Click here for Myspace Layouts

BH SPORT

Dobrodošli na Blog koji ima za cilj da ukaže na sve negativnosti kao i na sve pozitivne stvari u našem sportu

24.08.2009.

Tulić pozvao 20 fudbalera za meč sa Luksemburgom

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine (igrači do 21 godine) Branimir Tulić pozvao je 20 igrača za predstojeću kvalifikacijsku utakmicu za EP protiv Luksemburga. Na spisku su:

 

golmani: Ibrahim Šehić (Željezničar), Dino Hamzić (Sarajevo), Marko Sušac (Borac Banja Luka),

odbrana: Ognjen Vranješ (Crvena zvezda, Srbija), Toni Šunjić (Zrinjski), Muhamed Subašić (Olimpik),

vezni red: Mateo Sušić (Zrinjski), Nedeljko Malić (Materzburg, Austrija), Nenad Kiso (Čukarički, Srbija), Duško Sakan (Borac Banja Luka), Nebojša Pejić (BSK Borča, Srbija), Anes Haurdić (Jablonec, Češka), Goran Galešić (Hit Gorica, Slovenija), Dejan Drakul (Tatran Prešov, Slovačka), Sanid Mujakić (Laktaši), Adin Đafić (Velež),

napad: Muhamed Mujić (Sloboda Tuzla), Nemanja Bilbija (Borac Banja Luka), Josip Ćorić (Slovan Liberec, Češka) i Ermin Zec (Šibenik, Hrvatska).

Okupljanje reprezentativaca zakazano je za 2. septembar u hotelu "Park" u Vogošći, a utakmica je na rasporedu 4. septembra u 17.00 sati na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase".

 

24.08.2009.

Safet Nadarević : Žele me izbaciti iz forme prije meča s Turskom

Safet Nadarević trenutno proživljava teške trenutke u turskom Eskišehirsporu. Nakon što ljetos nije napustio klub i prešao u neku jaču evropsku ligu, pouzdani stoper našao se u nemilosti klupskih čelnika.


- Na stolu su bile ponude Anderlehta i Lensa, ali klubovi se nisu dogovorili. S Lensom je zapelo u vezi s obeštećenjem i ispalo je kao da sam ja kriv, a zbog čega me trener želi premjestiti na klupu. Stalno mi spominju utakmicu naših reprezentacija i čini mi se kao da me žele izbaciti iz forme prije meča s Turskom - govori Nadarević.


Nekadašnji nogometaš bihaćkog Jedinstva, Sarajeva i Zagreba imao je proteklih dana nekoliko razgovora s klupskim čelnicima o rješenju situacije.


- Prošle sezone sam bio standardni. I sada sam u pripremama igrao dobro. Stalno mi govore o utakmici BiH - Turska, ali će učiniti sebi kontrauslugu jer sam već silno motiviran za taj meč. Volio bih da pobijedimo više nego išta.


Nadarević je i protiv Irana bio na nivou, koji smo od njega navikli. Nažalost, vodstvo od 2:0 smo u finišu prosuli i poraženi smo 2:3.


- Bilo je dobro dok nisu počele izmjene. Do 75. minute nam nisu prišli golu, a onda primimo golove kao neki petoligaši. Bolje da nam se ovo sada desilo da neke stvari izađu načistac, nego da nam se desi u Ermeniji ili protiv Turske.


Šteta za Misimovića


Reprezentaciju 5. i 9. septembra očekuju važne utakmice s Ermenijom u Jerevanu i protiv Turske u Zenici. Dva duela koja mogu odlučiti borbu za drugo mjesto.


- Najvažnije je da nam se vrate igrači kojih nije bilo protiv Irana. Šteta što neće biti Misimovića. Kada smo kompletni, svakoga možemo pobijediti. Imamo napad kojeg se svi moraju bojati. Vjerujem da ćemo to pokazati i protiv Ermenije i Turske - najavljuje Nadarević.

 

 

24.08.2009.

