku.

 

- Pogriješio sam što za vrijeme svog manadata nisam pozivao u reprezentaciju Samira Muratovića. Mislio sam da za njega nema mjesta, pogotovo ne u veznom redu, ali na svu sreću Ćiro ga je vratio u život - kazao je na kraju Fuad Muzurović.

 

Kontrole

 

Muzurovića smo prilikom telefonskog razgovora zatekli u bolnici, na redovnoj kontroli.

 

- Trenerski posao je stresan. Znate da sam pred utakmicu sa Maltom zaglavio u bolnici zbog visokog pritiska. Hvala Bogu, nemam više problema, ali predostrožnosti radi redovno sam na kontrolama - rekao je Muzurović.

 

13.04.2009.

Ćiro Blažević ima tim za Svjetsko prvenstvo

Kao tre­ner u špan­skim klu­bo­vi­ma, čes­to je do­vo­dio igra­če iz Srbi­je, od Pan­ti­ća, Pa­uno­vi­ća, Nje­gu­ša, Dru­li­ća, ka­sni­je Ili­ća... Čes­to smo, či­ta­ju­ći in­for­ma­ci­je ko­ga od po­ja­ča­nja u klu­bo­ve ko­je je vo­dio do­vo­di Ra­do­mir An­tić, aktu­el­ni se­le­ktor Srbi­je, s gor­či­nom pri­mje­ći­va­li ka­ko Ivi­ca Osim, Me­hmed Ba­žda­re­vić, Fa­ruk Ha­dži­be­gić Va­hid Ha­lil­ho­džić "bje­že" od Bo­sa­na­ca i Her­ce­go­va­ca. Izu­ze­tak je bio je­di­no Ale­ksan­dar Ris­tić...

 

- Za me­ne je nor­mal­no da do­ve­dem igra­če iz svo­je ze­mlje u klub ko­ji tre­ni­ram. Ako to ra­di Ar­se­ne Wen­ger u Ar­se­na­lu, Ra­fa­el Be­ni­tez u Li­ver­po­olu ili Jo­se Mo­urin­ho ra­ni­je u Chel­seu, on­da ne vi­dim ra­zlo­ga da ja bu­dem izu­ze­tak - ka­že na po­čet­ku na­šeg raz­go­vo­ra Ra­do­mir An­tić, je­di­ni svjet­ski tre­ner ko­ji je u Špa­ni­ji tre­ni­rao sva tri naj­ve­ća klu­ba, Re­al, Atle­ti­co i Bar­ce­lo­nu.

 

Sa­da je An­tić se­le­ktor re­pre­zen­ta­ci­je Srbi­je. Odli­čno ih vo­di u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Mun­di­jal 2010. Srbi­ja je li­der u gru­pi i ima naj­bo­lje iz­gle­de da se pla­si­ra­ju u Ju­žnu Afri­ku i to pri­je je­dne Fran­cus­ke.

 

- Ima­mo do­bru eki­pu. Sve su to do­bri igra­či ko­ji igra­ju u svo­jim klu­bo­vi­ma za­pa­že­ne ulo­ge. Na­pra­vi­li smo do­bru atmo­sfe­ru i sma­tram da, ako ova­ko nas­ta­vi­mo, bi­će­mo prvi u gru­pi - ka­že An­tić.

 

Du­go ste bi­li bez po­sla. Za­što?

- Pa, ni­je baš da ni­šta ne ra­dim. Ma­lo sam se ba­vio no­vi­nar­stvom, ra­dio sam za je­dan list u Špa­ni­ji kao stru­čni ko­men­ta­tor, te za je­dnu ra­dio sta­ni­cu. Mno­go pu­tu­jem, ipak, naj­vi­še sam u Špa­ni­ji i u Srbi­ji.

 

Ka­ko je do­šlo do se­le­ktor­skog an­ga­žma­na u Srbi­ji?

- Gle­dao sam po­slje­dnje EP i ra­zmiš­ljao ka­ko bi bi­lo li­je­po da i mo­ja re­pre­zen­ta­ci­ja učes­tvu­je. Ka­da sam do­bio po­nu­du, shva­tio sam da je mo­ja oba­ve­za da po­mo­gnem re­pre­zen­ta­ci­ji svo­je drža­ve.

 

Sko­ro ci­je­lu svo­ju ka­ri­je­ru pro­ve­li ste u Špa­ni­ji?

- Evo, stal­no me zo­vu u En­gles­ku. Ni­ko­ga ni­sam odbio, ali uko­li­ko se de­si da ne­gdje odem, že­lim čis­tu si­tu­aci­ju, že­lim da ču­jem od pred­sje­dni­ka šta že­li od me­ne, je li to re­zul­tat ili stva­ra­nje eki­pe.

 

Mno­gi tre­ne­ri žu­de za en­gles­kom Pre­mi­er li­gom?

- Igrao sam u En­gles­koj, ali ne­što me spe­ci­jal­no ne pri­vla­či. Va­ljda što sam se na­vi­kao na Špa­ni­ju, ko­ja je de­fi­ni­ti­vno naj­bo­lja ze­mlja za ži­vot.

 

Tre­ni­ra­li ste mno­ge zvi­jez­de. S kim ste os­ta­li u naj­bo­ljim odno­si­ma?

- Fer­nan­do Hi­er­ro je moj iz­da­nak. Nje­ga sam sa 19 go­di­na gur­nuo u va­tru, ka­da mu u Re­alu ni­ko ni­je pri­da­vao ni­ka­vu paž­nju. Ka­sni­je je na­pra­vio svjet­sku ka­ri­je­ru. Ge­or­gh Hag­gi, ru­mun­ska le­gen­da, je je­dan od naj­bo­ljih igra­ča ko­je sam tre­ni­rao. Po­no­san sam na nje­ga, jer je pos­tao ugle­dan tre­ner, sa­da u Ga­la­ta­sa­rayu ra­di po mo­jim me­to­da­ma. U Bar­ce­lo­ni sam izmi­slio je­dnog klin­ca, Ini­es­tu. Pa, spa­sio sam Puyola...

 

Os­ta­lo je do da­nas ne­ja­sno za­što ste, iako ste ima­li re­zul­tat, na­pus­ti­li Bar­cu?

- Te­što se sad vra­ća­ti na to. Kad sam do­šao, za­te­kao sam ha­os. Klub je bio osam bo­do­va od zo­ne ispa­da­nja. Čeka­lo me dos­ta po­sla, pa sam za­is­ta mno­go ra­dio. Ali, u Bar­ce­lo­ni je đa­vol­ski te­ško ra­di­ti. Po­go­to­vo stran­cu. Oni su svoj svi­jet, Ka­ta­lo­ni­ja je drža­va za se­be. Bar­ce­lo­na je po­nos re­gi­je, grad ži­vi za klub, me­di­ji na­pra­ve stra­ho­vit pri­ti­sak.

 

Ka­ko ste izla­zi­li na kraj sa Je­su­som Gi­lom u Atle­ti­cu?

- Vrlo je­dnos­ta­vno. Ni­sam obra­ćao paž­nju na nje­ga. Me­ne u bi­ti ne in­te­re­su­je ko je pred­sje­dnik klu­ba. Ka­da po­tpi­šem ugo­vor, odmah se hva­tam po­sla. Jer, ka­da čel­ni­ci klu­ba vi­de ka­ko ra­dim i šta pos­ti­žem, sa­mi mi po­nu­de bo­lje uslo­ve i po­pra­vak ugo­vo­ra. Ka­sni­je je do­šlo do odre­đe­nih trza­vi­ca u Atle­ti­cu. Ali, oni o me­ni mo­gu go­vo­ri­ti sa­mo sve naj­bo­lje, jer sam ih do­veo do kra­ja, bi­li smo prva­ci Špa­ni­je.

 

Ko­li­ko pra­ti­te i po­zna­je­te bh. no­go­met?

