Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

30.04.2009.

Nova zvijezda na BH fudbalskom nebu

Mladi 17-godišnji Mahir Hadžirešić potpisao je ugovor sa engelskim West Hamom i samo ga radna dozvola dijeli od debija u Premier ligi. Hadžirešić se fudbalom počeo baviti u Njemačkoj, odakle je još kao dijete izbjegao iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine. Kasnije se sa roditeljima preselio u Kanadu, tačnije u Ottawu, gdje je prvi profesionalni ugovor potpisao sa ekipom Ottawa Fury. Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine svojom je igrom zadivio čelnike grada iz Južnog Londona, a njegov je talent otkrio veliki Gianfranco Zola.


Hadžiresića su opazili skauti West Hama, koji su ga potom odmah doveli u London, jer u njemu vide igrača za budućnost. Za razliku od nekih drugih igrača, rođenih u BiH, a koji su uzeli državljanstva drugih zemalja, za koje danas nastupaju, Hadžirešić dileme nema: Samo Bosna i Hercegovine.


Sada još jedino preostaje da nadležni u bh. Savezu, na čelu sa selektorom Miroslavom Blaževićem, procijene je li vrijeme da se Hadžirešić pridruži ostatku naših „zmajeva“.

30.04.2009.

RM-LH novi sponzor NK Čelik

Zenička kompanija RM-LH d.o.o. novi je generalni sponzor Nogometnog kluba Čelik. Ugovor o sponzorstvu do kraja ove godine danas su u trofejnom salonu stadiona Bilino polje potpisali Mirsad Čizmo, vlasnik preduzeća RM-LH i Amir Džidić, član Uprave zeničkog premijerligaša.

 

- Iznos sponzorskog ugovora je poslovna tajna, a jedino mogu kazati da je on finansijski povoljniji od ugovora koje smo imali sa dosadašnjim sponzorima. Učinit ćemo sve da i rezultati u narednom periodu budu što bolji, izjavio je Džidić.

 

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik i direktor NK Čelika, Muhamed Husremović i Zaim Mujezinović.

30.04.2009.

Gradski derbi obilježili incidenti

Derbi susret 18. kola Premijer rukometne lige za žene između Katarine i Zrinjskog  obilovao je incidentima. Utakmica je čak bila i prekinuta u 41. minuti kada su rukometašice Zrinjskog nezadovoljne suđenjem napustile parket. 

 

Gradski derbi pripao je rukometašicama Katarine (28:25), ali izgleda da je u susretu koji je trebao biti praznik rukometa bilo svega više od rukometa. Naime, u 41. minuti pri rezultatu 19:17 za Katarinu trener Zrinjskog Zvonko Papak nezadovoljan sudačkim odlukama povlači ekipu sa terena.Nezadovoljstvo u taboru "plemkinja" kulminiralo je zbog tendecioznog suđenja sudijskog para Jovanović – Pažin, a podatak da je Zrinjski imao 26 minuta isključenja govori u prilog ovim tvrdnjama. Prekid je trajao punih 10 minute, nakon čega su se strasti smirile te su se rukometašice Zrinjskog vratile na parket i odigrale susret do kraja. U izjavi za SportSport.ba službeni predstavnik Zrinjskog, Gordo Miličević, je naglasio:

 

- Cijelu sedmicu u medijima smo se oglašavali i izražavali nezadovoljstvo što su za derbi susret delegirani suci Jovanović – Pažin, koji već duže vrijeme u najmanju ruku imaju nešto protiv našeg kluba. Na kraju se ispostavilo da ovaj sudijski par nije dorastao tome da sudi derbi susret i ukoliko se nešto ne promjeni u vezi delegiranja sudija ozbiljno ćemo razmotriti i mogučnost da se više ne takmičimo u Premijer ligi. Ovo što su danas "gospoda u crnom" uradila našem klubu je u najmanju ruku lakrdija. Podatak da smo imali 26 minuta isključenja mislim da dovoljno govori o svemu. Na kraju utakmice su dotična gospoda dvoranu morala napustiti u pratnji policije. Sutra ćemo imati vanredno zasjedanje Upravnog odbora kluba gdje ćemo razmotriti šta i kako dalje.