Spahić najbolji defanzivac Francuske lige!

Od ove sezone odbrambeni fudbaler francuskog Montpelliera i kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić izabran je u tim kola francuskog prvenstva. Montpellier je u ovom kolu bio bolji od Sochauxa sa 2:0, a kapiten naših Zmajeva bio je najbolje ocijenjeni igrač u pobjedničkom timu u izboru eminentnog francuskog lista L'Equipe.


Osim toga, Spaha je u tri dosadašnje utakmice u dresu francuske ekipe postigao dva gola, te odmah postao miljenikom navijača. Sjajne igre u defanzivi Montpelliera, Spahića su također stavile na prvo mjesto najbolje ocijenjenih odbrambenih fudbalera u francuskom fudbalskom prvenstvu.

24.08.2009.

Barbarić: Sami smo sebe pobijedili

- Iskreno rečeno, nisam očekivao poraz u Banja Luci. Dozvolili smo Borcu da nas pobijedi. Igrali smo ispod našeg nivoa, bili smo statični, kako u odbrani tako i u napadu i na kraju nam se to osvetilo. Ne želim umanjiti trijumf Borca, ali da smo pružili igru kao na Grbavci, ubijeđen sam da bi se mi na kraju radovali“, rekao je za SportSport.ba trener Širokog Brijega, Ivica Barbarić i dodao:

 

- Nakon susreta sa Željezničarom i sjajne naše partije te nesretnog poraza, u Banja Luci sam se nadao pozitivnom rezultatu. Međutim, sami smo sebi krivi. Nismo odigrali onako kako možemo i znamo, te smo samo svojim greškama prokockali rezultatsku prednost. U dva navrata imali smo prednost i onda iz nekih poluprilika primimo golove. Prekidi su nas koštali, ali život ide dalje. Moramo se okrenuti narednim susretima i pokušati ispraviti naše greške.“


Na postavljeno pitanje zašto je odbio govoriti na press konferenciji nakon susreta u Banja Luci, Barbarić je odgovorio:


- Jednostavno sam bio razočaran i mislim da je bolje da se sve ohladi pa da onda razgovaram o susretu. Stvarno ne želim umanjiti pobjedu Borca, ali mislim da iz N/F saveza Bosne i Hercegovine moraju nešto konačno učiniti kako bi suđenje na svim terenima bilo isto. Gotovo svi klubovi imaju svoje sudije i to je najveći problem Premijer lige. Na gostovanjima su prisutni ogromni pritisci na sudije i to se jednostavno mora zaustaviti. Meni je iskreno puna kapa priče o suđenju i također mislim da se trenerima treba zabraniti komentarisati suđenje“.


Nakon četiri odigrana kola na vrhu premijerligaške tabele nalaze se Borac i Velež, Željo je tu negdje, a Sarajevo bilježi sjajne rezultate u Evropi. Da li Vi smatrate da je „buđenje“ klubova sa tradicijom dobra stvar za naš fudbal?


- Naravno, samo me je strah da to ne bude godinu ili dvije i onda opet sve po starom. Sve ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini moraju veseliti dobri rezultati nabrojanih klubova. Mislim da će prvenstvo biti jako zanimljivo i da će se do kraja voditi „mrtva utrka“ za titulu i izlazak na evropsku scenu“.

 

24.08.2009.