- Naj­vi­še pra­tim re­pre­zen­ta­ci­ju. Li­gu ne pra­tim, ne znam ka­ko se igra. Čujem da ima i mla­đih, per­spe­kti­vnih igra­ča. BiH je uvi­jek bi­la izvor ta­le­na­ta. Sma­tram da Ći­ro Bla­že­vić, odli­čan struč­njak, ima tim ko­ji mo­že pos­ti­ći je­dan ve­li­ki re­zul­tat, a to je odla­zak na Evrop­sko ili Svjet­sko prven­stvo. Mi­slim da ima­te do­bre šan­se da se pla­si­ra­te na Mun­di­jal, što bi mi bi­lo izu­ze­tno dra­go.

 

Ka­da pla­ni­ra­te do­ći u Sa­ra­je­vo?

- Uh, baš ste me na­šli. U Sa­ra­je­vu ni­sam bio du­go go­di­na, iako imam ja­ko pu­no pri­ja­te­lja ta­mo. Lje­tos sam bio u Us­ti­pra­či, bi­lo mi je ja­ko li­je­po. Ako mi do­zvo­le oba­ve­ze, vo­lio bi ove go­di­ne sko­knu­ti do Sa­ra­je­va, po­gle­da­ti ne­ku uta­kmi­cu na Ko­še­vu ili na Grba­vi­ci.

 

 

Re­šad Ku­no­vac je dio mo­je po­ro­di­ce

Po­zna­to je da gdje god ra­di­te, sa so­bom vo­di­te Re­ša­da Ku­nov­ca, biv­šeg sai­gra­ča iz Par­ti­za­na?

- On je moj ve­li­ki pri­ja­telj. Us­tva­ri, vi­še ga ne sma­tram pri­ja­te­ljem, ne­go di­je­lom po­ro­di­ce. Odli­čan je čo­vjek, još bo­lji tre­ner. Kad god pre­uzi­mam ne­ki klub, uslov je da Ku­no­vac bu­de sa mnom. Sma­tram da je je­dan od naj­bo­iljih tre­ne­ra ko­ji dje­lu­ju iz sje­ne.

Osi­ma ja­ko uva­ža­vam

 

U ka­kvim ste odno­si­ma sa bh. tre­ne­ri­ma?

- Ci­je­nim ih sve, znam da je Ha­lil­ho­džić vo­dio PSG, da je Ba­je­vić u AEK-u, da je Me­ša Ba­žda­re­vić u Gre­no­bleu, Pa­pe Su­šić je ra­dio u Tur­skoj... Ipak, naj­bo­lji sam sa Ivi­com Osi­mom. Uva­ža­va­mo je­dan dru­gog. Šva­bo je le­gen­da, bio je odli­čan igrač, a pos­tao je svjet­ski pre­po­zna­tljiv tre­ner.

 

Ho­lan­đa­ni

 

Tre­ni­ra­li ste igra­če iz mno­gih drža­va. Ko­ji su na vas os­ta­vi­li naj­bo­lji do­jam?

- De­fi­ni­ti­vno ho­lan­dski no­go­me­ta­ši! Oni su naj­ve­ći pro­fe­si­onal­ci. Za njih je uta­kmi­ca i tre­ning je­dno te is­to. Idu ma­ksi­mal­no, ja­ko su mar­lji­vi. U Bar­ce­lo­ni sam ih imao ne­ko­li­ko i sa svi­ma sam bio ja­ko za­do­vo­ljan.

 

Ka­ri­je­ra

 

Ra­do­mir An­tić je ro­đen 22. no­vem­bra 1948. go­di­ne u Ži­ti­štu (Srbi­ja). Igra­čku ka­ri­je­ru po­čeo je u tu­zlan­skoj Slo­bo­di (1976.-1968.), a nas­ta­vio u Par­ti­za­nu (1968-1976). Po­tom ide u sla­vni Fe­ner­ba­hce (1976-1977), špan­sku Za­ra­go­zu (1977-1979), te en­gles­ki Lu­ton Town (1979-1984).

Mno­go zna­čaj­ni­je stva­ri na­pra­vio je kao tre­ner. Kre­nuo je s Par­ti­za­nom (1985. - 1988.), a po­tom pre­uzeo Re­al Za­ra­go­zu (1988.-1991.). An­tić za­tim se­li u Re­al Ma­drid. Na San­ti­ago Ber­na­beu je os­tao go­di­nu da­na, a po­tom je oti­šao u Ovi­deo (1992-1995). Na po­ziv kon­tra­ver­znog Je­su­sa Gi­la, po­no­vo se vra­ća u Ma­drid, ali u re­do­ve Atle­ti­ca. Na Cal­de­ro­nu je pro­veo pet se­zo­na, osvo­jiv­ši ti­tu­lu prva­ka 1996. go­di­ne, te Kup Kra­lja.

Do ra­zla­za do­la­zi na­kon što je Gil pro­ci­je­nio da se An­tić pre­vi­še "iz­di­gao" iznad klu­ba, pa po­pu­lar­ni tre­ner po­no­vo odla­zi u Ovi­edo.

Na­kon što je Bar­ce­lo­na s klu­pe po­tje­ra­la Ho­lan­đa­ni­na Lu­isa van Gal­la, An­tić sti­že na Camp Nou i pre­uzi­ma gi­gan­ta iz Ka­ta­lo­ni­je. Na­kon Bar­ce, po­la se­zo­ne ra­dio je u Cel­ti iz Vi­ga, što je bio i po­slje­dnji nje­gov klup­ski an­ga­žman.

13.04.2009.

Jugić-Salkić uspješno započela kvalifikacije

Najbolja bh. teniserka Mervana Jugić-Salkić uspješno je započela nastup na WTA turniru u Barceloni, gdje se plasirala u drugo kolo kvalifikacija. Jugić-Salkić je u prvom kvalifikacijskom kolu 220.000 dolara vrijednog turnira pobijedila 22-godišnju Čehinju Andreu Hlavackovu sa 6:4, 7:5.


Naredna protivnica joj je 26-godišnja Ruskinja Elena Bovina.

13.04.2009.

BH juniorke posljednje u grupi

Ženska juniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-19) zauzela je posljednje, četvrto mjesto na  kvalifikacionom turniru za nastup za Evropskom prvenstvu. U 3. kolu turnira, koji je danas završen u Sarajevu, juniorke BiH poražene su od selekcije Islanda sa 16:30 (8:17).

 

Mlade rukometašice BiH na turniru su odigrale još dva susreta u kojim su poražene od  reprezentacija Crne Gore  19:27 i Srbije 15:29. Prvo mjesto u grupi osvojile su juniorke Crne Gore, koje su bile bolje od Srbije sa 24:21. Obje ekipe izborile su nastup na EP, koje će se u  augustu ove godne održati u Mađarskoj.

 

Rezultati:

 

1. kolo: 
Srbija - Island                35:27
BiH - Crna Gora            19:27

 

2. kolo:  
Island - Crna Gora         19:22
BiH - Srbija                   15:29

 

3. kolo : 
BiH - Island                   16:30
Crna Gora -Srbija          24:21

 

Tabela:

1. Crna Gora     3  3  0  0  73:59            6
2. Srbija            3  2  0  1  85:66            4
3. Island           3  1  0  2  76:73            2  
4. BiH               3  0  0  3   50:86           0

13.04.2009.

Odigrali smo katastrofalno

Nakon minimalnih uvodnih gostujućih poraza u Sarajevu i Travniku (0:1), u preostala dva ovoproljetna gostovanja zenički nogometaši primili su po čak tri gola (Velež 1:3 i Laktaši 0:3). Subotnji poraz u Laktašima, gdje su i lani poraženi s 0:4 iako su tada bili čak i u igri za titulu, neće bitnije utjecati na plasman zeničkog tima na kraju sezone, ali sigurno doprinosi eroziji kluba i rasprodaji ugleda.  


