Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

06.06.2009.

Igokea želi pozivnicu za NLB

Iako i ove godine košarkaški klub iz Aleksandrovca i pored velikih ulaganja klub iz Aleksandrovca nije ostvario rezultat dovoljan za plasman u regionalno takmičenje čini se da će Igokea ponovo aplicirati za pozivnicu u NLB ligu.

 

Podsjetimo Aleksandrovčanima je rezultatski plasman u prošlogodišnje izdanje NLB-a iskliznuo iz ruku u fnalu u Sarajevu, dok su ove godine uz mogućnost plasmana dvije bh. ekipe bili jedan od najvećih favorita za nastup u regiji. Ipak, ovaj put u polufinalu, Široki im je stao na put i pokazao se kao nepremostiva prepreka.


Igokea je za pozivnicu aplicirala i prošle sezone, kada je prednost nad bosanskohercegovačkom ekipom dobio KK Zagreb koji se u regionalnom takmičenju nije proslavio okončavši ligu na predposljednjem mjestu na tabeli. Ove godine “Igosi” će imati još veću konkurenciju obzirom da su zbog najslabijeg koeficijenta mjesto u ligi izgubili Slovenci, te da ka NLB-u opasne signale šalje i ambiciozna Cedevita koja je kvalitetnim radom i uz efektivna xafsinška ulaganja mjesto pod regionalnim suncem i prošle godine zaslužila možda i više od Zagreba.


O pozivnicama će se još raspravljati na skupštini Sidra, a za sada nije potvrđeno da je ijedna aplikacija odaslana. Prema informacijama koje stužu iz Aleksandrovca ni bh. tim još uvijek nije povukao konkretan potez, ali sve su prilike da će se on desiti.

06.06.2009.

Dva poraza i pobjeda za BiH na startu EP

Danas su na Atletkskom stadionu "Kamberovića polje" u Zenici održane utakmice prvog kruga evropskog prvenstva u ragbiju za žene. Naša selekcija poražena je u prva dva susreta koja je danas igrala, da bi na kraju naše djevojke bile bolje od Srbije. Bosna i Hercegovina poražena je prvo  od Švicarske, pa onda od Mađarske.

 

Rezultati prvog dijela:

01. - 11:00 - Slovenija - Poljska                          0:34 (0:24)
02. - 11:20 - Ukrajina - Švicarska                       0:24 (0:12)
03. - 11:40 - Danska - Gruzija                            17:14 (12:14)
04. - 12:00 - Srbija - Mađarska                           0:29 (0:19)
05. - 12:20 - Poljska- Luksemburg                      17:7 (10:7)
06. - 12:40 - Švicarska - Bosna i Hercegovina      42:0 (22:0)
07. - 14:00 - Danska - Slovenija                          31:0 (12:0)
08. - 14:20 - Srbija - Ukrajina                             0:41 (0:12)
09. - 14:40 - Gruzija - Luksemburg                     12:10 (7:5)
10. - 15:00 - Mađarska - Bosna i Hercegovina     12:0 (12:0)
11. - 15:20 - Poljska - Danska                           34:5 (15:0)
12. - 15:40 - Švicarska - Srbija                           51:0 (29:0)
13. - 16:00 - Gruzija - Slovenija                          33:5 (14:0)
14. - 16:20 - Mađarska - Ukrajina                       26:0 (14:0)
15. - 16:40 - Danska - Luksmburg                      17:0 (12:0)
16. - 17:00 - Srbija - Bosna i Hercegovina           5:10 (0:10)

06.06.2009.

Teletović odveo Tau Ceramicu u finale

Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, Mirza Teletović, u trećoj utakmici polufinala španjolskog prvenstva pružio je sjanu partiju i ponajviše zahvaljujući njemu Tau Ceramica je slavila protiv Reala (89:80) te tako izborila nastup u finalu.

 

Mirza Teletović u najbitnijoj utakmici Tau Ceramice u sezoni svojom igrom oduševio je sve ljubitelje košarke u Španiji. Naš reprezentativac bio je prvo ime baskijske momčadi. Teletović je postigao 22 poena, a uz to dodao 9 skokova i 3 asistencije. Pored Teletovića u dresu Tau Ceramice sjajnu partiju pružio je i Tiago Splitter. Centar Tau Ceramice postigao je 18 poena, te skupio 9 skokova i 5 asistencija. Kod poraženih sa 17 poena te po 3 skoka i asistencije bolji od ostalih bio je Alex Mumbru. Protivnik Tau Ceramice u finalu biće bolji iz sureta Barcelone i Unicaje.