Cijelu prošlu jesen Rođeni su skupili 11 bodova

Ve­ležova re­ne­san­sa ni na­kon četi­ri ko­la Pre­mi­er li­ge BiH ni­je pre­ki­nu­ta. "Rođeni" su i pro­tiv La­kta­ša nas­ta­vi­li u is­tom ri­tmu i sa is­tim na­vi­ka­ma - četi­ri ili pet go­lo­va u mreži pro­ti­vni­ka. Iako osla­blje­ni za Hadžiđul­bića, Kneževića, Osma­na­gića, De­mića, Oba­da, Mos­tar­ci su po­no­vo pre­zen­ti­ra­li do­pa­dljiv fu­dbal, sa mno­go trke i kom­bi­na­to­ri­ke na sre­di­ni te­re­na, a sjaj­na par­ti­ja je okru­nje­na sa četi­ri go­la u mreži Mrko­bra­de. Sa ovim tri­jum­fom, Ve­lež iz četi­ri ko­la ima de­set bo­do­va i gol ra­zli­ku 14:3, što čini naj­bo­lji Ve­ležov po­sli­je­ra­tni start se­zo­ne. A, pri­mje­ra ra­di, u pro­šloj se­zo­ni "rođeni" su je­se­nji dio prven­stva za­vrši­li sa sa­mo je­dnim bo­dom vi­še ne­go što ima­ju da­nas, na­kon sa­mo četi­ri ko­la. Va­lja is­taći i činje­ni­cu da je sta­di­on i ovaj put bio ispu­njen go­to­vo do po­slje­dnjeg mjes­ta, što je možda u ovoj, za sa­da pre­li­je­poj mos­tar­skoj baj­ci, i naj­važni­ji fa­ktor.

 

- Pre­gle­da­li smo dan uoči meča sni­mak uta­kmi­ce sa Tuš­nja u ko­joj su La­kta­ši tri­jum­fo­va­li nad Slo­bo­dom. Uvi­dje­li smo gdje su na­jo­pa­sni­ji, kao i gdje su naj­sla­bi­ji. Na osno­vu to­ga sam i odre­dio ta­kti­ku za ovaj meč - kaže Ab­du­lah Ibra­ko­vić, tre­ner Ve­leža. Kao i sva­ki vrhun­ski stra­teg, ta­ko i Ibra­ko­vić, uprkos vi­so­koj po­bje­di, u igri svo­ga ti­ma na­la­zi i određene ne­dos­tat­ke ko­je nas­to­ji ot­klo­ni. - Već od su­tra sve na­še mi­sli su us­mje­re­ne na gos­to­va­nje u Tre­bi­nju.

 

Ra­dit ćemo na svim tim ne­dos­tat­ci­ma do na­re­dnog meča. Do­go­dio se određeni pad u igri i to u sličnom vre­men­skom raz­do­blju kao i u meču pro­tiv Olim­pi­ka, te pro­tiv Sa­ra­je­va. Po­je­di­ni igrači su ima­li u svo­jim gla­va­ma pred­sta­vu da je meč već za­vršen, što nas je za­ma­lo ko­šta­lo. To je evi­den­ti­ra­no i na to­me tre­ba po­ra­di­ti - ka­zao je Ibra­ko­vić.

 

                                               Obad i De­mić us­ko­ro u ti­mu

 

- Adis Obad se us­pje­šno opo­rav­lja od te­ške po­vre­de li­ga­me­na­ta ko­lje­na i kon­ku­ri­sat će za mjes­to u ti­mu za je­dno od na­re­dnih ko­la. Po­pu­lar­ni Aca još uvi­jek ne ra­di pu­nim in­te­zi­te­tom, ali ono što je u ovom mo­men­tu naj­važni­je jes­te činje­ni­ca da opo­ra­vak is­ku­snog Oba­da sva­kim da­nom sve vi­še na­pre­du­je. Izu­zev Oba­da na te­ren će us­ko­ro i mla­di Ri­ad De­mić. De­mić će sa la­ga­nim tre­nin­zi­ma kre­nu­ti počet­kom sep­tem­bra i to na­kon vi­še­mje­sečne pa­uze, uzro­ko­va­ne mo­no­nu­kle­ozom.  

 

 

24.08.2009.