- Odigrali smo veoma loše, čak katastrofalno. Skoro da i nismo stvorili izgledne prilike mada smo na samom početku uspjeli odigrati jedan dobar kontranapad, koji, nažalost, nismo i pretvorili u gol. Očito je da teško igramo bez Šabića i Hadžića, pogotovo na gostovanjima. Sada nam ponovo predstoji imperativ pobjede kod kuće kako bismo izbjegli borbu za opstanak - kaže desni bek Mladen Jurčević, koji je, zbog povrede koljena, na poluvremenu zatražio izmjenu.

13.04.2009.

I Milan traži Džeku

Milan se priprema upustiti u bitku sa ostalim velikim evropskim klubovima za bh. reprezentativnog napadača Edina Džeku. Ovu vijest prenio je italijanski list "Gazzetta Dello Sport" pozivajući se na klupske izvore i otkrivajući planove milanskog giganta u ljetnom prijelaznom roku.


Milanovi skauti prisustvovali su prije devet dana meču Volfsburg - Bajern, ali umjesto centarhalfa "Vukova" Andree Barzaljija (Andrea Barzagli), koji im je bio glavna meta, pažnju im je privukao naš fudbaler, dvostruki strijelac u pobjedi nad Bavarcima.


Za Džeku kažu da je "klasični napadač, ali i odličan tehničar". Džekina cijena navodno je oko deset miliona eura s tendencijom rasta kako se širi krug zainteresiranih timova, među kojima je od prije nekoliko dana i engleski Čelzi.

12.04.2009.

Vukoičić: Ponudit ću ostavku upravi

Ostaje li Košarkaški klub Bosna ASA BH Telecom bez trenera? Vlada Vukoičić, dosadašnji kormilar bh. prvaka, izjavio nam je jučer da će u sutra ponuditi ostavku Upravnom odboru nakon neočekivanog poraza u Banjoj Luci (84:86).

- Ništa ne zamjeram igračima, jer se u opisu poslova zna ko je kriv za poraz. Imali smo potencijal da pobijedimo Borac, a zbog čega nismo, razlog leži u meni i lošijoj pripremi. Kolega Džaković izvukao je maksimum iz svog tima, a ja nisam - kaže Vukoičić te dodaje da je već obavijestio klupske čelnike o svojoj namjeri.

Iako mu je ovo prvi poraz na domaćoj sceni od dolaska na klupu "Studenata" u novembru (računajući i Kup BiH, koji je osvojio), beogradski stručnjak kaže da bi mogao biti odlučujući kada je riječ o borbi za prvo mjesto u Ligi 8 za prvaka.

- Izgubili smo prednost koju smo imali, poništili smo pobjedu iz Širokog Brijega i vratili se na nulu - kaže Vukoičić.

Na pitanje da li je još nešto, prije svega nezavidna finansijska situacija, utjecala na odluku da ponudi ostavku, Vukoičić odgovara:

- Jedan od razloga zbog kojih moja ostavka nije neopoziva je želja da se ovaj potez ne shvati tako da pakujem kofere, jer imamo problema sa finansijama, povredama i slično. Prepuštam ljudima koji vode klub da kažu šta misle i da procijene da li možemo nastaviti dalje zajedno.

Bukva: Nema govora o odlasku

Direktor Bosne Admir Bukva tvrdi da Vlada Vukoičić neće napustiti klub, odnosno da će ostavka biti odbijena, jer trener uživa apsolutno povjerenje uprave.

- Nema govora o odlasku, to sam rekao Vukoičiću. Mnogo toga dobrog je učinjeno da bi se ovako završilo. Nećemo čak ni sazivati sjednicu Upravnog odbora. Shvatam razočaranje, ali ništa nije izgubljeno, još dosta utakmica je pred nama - rekao je Bukva.

Nastavak i bez Ikonića

Sve se okrenulo u jednoj sekundi, u kojoj je Bosna izgubila i utakmicu i kapitena, a možda i trenera.

U posljednjoj sekundi meča u Boriku igrač Borca Adamović položio je za 86:84 da bi u posljednjem pokušaju Bosne za pobjedu kapiten Goran Ikonić povrijedio skočni zglob nakon nezgodnog doskoka u pokušaju da pogodi "trojku"!

- Odranije nemamo Zimića, a sada će i Ikonić pauzirati barem sedam dana, što znači da, vjerovatno, neće igrati protiv Zrinjskog i Igokee - kaže Vukoičić.
 
12.04.2009.

Borca deklasirala Bugojanke

 
RMU Banovići - Jedinstvo                      71:64
Čelik - Brotnjo                                      78:48
Zrinjski - Neimarstvo Trebinje                 0:20
BHN Bugojno - Borac Mladost               59:97
 
U utorak igraju Željezničar UNIQA - Sloboda.
Slobodna je ekipa Violeta Livno.
 
Tabela:
1. Željezničar                19 19 0 1598:965 38
2. Čelik                        19 14 5 1302:1021 33
3. Brotnjo                     19 13 6 1261:1165 32
4. Neimarstvo Trebinje   19 12 7 1382:1061 31
5. Jedinstvo                  19 12 7 1308:1068 31
6. Sloboda                    18 11 7 1161:1061 29
7. Banovići                    19 9 10 1376:1296 28
8. Borac Mladost           19 7 12 1084:1169 26
9. Violeta Livno              19 5 14 992:1403 24 
10. Bugojno                  19 1 18 651:1556 19 (-1)
11. Zrinjski                    19 1 18 390:763 7
 
12.04.2009.

Pare za Velež otišle u Orašje

Čelnici FIFA-e ovih dana boravili su u Mostaru kako bi snimili film o Veležu. Već je snimljen jedan o Rođenima nazvan "Mostar United", koji je izazvao odlične reakcije na brojnim dokumentarnim festivalima. Uzimanjem referenci iz NS BiH o historiji ovog kluba čelnici FIFA-e su bili iznenađeni što nekada jedan od najtrofejnijih timova sa prostora bivše Jugoslavije svih ovih godina nema nikave podrške iz Saveza. Posebno ih je iznenadio podatak kakve su sve trenerske i igračke veličine trenirale u ovom klubu.

- Ljudi iz FIFA -e nisu mogli vjerovati da su Meho Kodro, Sergej Barbarez, Dušan Bajević, Vahid Halilhodžić, Aleksandar Ristić i ostale velike igračke i trenerske zvijezde ponikle u ovom klubu. Čelnicima iz Nyna nije jasno kako je projekat "Goal" prije nekoliko godina otišao u Orašje, gdje je izgrađen i fudbalski kompleks vrijedan oko 400.000 dolara (oko 590.000 KM). To je ono što kažu ljudi iz NS BiH, ali mislim da je donacija bila i puno veća. Ljudi ne mogu vjerovati kako Velež nema nikakvu pomoć od Saveza. Otjerani su sa stadiona, sve im je uništeno, a pare su zahvaljujući prije svega Ilji Dominkoviću otišle u Orašje, klub koji gotovo da nije ni postojao kada je Velež bio evropski klub - veli izvor blizak NS BiH.

Čelnici Veleža svih ovih godina se bore sa finansijama, a posebno su razočarani nakon što su im ljudi iz FIFA -e kazali kako je projekat "Goal" trebao dobiti Mostar i Velež. Sada stadion Vrapčići imaju licencu B, umjesto sportskog centra.

- Ko je i zašto projekat "Goal" umjesto Mostara premjestio u Orašje, to ni ljudima iz FIFA -e nije jasno. Oni su dali pare za projekt, a zašto se to nije uputilo na našu adresu ni oni ne znaju. Ljudi su se razočarali kada su vidjeli u kakvom se stanju danas nalazimo, a kakve je zvijezde dao ovaj klub - govori sportski direktor Veleža Mensud Duraković.
11.04.2009.

