Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

18.04.2009.

Premier liga BiH u fudbalu

Sve utakmice 23. kola fudbalske Premijer lige BiH odigraće se danas, a derbiji su u Zenici i Banja Luci, gdje će snage odmijeriti stari rivali još iz doba bivše SFRJ.

  
Čelik će dočekati sarajevski Željezničar u meču je za Zeničane od velikog značaja. Eventualnom pobjedom izašli bi iz krize rezultat i igara, te mirnije ušli u nastavak prvenstva. Sa druge strane, tim trenera Demira Hotića, iako će na „Bilinom polju“ nastupiti oslabljen nastojaće, kažu, ostati neporažen. 

 

Sloboda sa „drugim“ timom protiv Borca

 
Finalista Kupa BiH, Sloboda biće gost u proljetnom dijelu sezonu izuzetno dobrog Borca. Sakib Malkočević naglasio je kako će u gradu na Vrbasu šansu dati igračima koji nisu bilu u prvom planu u posljednjim mečevima, jer su prvotimci premoreni od igranja srijeda – subota, ali i kako očekuje da njegov tim ostavi dobar utisak i u Banja Luci. Vlado Jagodić istakao je kako će Borac igrati napadački na nova tri boda.


Biti ili ne biti za Široki i Katalinića


Ukoliko Široki Brijeg ne uspije pobijediti Zvijezdu na „Pecari“ sezona će im definitivno propasti. Poslije ispadanja iz Kupa, sve su dalje od Evrope i u prvenstvu, a posljednji voz hvataju u meču sa hitom šampionata. U slučaju neuspjeha i trener Ivan Katalinić mogao bi ostati bez posla?


„Veziri“ u nemogućoj misiji na „Koševu“


Sarajevo je apsolutni favorit protiv Travnika. Tim Mehmeda Janjoša ne bi smio dozvoliti luksuz i ne pobijediti „vezire“ kojima bi i bod u borbi za opstanak bio ogroman. Ipak, teško je za očekivati da to mogu uraditi na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatović Hase – Koševo“, protiv ekipe koja u posljednje vrijeme igra na visokom nivou, i blizu su plasmana u Kup UEFA.
Slavije protiv Posušja želi se vratiti na drugu poziciju izgubljenu u prošlom kolu. Ekipa sa „Mokrog doca“ pokušaće bježati sa posljednjeg mjesta tabele.


Lider bez prava na „šalu“


Lider Zrinjski ugostiće Lakataše. Sve osim trijumfa Mostaraca bila bi senzacija, a desi li se „plemići“ bi nakon ispadanja iz Kupa BiH do kraa šampionata mogli ostati i bez titule prvaka?!
U Trebinju će biti odigran jedan od derbija iz donjeg dijela tabele. Bodovi bi i Leotaru i Veležu značili puno u želji za ostankom u društvu najboljih. Orašje će bodove spasa sa novim trenerom Šenerom Bajramovićem tražiti protiv aktuelnog prvaka BiH, Modriča Maxime, kojoj takođe visi mač nad glavom... 

 
PAROVI I SATNICA


ŠIROKI BRIJEG: Široki Brijeg – Zvijezda (16:30 sati)
SARAJEVO: Sarajevo – Travnik (16:30)
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Posušje (16:30)
TREBINJE: Leotar – Velež (16:30)
ORAŠJE: Orašje – Modriča Maxima (16:30)
MOSTAR: Zrinjski – Laktaši (18:30)
BANJALUKA: Borac – Sloboda (19)
ZENICA: Čelik – Željezničar (20:10 – TV prenos BHT1)

TABELA


1. Zrinjski          22    15    2     5    43:29    47
2. Sloboda        22    12    4     6    25:15    40
3. Slavija           22    11    6     5    26:19    39
4. Sarajevo        22    10    6     6    28:22    36
5. Laktaši         22      9    6     7    32:24    33
6. Široki            22    10    2    10    34:25    32
7. Zvijezda        22      8    8     6    29:24    32
8. Borac           22      9    3    10    29:22    30
9. Željezničar    22      9    3    10    20:24    30
10. Leotar         22      9    2    11    21:31    29
11. Čelik           22      8    4    10    19:26    28
12. Travnik        22      7    4    11    22:35    25
13. Modriča       22      6    6    10    24:30    24
14. Velež          22      7    2    13    25:31    23
15. Orašje         22      5    7    10    22:29    22
16. Posušje      22      5    7    10    28:39    22

 

18.04.2009.