Puzigaća psovao golmanu Bilobrku familiju

Za prvi ovo­se­zon­ski tri­jumf tu­zlan­ske Slo­bo­de u der­bi su­sre­tu sa Čeli­kom prvo je po­go­dio Ta­rik Oka­no­vić, a po­tom svo­jim re­mek dje­lom "toj­ši­ćka ha­ubi­ca" Se­nad Mu­jić, ko­ji je ma­ti­rao gos­tu­ju­ćeg gol­ma­na Bi­lo­brka sa vi­še od 30 me­ta­ra uda­lje­nos­ti. Upra­vo je Mu­ji­ćev po­go­dak po­si­jao sje­me raz­do­ra u eki­pi iz Ze­ni­ce, a u "tre­ćem po­lu­vre­me­nu" uma­lo je do­šlo do fi­zi­čkog obra­ču­na gol­ma­na Lu­ka Bi­lo­brka i Bo­jan Pu­zi­ga­će. Is­pred tu­šanj­skih svla­či­oni­ca Pu­zi­ga­ća je do­ba­cio Bi­lo­brku ka­ko pri­ma go­lo­ve s 40 me­ta­ra. Ta­kva kon­sta­ta­ci­ja ra­zja­ri­la je Bi­lo­brka, ko­ji je pred tre­ne­rom Ištu­kom, na­čel­ni­kom Ze­ni­ce Hu­sej­nom Smaj­lo­vi­ćem i os­ta­lim sui­gra­či­ma, u ne­ko­li­ko na­vra­ta op­so­vao Pu­zi­ga­ći kom­ple­tnu fa­mi­li­ju.

 

No, da je Pu­zi­ga­ća bio u pra­vu što se lju­tio na Bi­lo­brka, pot­vrđu­ju i ri­je­či sa­da već biv­šeg tre­ne­ra Čeli­ka Ive Ištu­ka: - Od svih pet go­lo­va ko­je smo pri­mi­li u če­ti­ri ko­la, Bi­lo­brk je kriv za svih pet. No, ni­je on kriv što je da­nas bio u pos­ta­vi, kriv sam ja - ka­že Ištuk. U Slo­bo­di­nim re­do­vi­ma sla­vi­la se po­bje­da, ali u po­lu­vre­me­nu su is­to ta­ko si­je­va­le var­ni­ce. Blis­ki su­sret ima­li su po­mo­ćni tre­ner Mir­sad De­dić i Še­rif Ha­sić, ali je te­ži in­ci­dent na sre­ću spri­je­čen. Na­kon su­sre­ta tre­ner Ištuk, oci­je­nio je su­đe­nje Ru­smi­ra Mrko­vi­ća iz Sa­ra­je­va - ten­den­cio­znim.

 

- Ni­je za­šti­tio mo­je igra­če od gru­bih na­srta­ja do­ma­ćih. Pa, vi­dje­li ste ka­kvi su star­to­vi bi­li na Dže­kso­nu ili Vi­do­vi­ću. Još uvi­jek ne znam zbog če­ga nam je po­ni­štio po­go­dak u 60. mi­nu­ti. Ta­man smo po­mi­sli­li ka­ko se su­đe­nje po­bolj­ša­lo, ali iz­gle­da da smo se pre­va­ri­li - ka­zao je Ištuk. S dru­ge stra­ne Adnan Osman­ho­džić, sma­tra ka­ko je Mrko­vić su­dio u gra­ni­ca­ma nor­ma­le. - Mo­ram i ja vi­dje­ti da li je pe­nal iz 54. mi­nu­te uop­šte pos­to­jao. Sma­tram ka­ko smo bi­li bo­lja eki­pa ko­ja je vi­še že­lje­la po­bje­du i ko­ja je na kon­cu za­slu­že­no osvo­ji­la tri bo­da - ka­zao je Osman­ho­džić.

 

                                               Sa­raj­lić na tri­bi­na­ma

 

Do­ne­da­vni ka­pi­ten tu­zlan­ske Slo­bo­de Adnan Sa­raj­lić, su­sret sa Čeli­kom od­gle­dao je sa tri­bi­na­ma. Pri­je su­sre­ta Osman­ho­džić, je re­kao ka­ko Sa­raj­lić ni­je u for­mi, ali je ma­lo ko vje­ro­vao da će ga po­sla­ti na tri­bi­ne. Bi­lo ka­ko bi­lo Sa­raj­lić je od do­las­ka Osman­ho­dži­ća os­tao bez ka­pi­ten­ske tra­ke i sta­tu­sa stan­dar­dnog prvo­tim­ca.