Arijana Tirak osvojila 17. mjesto u Italiji

Članica Klizačkog kluba Bosna Arijana Tirak osvojila je 17. mjesto na međunarodnom takmičenju u umjetničkom klizanju u italijanskom Canazeiju. Na završnom takmičenju sezone učestvovalo je 370 mladih klizačica iz 21 zemlje.

Ovim uspjehom je aktualna prvakinja naše zemlje, koja se takmičila u kategoriji (Debs girls), osvojila je nove bodove u pojedinačnoj konkurenciji, kao i za svoj klub, koji je popravio plasman na evropskoj tabeli.
 
 
11.04.2009.

BH juniorke bez plasmana na Evropsko prvenstvo

Ženska juniorska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine (U-19) poražena je danas u Sarajevu od odgovarajuće selekcije Srbije sa 15:29 (7:14) u 2. kolu kvalifikacionog turnira za Evropsko prvenstvo,  koje će se u  augustu ove godne održati u Mađarskoj.
 
Ovim porazom juniorke BiH  ispale su iz konkurencije  za osvajanje prva dva mjesta u grupi, koja vode nastupu na EP. Iako je ostalo da se u nedjelju odigraju susreti posljednjeg, 3 kola nastup na EP iz  Četvrte kvalifikacione  grupe  osigurale su reprezentacije Srbije i Grne Gore, koje su zabilježile po dvije pobjede.
 
Junorke BiH završavaju kvalifikacije susretom sa Islandom u 11.00 sati, dok će drugi susret Srbija - Crna Gora (13.00 sati)  odlučiti pobjednika turnira.
 
Rezultati:
 
1. kolo: 
Srbija - Island 35:27
BiH - Crna Gora 19:27
 
2. kolo:
Island - Crna Gora 19:22
BiH - Srbija 15:29
 
3. kolo (12. aprila): 
BiH - Island (11.00)
Srbija - Crna Gora (13.00)
11.04.2009.

Štilić ostaje u Lechu

Semir Štilić najbolji strani igrač u Poljskoj će i naredne sezone nositi dres Lech Poznana. Štilić je sigurno jedan od najboljih mladih igrača Bosne i Hercegovine, nakon odlaska iz Željezničara u Lech Poznan za kratko vrijeme se afirmisao i na sebe skrenuo pažnju brojnih evropskih klubova.

Za Štilićeve usluge su zainteresovani Hertha, Bochum, Hamburg, Bayern, Fulham,Blackburn a najviše od svih je zagrizao škotski Celtic koji je na adresu Lecha ove zime poslao ponudu vrijednu 6 miliona eura ali je ponuda odbijena jer čelnici Lecha smatraju da Semir vrijedi mnogo više i da će do kraja prvenstva njegova cijena u mnogome porasti, u Zenici su skauti Hamburga došli upravo zbog njega ali na njihovu žalost Semir nije ulazio u igru....

- Semir ove godine sigurno neće biti prodat, prvi smo na tabeli i sa velikim šansama za plasman u ligu prvaka, prema tome Semir će vjerovatno i narednu sezonu biti član Lecha, izjavio je predsjednik poljskog kluba.

Semir Štilić po transferxafsu vrijedi 2.600.000. eura i najskuplji je igrač Lecha a i prva zvijezda tima s obzirom da je kao veznjak na diobi trećeg mjesta najboljih strijelaca poljskog prvenstva.

Novi gol Štilića
 
U okviru 23. kola fudbalskog prvenstva Poljske fudbaleri Lecha pobjedili su Gornik (1:2), a strijelac prvog gola za Lech bio je naš reprezentativac Semir Štilić. Ekipa našeg Semira Štilića bolje je otvorila susret te su u prvih pola sata imali nekoliko kolosalnih prilika koje nisu uspjeli pretvoriti u pogodak. Ipak, nakon niza propuštenih prilika Semir Štilić u 40. minuti susreta dovodi Lech u vodstvo.
 
Drugo poluvrijeme fudbaleri Lecha više su mislili kako sačuvati minimalnu prednost nego kako povećati istu, što im se na kraju moglo osvetiti. Naime, domaćin u 70. minuti dolazi do izjednačenja preko Smektale, a pogodak za veliko slavlje i nova tri boda Lecha postigao je Kikut u sudijskoj nadoknadi vremena.
 
Ovim pobjedom fudbaleri Lecha zadržali su prvo mjesto na tabeli, dok Gornik porazom sve više klizi prema nižem rangu.
11.04.2009.

Ancelotti i Džeko na Stamford Bridgeu?

Na­kon što su En­gle­zi obja­vi­li ka­ko je Car­lo An­ce­lot­ti do­go­vo­rio pre­uzi­ma­nje klu­pe Chel­sea, za­ko­trlja­la se pri­ča o mo­gu­ćem do­las­ku na­šeg Edi­na Dže­ke na Stam­ford Brid­ge.
 
Po­put bom­be je odje­knu­la vi­jest ko­ju je obja­vio "The Sun", a pre­ma ko­jem je do­la­zak Car­la An­ce­lot­ti­ja na klu­pu Chel­sea za­pra­vo go­to­va stvar. Ita­li­jan je na­vo­dno sve do­go­vo­rio sa Ro­ma­nom Abra­mo­vi­čem, a ka­ko je Gu­us Hid­dink izri­či­to re­kao da ne­ma šan­se da os­ta­ne u lon­don­skoj eki­pi na­kon lje­ta, tre­ba mu do­ves­ti dos­toj­nu za­mje­nu, što An­ce­lot­ti sva­ka­ko jes­te.
 
Ka­ko je još uvi­jek aktu­el­ni tre­ner Mi­la­na ve­li­ki fan Edi­na Dže­ke, te ga že­li u eki­pi ko­ju će u bu­du­ćnos­ti tre­ni­ra­ti, lo­gi­čno se na­me­će te­za da bi na­pa­dač Wol­fsbur­ga, tre­nu­tno naj­tra­že­ni­ja evrop­ska no­go­me­tna ro­ba, mo­gao put Lon­do­na. Svi­ma je ja­sno da rus­ki oli­garh se­bi mo­že priu­šti­ti i "bo­san­ski di­ja­mant".
 
Ma­lo je 10 mi­li­ona
 
Go­vo je si­gur­no da će Dže­ko u slje­de­ćem pri­je­la­znom ro­ku na­pus­ti­ti Wol­fsburg. Iako ima ugo­vor s "vu­ko­vi­ma" do 2011., lis­ta in­te­re­se­na­ta za nje­go­ve uslu­ge sva­kim je no­vim go­lom sve du­ža. Pre­ma "Tran­sfer­mar­kt.de" Dže­ko tre­nu­tno vri­je­di de­set mi­li­ona eura. Onaj ko ga uspi­je "ote­ti" Fe­lixu Ma­gat­hu, vje­ro­va­tno će mo­ra­ti is­ke­ši­ra­ti du­plo vi­še!
11.04.2009.

Džeko zabio vodeći pogodak za Wolfsburg

Wolfsburg je tako zadržao prvo mjesto na tabeli. Vodeći pogodak za Wolfsburg postigao je bh. reprezentativac Edin Džeko u 21. minuti. Borussija je poravnala u 79. minuti golom Dantea, a pobjedu Wolfsburgu donio je Reither pet minuta prije kraja.
 
Wolfsburg sada ima tri boda prednosti nad Bayernom koji je sa 4:0 pobijedio Eitracht, dok trećeplasirani Hamburger SV također ima tri boda zaostatka ali i utakmicu manje.
11.04.2009.

Premier liga BiH u fudbalu (M)

Rezultati susreta 22. kola Premijer lige BiH:
 
Zvijezda - Posušje         4:0
Željezničar - Slavija        1:0
Laktaši - Čelik               3:0
Modriča - Zrinjski           2:0
Velež - Orašje               2:0
Sloboda - Leotar            1:0
Travnik - Borac              1:0
Susret Široki Brijeg  - Sarajevo počinje u 20.15 sati.
 