Novi pogodak Čustovića

Adnan Čustović, povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine večeras je postigao gol u 30. kolu Jupiter lige Belgije, a njegov Gent remizirao sa Genkom na „Cristal areni“ – 2:2. Poveo je Genk u 10. minutu. Strijelac je bio Anele. Međutim 23 minuta kasnije rezultat je izjednačio Grondin.

 

U nastavku susreta Gent je igrao bolje, a u takvom odnosu snaga na ternu u 63. minutu došli su u vodstvo, a pogodio je naš Čustović. Međutim, konačnih 2:2 i bod Genku donio je Huysegems u 72. minutu. Ipak, u brobi za plasman u Evropu Gent je osvojio važan bod na gostujućem terenu.


Ostale utakmice 30. kola igraju se za vikend. Na prvenstvenoj tabeli vodi Anderlecht sa 69 bodova. U igri za titulu prvaka Belgije još je Standard iz Liježa sa 64 boda. Slijede Brugge sa 53, Gent 50, Genk 46... 

18.04.2009.

Ćiro : Nek' pričaju šta hoće, vodim BiH u Afriku!

Iako je ne­ko vri­je­me ča­mio u fran­cus­kom za­tvo­ru, iako no­si oži­ljke iz bor­bi sa fa­ki­ni­ma ka­kvi su Bran­ko Grgić i Dra­žen Me­dić, biv­ši i aktu­el­ni pred­sje­dni­ci Haj­du­ka odno­sno Za­gre­ba, iako još uvi­jek ni­je za­bo­ra­vio ži­vot u emi­gra­ci­ji, ni­ti te­ško dje­tinj­stvo u Tra­vni­ku, Mi­ro­sla­vu Bla­že­vi­ću ovih je da­na naj­te­že.

Baš sa­da, ka­da ga, dok še­ta Baš­čar­ši­jom svi že­le do­ta­knu­ti, čes­ti­ta­ti mu, uze­ti auto­gram, ka­da ga raz­vla­če tv ku­će, Ći­ro umjes­to bru­sni­ce - pi­je ta­ble­te. Do­ži­vio je u dva da­na dva te­ška udar­ca; je­dan od na­vi­ja­ča Sla­vi­je i Zrinj­skog po­tom od Bla­ža Sli­ško­vi­ća. Ko­ji ga je op­tu­žio za na­pla­ći­va­nje po­zi­va. Ni ma­nje ni vi­še već od Mar­ka To­pi­ća, ko­ji je oti­šao iz re­pre­zen­ta­ci­je, upra­vo zbog biv­šeg se­le­kto­ra. I ko­ji je, uz Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća, tre­nu­tno naj­pla­će­ni­ji igrač na­šeg A-ti­ma!

 

Ći­ro je u Sa­ra­je­vo do­šao sre­di­ti uta­kmi­cu za jun­ski ter­min. Na­go­va­ra "svo­je" Švi­car­ce da udo­vo­lje nje­go­voj že­lji, a on­da se mo­rao ba­vi­ti Ba­ki­nim op­tu­žba­ma.

 

- Žao mi je Ba­ke Sli­ško­vi­ća - bi­la je prva Ći­ri­na rea­kci­ja, ka­da su po­če­li zva­ti no­vi­na­ri sa svih stra­na.

 

On­da je pri­pre­mio ko­men­tar...

 

- Ne­mam ko­men­ta­ra, to ne za­vre­đu­je ni­ka­kav ko­men­tar.

 

Ipak, se­le­ktor ni­je mo­gao os­ta­ti sko­pčan, ra­ci­ona­lan, mi­ran...

 

- Ovo je uda­rac na naš pro­je­kat. Pa, šta ho­će Ba­ka? Bio je pet, šest go­di­na se­le­ktor, i ni­šta na­pra­vio ni­je! Ako je mo­ja kri­vi­ca što sam vra­tio igra­če ko­je on ni­je po­zi­vao, on­da "shva­tam" Bla­ža i čes­ti­tam mu!

 

Iz mi­nu­te u mi­nu­tu do­la­zio je do no­vih sa­zna­nja.

 

- Ne­ko­me sme­ta naš us­pjeh, na­še za­je­dniš­tvo i po­nos ko­ji smo vra­ti­li na­ci­ji. Bo­že, ka­kvi smo to lju­di? Šta je ovo tre­ba­lo Ba­ki? Čime sam ga za­du­žio? Pa ja sam ga uvi­jek ci­je­nio. Bio je ve­li­ki igrač, ali kao tre­ner, vi­dlji­vo je, po­srće.

