Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

11.06.2009.

Vještak odbrane odolijevao tužiocu

Nakon odgode u ponedjeljak, jučer je u Sarajevu nastavljen glavni pretres na suđenju generalnom sekretaru Nogometnog saveza BiH Munibu Ušanoviću i sekretaru za finansije Miodragu Kurešu, koje optužnica tereti za utaju poreza i zloupotrebu položaja. Za jučer je bilo zakazano unakrsno ispitivanje finansijskog vještaka odbrane Abida Hodžića, ali je prije toga pred sud izašao svjedok odbrane Zlatan Bajramović. Govoreći u korist Ušanovića i Kureša, reprezentativac BiH potvrdio je da je 2003. godine od NSBiH primio premije, te je još istakao da mu Savez ništa nije ostao dužan.


                                               Unakrsno ispitivanje


Nakon toga, tužilac Ahmed Halebić počeo je s unakrsnim ispitivanjem Hodžića, koji je na prošlom ročištu iznio nalaze koji su išli u korist optuženih. U dosta žučnom ispitivanju, koje je trajalo oko tri sata, Halebić je uporno pokušavao dokazati da je NSBiH utajio porez tako što ga nije prijavljivao nadležnim institucijama, dok je teza odbrane bila da porezi nisu plaćeni, ali da su uredno evidentirani i prijavljivani poreskim organima.


Halebić je, naime, pokušavao dokazati utaju, tako što je od odbrane tražio potvrdu prijave poreza, dok to ovi, pak, nisu mogli uraditi. Hodžić je govorio da te potvrde ne može ni biti jer se ona izdaje plaćanjem poreza, a NSBiH, što nije sporno ni za jednu stranu, to nije činio.


                                               Bez potpisa i spiska


Halebić je pokušavao pronaći nepravilnosti i u vođenju blagajne, iznoseći dokaze u vidu naloga za isplatu gotovine, akontacije, regres, projekte licenciranja trenera i drugih troškova, na kojima ili nije bilo potpisa, priloženog spiska osoba kojima je novac namijenjen ili, pak, uporišta. Druga strana branila se izuzećem i nestankom dokumentacije u istražnom postupku. Nastavak suđenja, kada će Halebić završiti unakrsno ispitivanje Hodžića i predati ga u ruke odbrane, zakazano je 23. juna u 13 sati.


                                   Zašto tvrdite isto ono što i ja tvrdim?


U jednom trenutku tokom rasprave, koja je težila da prijeđe granicu civiliziranosti, u sudnici je došlo do izljeva smijeha. Naime, u općoj konfuziji, u kojoj nikome više ništa nije bilo jasno, Halebić je žučnim tonom Hodžiću nakon oštre prepirke postavio pitanje: "Zbog čega tvrdite isto ono što i ja tvrdim".