 

                                               Upra­va na­po­lje...

 

Prvi put ot­ka­ko je na če­lu klu­ba Sa­lih Ša­bo­vić, s tri­bi­na se mo­glo ču­ti skan­di­ra­nje; Upra­va na­po­lje... Sa­zna­je­mo ka­ko je odlu­ka o po­di­je­li tri­bi­na po­nu­ka­la do­ma­će na­vi­ja­če na ta­kvo skan­di­ra­nje. Na­ime, na tri­bi­ni "D" smje­šte­ni su Čeli­ko­vi na­vi­ja­či, a na tri­bi­nu "A" tre­ba­li su do­ma­ći. Me­đu­tim, ta­kav se ra­spo­red ni­je svi­dio naj­va­tre­ni­jim do­ma­ćim na­vi­ja­či­ma ko­ji su, ipak, sje­li na dio tri­bi­ne tik uz Čeli­ko­ve na­vi­ja­če. Di­re­ktan kon­takt spri­je­či­li su pri­pa­dni­ci je­dni­ce za spe­ci­jal­ne na­mje­ne MUP-a TK.

24.08.2009.

Mešanović: Kockarnica i kafana su za mene prošlost

Posljednjih desetak godina Alen Mešanović slovio je kao jedan od najkontroverznijih bh. nogometaša. Temperamentni Bišćanin i izuzetni nogometni znalac stalno je mijenjao klubove, gradove, žene, ali ne i svoje navike. Nakon treninga i utakmica godinama je redovno posjećivao kockarnice. Za samo sat znao je izgubiti velike sume novca, ali se na to nije previše obazirao.


                                               Veliko zlo


Alen se sada, kako kaže, potpuno promijenio i okrenuo novu životnu stranicu. To pokazuju i odlični nastupi u dresu Željezničara, za koji je u utakmicama protiv Čelika i Širokog Brijega bio strijelac dva odlučujuća gola.


- Kockarnica i kafana su za mene prošlost. Sada sam podvukao crtu i krenuo s novim životom. Želim napraviti sa Željom uspjeh po kojem će nas svi pamtiti. Iza sebe sam ostavio mnoge stvari zbog kojih se ranije nisam mogao bazirati na nogomet. Sportska javnost sada će vidjeti novog Alena, koji će biti velika prijetnja svim odbranama i golmanima u našoj ligi - kaže Mešanović.


Za razliku od nekih nogometaša koji su imali sličnih problema, Alen otvoreno govori o svom velikom poroku - kockanju.


- Ni sam ne znam kako sam se uspio riješiti tog velikog zla. Ljudima koji to nisu doživjeli nemoguće je objasniti. Kockanje je gore od alkoholizma. Kada piješ, onda za noć potrošiš hiljadu ili nešto više maraka, a u kockarnici se za sat zna izgubiti dvadesetak puta više. U to vrijeme sam počeo skoro sanjati da igram rulet ili poker. To je sada iza mene - kaže samouvjereno Mešanović koji ističe da sada ponekad odigra samo poneki listić na sportskoj kladionici.

 
Nogometaša Željezničara potpuno je promijenila i posljednja povrede, kada je nekoliko mjeseci proveo na štakama.


                                                Teška povreda


- Ne kažu bez razloga da se prijatelji poznaju u nevolji. Svi su tu kada imaš para, kada se treba trošiti i piti. Kada mi se desila teška povreda, nikog nije bilo izuzev moje porodice i nekoliko istinskih drugova. Doktori su mi predviđali da ću teško ikada normalno hodati, a kamoli igrati. Još jednom sam pokazao da sam fenomen - kaže Alen.