 

Pri­znao je šta ga naj­vi­še bo­li...

 

- Bo­li me, jer nam ne da­ju mir, ne da­ju nam da uži­va­mo u am­bi­jen­tu ko­ji smo iz­gra­di­li. Svu­da sam pre­pri­ča­vao de­talj iz Ze­ni­ce ka­da se sa tri­bi­na Bi­li­nog po­lja ori­lo na sve stra­ne; Ne­ma­nja, pa Bo­ris Pan­dža, pa Mis­ke itd... Ne­kom to oči­to sme­ta, ali ka­kvi su to lju­di ko­ji ov­dje ži­ve, a ne že­le us­pjeh svo­je ze­mlje, ne že­le da se ra­du­ju us­pje­hu svo­je re­pre­zen­ta­ci­je...

 

Vra­tio se "kon­kre­tnim" op­tu­žba­ma...

 

- Lju­di mo­ji, vi­di­te u ka­kvu me si­tu­aci­ju do­veo, da se mo­ram prav­da­ti. O tom To­pi­ću sam sa svih stra­na čuo po­hva­le, ka­da smo os­ta­li bez Ibi­še­vi­ća, po­tom i Dže­ke, po­zvao sam ga jer je u do­broj for­mi. Je­di­no je po tom kri­te­ri­ju do­šao na po­pis. Pro­vje­ra­vao sam na sto­ti­ne stra­na, a na­kon pre­po­ru­ka je­dnog tre­ne­ra, odno­sno struč­nja­ka, upu­tio sam po­ziv Mar­ku.

 

Di­gao bih naj­ra­di­je ru­ke od sve­ga, ali ne­će. Evo i za­što?

 

- Evo, sad u ovoj se­kun­di ra­zmiš­ljam i ka­žem se­bi: Što ti Ći­ro ovo tre­ba? Me­đu­tim, u is­toj se­kun­di shva­tim da sam u ozbi­ljnom po­slu i da me to, ma ka­ko bi­lo te­ško, ne mo­že po­lju­lja­ti. Ne­ka pri­ča­ju šta god ho­će, ja imam svoj cilj. Ja že­lim odves­ti BiH u Afri­ku. Sa­da vam ka­žem po­bje­dit će­mo i Tur­sku i Špa­ni­ju i os­tva­ri­ti naš cilj - izja­vio je za naš list Mi­ro­slav Bla­že­vić.

18.04.2009.

Može ostati i bez licence

Mu­nib Uša­no­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar NS BiH, na­jav­lju­je da će Sa­vez po­kre­nu­ti pos­tu­pak pro­tiv Bla­ža Sli­ško­vi­ća, jer je biv­ši se­le­ktor pro­zvao aktu­el­nog se­le­kto­ra Ći­ru Bla­že­vi­ća i igra­če.

 

Naj­go­re od sve­ga to­ga je što se Ba­ka, ka­da se do­ti­cao uta­kmi­ca pro­tiv Grčke i Ma­đar­ske na Bi­li­nom po­lju, ko­je su ka­ko tvrdi, pro­da­li po­je­di­ni igra­či, sje­tio o to­me go­vo­ri­ti sa ne­ko­li­ko go­di­na za­kaš­nje­nja?!

Upra­vo o uta­kmi­ca­ma za ko­je tvrdi da su na­šti­ma­ne, Sli­ško­vić je bio se­le­ktor, a i u eki­pi su igra­li po­je­di­ni igra­či ko­ji i sa­da igra­ju za re­pre­zen­ta­ci­ju BiH.

18.04.2009.

Samir Muratović : Baki ovo nije trebalo

Ogor­čen je i Sa­mir Mu­ra­to­vić ko­ji je na ne­ki na­čin "po­sre­do­vao" da To­pić do­bi­je po­ziv. Po­put is­tin­skog pro­fe­si­onal­ca, Mu­ra­to­vić je hva­lio To­pi­ća, kao i dru­ge na­še igra­če po Evro­pi. Uos­ta­lom i Mu­ra­to­vić je vra­ćen na­kon što ga je na­hva­lio Ivi­ca Osim. I Mu­ra­to­vić je kao i To­pić imao du­žu pa­uzu. Go­di­na­ma ni­je po­zi­van, a on­da je kod Ći­re "pro­be­ha­rao" i pos­tao ne­za­mje­njiv u ti­mu i va­žan ko­ta­čić.