 

Da ipak ne bi sve bilo crno pobrinule su se rukometašice iz obe ekipe i one su jedina svijetla tačka mostarskog derbija. U redovima Katarine večeras su najbolje bile Ljolje i Orlović sa po 6 golova, dok je "plemkinje" predvodila Mlakić sa 11 golova.

 

Premijer liga za rukometašice, 18. kolo:


Katarina – Zrinjski 28:25

30.04.2009.

U prednosti nad Grčkom

Izvršni odbor Svjetske rukometne federacije (IHF) na sjednici u Bazelu početkom aprila odredio je Bosnu i Hercegovinu i Grčku kao kandidate za organizaciju 18. svjetskog prvenstva za juniore 2011. godine. Tim povodom, u višednevnoj posjeti BiH nalazi se član Izvršnog odbora i predsjednik Komisije za dodjelu svjetskih prvenstava IHF-a Leon Kalin.

 

- Potpuno sam uvjeren da bi Svjetsko prvenstvo u vašoj zemlji bilo organizirano na vrhunski način. U razgovorima s predstavnicima gradskih, entitetskih i državnih struktura uvjerio sam se da ta želja postoji. Kao prijatelj ove zemlje, uradit ću sve da BiH bude domaćin SP-a. BiH je trenutno u prednosti nad Grcima jer bi njima to bio samo jedan skoro nebitan događaj, dok bi se u BiH učinila velika promocija - kazao je Kalin.


Predsjednik RSBiH Stanislav Mucić naglasio je da je uz sve rukometne radnike u našoj zemlji stala i službena vlast, što je svojevrsna garancija za kvalitetnu organizaciju takmičenja.


- Imamo usmenu potvrdu predstavnika svih političkih struktura, što će nam dati sigurnost. U BiH već dugo nije bilo ovako velikog sportskog događaja, nadam se da će on doprinijeti da se svi bolje razumijemo i bolje živimo - kazao je Mucić.


Konačna odluka o domaćinu SP-a bit će donesena na kongresu IHF-a 6. juna u Kairu. SP će se igrati od 14. do 28. avgusta 2011. godine, a nastupit će 24 reprezentacije. Ako BiH dobije organizaciju, utakmice bi bile igrane u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Doboju, Mostaru i Ljubuškom.

30.04.2009.

Studenti trijumfovali u Tuzli

Rezultati desetog kola 'Lige 8' muškog košarkaškog prvenstva BiH:


Široki Eronet - Hercegovac         92:68
Leotar - Borac Nektar                89:85
Igokea Partizan - Zrinjski HTM    79:78
Sloboda Dita - Bosna ASA BHT 81:86
 
Tabela:

1. Bosna ASA BHT       10 8 2 868:740 18
2. Široki Eronet             10 8 2 876:795 18
3. Igokea Partizan         10 8 2 795:719 18
4. Sloboda Dita             10 4 6 828:823 14
5. Borac Nektar             10 4 6 756:768 14
6. Zrinjski HTM              10 3 7 778:793 13 
7. Leotar                       10 3 7 692:759 13
8. Hercegovac               10 2 8 682:766 12 

Parovi 11. kola (2. i 3. maja): Igokea Partizan - Sloboda Dita, Zrinjski HTM - Leotar, Borac Nektar - Široki Eronet, Hercegovac - Bosna ASA BHT.

30.04.2009.

Nudžein Geca : Savičević me molio da ga ne udaram dok je bez lopte

Ri­jet­ki su spor­ta­ši iz Go­ra­žda ko­ji se mo­gu po­hva­li­ti us­pje­šnom ka­ri­je­rom kao što je to slu­čaj sa Nu­dže­inom Ge­com. Svo­je no­go­me­tne ko­ra­ke za­po­čeo je 70-tih u FK Ra­dni­čki gdje je za prvi tim de­bi­to­vao s ne­pu­nih 16 go­di­na. Tri go­di­ne po­sli­je odla­zi u FK Sa­ra­je­vo za ko­ji je uspi­je­šno nas­tu­pao sve do 1995.go­di­ne. Ra­do se sje­ća tih vre­me­na jer je bio dio ta­daš­nje ge­ne­ra­ci­je naj­bo­ljih ex - ju­go­slo­ven­skih no­go­me­ta­ša po­put Pi­ksi­ja, Pro­si­ne­čkog, Sa­vi­če­vi­ća, Ba­žda­re­vi­ća, Pan­če­va i dru­gih. Za Ge­cu je uvi­jek va­ži­lo pra­vi­lo da se po­red nje­ga ni­ko ni­je nai­grao. Odlu­ka­ma tre­ne­ra uvi­jek je imao na­jod­go­vor­ni­ji za­da­tak, a to je ču­va­nje na­jo­pa­sni­jih pro­ti­vni­čkih no­go­me­ta­ša.