06.06.2009.

Ćiro: Odluka FIFA za nas je odlična

Odlukom na kongresu FIFA, da se promijeni dobna granica igračima za mijenjanje državnog dresa, naišla je na odobravanje selektora BiH Miroslava Blaževića. Podsjetimo, FIFA je na svom kongresu donijela odluku prema kojoj se ukida dobna granica za fudbalere koji su nastupali za U21 i mlađe selekcije, a koji žele promijeniti fudbalsko državljanstvo.


Ovim bi reprezentacija Bosne i Hercegovine itekako profitirala, s obzirom na veliku koloniju bh. fudbalera širom Evrope, koji su do sada oblačili dres neke druge reprezentacije.


- Imam uvid u sve što se dešava, odnosno na promjenu pravila u FIFA. Nama ovakva odluka u svakom slučaju ide u prilog. Sada treba vidjeti s čim mi to sve raspolažemo, odnosno koji bi igrači mogli u budućnosti nositi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Osim toga, posebno mi je drago što je predsjednik FIFA Sepp Blatter na kongresu krovne svjetske fudbalske asocijacije pozitivno govorio o bh. reprezentaciji, rekao je Ćiro.

06.06.2009.

Baždarević želi preuzeti Saint Étienne

Najtrofejniji francuski klub Saint Étienne želi angažirati našeg stručnjaka Mehmeda Baždarevića. Iako ima važeći ugovor sa Grenobleom na adresu Mehmeda Baždarevića svakodnevno pristižu ponude za promjenu sredine.


Uglavnom ga traže francuski, ali i neki belgijski, te njemački klubovi. Najozbiljniju i najatraktivniju ponudu poslao je Saint Étienne…


- Istina je, pregovaram sa Saint Étiennom. Radi se o renomiranom klubu, nekadašnjem višestrukom prvaku Francuske. To je veliki izazov, ali ja još uvijek imam ugovor sa Grenoblom. Ukoliko se klubovi dogovore, te ako budem zadovoljan ponudom, rado bih promijenio sredinu, otkrio je Baždarević za San

 

06.06.2009.

SP za juniore dodjeljeno Grčkoj

Čelni ljudi Svjetske rukometne federacije (IHF) na Kongresu održanom u Egiptu, organizaciju XVIII Svjetskog juniorskog prvenstva 2011. godine dodijelili su jedinom protivkandidatu Bosne i Hercegovine, Grčkoj. Iako su iz Svjetske rukometne federacije (IHF) kandidaturi naše države davane velike šanse, pa čak i pristizale informacije da ćemo najvjerovatnije mi imati čast da ugostimo najbolje svjetske juniorske reprezentacije, danas nam iz Egipta stižu razočaravajuće vijesti.

 

Grčka koja je ponudila samo jedan grad za organizaciju Svjetskog prvenstva dobila je povjerenje čelnika IHF-a, što je još jedan dokaz da smo još uvijek u očima moćnika koji odlučuju o ovim stvarima samo "mala" Bosna i Hercegovina. Na ovaj način propala je velika prilika da Bosna i Hercegovina bude domaćin jednog velikog svjetskog takmičenja, ali još bolnije po našu državu i rukomet u cjelini je to što smo eventualnim domaćinstvom imali priliku u većem dijelu naše države izgraditi nove dvorane ili renovirati već postojeće.

 

06.06.2009.

Ćiro vraća Begovića, Avdića, Tahirovića... pod zastavu BiH!