Za razliku od mnogih kolega koji voze najbolje automobile, Alen nema ni vozačku dozvolu.


- To me nikada nije zanimalo u životu. Neću da kvarim dojam idealnog suvozača - s osmijehom na licu govori Mešanović.


                                   Nasljednici Hamza i Tarik


I Alenovi sinovi, dvanaestogodišnji Hamza i tri godine mlađi Tarik krenuli su očevim stopama.

- Vjerujem da će oni biti moji pravi nasljednici. Pokušat ću da im prenesem svoje znanje sa zelenog terena, ali usmjerit ih da ne urade iste greška izvan nogometa. Nadam se da će sinovi nadmašiti oca - govori nogometaš Željezničara.


                                               Najjači timovi


U bogatoj nogometnoj karijeri temperamentni napadač nastupao je za Posušje, Čelik, Slobodu, Jedinstvo, Sarajevo, bijeljinski Radnik, Velež i Željezničar.


- Malo je nogometaša koji su nastupali za toliko klubova u BiH. Također, ponosan sam što sam nosio dres po tradiciji pet najjačih timova u BiH. Mislim na Željezničar, Velež, Čelik, Slobodu i Sarajevo - govori ljubimac navijača sa Grbavice.

24.08.2009.

Ćiru Blaževića zabrinuo Miralem Pjanić

Mi­ro­slav Bla­že­vić, se­le­ktor no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je, izra­zio je za­do­volj­stvo što je Asmir Be­go­vić bra­nio za Por­tsmut, te što su se opo­ra­vi­li na­pa­da­či Mu­sli­mo­vić i Ibi­še­vić. Ipak, se­le­ktor je ma­lo i «za­bri­nut» zbog ve­znja­ka.

 

 - Sa­da imam pet, šest su­per kla­snih ve­znja­ka; Mu­ra­to­vi­ća, Ra­hi­mi­ća, Baj­ra­mo­vi­ća, Mi­si­mo­vi­ća, Ibri­či­ća, Pja­ni­ća. Pja­nić se baš ra­zi­grao. Ni­je ma­la stvar ka­da on sa de­ve­tna­est go­di­na u je­dnom Li­onu ima pri­vi­le­gi­ju da izvo­di slo­bo­dnja­ke. To sve go­vo­ri o nje­mu - po­hva­lio je Ći­ro Pja­ni­ća, ko­jeg je du­go držao na klu­pi i uba­ci­vao ugla­vnom na «na­go­vor» na­vi­ja­ča.

 

A, Pja­nić već dru­gu uta­kmi­cu u ni­zu re­še­ta pro­ti­vni­čke mre­že, prvo je na­čeo An­der­le­hta u Li­gi prva­ka, a po­tom u su­bo­tu do­tu­kao Okse­ra u fran­cus­kom šam­pi­ona­tu. - Mi­slim da ne­ću po­če­ti uz­vra­tni meč pro­tiv An­der­le­hta, ima­mo ogro­mnu pred­bnost iz prve uta­kmi­ce, ko­ju mo­gu sa­ču­va­ti igra­či sa klu­pe. Nas ne­ko­li­ko prvo­ti­ma­ca šef će odma­ra­ti za uta­kmi­cu prven­stva ko­ja sli­je­di idu­ćeg vi­ken­da pro­tiv Nan­si­ja. Put Sa­ra­je­va, na oku­plja­nje re­pre­zen­ta­ci­je, bih tre­bao kre­nu­ti odmah na­kon te uta­kmi­ce - ka­zao je za "San" Pja­nić.

24.08.2009.