Tabela:
1. Zrinjski          22 15 2 5          42:28 47
2. Sloboda        22 12 4 6          25:15 40
3. Slavija           22 11 6 5          26:19 39
4. Sarajevo        21 10 5 6          27:22 35
5. Laktaši         22 9 6 7            32:24 33
6. Zvijezda        22 8 8 6            29:24 32
7. Široki Brijeg  21 10 1 10        33:24 31
8. Borac           22 9 3 10          29:22 30
9. Željezničar    22 9 3 10          20:24 30
10. Leotar         22 9 2 11          21:31 29
11. Čelik           22 8 4 10          19:26 28
12. Travnik        22 7 4 11          22:36 25
13. Modriča       22 6 6 10          24:30 24
14. Velež          22 7 2 13          25:31 23
15. Orašje         22 5 7 10          22:29 22
16. Posušje      22 5 7 10          28:39 22
10.04.2009.

Sloboda dita u Balkanskoj ligi

Ekipa Sloboda dite od naredne sezone će učestvovati u balkanskoj košarkaškoj ligi. U drugom izdanju balkanske košarkaške lige koja počinje u oktobru i naša zemlja će imati svog predstavnika, to će biti ekipa tuzlanske Sloboda Dite.Balkanska liga je slična Nlb ligi, u prvom izdanju ove lige nije bilo klubova iz Bosne i Hercegovine.


- Mi smo od samog početka ovog projekta pomno pratili sva zbivanja. Balkanska liga je slična Jadranskoj - izjavio je Žarko Vujović sportski direktor Slobda Dite.


Već dugo godina Tuzlaci su nezadovoljni zbog izbivanja Sloboda Dite sa međunarodne scene jer je Tuzla ne tako davno bila nepremostiva prepreka za velike evropske timove kao što su: Panionis, Monthe Pasci, Galatasaray, Macabi i ostala krema evropske košarke. Sigurno je da je ovo pravi potez čelnika Sloboda dite jer Tuzla je grad košarke i Tuzlaci sigurno zaslužuju da uživaju u igrama Sloboda Dite pred punom dvoranom Mejdan.


Sloboda dita je trenutno u ligi 8 sa omjerom od jedne pobjede i tri poraza s tim da do play offa Tuzlake očekuje nešto lakši raspored te se s pravom mogu nadati učešću u polufinalu košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine.

 

10.04.2009.

Sportisti italije u Srebrenici

Mladi sportisti iz italijanskih gradova Breša i Kremona trenutno borave u dvodnevnoj posjeti Srebrenici tokom koje će obići Memorijalni centar Potočari i istorijske znamenitosti ovog grada. Maja Husejić, lokalni koordinator fondacije „Alexander Langer“, koja je domaćin mladim sportistima istakla je za Fenu kako mladi sportisti iz Italije imaju dugogodišnju saradnju sa vršnjacima iz Zavidovića.

 

Međutim, ovog puta su isključivo željeli posjetiti Srebrenicu kako bi se upoznali sa novijom istorijom ovog napaćenog grada. Nakon što obave posjetu Srebrenici, mladi sportisti iz Italije će sutra put  Zavidovića, gdje će u sklopu manifestacije „Vivicita“, sa domaćinima imati sportsko takmičenje u u košarci, odbojci i atletici.

10.04.2009.

Misimovića preporučuju Realu

Iako aktuelna sezona još nije završena, mediji su već počeli špekulisati o mogućim ljetnim transferima, te sa širokog tržišta igrača izvlačiti imena koja bismo mogli često čitati u listama želja trenera vrhunskih evropskih klubova.


U tekstu koji prognozira ovogodišnje putnike ka Pirinejskom poluostrvu, prvo ime među igračima sredine terena, jeste naš Zvjezdan Misimović za kojeg autor analize smatra da bi mogao biti zanimljiv Realu iz Madrida.

 

- Kada govorimo o Bosancu, onda ne razmišljamo o malim klubovima Primere. Real Madrid bi mogao biti zainteresovan za ovakvog igrača, stoji u tekstu na francuskom izdanju portala Goal.com.


Uz Misimovića, francuski Goal.com značajnu ulogu u narednom prelaznom roku prognozira i golmanima kao što su Claudio Bravo (Real Sociedad) i Juan Pablo Carrizo (Lazio Rome), Javi Calleja (Málaga), Darijo Srna (Shakhtar Donetsk) i Aythami (Deportivo) u odbrani, na sredini još i Barkero (Numancia), David Fuster (Elche), Tiberio Guarente (Atalanta), te Bafetimbi Gomis (Saint Etienne), Javi Guerrero (Recreativo) i Jonathan Pereira (Villarreal) u napadu.

10.04.2009.

U zapaljivoj atmosferi nismo mogli više

Povodom nemilih dešavanja na stadionu Pod Bijelim brijegom, oglasila se i uprava Veleža saopćenjem za javnost, u kojem je navedeno:


- Očigledno je da mladom mostarskom premijerligašu i njegovim simpatizerima nije dovoljna činjenica da petnaestak godina obitavaju na, uz blagoslov domaćih i inozemnih faktora, otetom fudbalskom stadionu nego su otišli i nekoliko koraka dalje.


U apsurdnoj državi moguće je zabraniti navijačima ekipe koja je decenijama igrala na tom stadionu dolazak i bodrenje u vrlo važnoj utakmici. Izljevi mržnje i netolerancije, koju su demonstrirali simpatizeri, igrači i predstavnici Zrinjskog, frapirajući su i zabrinjavajući. Ikonografija i oglašavanje pokazali su vrlo drastično još jednom da je za nekoliko hiljada ljudi sportska utakmica bila najmanje bitna. Pokretači njihovog ponašanja bili su drugi, nesportski, mračni motivi, nad kojima se treba zamisliti. U iskonstruiranoj, netolerantnoj i zapaljivoj atmosferi, koju su kreirali simpatizeri i uprava Zrinjskog, bez obzira na učinjeno na terenu, nismo mogli ostvariti više.


Sve ono što smo doživjeli i preživjeli, za fudbalere, navijače i upravu Veleža velika je obaveza i amanet da se konsoliduju i vrlo adekvatno vrate ukazano "gostoprimstvo", kojim smo "počašćeni" na otetom stadionu. Oteto - prokleto.


Fudbalerima našeg kluba, stručnom štabu i službenom predstavniku iskazujemo zahvalnost na igri i ponašanju u nemogućem okruženju.


Zbog iskazane nepravde prema svojim navijačima, uprava Veleža odlučila je da na sve domaće utakmice do kraja prvenstva dozvoli besplatan ulaz pripadnicima grupe "Red Army".

 

10.04.2009.

Janjoš: Igra je daleko od dobre

Ono malo navijača koji su ostali na Koševu nakon što su "Horde zla" na poluvremenu u znak bojkota napustile tribine, nije znalo da li bi se radovalo ili bi zviždalo kada je Dalibor Pandža u 90. minuti postigao jedan od najsmješnijih golova sezone kojim je donio Sarajevu pobjedu nad Zvijezdom. Bez Torlaka, Nikitovića i Mohara, zadnja linija, sa Maksumićem i Dudom, nije bila na očekivanom nivou. Emir Janjoš pokušao je igrati, ali je morao izaći, što je, u izostanku Ihtijarevića, dodatno uzdrmalo sve koncepcije Mehmeda Janjoša.


- Svjestan sam da je igra bila daleko od dobre, ali šta da se radi s toliko povrijeđenih igrača? Fudbaleri su nastupali na neprirodnim pozicijama, ali ipak smo imali dovoljno šansi. Zvijezda je jednom opalila po golu i postigla pogodak. Završnica je bila dosta mučna, ali mislim da je golom Pandže pravda ipak zadovoljena - kaže Janjoš, koga očekuju još veći problemi.


Naime, sutra u Širokom Brijegu neće moći računati ni na jednog od fudbalera koji su zbog povrede propustili susret sa Zvijezdom, a osim toga, ostao je i bez Emira Janjoša.