 

- Ba­ki ovo ni­je tre­ba­lo. U nje­go­vo vri­je­me je bi­lo sve­ga i sva­če­ga. Ci­je­la to ja­vnost zna. Ne­ko­rek­tno je sa­da pro­zi­va­ti se­le­kto­ra, igra­če, no­vi­na­re. Eto, ispa­de on je bio naj­po­šte­ni­ji, a svi dru­gi pro­tiv nje­ga, svi dru­gi su ne­po­šte­ni. Za Mar­ka To­pi­ća bih sta­vio ru­ku u va­tru, on je pri­mjer ve­li­kog pro­fe­si­onal­ca i ni­kad ne bi pris­tao na ne­ka­kve di­lo­ve. Pa, Mar­ko je go­di­na­ma ispa­štao jer je pro­zi­vao Sli­ško­vi­ća i biv­šeg di­re­kto­ra. Ne ra­zu­mi­jem za­što ne­ko že­li na­ru­ši­ti ovo je­din­stvo, ka­da ci­je­li sta­di­on skan­di­ra Ne­ma­nji, Zvjez­da­nu, Edi­nu... Ko­li­ko god su op­tu­žbe gnu­sne, ovo će nas, za­je­dno sa se­le­kto­rom, uči­ni­ti ja­čim na pu­tu ka os­tva­re­nju ci­lja, ko­ji ni­ko do do­las­ka Bla­že­vi­ća ni­je os­tva­rio - izja­vio je Mu­ra­to­vić.

18.04.2009.

Kod Sliškovića se u reprezentaciju ulazilo za pare!

Izja­ve Bla­ža Sli­ško­vi­ća, biv­šeg se­le­kto­ra no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je, "ka­ko Ći­ro na­pla­ću­je po­zi­ve igra­či­ma", naj­vi­še je po­go­di­la Mar­ka To­pi­ća, ko­jeg je Sli­ško­vić spo­me­nuo u in­ter­vju "Ra­dio 88". Biv­ši je se­le­ktor izva­lio ka­ko je Ći­ro uzeo od To­pi­ća no­vac da bi zai­grao u fi­ni­šu pro­tiv Bel­gi­je. Iz Ru­si­je se ogla­sio To­pić i re­agi­rao na Sli­ško­vi­će­ve op­tu­žbe.

 

- Ogor­čen sam i šo­ki­ran ovim što sam pro­či­tao. Još uvi­jek ne mo­gu vje­ro­va­ti šta je čo­vjek izja­vio. Me­đu­tim, ka­ko ga do­bro znam i znam na šta je sve spre­man da do­bi­je pu­bli­ci­tet i li­je­či svo­je bo­le­sne am­bi­ci­je, na­ža­lost, ne mo­gu pri­je­ći pre­ko ovo­ga. Je­di­na is­ti­na je da se kod

 

Sli­ško­vi­ća ula­zi­lo za pa­re u re­pre­zen­ta­ci­ju! Ja ni­sam že­lio pla­ća­ti se­le­kto­ru i za­to me ni­je bi­lo svih ovih go­di­na do do­las­ka Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća - ka­zao je u je­dnom da­hu Mar­ko.

 

Za­kleo se u Za­gre­bu

 

Mar­ko je iz re­pre­zen­ta­ci­je oti­šao ka­da je Ba­ka bio se­le­ktor.

 

- Na­kon uta­kmi­ce u Za­gre­bu pro­tiv Hrvat­ske, ka­da sam bio u vrhun­skoj for­mi, ka­da sam igrao u Bu­de­sli­gi, re­kao sam; ni­kad vi­še ne­ću igra­ti dok je Sli­ško­vić se­le­ktor! Me­ni je 33 go­di­ne, a zbog Ba­ke i biv­šeg di­re­kto­ra iz­gu­bio sam naj­bo­lje go­di­ne igra­čke ka­ri­je­re. Ja sam vje­čno za­hva­lan Bla­že­vi­ću što me po­zvao. Je­dna­ko ta­ko bio bih sre­tan da sam os­tao na tri­bi­na­ma, da sam na­vi­jao sa na­šim sjaj­nim na­vi­ja­či­ma. Sa ve­li­kim po­no­som do­če­kao sam po­ziv i sil­no se ra­do­vao us­pje­hu re­pre­zen­ta­ci­je. I mo­ji ro­di­te­lji, bra­ća, pri­ja­te­lji iz Ora­šja, Švi­car­ske, Hrvat­ske, Aus­tri­je, do­šli su na­vi­ja­ti za BiH.