Bajević spreman platiti 600.000 eura ako Englezi odustanu

I da­lje tra­je sa­ga oko odlas­ka bh. re­pre­zen­ta­tiv­ca Sa­ne­la Ja­hi­ća (28) iz Ari­sa. Po­red en­gles­kog Hull Citya, sa­da je i grčki AEK, ko­jeg s klu­pe vo­di Du­ško Ba­je­vić, is­ka­zao in­te­res. Ja­hić bi na Os­trvo, že­li da se oku­ša u naj­ja­čoj li­gi na svi­je­tu. - Evo me u So­lu­nu, vra­tio sam se iz En­gles­ke. Da­nas (po­ne­dje­ljak) će Aris po­no­vo po­ku­ša­ti da pos­ti­gne do­go­vor sa Hul­lom oko tran­sfe­ra. Stva­ri su se ma­lo za­kom­pli­ko­va­le. Raz­go­va­rao sam u pe­tak sa pred­sje­dni­kom i spor­tskim di­re­kto­rom Ari­sa, ko­ji su mi re­kli da su bli­zu do­go­vo­ra sa Hull Cityem.

 

Ipak, ako ne pos­ti­gnu do­go­vor sa En­gle­zi­ma, on­da će Aris pri­hva­ti­ti po­nu­du AEK-a u izno­su od 600.000 eura. Du­ško Ba­je­vić me že­li, i bi­lo bi su­per opet ra­di­ti s tre­ne­rom ko­ji me pu­no to­ga na­učio i ko­ji me je do­veo u Grčku. Ipak, Hull ima pre­dnost - ka­že Ja­hić. Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac je u En­gles­koj pro­veo tri da­na. Na­kon što je otpa­la mo­gu­ćnost po­tpi­sa za Wigan, Ja­hić je odra­dio ne­ko­li­ko tre­nin­ga sa Hul­lom. - Hull je že­lio da­ti Ari­su je­dan dio nov­ca odmah, a dru­gi dio u izno­su od 200.000 eura, na­kon sva­kih de­set odi­gra­nih uta­kmi­ca.

 

- Aris ni­je pris­tao. Dru­ga op­ci­ja je bi­la da po­tpi­šem sa Ari­som no­vi, tro­go­diš­nji ugo­vor, na­kon če­ga bih do­šao u Hull na po­su­dbu, uz op­ci­ju da me ot­ku­pe za dva mi­li­ona eura - objaš­nja­va Ja­hić. Na ovu po­nu­du En­gle­za, Aris je za­tra­žio po­la mi­li­ona eura za po­su­dbu. - Ka­ko god, do­go­vor ni­je pos­ti­gnut, ali ja­sno je da pos­to­ji že­lja i sa mo­je, ali i sa stra­ne Hul­la i Ari­sa da se do­go­vo­ri­mo. Na­dam se da će do 30. av­gus­ta bi­ti pos­ti­gnut do­go­vor i da ću ko­na­čno zna­ti na če­mu sam - Ja­hi­će­ve su ri­je­či.

 

Phil Brown: U sri­je­du ću odlu­či­ti

 

Tre­ner Hull Cityija Phil Brown, na ofi­ci­jel­nom saj­tu klu­ba je ka­zao ka­ko će o even­tu­al­nom an­ga­žma­nu Sa­ne­la Ja­hi­ća odlu­či­ti u sri­je­du. Ja­hić bi u sri­je­du pre­ma ri­je­či­ma tre­ne­ra Hul­la tre­bao zai­gra­ti za re­zer­ve te eki­pe u uta­kmi­ci pro­tiv re­zer­vi Man­ches­ter Citya i na­kon če­ga bi Brown odlu­čio ho­će ku­pi­ti na­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca ili ne.

24.08.2009.

Još jedan uspješan test

Rukometaši Borca trijumfovali su nad Čelikom u Zenici (35:37) u kontrolnom susretu. Izabranicima trenera Draška Budiše ovo je bila četvrta test utakmica.

 

- Meč sa Čelikom bio je izuzetno žestokog i agresivnog karaktera, vjerovatno iz razloga što je domaćinu to prva utakmica na njihovom terenu i što su htjeli pokazati da imaju potreban kvalitet za Premijer ligu BiH. Nama je u ovom trenutku bio potreban takav meč, da se prisjetimo gostujućih susreta i onoga što nas čeka u Prvenstvu. U ovom duelu nastojali smo korigovati greške iz prethodnih mečeva. Na neki način smo u tome uspjeli, iako su potrebne još neke korekcije - rekao je Budiša.