Baljak: Odluka policije


Komentirajući prazan sjever, bez najvatrenijih pristalica Sarajeva koji su napustili tribinu na poluvremenu, jer im je policija zabranila unošenje navijačkih rekvizita, direktor Sarajeva Nihad Baljak kaže:


- Policija je pronašla nekoliko baklji i odlučila zabraniti unošenje bilo kakvih rekvizita. Molili smo ih da to ne čine. To je bila njihova, a ne naša odluka. I mi smo veoma razočarani - kaže Baljak, a Janjoš dodaje da je odlazak navijača snažno pogodio igrače.


- Vrlo sam tužan i razočaran. Nakon meča, niko nije ni progovorio. Navijači su nam pokretačka snaga - kaže Janjoš.

10.04.2009.

Grčevita borba za opstanak je realnost

Navijači Željezničara naučili su u ovih nekoliko posljednjih godina da izraz "gore ne može" nikada ne treba koristiti. Uvijek može gore, barem kada je riječ o Želji.


Debakl od posljednjeplasirane ekipe na tabeli Posušja (0:3), čiji su igrači još tužni napustili stadion, jer su neozbiljnim gostima iz Sarajeva zabili samo tri umjesto desetak golova, pomakao je granice katastrofe. Naredna može biti samo - ispadanje u niži rang. Sudeći prema rasporedu kakav Željezničar ima do kraja - na Grbavicu dolaze Slavija, Zrinjski, Sarajevo - grčevita borba za opstanak mogla bi, zaista, biti realnost nekadašnjeg šampiona BiH.


Ako ništa, bit će zanimljivo na Grbavici. Svaka naredna utakmica Želji je biti ili ne biti. To važi već za subotu, kada gostuju komšije iz Lukavice, koji pretenduju na šampionsku titulu. Samo je nekoliko trolejbuskih stanica od borbe za opstanak, do borbe za titulu. Teško je reći ko je, zaista, kriv za ovu Željinu bruku i sramotu pa je možda najispravnije reći da su krivi svi: ovi što rade a ne znaju raditi, ovi što igraju a ne znaju igrati, ovi što treniraju a ne znaju trenirati ili oni što su nekada radili a danas samo "laprdaju".


No, ovo je i neka čudna pravda, zaslužena kazna. Nekada je bruka i sramota bila kada je Željo, nakon dvije uzastopne titule, bio viceprvak, nekada je blamaža bila poraz od Hartsa (0:2 u Edinburgu). E, sada uživajte!

10.04.2009.

FIFA: Zlatni ljiljani cvjetaju

Pod naslovom Zlatni ljiljani cvjetaju FIFA se na svojoj službenoj stranici osvrnula na ogroman uzlet BH. nogometne selekcije, a tekst vam prenosimo u cjelini. Bosna i Hercegovina je momčad u usponu, što su jasno potvrdili dvjema pobjedama nad Belgijom čime se su domogli druge pozicije u Skupini 5.


Momčad Miroslava Blaževića je je ostvarila najveći uspon na FIFA-inoj ljestvici. 208 bodova osvojenih u travnju lansirali su ih za 20 mjesta, na 38. poziciju, što predstavlja drugi najbolji ranking u povijesti ove reprezentacija koja je u kolovozu 2007. na istoj ljestvici bila 25. Bosna i Hercegovina koja je članica FIFA-e od 1996. godine u svom četvrtom pokušaju na dobrom je putu da konačno ostvari plasman na Svjetsko prvenstvo.


- Nadam se da nećemo doživjeti novo razočarenje, rekao je Edin Džeko za službenu stranicu FIFA-e.


Gledajući dosadašnja tri kvalifikacijska ciklusa logika nalaže da bi trebali ostvariti plasman na SP 2010. U svom prvom kvalifikacijskom ciklusu (za SP 1998) dvije pobjede nad Slovenijom te domaća pobjeda nad Danskom bili su dovoljni da Muzurovićeva momčad završi na predzadnjem mjestu.


I četiri godine kasnije epilog je bio isti. Dvije pobjede ostvarene su nad skromnim Lihtenštajnom koji je na kraju bio jedina momčad lošije rangirana od njih. Već treći ciklus pokazao je da BiH ima kvalitetnu selekciju no treća pozicija opet je bila nedostatna za uspjeh.


Još je pred njima dosta posla, pogotovo imajući u vidu da su lideri skupine Španjolci ostvarili šest pobjeda iz isto toliko utakmica, uključujući i minimalan trijumf upravo nad Zlatnim ljiljanima koji se trenutno nalaze na drugoj poziciji ispred Turske, Belgije, Estonije, sa šest šest bodova zaostataka za vodećim Španjolcima.


Ukoliko žele izbjeći baraž Bosanci i Hercegovci se trebaju nadati španjolskom kiksu te uz stopostotan učinak dovesti se u situaciju da u posljednjem kolu u direktnom srazu sa europskim prvacima odlučuju o prvom mjestu.


Napadač Wolfsburga Edin Džeko svjestan je činjenice da odluku o prvom mjestu nemaju u svojim rukama.


- Učinit ćemo sve kako bi se plasirali na SP 2010. Imamo odličnu momčad ali trebat ća nam i malo sreće, rekao je 23-godišnji Džeko koji je sa sedam postignutih pogodaka najbolji strijelac europskog dijela kvalifikacija za SP 2010.


BH. izbornik Blažević nije krio oduševljenje činjenicom da je njegova momčad uspijela Belgijancima oteti sav plijen.


- Bio sam izuzetno ponosan kada sam vidio naše navijače koji slave zajedno sa mnom i vratarom Nemanjom Supićem. Malo koja momčad se može pohvaliti sa dvije uzastopne pobjede nad momčadi kao što je Belgija. Naša momčad posjeduje kemiju i vjerujem da ćemo iskoristiti veliku priliku koja nam se ukazala.


Uspješan povratak Zlatana Bajjramovića daje dodatni podstrek pred preostale utakmice. Nakon gotovo jednogodišnjeg izbivanja 29-godišnji Bajramović se pogotkom u Genku u velikom stilu vratio u momčad. Ukoliko bi Bajramović inspirirao momčad na putu ka svom prvom velikom natjecanju bacio bi navijače BiH u ekstazu.


- Nogomet je bez premca najpopularniji sport u Bosni i Hercegovini i ljudi žive u vjeri da bi jednog dana mogli gledati svoju momčad na tako velikom natjecanju,  dodao je Džeko za kraj.

10.04.2009.

Darko Ruso novi trener igokee

Uprava viceprvaka Bosne i Hercegovine, Igokee Partizana brzo je reagovala nakon što je Dragan Bajić poslije poraza od Slobode Dite podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba. Klub iz Aleksandrovca u pohodu ka tituli prvaka i mjestu u NLB ligi trebao bi voditi novoimenovani trener Darko Ruso. Ruso je već stigao u Aleksandrovac i večeras imao i prvi trening sa ekipom.


Novi šef struke Igokee trenersku karijeru počeo je u beogradskoj Beobanci 1995. godine, 2000. godine sjedio je na klupi Partizana, a 2002. počeo je sezonu u Hemofarmu i završio u podgoričkoj Budućnosti. Iz Crne Gore, Ruso je otišao u Grčku gdje je dvije godine vodio Apollon Patras, a nakon sezone pauze u 2007. godini vodio je atinski Marousi.

 

Sa reprezentacijom Jugoslavije do 22 godine, novoimenovani trener Igokee osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Australiji 1997. godine, a kao pomoćnik Željku Obradoviću bio je uključen i u rad sa najboljom selekcijom SCG od 1998. do 2000.

10.04.2009.