Kon­gres FI­FA-e do­nio je odlu­ku ko­jom se ukla­nja­nju do­bne gra­ni­ce za igra­če ko­ji že­le pro­mi­je­ni­ti na­ci­onal­nu se­le­kci­ju. Na­ime, 58 pos­to čla­no­va Kon­gre­sa odo­bri­lo je aman­dman na do­sa­daš­nji Član 18. Pra­vil­ni­ka o re­pre­zen­ta­ti­vnim nas­tu­pi­ma, Sta­tu­ta FI­FA-e, ko­ji go­vo­ri o pro­mje­ni na­ci­onal­nog sa­ve­za za ko­ji odre­đe­ni igrač nas­tu­pa. Do sa­da, igrač je mo­gao pro­mi­je­ni­ti na­ci­onal­nu se­le­kci­ju za ko­ju nas­tu­pa do na­vrše­ne 21 go­di­ne sta­ros­ti i to sa­mo je­dnom. Pre­ma sao­pće­nju za me­di­je, objav­lje­nom ju­čer na web stra­ni­ca­ma FI­FA-e, Kon­gres je odlu­čio da uklo­ni ovu do­bnu gra­ni­cu s tim da sva os­ta­la pra­vi­la o pro­mje­ni na­ci­onal­ne se­le­kci­je, na­ve­de­na u Čla­nu 18., os­ta­ju. Go­di­na­ma una­zad bh. spor­tska ja­vnost se pi­ta­la; ka­kvu bi re­pre­zen­ta­ci­ju ima­li kad bi za nas igra­li Su­bo­tić, Be­go­vić, Me­du­nja­nin, Ku­ču­ko­vić, Av­dić...?

 

Ha­ris Me­du­nja­nin če­ka

 

Ne­ki od ovih igra­ča, u me­đu­vre­me­nu, nes­ta­li su sa sce­ne (Ku­ču­ko­vić), ne­ki su se odlu­či­li za dru­ge re­pre­zen­ta­ci­je (Ja­ku­po­vić, Su­bo­tić), je­dni igra­ju u pro­mje­nji­voj for­mi (Me­du­nja­nin), ali ne­ma ni­ka­kve su­mnje da pos­to­ji ba­rem de­se­tak igra­ča ši­rom svi­je­ta ko­ji su nam in­te­re­san­tni, i ko­je bi us­ko­ro mo­gli gle­da­ti u dre­su BiH.

 

Asmir Be­go­vić, mla­di gol­man en­gles­kog Por­tsmu­ta, ro­dom iz Tre­bi­nja, ko­ji je ove se­zo­ne do­bio pri­li­ku u prvom ti­mu "mor­na­ra", po­sje­du­je ve­li­ki po­ten­ci­jal. On već nas­tu­pa za mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju Ka­na­de, ali je već izja­vio da bi se ra­do oda­zvao na po­ziv u drža­vnu se­le­kci­ju BiH. Ha­ris Me­du­nja­nin, ve­znjak Va­lja­do­li­da, igrao je za U21 tim Ho­lan­di­je. Po­ten­tni lje­vak, ko­ji je du­go bio neo­dlu­čan, sa­da bi se sta­vio na ra­spo­la­ga­nje Bla­že­vi­ću.

 

Mus­ta­fa Ku­ču­ko­vić, na­pa­dač Gre­no­bla, ne­ka­da ve­li­ka na­da evrop­skog no­go­me­ta, po­la­ko pa­da u za­bo­rav. Ro­đen je 5. no­vem­bra 1986. go­di­ne u Bo­san­skom No­vom, a igrao je za HSV i Min­hen 1860. Iz Min­he­na je oti­šao put Fran­cus­ke, u Gre­no­ble, gdje mu je tre­ner ne­ka­daš­nji fu­dba­ler sa­ra­jev­skog Že­lje­zni­ča­ra Me­he­med Ba­žda­re­vić. Ku­ču­ko­vić je no­sio dres svih mla­đih se­le­kci­ja re­pre­zen­ta­ci­je Nje­ma­čke. Za U19 re­pre­zen­ta­ci­ju odi­grao je de­vet uta­kmi­ca i pos­ti­gao če­ti­ri go­la, za U20 pet su­sre­ta uz tri go­la, dok je je­dan nas­tup imao i za U21 re­pre­zen­ta­ci­ju Nje­ma­čke, što je do sa­da bi­la pre­pre­ka da nas­tu­pi pod bh. zas­ta­vom.