 

Strateg vicešampiona BiH dodaje da je svim igračima pružio priliku da zaigraju.

 

- Kroz kontrolne mečeve nastojim definisati ekipu koja bi mogla na adekvatan način da odgovori izazovima u takmičenjima koja nam slijede, domaćim i u Evropi. Kroz prethodna četiri meča stekao sam realnu sliku o igri onih na koje se računa u narednoj sezoni tako da će tim igračima u nastavku trenažnog procesa biti posvećeno više pažnje - rekao je Draško Budiša, trener rukometaša Borca.

 

Banjolučani će sutra u sportskoj dvorani "Borik" ugostiti Slogu iz Doboja od 17.30 časova. Dva dana kasnije rukometaše Borca očekuju mečevi na turniru evropskih šampiona, čiji su domaćini. Prvi meč odigraće s rumunskom Konstancom.

 

24.08.2009.

Sandra Martinović pobjednica turnira u Wahlstedtu

Bosanskohercegovačka teniserka Sandra Martinović pobjednica je ITF Challenger turnira u njemačkom gradu Wahlstedtu. U svom drugom ovosezonskom finalu Martinović je pobijedila prvu nositeljicu, 23-godišnju Njemicu Sarah Gronert sa 2:6, 6:1, 6:4. Martinović je tako, nakon trijumfa u Davosu u junu, došla do druge ovosezonske titule.

24.08.2009.

Smijenjen Ivo Ištuk, Omer Kopić novi trener Čelika

Nakon serije slabih igara i loših rezultata koji su pratili ekipu Čelika u prva četiri kola, uprava zeničkog kluba jutros je donijela odluku o smjeni šefa stručnog štaba Ive Ištuka i njegovih saradnika. Za novog trenera Čelika izabran je Omer Kopić, nekadašnji igrač i trener ovog kluba.


- Čelik je moj klub, on je uvijek izazov, a pogotovo sada kada se nalazi u nezavidnoj situaciji. Nisam mogao odbiti poziv ljudi iz Čelika i vjerujem da ćemo zajedničkim naporima ekipu izvući iz krize", izjavio je Kopić, koji je u trenerskoj karijeri vodio još Žepče u Premijer ligi BiH, te federalnog prvoligaša Rudara iz Kaknja.

24.08.2009.

Hrgović: Turci će biti pod pritiskom

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Miroslav Blažević odlučio je ponovo pozvati Mirka Hrgovića u nacionalni dres, za predstojeće susrete kvalifikacija za SP protiv Armenije i Turske.


- Zbog svega što se dešavalo oko mene u Dinamu, nisam bio spreman za igranje utakmica. Istina, imao sam nekoliko bljeskova, ali sve je bilo prilično napeto i nisam bio onaj pravi, te je moje mišljenje bilo kako nisam mogao adekvatno pomoći reprezentaciji. Bio sam koncentrisan na sve ostalo osim na fudbal", rekao je za Večernji list.

 

Povod je bio i više nego dovoljan, jer Hrgović se u najzrelijim igračkim godinama vraća pomoći reprezentaciji. Nakon razgovora s Ćirom Blaževićem, dobio je poziv za susrete protiv Armenije i Turske.


- Turci će u Zenici biti pod velikim pritiskom"


BiH trenutmo drži drugo mjesto u grupi sa 12 bodova, iza vodeće Španije, a pobjedama u naredna dva susreta, Zmajevi bi došli u izglednu poziciju koja osigurava baraž.


- Što se tiče Turske, oni su kvalitetni i njima je utakmica protiv nas biti ili ne biti. Biće pod velikim pritiskom, jer u Zenici moraju osvojiti tri boda, dok mi možda možemo i kalkulirati, ukoliko pobijedimo Armeniju", dodao je Hrgović.