 

To­pić je u te­škim vre­me­ni­ma, ka­da se još uvi­jek osje­ćao mi­ris ba­ru­ta na­kon ra­tnog pa­kla u BiH, odje­nuo dres bh. re­pre­zen­ta­ci­je. Naj­pri­je je zai­grao u me­di­te­ran­skoj, po­tom mla­doj i A re­pre­zen­ta­ci­ji...

 

- Me­ni ni­su pla­ća­li ni­ti su me mo­li­li da do­đem u re­pre­zen­ta­ci­ju. Sli­ško­vić je svoj do­la­zak de­be­lo na­pla­tio. Zna to do­bro Ahmed Pa­ša­lić ko­ji ga je na­go­va­rao da do­đe u re­pre­zen­ta­ci­ju. Ja sam srcem i du­šom igrao za BiH. Moj je otac ra­njen, os­tao je bez obje ru­ke, stra­dao je od gra­na­te, mo­ja po­ro­di­ca je pro­ži­vi­la naj­te­že go­di­ne u ra­tu i na­kon sve­ga što smo pro­ži­vje­li, ovo je za me­ne je­dan od naj­te­žih tre­nu­ta­ka u ži­vo­tu.

 

Za­što baš nje­ga?

 

Ni­je mu ja­sno za­što se Ba­ka uhva­tio baš nje­ga?

 

- Ne znam u ka­kvu je kri­zu upao da se ta­ko pro­va­lju­je. Oči­to mu sme­ta što je Ći­ro vra­tio one igra­če, ko­ji bez pa­ra ni­su mo­gli u re­pre­zen­ta­ci­ju dok je on bio se­le­ktor, što je Bla­že­vić uje­di­nio na­vi­ja­če, što je na pu­tu da na­po­kon re­pre­zen­ta­ci­ja na­pra­vi ne­što zna­čaj­no.

 

Na kra­ju je Mar­ko do­dao:

 

- Ne znam za či­je in­te­re­se ovo go­vo­ri Sli­ško­vić baš sad ka­da smo se pred­sta­vi­li no­go­me­tnoj Evro­pi u lje­pšem svje­tlu, ka­da je Tur­ska u stra­hu ho­će li izbo­ri­ti pla­sman na SP, ka­da je re­pre­zen­ta­ci­ja kao je­dna slo­žna po­ro­di­ca, bez ika­kvih kla­no­va. Za ove op­tu­žbe ne pos­to­ji ni­ka­kvo oprav­da­nje. Ba­ka pre­ko mo­jih le­đa ne­će li­je­či­ti svo­ju su­je­tu. Po­ru­ču­jem da će­mo se vi­dje­ti na su­du - izja­vio je za "San" Mar­ko To­pić.

 

Zna li Ba­ka ko je El­vir Ra­hi­mić?

 

Gla­vne po­lu­ge Ći­ri­ne eki­pe, po­red Edi­na Dže­ke i Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća, tre­nu­tno su El­vir Ra­hi­mić i Sa­mir Mu­ra­to­vić. Za­ni­mlji­vo, u vri­je­me vla­da­vi­ne Sli­ško­vi­ća i Pa­ša­li­ća, njih dvo­ji­ca ni­su bi­li u kom­bi­na­ci­ja­ma za drža­vni tim. Ra­hi­mić ni­ka­ko, Mu­ra­to­vić je­dnom ili dva pu­ta u pet šest go­di­na. To je pri­mi­je­tio i To­pić.

 

- Sli­ško­vić i Pa­ša­lić su i nji­ma dvo­ji­ci tra­ži­li no­vac za po­ziv. Sra­mo­ta je da ta­da oni ni­su igra­li. Ra­hi­mić je sa CSKA osvo­jio vi­še tro­fe­ja u to vri­je­me, ne­go je Ba­ka os­tva­rio po­bje­da! Ali, ni­je imao mjes­ta u re­pre­zen­ta­ci­ji, jer ni­je htio da im pla­ti za po­ziv. Sa­da im sme­ta što su obo­ji­ca gla­vne ka­ri­ke na­šeg na­ci­onal­nog ti­ma. Ko zna ko­li­ko je ta­ko pro­pa­lo igra­ča ko­ji ni­su pris­ta­ja­li na "dil" sa biv­šim se­le­kto­rom i di­re­kto­rom Pa­ša­li­ćem - is­ti­če To­pić.