 

Ve­ro­ljub Sa­la­tić, igrač Gras­ho­per­sa, ro­đen je u Zvor­ni­ku 14. no­vem­bra 1985. go­di­ne. Za U21 se­le­kci­ju Švi­car­ske do sa­da je nas­tu­pio 25 pu­ta, te pos­ti­gao i dva go­la.

 

Den­ni Av­dić, igrač dan­skog Al­bor­ga, ro­đen 5. sep­tem­bra 1988. go­di­ne u Bo­san­skom No­vom, je U21 re­pre­zen­ta­ti­vac Šved­ske, a u ne­ko­li­ko pri­ja­telj­skih uta­kmi­ca­ma već je nas­tu­pio za A-tim Šved­ske. Igra na po­zi­ci­ji sto­pe­ra i ve­znog, a vi­sok je 190 cen­ti­me­ta­ra. Je­dno vri­je­me nje­go­vo ime ve­zi­va­lo sa i za en­gles­ki Man­čes­ter Si­ti.

 

U BH Sa­vez ni­ko ne vje­ru­je

 

Emra Ta­hi­ro­vić, igrač fran­cus­kog prvo­li­ga­ša Li­la, mla­di je re­pre­zen­ta­ti­vac Šved­ske. Ro­đen je u Sa­ra­je­vu, 31. ju­la 1987. go­di­ne. Iz Hal­mšta­da je pre­šao u fran­cus­ki Lil, a po­slje­dnju se­zo­nu pro­veo je na po­su­dbi u Ci­ri­hu.

 

Ovo su sa­mo ne­ki od igra­ča ko­ji bi mo­gli bi­ti in­te­re­san­tni se­le­kto­ru Ći­ri Bla­že­vi­ću. Upra­vo zbog či­nje­ni­ce da je na klu­pi na­šeg A-ti­ma "tre­ner svih tre­ne­ra", bh. no­go­me­tni fa­na­ti­ci mo­gu se na­da­ti da bi se ne­ka od po­bro­ja­nih ime­na mo­gla vra­ti­ti pod zas­ta­vu svo­je do­mo­vi­ne, zas­ta­vu Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Jer, od lju­di u No­go­me­tnom sa­ve­zu BiH, ko­ji su go­di­na­ma mir­no po­sma­tra­li ka­ko na­ša dje­ca igra­ju pod tu­đim zas­ta­va­ma, ma­lo ko oče­ku­je ika­kvu rea­kci­ju!

 

Si­vo­njić sa­da mo­že

 

Od os­ta­lih igra­ča, po­ten­ci­jal­nih re­pre­zen­ta­ti­va­ca Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, sva­ka­ko vri­je­di iz­dvo­ji­ti Ili­ju Si­vo­nji­ća, ro­đe­nog u Jaj­cu 13. ja­nu­ara 1987. go­di­ne. Se­le­ktor Mi­ro­slav Ći­ro Bla­že­vić još je u mar­tu po­ka­zao in­te­res za ovog da­ro­vi­tog na­pa­da­ča za­gre­ba­čkog Di­na­ma, ali ka­ko je Si­vo­njić već igrao za U19 se­le­kci­ju Hrvat­ske, a već je na­pu­nio 21 go­di­nu, pre­ma sta­rom Pra­vil­ni­ku ni­je mo­gao bi­ti uvršten u bh. tim.

 

06.06.2009.

Provjera koja je pokazala dosta

Selektor nogometne reprezentacije BiH Miroslav Ćiro Blažević nakon utakmice je kazao:


 - Zadovoljan sam provjerom koja nam je pokazala mnogo toga, ali nisam zadovoljan time što bi da nije bilo Edina Džeke utakmica mogla završiti možda i negativnim rezultatom po nas. Vidio sam u novinarskoj selekciji nekoliko novih igrača i o njima ću porazgovarati s kolegom Draganom Jovićem.


Novinare je s klupe predvodio Dragan Jović, aktuelni trener Zrinjskog. Jović smatra da je meč na stadionu "Asim Ferhatović Hase" opravdao očekivanja.


 - Mislim da je utakmica poslužila svrsi i da je selektor mogao vidjeti mnogo toga. Pokazali smo da osim u reprezentaciji imamo još dosta igrača, te se nadam da bi neko od njih uskoro mogao zakucati na vrata reprezentacije.

 

06.06.2009.