Vladavić ponovo u igri za titulu

U slo­va­čkom no­go­me­tnom prven­stvu u sri­je­du je odi­gra­no re­do­vno ko­lo. Ži­li­ni, aktu­el­ni vi­ce­prvak Slo­va­čke, za ko­ju nas­tu­pa pra­va ma­la ko­lo­ni­ja bh. in­ter­na­ci­ona­la­ca pre­dvo­đe­na prvom zvi­jez­dom eki­pe, bh. re­pre­zen­ta­tiv­cem Admi­rom Vla­da­vi­ćem, vra­ti­la se u igru za osva­ja­nje ti­tu­le. Li­der Slo­van ki­ksao je kod ku­će pro­tiv Spar­ta­ka iz Trna­ve (1:2), dok je Ži­li­na sla­vi­la u gos­ti­ma pro­tiv Ru­žem­be­ro­ka (1:0).

 

- Ni­smo mo­gli da vje­ru­je­mo da je Slo­van iz­gu­bio ku­ći, iako je su­di­ja uta­kmi­cu pro­du­žio čak osam mi­nu­ta. Sa­da su se stva­ri po­tpu­no okre­nu­le u na­šu ko­rist. Na dva bo­da smo za­os­tat­ka, s tim da nam Slo­van do­la­zi na no­ge - ka­zao je za "San" Vla­da­vić.

 

Po­red Vla­da­vi­ća, dres Ži­li­ne no­se i Mi­slav Ka­ro­glan, El­dar Ha­sa­no­vić i Jo­sip Kve­sić.

10.04.2009.

Braco uspješno operisan

Ha­san Sa­li­ha­mi­džić, biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i ve­zni igrač ita­li­jan­skog Ju­ven­tu­sa us­pje­šno je ope­ri­san u Nje­ma­čkoj. Sa­li­ha­mi­džić je ozli­je­dio de­sno ko­lje­no to­kom uta­kmi­ce sa Chi­evom pro­šle ne­dje­lje, a ope­ri­san je u Aug­sbur­gu u Nje­ma­čkoj.

 

Biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac pod­vrgnut je ar­tros­ko­pi­ji za ukla­nja­nje ošte­će­nog di­je­la me­nis­ku­sa. Ope­ra­ci­ja je us­pje­šno za­vrši­la, a pro­ve­de­na je u Or­to­ped­skoj kli­ni­ci Hes­sin Spark. Ope­ri­sao ga je dr. Ul­rich Bo­enis­ch. Lje­kar­ske pro­gno­ze ka­žu da će se Bra­co opo­ra­vi­ti za mje­sec da­na.

10.04.2009.

Klubovi kažnjeni sa ukupno 12.000 KM

Na sjednici Disciplinske komisije NS BiH koja je održana jučer, na dnevnom redu su bili disciplinski predmeti iz 19., 20. i 21. kola fudbalske Premijer lige BiH, polufinala Kupa BiH, te Premijer omladinske lige BiH. Ukupna kazna koju će premijerligaši morati uplatiti u kasu NS BiH iznosi 12.000 KM.

 

Pored klubova, kazne su izrečene i nekim sportskim radnicima, te fudbalerima. FK Slavija je kažnjena sa 4.000 KM zbog propusta u organizaciji utakmice, te nesportskog ponašanja njenih navijača na meču protiv Veleža odigranom u Istočnom Sarajevu u okviru 19. kola Premijer lige BiH. Zbog zanemarivanja obaveza i ne prijavljivanja incidenta na istoj utakmici, sa po 300 KM kažnjeni su Ljubomir Čordašević (delegat utakmice), Goran Paradžik (glavni sudija), Zikrija Pašalić (prvi asistent), Jovan Kajtez (drugi asistent) i Midhat Arnautović (četvrti sudija).

 

Zbog nesportskog ponašanja na utakmici Zvijezda - Željezničar u okviru 20. kola Premijer lige BiH, po jednu utakmicu zabrane igranja dobili su Zoran Brković (Zvijezda) i Edin Cocalić (Željezničar), dok su tri meča zabrane dobili Dragan Matić (Zvijezda) i Haris Redžepi (Željezničar). Zbog isključenja na utakmici 21. kola, Zrinjski - Velež, dvije utakmice zabrane igranja dobio je Ante Serdarušić (Zrinjski), a Zrinjski je dobio rok od tri dana za dostavljanje očitovanja o okolnostima organizacije i incidenata na utakmici.

 

Marko Jurić (Široki Brijeg) dobio je zabranu igranja na dvije utakmice zbog isključenja na meču Široki Brijeg - Sloboda, u okviru polufinala Kupa BiH. Službeni predstavnik Širokog Brijega Damir Kutle, na istoj je utakmici udaljen iz tehničkog prostora, pa mu je zbog toga jučer izrečena kazna u iznosu od 300 KM, a zbog propusta u organizaciji i nesportskog ponašanja navijača u ovom meču, Široki Brijeg je kažnjen sa 3.000 KM.

 

Napad na Mirka Buljana

 

Kazna od 5.000 KM izrečena je NK Posušje zbog slabe organizacije utakmica 19. kola Premijer omladinske lige (kadeti i juniori), gdje je nakon završetka meča juniorskih timova, fizički napadnut glavni sudija Mirko Buljan.

10.04.2009.

Grafite Džeku oslovljava sa "brate"

Nje­ma­čki "Bild" obja­vio je in­ter­vju s ra­spu­ca­nim dvoj­cem Wol­fsbur­ga, Bra­zil­cem Gra­fi­te­om i na­šim re­pre­zen­ta­tiv­cem, Edi­nom Dže­kom. U le­žer­nom raz­go­vo­ru Bra­zi­lac je ot­krio da na ru­ci ima te­to­va­žu po­sve­će­nu su­pru­zi.

 

- Pi­še; Za­uvi­jek Gra­ce. Čes­to ju po­lju­bim na­kon go­la - pri­znao je Gra­fi­te, ko­ji je pri­li­ku da po­lju­bi ime svo­je su­pru­ge u prven­stvu ove se­zo­ne imao 20 pu­ta, ko­li­ko je pos­ti­gao go­lo­va.

 

"Bild" je za­ni­ma­lo ka­ko se ovaj dvo­jac spo­ra­zu­mi­je­va na te­re­nu bu­du­ći da Gra­fi­te sla­bo go­vo­ri nje­ma­čki, a Dže­ko ne go­vo­ri por­tu­gal­ski je­zik. Od­go­vor je po­nu­dio Dže­ko, usput održav­ši nje­ma­čkom no­vi­na­ru mi­ni kurs nje­ma­čkog je­zi­ka:

 

- Zo­vem ga "ma­ši­no" ili mu ka­žem "bra­te", što bi se na nje­ma­čkom re­klo "me­in Bru­der".

 

- Ja nje­ga oslov­lja­vam "broj 9" ili mu na bo­san­skom ka­žem "bra­te", na­učio me to re­ći - do­dao je Gra­fi­te.

 

Pri­mi­je­tio je no­vi­nar Bil­da da Gra­fi­te i Dže­ko dje­lu­ju opu­šte­no što ga je na­ve­lo na kon­sta­ta­ci­ju da nji­ho­vo pri­ja­telj­stvo egzis­ti­ra i izvan te­re­na.

 

- Is­ti­na je, opu­šte­ni smo i čes­to se smi­je­mo. To pre­no­si­mo i na na­šu igru - obja­snio je Dže­ko, ot­kriv­ši svoj ri­tu­al pri­je uta­kmi­ce i ne­ke de­ta­lje iz pro­šlos­ti.

 

- Uvi­jek prvo stu­pim de­snom no­gom na trav­njak, to je ne­ka­kvo pra­zno­vje­re. Kad sam na nje­mu us­mje­rim po­gled pre­ma ne­bu, pre­ma Bo­gu. Ne mo­lim se za, pri­mje­ri­ce, po­bje­du 1:0, bi­lo bi to ma­lo nes­pre­tno. Ali, mo­lim se za to da svi igra­mo do­bro. Rat me oč­vrsnuo, kao di­je­te sam čes­to pla­kao. Hva­la Bo­gu, na me­ni ni­su os­ta­le ni­ka­kve tra­ume iz to­ga do­ba - ka­zao je bh. to­pnik, ko­ji je ove se­zo­ne u Bun­de­sli­gi pos­ti­gao 15 prven­stve­nih po­go­da­ka i osam pu­ta asis­ti­rao za gol.