 

- Naj­te­že mi bi­lo ču­va­ti De­ja­na Sa­vi­če­vi­ća ko­ji je stvar­no bio ma­đi­oni­čar s lop­tom. Imao je tu fin­tu ka­da ide pra­vo s lop­tom i ka­da mi­sliš da je imaš, sa­mo je u mo­men­tu ka­da ga na­pa­dneš di­gne špi­cem i pres­ka­če da­lje. Je­dnom pri­li­kom mi je re­kao «mo­mak igraj mu­ški i slo­bo­dno, ali ne­moj me sa­mo uda­ri­ti se­lja­čki bez lop­te» - pri­ča nam kroz smjeh Nu­dže­in Ge­ca.

 

Na­kon agre­si­je na BiH pos­ta­je i re­pre­zen­ta­ti­vac, a sa NK Bo­sna iz Vi­so­kog osvo­jio je sve što se u to vri­je­me u bh. no­go­me­tu mo­glo osvo­ji­ti. Ge­ci­na ka­ri­je­ra na­kon ra­ta i FK Sa­ra­je­vo nas­tav­lja se u Šved­skoj gdje je za šest mje­se­ci pro­mi­je­nio če­ti­ri eki­pe od pe­te do prve li­ge. Na­kon to­ga do­bi­ja po­ziv da se vra­ti u BiH, a na fu­dbal­ske te­re­ne izla­zi u dre­su vi­so­čke Bo­sne.

 

- Ne ra­ču­na­ju­ći go­di­ne pro­ve­de­ne pri­je ra­ta u FK Sa­ra­je­vo, vri­je­me u Bo­sni za­si­gur­no je je­dno od naj­lje­pših. Ima­li smo do­bru eki­pu i za če­ti­ri go­di­ne osvo­ji­li smo Kup, Sper­kup i prven­stvo - ka­že Ge­ca, ko­ji je fu­dbal­sku ka­ri­je­ru za­vršio u FK Že­lje­zni­čar gdje je ta­ko­djer sa Že­ljom osvo­jio i Kup i Su­per Kup te bio prvi u prven­stvu, a igrao je i u okvi­ru Ku­pa UEFA.

 

                                   Dres Ro­nal­da

 

Ono s čim se Ge­ca još mo­že po­hva­li­ti je da u svom po­sje­du ima i dres je­dnog od svjet­skih no­go­me­tnih le­gen­di, Bra­zil­ca Ro­nal­da.

 

- Na po­ziv Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća 1996. go­di­ne bio sam član re­pre­zen­ta­ci­je BiH u pri­ja­telj­skom me­ču pro­tiv Bra­zi­la. Ta­da sam sa Ro­nal­dom već na po­čet­ku su­sre­ta do­go­vo­rio za­mje­nu dre­so­va i na kra­ju me­ča to smo i oba­vi­li. Da­nas, nje­go­va vri­je­dnost je za me­ne ne­pro­cje­nji­va. Mo­ja na­mje­ra je da on os­ta­ne u mom i vla­sniš­tvu mog si­na. Ali, ko zna, obi­čno ova­kve stva­ri pos­ta­ju vri­je­dne s go­di­na­ma i mo­žda ne­kad ne­ko po­nu­di do­vo­ljno pri­ma­mlji­vu ci­je­nu, pa ga mo­žda i pro­da­mo - ka­že Ge­ca.

 

                                   Tre­nu­tno bez po­sla

 

Nu­dže­in Ge­ca ni­je an­ga­ži­ran ni­ti u je­dnom fu­dbal­skom klu­bu. Bi­lo je po­ku­ša­ja u Go­ra­ždu, ali ne­kih po­nu­da iz dru­gih gra­do­va ni­je ni bi­lo. I po­red to­ga ne pro­pu­šta da pra­ti fu­dbal­ska zbi­va­nja. Po­se­bno ga ra­du­je uspi­jeh bh.re­pre­zen­ta­ci­je.