Škoro uz Rivalda i Zika u Uzbekistanu?

Napadač Sarajeva i povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Alen Škoro mogao bi nastaviti karijeru u uzbekistanskom klubu Bunjodkor iz Taškenta. Za vrijeme nedavnog boravka selekcije BiH u ovoj azijskoj zemlji predstavnici osvajača uzbekistanske duple krune razgovarali su sa Škorom te izrazili interesiranje za njegove usluge.


Bogat klub


Informaciji da bi Škoro mogao u Uzbekistan inače ne bismo davali toliko prostora da se ne radi o klubu za koji nastupa nekadašnja brazilska zvijezda Rivaldo, a koji s klupe vodi još jedan čuveni njegov zemljak Ziko (Zico). Bunjodkor je uvjerljivo najbogatiji klub u zemlji i jedan od najbogatijih u Aziji. Osim zbog Rivalda, pažnju svjetske javnosti izazvao je ponudivši 30 miliona dolara za napadača Barcelone Samuela Eta (Eto'o). Prema informacijama koje su lani isplivale u javnost, Kamerunac je prihvatanjem ponude mogao postati najbolje plaćeni fudbaler na svijetu! Ipak, odbio je i ostao u Barceloni. Kako nam je rekao Škoro, konkretnog zaključka razgovora u Taškentu nije bilo.


- Tačno je da smo razgovarali. Predstavnici tog kluba željeli su sjesti sa mnom. No, uopće nismo došli do te faze u kojoj bi oni rekli koliko su spremni platiti klubu za obeštećenje ili eventualno meni za plaću. Ostalo je na tome da ćemo biti u kontaktu - kaže Škoro.


Mislim o Sarajevu


Alen ima važeći ugovor sa Sarajevom i za sada su mu sve ambicije vezane za klub sa Koševa.


- Rano je govoriti o mogućnosti da odem u Uzbekistan. Trenutno sam na odmoru, ali sva mi razmišljanja kruže oko Sarajeva. Očekuje nas nastup u Evropskoj ligi i sve treba podrediti tome da uspješno predstavimo naš fudbal u tom takmičenju. Nadam se da će ekipa ostati na okupu i da ćemo, uz dva-tri pojačanja, biti spremni da se nosimo sa svim protivnicima koji nas mogu zapasti. Kada je riječ o Bunjodkoru, taj klub bi prvo trebao dogovoriti sa Sarajevom visinu obeštećenja. Ako bi njihova ponuda zadovoljila i klub i mene, onda ne vidim problem za ostvarenje transfera - govori Škoro.


Početak priprema 15. juna


Mada još nije zvanično objavljeno šta će biti sa licencom za Slobodu, od čega zavisi u kojoj će fazi Sarajevo započeti takmičenje u Evropskoj ligi sljedeće sezone, klub sa Koševa pripremat će se kao da će igrati u drugom kolu kvalifikacija. Trener Sarajeva Mehmed Janjoš zakazat će početak priprema za 15. ili 16. juni, mjesec uoči drugog kola Evropske lige (16. i 23. juli).


Da podsjetimo, Sarajevo je, prema plasmanu, trebalo igrati prvo kolo, ali kako NSBiH odbija izdati Tuzlacima licencu za Evropu, onda bi klub sa Koševa trebao zauzeti njihovo mjesto u drugoj rundi Evropske lige. Ime protivnika Sarajevo će saznati 22. juna.

 

06.06.2009.

Poturak pred domaćom publikom

Dževad Poturak, najbolji bosanskohercegovački K-1 borac, boriće se s Petrom Vondračekom iz Rusije, što će biti njegov prvi meč pred domaćom publikom nakon šest godina odsustva. Borba će biti održana 3. jula u Olimpijskoj dvorani "Zetra" u Sarajevu, u sklopu manifestacije "K-1 Collizion fight night". Prema najavama, u Sarajevo bi trebalo da stignu najbolji svjetski borci, te pet K-1 promotora, koji će pratiti ovaj događaj. Poturak, koji u svoojoj karijeri ima 54 meča, od čega 44 pobjede, osvajao je WKA evropski naslov, K-1 kvalifikacijski turnir u Pragu, te se borio s Rumunom Aleksejom Ignaševim u Budimpešti za gran pri Evrope.