 

09.04.2009.

BiH sa dvije predstavnice na EP

Ljubica Nevjestić i Almira Lizde, jedine su dvije predstavnice BiH na Evropskom seniorskom prvenstvu u dizanju tegova koje se održava u Bukureštu. Zbog skromne finansijske situacije bh. takmičarke u Rumuniju su otputovale u dvije grupe u pratnji trenera Namika Omerovića i Vladimira Jerkovića.

 

- Na EP prva je otputovala Nevjestićeva, koja će nastupiti u kategoriji do 63 kilograma. Takmičarka sarajevske Bosne nema veliko iskustvo i ovo će za nju biti dobra prilika da se okuša na međunarodnoj sceni. Almira Lizde na put je krenula u srijedu ujutru. Nastupiće u kategoriji do 75 kilograma. Takmičarka iz Konjica do sada je postizala niz dobrih rezultata na nekoliko jakih međunarodnih turnira, a 2006. bila je prvakinja Balkana ostavivši tada iza sebe izuzetno kvalitetne dizačice iz Bugarske i Grčke. Uz malo sportske sreće nadamo se njenom dobrom učinku u Bukureštu", istakao je Kemal Hošo, generalni sekretar Saveza dizača tegova BiH.

 

Za naše takmičarke nastup u Bukureštu ujedno će biti i jedna od posljednjih provjera pred učešće na Mediteranskim igrama u Peskari.

 

- Almira Lizde i Ljubica Nevjestić ujedno će biti i naše takmičarke na Mediteranskim igrama. Bukurešt će biti dobra prilika za provjeru forme, a uz adekvatne pripreme u narednih nekoliko mjeseci možemo se nadati uspjehu u Italiji", dodao je Hošo.

 

Na EP BiH nema predstavnike u muškoj konkurenciji, jer trenutno niti jedan od takmičara svojim rezultatima nije zadovoljio kriterije trenera.

 

09.04.2009.

Smjena na klupi Bratstva

Nogometašima gračaničkog Bratstva ovog proljeća ne cvjetaju ruže, a opstanak u Prvoj ligi FBiH sve je upitniji. Posljednji poraz u Sarajevu, u susretu sa ekipom SAŠK Napretka, izgleda da je prelio čašu i došlo je do promjena na čelu Stručnog štaba.

 

Naime, kako piše gračanički sportski žurnal "Sport IN", trener Velibor Pudar je podnio u utorak neopozivu ostavku, koju je Upravni odbor kluba prihvatio i već u srijedu na njegovo mjesto imenovao  prvotimca Denisa Karića. Upravni odbor je odlučio da se odrekne usluga i Pudarovog pomćnika Seada Kadića i na njegovo mjesto imenovao  kapitena ekipe Nusreta Muslimovića.


Sada već bivši trener Bratstva Velibor Pudar kao razloge ostavke je naveo:


- Podnio sam neopozivu ostvaku ponajprije  zbog obaveza prema porodici, a zatim i zbog želje da pomognem ekipi Bratstva da sa novim trenerom pokuša da se trgne i konačno zaigra onako kako se od nje očekuje. Sa mnom ili bez mene ja i dalje tvrdim da ekipa Bratstva neće ispasti iz Prve lige


Novopečeni trener Denis Karić bio je pomalo zatečen ponudom čelnih ljudi Bratstva, ali ipak nije mogao da odbije punudu i izazov koji stoji pred njim:


- Naravno da sam bio zatečen ovom ponudom ali je nisam mogao odbiti prvo zbog tih ljudi u Upravi koji su veoma korektni, a drugo ja jedini imam trenersku „A“ licencu i namjeru da se posvetim trenerskom pozivu kada kopačke „objesim o klin“. Nadam se da će ovo biti pozitivan „šok“ za ekipu i da ćemo u nastavku šampionata pružiti mnogo više i osigurati opstanak medju prvoligašima, rekao je Karić za gračanički sportski žurnal.

09.04.2009.

Anđelić šest godina u Bosni

Košarkaški klub Bosna ASA BH Telecom od jučer je jači za još jednog profesionalca. Prvi profesionalni ugovor u karijeri, i to na šest godina, sa "Studentima" je potpisao bek Nebojša Anđelić (18 godina, 200 centimetara). Anđelić je u grupi mlađih igrača (Aldin Klinac, Eldin Čamdžić, Aldin Majstorić...) koji će u narednoj sezoni konkurirati za prvi tim.


Inače, od aktuelnih prvotimaca, ugovore barem do 2010. imaju Miljan Rakić, Nikola Vučurović, Božo Đurasović, Emir Zimić, Amar Suljagić, Seid Hajrić, Muhamed Pašalić, Suad Šehović i Kemal Avdić, dok će ovog ljeta biti slobodni Ivan Ivanović, Goran Ikonić, Dušan Đorđević i Elvir Ovčina.


Bosnu očekuju bitne odluke i kada je riječ o trenerskom kadru. Šef stručnog štaba Vlada Vukoičić sa pomoćnicima Senadom Redžićem i Goranom Šehovcem u dosadašnjem toku sezone napravio je izvanredan posao.


Vukoičićev ugovor ističe u junu, a u klubu su nagovijestili da su spremni stupiti u pregovore o saradnji na duže staze.

09.04.2009.

Ibraković: Imamo za čime žalit

Fudbaleri Veleža su pod Bijelim brijegom u srijedu odigrali svoju najbolju utakmicu, pogovoto kada se uporedi predhodnih pet dolazaka na ovaj stadion. Sa taktikom 4-2-3-1, Ibraković se odlučio suprostaviti Joviću, i većim dijelom utakmice Velež je dobro stajao na terenu. Onog trenutka kada se Velež oslobodio početnog pritiska, Zrinjski je imao sve više i više problema.

 

Velež je u prvom poluvremenu svoju najbolju priliku iskoristio, Zrinjski nije (stativa žuržinova). identičan omjer snaga smo imali na terenu u drugom poluvremenu, sve je izgledalo da će Velež ostati neporažen, ali je onda stigla greška Šečića. Sa razlogom je bio razočaran Ibraković

 

- Bez obzira na ovaj poraz, idemo uzdignute glave, momci su odigrali jednu dobru utakmicu, Žao mi je što nismo uzeli puni plijen je smo imali mogučnosti, stvarali smo prilike, na kraju smo sami sebe pobjedili. Imamo šansu da zabijemo gol za 2:0, na drugoj strani primamo gol, imamo šanse kod 1:1, i opet umjesto da vodimo 2:1, sami sebi u zadnjim minutama damo gol. Ja sam ponosan na ove momke, ova igra koju smo prikazali u derbiju ohrabruje i sa ovakvom igrom Velež će sačuvati svoj premijerligaški status. Moram reći da sam ogorčen uslovima u kojima smo igrali ovaj derbi, jer u ovakvim uslovima naravno da se dogode pogreške kakva se desila čovjeku koji prvi put igrama ovakvu utakmicu, Šečiću, ali idemo dalje - zaključio vidno potreseni Abdulah Ibraković

 

Vrijedi istaći da su „rođeni“ u neku ruku bili otpisani pred ovaj meč,a domaćin uvjeren u pobjedu izraženu i sa viđe golova razlike. U prilog tome govori i unaperijed pripremljeno slavlje. No, čini se da „rođeni“, uprkos brojnim problemima na početku sezone, iz utakmice u utakmicu diže se sve više i više. Hrabrom i odlučnom igrom, pokazali suprostavili su se Zrinjskom, koji svakom „utrpa“ i po tri gola kod kuće.

09.04.2009.