 

- Ći­ro je je­dna ve­li­či­na. Pra­vi struč­njak ko­ji na­ra­vno u svom ti­mu ima mla­du ge­ne­ra­ci­ju sa par is­ku­snih igra­ča. Sve je to do­bro uve­zao i re­zul­tat je vi­dljiv - re­kao nam je Ge­ca.

30.04.2009.

Nakon što dignu sidro, neki se klubovi čak i ugase

Odmah po potpisivanju Dejtonskog sporazuma kojim je zaustavljen rat u našoj zemlji političari su se utrkivali za fotelje u sportskim kolektivima. Taj trend najizraženiji je bio u Tuzlansko - podrinjskom kantona koji je u „zlatna vremena“ imao čak šest nogometnih prvoligaša. U Zmaju od Bosne komandovao je Hazim Rančić, koji je u to vrijeme bio na čelu MUP-a TPK, a kasnije ga je naslijedio Hazim Vikalo, nekadašnji premijer TK. Odmah po povlačenju političara iz Zmaja od Bosne, došlo je do ponovnog gašenja kluba.

 

Zvornička Drina je zahvaljujući Samiru Muratoviću, Feridu Berbiću, Amiru Hamziću..., dospjela u elitni razred našeg nogometa. No, taj posao ne bi bio nimalo lak da iza leđa nije stajao Ferid Hodžić i politički vrh iz tadašnje Vlade TPK. Čim je opao interes političara za sport i zvornička Drina, momčad u izbjeglištvu, stavljena je u "fioku".

 

Političari su kolo vodili i u Srebreniku. Čelni ljudi Gradine bili su Halid Kovač i Mehmed Bajraktarević. No, nakon optužbi za malverzacije Kovač i Bajraktarević su se povukli, a Gradina iz godine u godinu padala u niži rang. Trenutno tavori u Drugoj ligi - skupina sjever.

 

U tuzlanskoj Slobodi od političara na čelu kluba bio je Mehmed Bajrić, dok trenutno s uspjehom klub predvode predsjednik Salih Šabović i sportski direktor Enes Mešanović, obojica iz SDA.

 

Na koncu pomenimo kako su "zlatnim vremenima" nogometa u tuzlanskom bazenu u Prvoj ligi igrali Lukavac i banovićka Budućnost. U tim klubovima su "vedrili i oblačili" Bajro Bačić i Huso Golać, persone iz vrha NS BiH. Danas čast nogometa iz Tuzlanskog kantona u Premijer ligi BiH brane Sloboda i gradačačka Zvijezda, dok su ostale momčadi prosječni ligaši u Prvoj ligi F BiH ili Drugoj ligi - skupina Sjever.

30.04.2009.

Velež deklasirao Široki Brijeg

Rezultati susreta 26. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

GRADAČAC: Zvijezda - Čelik                             2:2
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija - Zrinjski              1:0
POSUŠJE: Posušje - Orašje                             1:2
LAKTAŠI: Laktaši - Borac                                 0:2
MODRIČA: Modriča - Sarajevo                           2:0
MOSTAR: Velež - Široki Brijeg                          3:0
SARAJEVO: Željezničar - Leotar                        3:1
TUZLA: Sloboda - Travnik                                  2:0

Tabela:

1. Zrinjski          26 16 3 7 45:32   51
2. Slavija           26 13 6 7 30:23   45
3. Sloboda        26 13 5 8 28:22   44
4. Sarajevo        26 12 7 7 37:26   43
5. Borac           26 12 3 11 36:24 39
6. Čelik             26 11 5 10 28:28 38
7. Zvijezda        26  9 10 7 35:30 37
8. Široki Brijeg 26 11 3 12 39:33 36
9. Laktaši         26 10 6 10 38:32 36
10. Željezničar   26 11 3 13 25:29 36
11. Modriča       26  9 6 11 29:32 33
12. Leotar         26 10 3 13 27:39 33
13. Travnik        26  9 4 11 28:45 31
14. Velež          26  9 3 14 32:36 30
15. Orašje         26  7 7 12 27:36 28
16. Posušje      26  5 8 13 29:46 23

Parovi 27. kola (2. i 3. maja): Sloboda - Zvijezda, Travnik - Velež, Široki Brijeg - Modriča, Sarajevo - Laktaši, Borac - Željezničar, Leotar - Posušje, Orašje - Slavija, Zrinjski - Čelik.