 

- Nije mi lako boriti se pred domaćom publikom. Priznajem da imam pozitivnu tremu i obećavam da ću sarajevskoj publici prirediti pravi šou nakon što nisam šest godina nastupao na ovim prostorima. Peter Vondraček je pet puta bio finalista najjačih svjetskih turnira, osvojio je gran pri Italije, Francuske i Novog Zelanda, što dovoljno govori o kakvom se borcu radi. Između ostalih, doći će Mirko Filipović iz Hrvatske, koji će imati revijalni meč s najboljim turskim borcem Simijem Šiltom. Još jednom obećavam da će noć biti nezaboravna", rekao je Dževad Poturak.

 

Na turniru će nastupiti i talentirani mladi bh. borac Hadis Čutuk, te Stefan Leko, Raul Katinas, Džejms Filips, Tibor Nagaja i drugi.

 

06.06.2009.

Marčetić: Nisu ispoštovane obaveze

Siniša Marčetić, trener atletičarke Lusije Kimani, kaže da za 2009. godinu nisu ispoštovane sve obaveze Atletskog kluba Borac prema bh. reprezentativki. Nebojša Matijević, sekretar banjalučkog kluba, u srijedu je izjavio da su sve obaveze ispoštovane prema Kimanijevoj. Borac je suspendovao Kimanijevu, jer nije nastupila na Ekipnom prvenstvu BiH, a prema riječima čelnika kluba, za to je tražila novac.

 

- Do 2009. godine klub je ispoštovao sve što je obećao, međutim, ne i za ovu godinu. Ove godine je dobila 300 KM plus 1.000 maraka duga od prošle godine. Prvobitno je bilo dogovoreno da Lusija dobije 29.900 KM za 2009., kasnije je ta cifra smanjena na 25.000, uz obrazloženje da je teška finansijska situacija i da klub ima manju podršku grada i resornog ministarstva Vlade RS. Ponavljam, uoči Ekipnog prvenstva smo zatražili da nam polovina dugovanja za ovu godinu bude izmirena kako bismo nastavili pripreme, što je okarakterisano kao da ona traži novac za nastup. To nije tačno", rekao je Marčetić, trener i suprug naše olimpijke.

 

S obzirom na to da je suspendovana, Kimanijeva ne bi smjela da se takmiči.

 

- Propustili smo ove godine mnogo komercijalnih trka, ali moramo od nečega da živimo. Zato je Lusija nastupila u Beogradu i Zagrebu, a najvjerovatnije će se takmičiti i u nedjelju na '24. plitvičkom maratonu', a ako ode, nastupiće u trci na 16 kilometara. Iz kluba su rekli da, što se više takmiči, biće više kazni, ali bez obzira na to, mora trčati. Uostalom, za to se cijelo vrijeme priprema", rekao je Marčetić.

06.06.2009.

Spidovci se raduju dobroj igri juniora

Iako su ispali u polufinalu Kupa BiH u sjedećoj odbojci, u sarajevskom Spidu zadovoljni su pobjedom i igrom ekipe u revanš-utakmici sa najvećim rivalima Fantomima.


- Dobili smo sa 3:2, ali smo ispali zbog poraza u prvom meču sa 1:3. Iako nismo prošli u finale, raduje nas što su mladi igrači pokazali da se na njih može i treba računati u budućnosti - kaže kapiten Spida i reprezentacije BiH Sabahudin Delalić.


Protiv Fantoma za Spid je nastupila kombinirana ekipa, sastavljena od iskusnijih igrača i nekoliko dječaka koji još imaju pravo nastupa za juniore, poput Kemala Karića, Benisa Kadrića,  Edina Rizvanovića, Elvedina Ćosovića, Muhameda Ligate, Muhameda Kapetanovića, Nermina Mujkića i Amela Kape.


- Oni su budućnost i Spida i reprezentacije i zato je važno da imaju što više jakih utakmica - dodaje Delalić.


Fantomi će, inače, u finalu 7. juna u dvorani "Ramiz Salčin" u Sarajevu igrati sa Sinovima Bosne iz Lukavca, koji su u oba meča sa po 3:0 dobili Drinu iz Sapne.